מודיעין טלפוני ארצי: 1-900-72-1111
לוחות זמנים ומסלולים     חברות וטלפונים     מידע בסלולארי / אפליקציה     מצאתי טעות    
   

מסלול קו 948 (אגד)


ירושלים - תחנה מרכזית ירושלים /רציפים

בקעות
מפה
תחנה  זמן הגעה   זמן יציאה     
ירושלים - תחנה מרכזית ירושלים /רציפים (רציף 301) 0:00  0:00  העלאה  הוסף למפה
ירושלים - ירמיהו/מנחת יצחק 0:00  0:00  העלאה  מפה
ירושלים - ירמיהו/ צפניה 0:01  0:01  העלאה  הוסף למפה
ירושלים - חטיבת הראל/שמואל הנביא 0:01  0:01  העלאה  מפה
ירושלים - שדרות לוי אשכול/קרל נטר 0:02  0:02  העלאה  הוסף למפה
ירושלים - יצחק הנדיב/ואדי גוז 0:03  0:03  העלאה  מפה
מעלה אדומים - כביש 1/צומת מעלה אדומים 0:09  0:09  העלאה  הוסף למפה
צומת כפר אדומים 0:12  0:12  העלאה  מפה
מצפה יריחו - מחלף מצפה יריחו 0:15  0:15  העלאה  מפה
צומת נבי מוסא 0:19  0:19  העלאה  הוסף למפה
אלמוג - צומת אלמוג/יריחו 0:21  0:21  העלאה והורדה  מפה
קיבוץ בית הערבה - כביש 90/צומת בית הערבה 0:23  0:23  העלאה והורדה  הוסף למפה
קיבוץ בית הערבה - כביש 90/בית הערבה 0:24  0:24  העלאה והורדה  הוסף למפה
קיבוץ בית הערבה - כביש 90/מחנה נבו 0:25  0:25  העלאה והורדה  הוסף למפה
גשר אלנבי - כביש 90/צומת גשר אלנבי 0:29  0:29  העלאה והורדה  הוסף למפה
נעמה - כביש 90/צומת נעמה 0:34  0:34  העלאה והורדה  הוסף למפה
ייטב קיבוץ - ייטב 0:41  0:41  הורדה  הוסף למפה
נערן מרכז 0:48  0:48  הורדה  הוסף למפה
גלגל - צומת גלגל כ.90 0:52  0:52  העלאה והורדה  הוסף למפה
נתיב הגדוד - נתיב הגדוד מזכירות 0:53  0:53  הורדה  הוסף למפה
גלגל - כביש 90/צומת גילגל 0:54  0:54  העלאה והורדה  הוסף למפה
תומר - כביש 90/צומת תומר 0:56  0:56  העלאה והורדה  הוסף למפה
פצאל - כביש 90/צומת פצאל 0:59  0:59  העלאה והורדה  הוסף למפה
מפגש הבקעה - כביש 90/מפגש הבקעה 1:00  1:00  העלאה והורדה  הוסף למפה
מחנה תרצה 1:30  1:30  העלאה והורדה  הוסף למפה
מכורה - צומת מכורה 1:33  1:33  העלאה והורדה  מפה
חמרה - צומת חמרה 1:34  1:34  העלאה והורדה  מפה
חמרה - חמרה מזכירות 1:37  1:37  הורדה  הוסף למפה
חמרה - צומת חמרה 1:42  1:42  העלאה והורדה  מפה
בקעות - צומת בקעות 1:43  1:43  העלאה והורדה  הוסף למפה
בקעות 1:52  1:52  הורדה  הוסף למפה

חלופה 1
ירושלים - תחנה מרכזית ירושלים /רציפים

חמדת
מפה
תחנה  זמן הגעה   זמן יציאה     
ירושלים - תחנה מרכזית ירושלים /רציפים (רציף 301) 0:00  0:00  העלאה  הוסף למפה
ירושלים - ירמיהו/מנחת יצחק 0:00  0:00  העלאה  מפה
ירושלים - ירמיהו/ צפניה 0:01  0:01  העלאה  הוסף למפה
ירושלים - חטיבת הראל/שמואל הנביא 0:01  0:01  העלאה  מפה
ירושלים - שדרות לוי אשכול/קרל נטר 0:01  0:01  העלאה  הוסף למפה
ירושלים - יצחק הנדיב/ואדי גוז 0:02  0:02  העלאה  מפה
מעלה אדומים - כביש 1/צומת מעלה אדומים 0:09  0:09  העלאה  הוסף למפה
צומת כפר אדומים 0:11  0:11  העלאה  מפה
מצפה יריחו - מחלף מצפה יריחו 0:14  0:14  העלאה  מפה
צומת נבי מוסא 0:17  0:17  העלאה  הוסף למפה
ורד יריחו - מחנה ורד יריחו 0:21  0:21  העלאה והורדה  מפה
אלמוג - צומת אלמוג/יריחו 0:23  0:23  העלאה והורדה  מפה
קיבוץ בית הערבה - כביש 90/צומת בית הערבה 0:25  0:25  העלאה והורדה  הוסף למפה
קיבוץ בית הערבה - כביש 90/בית הערבה 0:26  0:26  העלאה והורדה  הוסף למפה
קיבוץ בית הערבה - כביש 90/מחנה נבו 0:27  0:27  העלאה והורדה  הוסף למפה
גשר אלנבי - כביש 90/צומת גשר אלנבי 0:31  0:31  העלאה והורדה  הוסף למפה
נעמה - כביש 90/צומת נעמה 0:36  0:36  העלאה והורדה  הוסף למפה
ייטב קיבוץ - ייטב 0:42  0:42  הורדה  הוסף למפה
נערן מרכז 0:49  0:49  הורדה  הוסף למפה
גלגל - צומת גלגל כ.90 0:52  0:52  העלאה והורדה  הוסף למפה
נתיב הגדוד - נתיב הגדוד מזכירות 0:53  0:53  הורדה  הוסף למפה
גלגל - כביש 90/צומת גילגל 0:55  0:55  העלאה והורדה  הוסף למפה
תומר - כביש 90/צומת תומר 0:56  0:56  העלאה והורדה  הוסף למפה
פצאל - כביש 90/צומת פצאל 0:59  0:59  העלאה והורדה  הוסף למפה
מפגש הבקעה - כביש 90/מפגש הבקעה 1:00  1:00  העלאה והורדה  הוסף למפה
פצאל - צומת פצאל 505/90 1:01  1:01  העלאה והורדה  מפה
פצאל - צומת פצאל מ.אפרים 1:02  1:02  העלאה והורדה  הוסף למפה
מחנה אפיק 1:11  1:11  הורדה  מפה
מעלה אפרים - צומת מ.אפרים 1:14  1:14  העלאה והורדה  הוסף למפה
גתית - גיתית א 1:17  1:17  הורדה  הוסף למפה
מכורה - צומת מכורה 1:27  1:27  הורדה  מפה
מחנה תרצה 1:35  1:35  העלאה והורדה  הוסף למפה
מכורה - צומת מכורה 1:37  1:37  הורדה  מפה
חמרה - צומת חמרה 1:42  1:42  העלאה והורדה  מפה
חמרה - צומת חמרה 1:42  1:42  העלאה והורדה  מפה
חמרה - חמרה מזכירות 1:43  1:43  הורדה  הוסף למפה
בקעות - צומת בקעות 1:43  1:43  הורדה  הוסף למפה
בקעות 1:48  1:48  הורדה  הוסף למפה
רועי - רועי ב 1:52  1:52  העלאה והורדה  הוסף למפה
מושב חמדת - מסעף 1:56  1:56  הורדה  מפה
משכיות 2:04  2:04  הורדה  הוסף למפה
מחנה פלס - צומת מח.פלס 2:11  2:11  הורדה  הוסף למפה
חמדת 2:16  2:16  הורדה  הוסף למפה

חלופה 2
ירושלים - תחנה מרכזית ירושלים /רציפים

בית שאן - תחנה מרכזית
מפה
תחנה  זמן הגעה   זמן יציאה     
ירושלים - תחנה מרכזית ירושלים /רציפים (רציף 301) 0:00  0:00  העלאה  הוסף למפה
ירושלים - ירמיהו/מנחת יצחק 0:00  0:00  העלאה  מפה
ירושלים - ירמיהו/ צפניה 0:01  0:01  העלאה  הוסף למפה
ירושלים - חטיבת הראל/שמואל הנביא 0:01  0:01  העלאה  מפה
ירושלים - שדרות לוי אשכול/קרל נטר 0:02  0:02  העלאה  הוסף למפה
ירושלים - יצחק הנדיב/ואדי גוז 0:03  0:03  העלאה  מפה
מעלה אדומים - כביש 1/צומת מעלה אדומים 0:10  0:10  העלאה  הוסף למפה
צומת כפר אדומים 0:13  0:13  העלאה  מפה
מצפה יריחו - מחלף מצפה יריחו 0:16  0:16  העלאה  מפה
צומת נבי מוסא 0:20  0:20  העלאה  הוסף למפה
ורד יריחו - מחנה ורד יריחו 0:23  0:23  העלאה והורדה  מפה
אלמוג - צומת אלמוג/יריחו 0:26  0:26  העלאה והורדה  מפה
קיבוץ בית הערבה - כביש 90/צומת בית הערבה 0:29  0:29  העלאה והורדה  הוסף למפה
קיבוץ בית הערבה - כביש 90/בית הערבה 0:30  0:30  העלאה והורדה  הוסף למפה
קיבוץ בית הערבה - כביש 90/מחנה נבו 0:31  0:31  העלאה והורדה  הוסף למפה
גשר אלנבי - כביש 90/צומת גשר אלנבי 0:35  0:35  העלאה והורדה  הוסף למפה
נעמה - כביש 90/צומת נעמה 0:41  0:41  העלאה והורדה  הוסף למפה
ייטב קיבוץ - ייטב 0:48  0:48  הורדה  הוסף למפה
נערן מרכז 0:55  0:55  הורדה  הוסף למפה
גלגל - כביש 90/צומת גילגל 0:59  0:59  העלאה והורדה  הוסף למפה
תומר - כביש 90/צומת תומר 1:01  1:01  העלאה והורדה  הוסף למפה
פצאל - כביש 90/צומת פצאל 1:04  1:04  העלאה והורדה  הוסף למפה
מפגש הבקעה - כביש 90/מפגש הבקעה 1:20  1:20  העלאה והורדה  הוסף למפה
פצאל - צומת פצאל 505/90 1:20  1:20  העלאה והורדה  מפה
פצאל - צומת פצאל מ.אפרים 1:22  1:22  העלאה והורדה  הוסף למפה
מעלה אפרים - כיכר/מ.אפרים 1:28  1:28  העלאה והורדה  הוסף למפה
מחנה אפיק 1:30  1:30  העלאה והורדה  מפה
מעלה אפרים - צומת מ.אפרים 1:32  1:32  העלאה והורדה  הוסף למפה
גתית - גיתית א 1:36  1:36  הורדה  הוסף למפה
מכורה - צומת מכורה 1:44  1:44  העלאה והורדה  מפה
מחנה תרצה 1:51  1:51  העלאה והורדה  הוסף למפה
חמרה - צומת חמרה 1:57  1:57  העלאה והורדה  מפה
חמרה - צומת חמרה 1:57  1:57  הורדה  מפה
חמרה - חמרה מזכירות 1:58  1:58  הורדה  הוסף למפה
בקעות - צומת בקעות 1:58  1:58  העלאה והורדה  הוסף למפה
בקעות 2:03  2:03  הורדה  הוסף למפה
בקעות - מסעף 2:03  2:03  העלאה והורדה  מפה
רועי - רועי ב 2:06  2:06  העלאה והורדה  הוסף למפה
רועי - מחלף מחנה רועי 2:07  2:07  העלאה והורדה  הוסף למפה
מחנה אסף 2:09  2:09  הורדה  הוסף למפה
חמדת 2:13  2:13  הורדה  הוסף למפה
מושב חמדת - מסעף 2:17  2:17  העלאה והורדה  מפה
מחנה פלס - מחלף מחנה פלס 2:17  2:17  הורדה  הוסף למפה
מח.פלס - פלס נחל 2:19  2:19  הורדה  הוסף למפה
משכיות 2:26  2:26  העלאה והורדה  הוסף למפה
מחנה חמם 2:36  2:36  הורדה  הוסף למפה
מח.טבץ - מחנה טבץ 2:41  2:41  הורדה  הוסף למפה
ק.רותם - רותם 2:47  2:47  הורדה  הוסף למפה
מחולה - כביש 90/מחסום מחולה 2:54  2:54  העלאה והורדה  הוסף למפה
מירב - כביש 90/צומת מירב מלכישוע 2:57  2:57  העלאה והורדה  הוסף למפה
מירב - כביש 90/פונדק המעיין 2:57  2:57  העלאה והורדה  הוסף למפה
שדי תרומות - כביש 90/שדי תרומות 2:58  2:58  העלאה והורדה  הוסף למפה
רויה - כביש 90/צומת רויה 2:59  2:59  העלאה והורדה  הוסף למפה
רחוב - רחוב/מרכז 2:59  2:59  העלאה והורדה  הוסף למפה
רחוב - צ.תל תאומים 2:59  2:59  העלאה והורדה  הוסף למפה
רחוב - כביש 90/צומת רחוב מזרח 2:59  2:59  העלאה והורדה  הוסף למפה
ע.הנציב - צומת טירת צבי/עין הנציב 3:02  3:02  העלאה והורדה  הוסף למפה
בית שאן - מנחם בגין/ירושלים הבירה 3:03  3:03  העלאה והורדה  מפה
בית שאן - בית ספר מאיר/מנחם בגין 3:03  3:03  העלאה והורדה  הוסף למפה
בית שאן - תחנה מרכזית 3:04  3:04  הורדה  מפה

חלופה 3
בית שאן - תחנה מרכזית

ירושלים - תחנה מרכזית ירושלים/הורדה
מפה
תחנה  זמן הגעה   זמן יציאה     
בית שאן - תחנה מרכזית 0:00  0:00  העלאה  מפה
בית שאן - בית ספר מאיר/שדרות בגין 0:00  0:00  העלאה והורדה  מפה
בית שאן - שדרות בגין/ירושלים הבירה 0:00  0:00  העלאה והורדה  הוסף למפה
צומת הנציב 0:01  0:01  העלאה והורדה  הוסף למפה
רחוב - כביש 90/תל תאומים 0:03  0:03  העלאה והורדה  הוסף למפה
רויה - כביש 90/צומת רויה 0:04  0:04  העלאה והורדה  הוסף למפה
שדי תרומות - כביש 90/שדי תרומות 0:04  0:04  העלאה והורדה  הוסף למפה
מירב - צומת מירב/מלכישוע 0:05  0:05  העלאה והורדה  הוסף למפה
מחולה - כביש 90/מחסום מחולה 0:08  0:08  העלאה והורדה  הוסף למפה
מחולה - צ.מחולה 0:11  0:11  העלאה והורדה  מפה
ק.רותם - רותם 0:14  0:14  הורדה  הוסף למפה
משכיות 0:27  0:27  הורדה  הוסף למפה
מחנה פלס - מחלף מחנה פלס 0:32  0:32  הורדה  הוסף למפה
מח.פלס - פלס נחל 0:34  0:34  הורדה  הוסף למפה
מחנה פלס - מחלף מחנה פלס 0:36  0:36  הורדה  הוסף למפה
מחנה פלס - צומת מח.פלס 0:36  0:36  העלאה והורדה  הוסף למפה
צ.יבוק 0:36  0:36  העלאה והורדה  הוסף למפה
חמדת 0:39  0:39  העלאה והורדה  הוסף למפה
צומת חמדת 0:43  0:43  העלאה והורדה  הוסף למפה
מחנה אסף 0:43  0:43  העלאה והורדה  הוסף למפה
רועי - רועי ב 0:46  0:46  העלאה והורדה  הוסף למפה
רועי - צומת רועי 0:47  0:47  העלאה והורדה  הוסף למפה
בקעות 0:50  0:50  העלאה והורדה  הוסף למפה
בקעות - מסעף 0:50  0:50  העלאה והורדה  מפה
בקעות - צומת בקעות 0:54  0:54  העלאה והורדה  הוסף למפה
חמרה - צומת חמרה 0:55  0:55  העלאה והורדה  מפה
חמרה - חמרה מזכירות 0:57  0:57  העלאה והורדה  הוסף למפה
מחנה תרצה 1:01  1:01  העלאה והורדה  הוסף למפה
מכורה - צומת מכורה 1:07  1:07  העלאה והורדה  מפה
גתית - גיתית א 1:15  1:15  העלאה והורדה  הוסף למפה
גתית - צומת גיתית 1:16  1:16  העלאה והורדה  מפה
מעלה אפרים - צומת מעלה אפרים 1:19  1:19  העלאה והורדה  מפה
מעלה אפרים - כיכר/מ.אפרים 1:21  1:21  העלאה והורדה  הוסף למפה
מעלה אפרים - מועדון פיס לנוער 1:22  1:22  העלאה והורדה  מפה
פצאל - מסעף 1:28  1:28  העלאה והורדה  הוסף למפה
פצאל - כביש 90/צומת פצאל 1:29  1:29  העלאה והורדה  הוסף למפה
מפגש הבקעה - כביש 90/מפגש הבקעה 1:45  1:45  העלאה והורדה  הוסף למפה
פצאל - כביש 90/צומת פצאל 1:45  1:45  העלאה והורדה  הוסף למפה
תומר - כביש 90/צומת תומר 1:46  1:46  העלאה והורדה  הוסף למפה
גלגל - צומת גלגל כ.90 1:47  1:47  העלאה והורדה  הוסף למפה
נתיב הגדוד - נתיב הגדוד מזכירות 1:47  1:47  הורדה  הוסף למפה
גלגל - כביש 90/צומת גילגל 1:48  1:48  העלאה והורדה  הוסף למפה
נערן מרכז 1:50  1:50  הורדה  הוסף למפה
קיבוץ נערן - כביש 90/צומת נירן 1:50  1:50  העלאה והורדה  הוסף למפה
נעמה - כביש 90/צומת נעמה 1:53  1:53  העלאה והורדה  הוסף למפה
גשר אלנבי - כביש 90/צומת גשר אלנבי 1:55  1:55  העלאה והורדה  הוסף למפה
קיבוץ בית הערבה - כביש 90/מחנה נבו 1:57  1:57  העלאה והורדה  הוסף למפה
קיבוץ בית הערבה - כביש 90/מסעף בית הערבה 1:58  1:58  העלאה והורדה  הוסף למפה
קיבוץ בית הערבה - צומת בית הערבה 1:58  1:58  העלאה והורדה  מפה
אלמוג - צומת אלמוג/יריחו 2:00  2:00  העלאה והורדה  מפה
ורד יריחו - מחנה ורד יריחו 2:06  2:06  העלאה והורדה  מפה
צומת נבי מוסא 2:17  2:17  העלאה והורדה  הוסף למפה
מצפה יריחו - מחלף מצפה יריחו 2:29  2:29  העלאה והורדה  מפה
צומת כפר אדומים 2:39  2:39  העלאה והורדה  מפה
מעלה אדומים - צ.מישור אדומים 2:45  2:45  העלאה והורדה  מפה
מעלה-אדומים - צומת אדומים/צומת מחנה ישי 2:48  2:48  העלאה והורדה  הוסף למפה
ירושלים - שדרות אשכול/משמר הגבול 3:12  3:12  הורדה  מפה
ירושלים - בר אילן/אוהלי יוסף 3:14  3:14  הורדה  מפה
ירושלים - ירמיהו/אלקנה 3:15  3:15  הורדה  מפה
ירושלים - תחנה מרכזית ירושלים/הורדה 3:20  3:20  הורדה  הוסף למפה

חלופה 4
חמרה - חמרה מזכירות

ירושלים - תחנה מרכזית ירושלים/הורדה
מפה
תחנה  זמן הגעה   זמן יציאה     
חמרה - חמרה מזכירות 0:00  0:00  העלאה  הוסף למפה
מכורה - צומת מכורה 0:02  0:02  העלאה והורדה  מפה
גתית - גיתית א 0:05  0:05  העלאה והורדה  הוסף למפה
גתית - צומת גיתית 0:05  0:05  העלאה והורדה  מפה
מעלה אפרים - צומת מעלה אפרים 0:06  0:06  העלאה והורדה  מפה
מעלה אפרים - כיכר/מ.אפרים 0:07  0:07  העלאה והורדה  הוסף למפה
מעלה אפרים - כיכר כניסה 0:07  0:07  העלאה והורדה  מפה
מעלה אפרים - דרך משואה/מבוא הבושם 0:08  0:08  העלאה והורדה  מפה
מעלה אפרים - משואה 0:08  0:08  העלאה והורדה  מפה
מעלה אפרים - דרך גאון הירדן/משואה 0:08  0:08  העלאה והורדה  מפה
מעלה אפרים - דרך הגלעד 0:08  0:08  העלאה והורדה  מפה
מעלה אפרים - דרך גלעד/משואה 0:08  0:08  העלאה והורדה  מפה
מעלה אפרים - כיכר יציאה 0:08  0:08  העלאה והורדה  הוסף למפה
מסעף מעלה אפרים 0:08  0:08  העלאה והורדה  הוסף למפה
מעלה אפרים 0:09  0:09  העלאה והורדה  הוסף למפה
פצאל - מסעף 0:11  0:11  העלאה והורדה  הוסף למפה
מפגש הבקעה - כביש 90/מפגש הבקעה 0:12  0:12  העלאה והורדה  הוסף למפה
פצאל - כביש 90/צומת פצאל 0:13  0:13  העלאה והורדה  הוסף למפה
תומר - כביש 90/צומת תומר 0:16  0:16  העלאה והורדה  הוסף למפה
גלגל - כביש 90/צומת גילגל 0:18  0:18  העלאה והורדה  הוסף למפה
קיבוץ נערן - כביש 90/צומת נירן 0:21  0:21  העלאה והורדה  הוסף למפה
נעמה - כביש 90/צומת נעמה 0:28  0:28  העלאה והורדה  הוסף למפה
גשר אלנבי - כביש 90/צומת גשר אלנבי 0:39  0:39  העלאה והורדה  הוסף למפה
קיבוץ בית הערבה - כביש 90/מחנה נבו 0:48  0:48  העלאה והורדה  הוסף למפה
קיבוץ בית הערבה - כביש 90/מסעף בית הערבה 0:50  0:50  העלאה והורדה  הוסף למפה
קיבוץ בית הערבה - צומת בית הערבה 0:53  0:53  העלאה והורדה  מפה
אלמוג - צומת אלמוג/יריחו 0:58  0:58  העלאה והורדה  מפה
צומת נבי מוסא 1:02  1:02  העלאה והורדה  הוסף למפה
מצפה יריחו - מחלף מצפה יריחו 1:10  1:10  העלאה והורדה  מפה
צומת כפר אדומים 1:17  1:17  העלאה והורדה  מפה
מעלה אדומים - צ.מישור אדומים 1:21  1:21  העלאה והורדה  מפה
מעלה-אדומים - צומת אדומים/צומת מחנה ישי 1:23  1:23  העלאה והורדה  הוסף למפה
ירושלים - שדרות האוניברסיטה העברית/קציר 1:38  1:38  הורדה  הוסף למפה
ירושלים - שדרות אשכול/משמר הגבול 1:40  1:40  הורדה  מפה
ירושלים - בר אילן/אוהלי יוסף 1:41  1:41  הורדה  מפה
ירושלים - ירמיהו/אלקנה 1:42  1:42  הורדה  מפה
ירושלים - תחנה מרכזית ירושלים/הורדה 1:45  1:45  הורדה  הוסף למפה
ירושלים - תחנה מרכזית ירושלים /רציפים

בית שאן - תחנה מרכזית
מפה
תחנה  זמן הגעה   זמן יציאה     
ירושלים - תחנה מרכזית ירושלים /רציפים (רציף 301) 0:00  0:00  העלאה  הוסף למפה
ירושלים - ירמיהו/מנחת יצחק 0:00  0:00  העלאה  מפה
ירושלים - ירמיהו/ צפניה 0:01  0:01  העלאה  הוסף למפה
ירושלים - חטיבת הראל/שמואל הנביא 0:01  0:01  העלאה  מפה
ירושלים - שדרות לוי אשכול/קרל נטר 0:02  0:02  העלאה  הוסף למפה
ירושלים - יצחק הנדיב/ואדי גוז 0:03  0:03  העלאה  מפה
מעלה אדומים - כביש 1/צומת מעלה אדומים 0:10  0:10  העלאה  הוסף למפה
צומת כפר אדומים 0:13  0:13  העלאה  מפה
מצפה יריחו - מחלף מצפה יריחו 0:16  0:16  העלאה  מפה
צומת נבי מוסא 0:20  0:20  העלאה  הוסף למפה
ורד יריחו - מחנה ורד יריחו 0:24  0:24  העלאה והורדה  מפה
אלמוג - צומת אלמוג/יריחו 0:27  0:27  העלאה והורדה  מפה
קיבוץ בית הערבה - כביש 90/צומת בית הערבה 0:30  0:30  העלאה והורדה  הוסף למפה
קיבוץ בית הערבה - כביש 90/בית הערבה 0:31  0:31  העלאה והורדה  הוסף למפה
קיבוץ בית הערבה - כביש 90/מחנה נבו 0:32  0:32  העלאה והורדה  הוסף למפה
גשר אלנבי - כביש 90/צומת גשר אלנבי 0:36  0:36  העלאה והורדה  הוסף למפה
נעמה - כביש 90/צומת נעמה 0:42  0:42  העלאה והורדה  הוסף למפה
ייטב קיבוץ - ייטב 0:49  0:49  הורדה  הוסף למפה
נערן מרכז 0:57  0:57  הורדה  הוסף למפה
גלגל - כביש 90/צומת גילגל 1:01  1:01  העלאה והורדה  הוסף למפה
תומר - כביש 90/צומת תומר 1:03  1:03  העלאה והורדה  הוסף למפה
פצאל - צומת פצאל 505/90 1:06  1:06  העלאה והורדה  מפה
פצאל - צומת פצאל מ.אפרים 1:07  1:07  העלאה והורדה  הוסף למפה
מעלה אפרים - כיכר/מ.אפרים 1:13  1:13  העלאה והורדה  הוסף למפה
מעלה אפרים - מועדון פיס לנוער 1:13  1:13  העלאה והורדה  מפה
מחנה אפיק 1:15  1:15  העלאה והורדה  מפה
מעלה אפרים - צומת מ.אפרים 1:18  1:18  העלאה והורדה  הוסף למפה
גתית - גיתית א 1:21  1:21  הורדה  הוסף למפה
חמרה - חמרה מזכירות 1:36  1:36  הורדה  הוסף למפה
חמרה - צומת חמרה 1:38  1:38  העלאה והורדה  מפה
מחנה תרצה 1:40  1:40  העלאה והורדה  הוסף למפה
בקעות - צומת בקעות 1:43  1:43  העלאה והורדה  הוסף למפה
בקעות 1:48  1:48  הורדה  הוסף למפה
בקעות - מסעף 1:49  1:49  העלאה והורדה  מפה
רועי - רועי ב 1:52  1:52  העלאה והורדה  הוסף למפה
רועי - מחלף מחנה רועי 1:53  1:53  העלאה והורדה  הוסף למפה
מחנה אסף 1:54  1:54  הורדה  הוסף למפה
חמדת 1:59  1:59  הורדה  הוסף למפה
מושב חמדת - מסעף 2:02  2:02  העלאה והורדה  מפה
מחנה פלס - מחלף מחנה פלס 2:03  2:03  הורדה  הוסף למפה
מח.פלס - פלס נחל 2:04  2:04  הורדה  הוסף למפה
מחנה פלס (מסעף) 2:06  2:06  העלאה והורדה  הוסף למפה
משכיות 2:12  2:12  העלאה והורדה  הוסף למפה
מחנה חמם 2:21  2:21  הורדה  הוסף למפה
מח.טבץ - מחנה טבץ 2:26  2:26  הורדה  הוסף למפה
ק.רותם - רותם 2:32  2:32  הורדה  הוסף למפה
מחולה - כביש 90/מחסום מחולה 2:39  2:39  העלאה והורדה  הוסף למפה
מירב - כביש 90/צומת מירב מלכישוע 2:42  2:42  העלאה והורדה  הוסף למפה
מירב - כביש 90/פונדק המעיין 2:42  2:42  העלאה והורדה  הוסף למפה
שדי תרומות - כביש 90/שדי תרומות 2:43  2:43  העלאה והורדה  הוסף למפה
רויה - כביש 90/צומת רויה 2:44  2:44  העלאה והורדה  הוסף למפה
רחוב - רחוב/מרכז 2:44  2:44  העלאה והורדה  הוסף למפה
רחוב - צ.תל תאומים 2:44  2:44  העלאה והורדה  הוסף למפה
רחוב - כביש 90/צומת רחוב מזרח 2:44  2:44  העלאה והורדה  הוסף למפה
ע.הנציב - צומת טירת צבי/עין הנציב 2:47  2:47  העלאה והורדה  הוסף למפה
בית שאן - מנחם בגין/ירושלים הבירה 2:48  2:48  העלאה והורדה  מפה
בית שאן - בית ספר מאיר/מנחם בגין 2:48  2:48  העלאה והורדה  הוסף למפה
בית שאן - תחנה מרכזית 2:49  2:49  הורדה  מפה

חלופה 5
בית שאן - תחנה מרכזית

ירושלים - תחנה מרכזית ירושלים/הורדה
מפה
תחנה  זמן הגעה   זמן יציאה     
בית שאן - תחנה מרכזית 0:00  0:00  העלאה  מפה
בית שאן - בית ספר מאיר/שדרות בגין 0:00  0:00  העלאה והורדה  מפה
בית שאן - שדרות בגין/ירושלים הבירה 0:00  0:00  העלאה והורדה  הוסף למפה
צומת הנציב 0:01  0:01  העלאה והורדה  הוסף למפה
רחוב - כביש 90/תל תאומים 0:02  0:02  העלאה והורדה  הוסף למפה
רויה - כביש 90/צומת רויה 0:03  0:03  העלאה והורדה  הוסף למפה
שדי תרומות - כביש 90/שדי תרומות 0:03  0:03  העלאה והורדה  הוסף למפה
מירב - צומת מירב/מלכישוע 0:04  0:04  העלאה והורדה  הוסף למפה
מחולה - כביש 90/מחסום מחולה 0:06  0:06  העלאה והורדה  הוסף למפה
מחולה - צ.מחולה 0:08  0:08  העלאה והורדה  מפה
ק.רותם - רותם 0:11  0:11  הורדה  הוסף למפה
משכיות 0:21  0:21  הורדה  הוסף למפה
מחנה פלס - מחלף מחנה פלס 0:25  0:25  הורדה  הוסף למפה
מח.פלס - פלס נחל 0:26  0:26  הורדה  הוסף למפה
מחנה פלס - מחלף מחנה פלס 0:28  0:28  העלאה והורדה  הוסף למפה
מחנה פלס - צומת מח.פלס 0:28  0:28  העלאה והורדה  הוסף למפה
צ.יבוק 0:28  0:28  העלאה והורדה  הוסף למפה
חמדת 0:31  0:31  העלאה והורדה  הוסף למפה
צומת חמדת 0:33  0:33  העלאה והורדה  הוסף למפה
מחנה אסף 0:34  0:34  העלאה והורדה  הוסף למפה
רועי - רועי ב 0:36  0:36  העלאה והורדה  הוסף למפה
רועי - צומת רועי 0:37  0:37  העלאה והורדה  הוסף למפה
בקעות 0:39  0:39  העלאה והורדה  הוסף למפה
בקעות - מסעף 0:39  0:39  העלאה והורדה  מפה
בקעות - צומת בקעות 0:42  0:42  העלאה והורדה  הוסף למפה
חמרה - צומת חמרה 0:43  0:43  העלאה והורדה  מפה
חמרה - חמרה מזכירות 0:45  0:45  העלאה והורדה  הוסף למפה
מחנה תרצה 0:47  0:47  העלאה והורדה  הוסף למפה
מכורה - צומת מכורה 0:52  0:52  העלאה והורדה  מפה
גתית - גיתית א 0:59  0:59  העלאה והורדה  הוסף למפה
גתית - צומת גיתית 0:59  0:59  העלאה והורדה  מפה
מעלה אפרים - צומת מעלה אפרים 1:01  1:01  העלאה והורדה  מפה
מעלה אפרים - כיכר/מ.אפרים 1:03  1:03  העלאה והורדה  הוסף למפה
מעלה אפרים - מועדון פיס לנוער 1:03  1:03  העלאה והורדה  מפה
פצאל - מסעף 1:08  1:08  העלאה והורדה  הוסף למפה
פצאל - כביש 90/צומת פצאל 1:09  1:09  העלאה והורדה  הוסף למפה
מפגש הבקעה - כביש 90/מפגש הבקעה 1:40  1:40  העלאה והורדה  הוסף למפה
פצאל - כביש 90/צומת פצאל 1:41  1:41  העלאה והורדה  הוסף למפה
תומר - כביש 90/צומת תומר 1:46  1:46  העלאה והורדה  הוסף למפה
גלגל - צומת גלגל כ.90 1:50  1:50  העלאה והורדה  הוסף למפה
נתיב הגדוד - נתיב הגדוד מזכירות 1:53  1:53  הורדה  הוסף למפה
גלגל - כביש 90/צומת גילגל 1:56  1:56  העלאה והורדה  הוסף למפה
נערן מרכז 2:03  2:03  הורדה  הוסף למפה
קיבוץ נערן - כביש 90/צומת נירן 2:07  2:07  העלאה והורדה  הוסף למפה
נעמה - כביש 90/צומת נעמה 2:17  2:17  העלאה והורדה  הוסף למפה
גשר אלנבי - כביש 90/צומת גשר אלנבי 2:28  2:28  העלאה והורדה  הוסף למפה
קיבוץ בית הערבה - כביש 90/מחנה נבו 2:37  2:37  העלאה והורדה  הוסף למפה
קיבוץ בית הערבה - כביש 90/מסעף בית הערבה 2:39  2:39  העלאה והורדה  הוסף למפה
קיבוץ בית הערבה - צומת בית הערבה 2:43  2:43  העלאה והורדה  מפה
אלמוג - צומת אלמוג/יריחו 2:55  2:55  העלאה והורדה  מפה
ורד יריחו - מחנה ורד יריחו 3:00  3:00  העלאה והורדה  מפה
צומת נבי מוסא 3:10  3:10  העלאה והורדה  הוסף למפה
מצפה יריחו - מחלף מצפה יריחו 3:19  3:19  העלאה והורדה  מפה
צומת כפר אדומים 3:28  3:28  העלאה והורדה  מפה
מעלה אדומים - צ.מישור אדומים 3:33  3:33  העלאה והורדה  מפה
מעלה-אדומים - צומת אדומים/צומת מחנה ישי 3:36  3:36  העלאה והורדה  הוסף למפה
ירושלים - שדרות האוניברסיטה העברית/קציר 3:54  3:54  הורדה  הוסף למפה
ירושלים - שדרות אשכול/משמר הגבול 3:57  3:57  הורדה  מפה
ירושלים - בר אילן/אוהלי יוסף 3:58  3:58  הורדה  מפה
ירושלים - ירמיהו/אלקנה 3:59  3:59  הורדה  מפה
ירושלים - תחנה מרכזית ירושלים/הורדה 4:03  4:03  הורדה  הוסף למפה

חלופה 6
רועי - רועי ב

ירושלים - תחנה מרכזית ירושלים/הורדה
מפה
תחנה  זמן הגעה   זמן יציאה     
רועי - רועי ב 0:00  0:00  העלאה  הוסף למפה
רועי - צומת רועי 0:01  0:01  העלאה והורדה  הוסף למפה
בקעות 0:06  0:06  העלאה והורדה  הוסף למפה
בקעות - מסעף 0:06  0:06  העלאה והורדה  מפה
בקעות - צומת בקעות 0:12  0:12  העלאה והורדה  הוסף למפה
חמרה - צומת חמרה 0:14  0:14  העלאה והורדה  מפה
חמרה - חמרה מזכירות 0:16  0:16  העלאה והורדה  הוסף למפה
מכורה - צומת מכורה 0:24  0:24  העלאה והורדה  מפה
גתית - גיתית א 0:36  0:36  העלאה והורדה  הוסף למפה
גתית - צומת גיתית 0:37  0:37  העלאה והורדה  מפה
מעלה אפרים - צומת מעלה אפרים 0:40  0:40  העלאה והורדה  מפה
מעלה אפרים - כיכר/מ.אפרים 0:44  0:44  העלאה והורדה  הוסף למפה
מעלה אפרים - כיכר כניסה 0:44  0:44  העלאה והורדה  מפה
מעלה אפרים - דרך משואה/מבוא הבושם 0:45  0:45  העלאה והורדה  מפה
מעלה אפרים - משואה 0:45  0:45  העלאה והורדה  מפה
מעלה אפרים - דרך גאון הירדן/משואה 0:45  0:45  העלאה והורדה  מפה
מעלה אפרים - דרך הגלעד 0:46  0:46  העלאה והורדה  מפה
מעלה אפרים - דרך גלעד/משואה 0:46  0:46  העלאה והורדה  מפה
מעלה אפרים - מועדון פיס לנוער 0:47  0:47  העלאה והורדה  מפה
מעלה אפרים - כיכר יציאה 0:47  0:47  העלאה והורדה  הוסף למפה
פצאל - מסעף 0:53  0:53  העלאה והורדה  הוסף למפה
פצאל - כביש 90/צומת פצאל 0:54  0:54  העלאה והורדה  הוסף למפה
מפגש הבקעה - כביש 90/מפגש הבקעה 0:55  0:55  העלאה והורדה  הוסף למפה
פצאל - כביש 90/צומת פצאל 0:56  0:56  העלאה והורדה  הוסף למפה
תומר - כביש 90/צומת תומר 1:00  1:00  העלאה והורדה  הוסף למפה
גלגל - כביש 90/צומת גילגל 1:03  1:03  העלאה והורדה  הוסף למפה
נערן מרכז 1:08  1:08  העלאה והורדה  הוסף למפה
קיבוץ נערן - כביש 90/צומת נירן 1:11  1:11  העלאה והורדה  הוסף למפה
ייטב קיבוץ - ייטב 1:19  1:19  הורדה  הוסף למפה
נעמה - כביש 90/צומת נעמה 1:30  1:30  העלאה והורדה  הוסף למפה
גשר אלנבי - כביש 90/צומת גשר אלנבי 1:38  1:38  העלאה והורדה  הוסף למפה
קיבוץ בית הערבה - כביש 90/מחנה נבו 1:44  1:44  העלאה והורדה  הוסף למפה
קיבוץ בית הערבה - כביש 90/מסעף בית הערבה 1:46  1:46  העלאה והורדה  הוסף למפה
קיבוץ בית הערבה - צומת בית הערבה 1:47  1:47  העלאה והורדה  מפה
אלמוג - צומת אלמוג/יריחו 1:52  1:52  העלאה והורדה  מפה
צומת נבי מוסא 1:54  1:54  העלאה והורדה  הוסף למפה
מצפה יריחו - מחלף מצפה יריחו 2:00  2:00  העלאה והורדה  מפה
צומת כפר אדומים 2:05  2:05  העלאה והורדה  מפה
מעלה אדומים - צ.מישור אדומים 2:08  2:08  העלאה והורדה  מפה
מעלה-אדומים - צומת אדומים/צומת מחנה ישי 2:09  2:09  העלאה והורדה  הוסף למפה
ירושלים - שדרות האוניברסיטה העברית/קציר 2:20  2:20  הורדה  הוסף למפה
ירושלים - שדרות אשכול/משמר הגבול 2:21  2:21  הורדה  מפה
ירושלים - בר אילן/אוהלי יוסף 2:22  2:22  הורדה  מפה
ירושלים - ירמיהו/אלקנה 2:22  2:22  הורדה  מפה
ירושלים - תחנה מרכזית ירושלים/הורדה 2:25  2:25  הורדה  הוסף למפה


חיפוש חדש

   

הבהרות משפטיות | הוסף למועדפים | אפשרויות פירסום | מידע לסדרנים | צור קשר

אגד  דן  מטרונית  קווים  אפיקים  עילית  מטרופולין  נתיב אקספרס  ג'י בי טורס  נסיעות ותיירות נצרת  אוטובוסים מאוחדים נצרת  אומני אקספרס  ויאוליה  גולן  מטרודן  סופרבוס  גלים  אגד תעבורה  הנתיב המהיר  רכבת  כרמלית  סיטיפס  ארקיע  ישראייר  רכבת ישראל  סיטי פס  אחוה מוניות   ארגון מוניות קווים 4-5  מוניות ב.ה  טקסי השרון  טקסי כרמלית   חברת מוניות כפר יסיף  טקסי המרכז  מוניות הדרים ביל  מוניות קו 51  מוניות אייל  מוניות שי-לי  איילון רמלה  מוניות אלהודא טייבה  מוניות גאולה  מוניות הגיבורים  מוניות הדר לוד   ההר כפר קאסם   מוניות החלוץ עתיד  מוניות העיר בית שמש  מוניות העיר ראשלצ  מוניות חי  מוניות יצחק שדה  מוניות כרמיאל  מוניות מעלות תרשיחה   מוניות עירון   מוניות רחובות   מוניות שלנו  נשר תורס  עמל חיפה שרות מוניות  קווי הגליל  קווי שאנן 2004   מוניות אלקלעה שפרעם  שרות מוניות נצרת חיפה   מוניות מרכז טמרה  מוניות יצחק רבין  מוניות הטייסים  תפוזית  מוניות בן עמי  שרון ליין  מוניות העיר אשדוד  אעלה בתמר   מרכז אשקלון   מוניות קווים  טקסי אלנג'מה  קווי שירות טבריה והצפון   מוניות תבל  ניו ליין שירותי מוניות  מוניות קווים (2006) בעמ  מוניות אל אמיר  לימון ב.ע. שרותי תחבורה  

אתר זה נבנה ומתוחזק ע"י פנתר שירותי אינטרנט
S1