מודיעין טלפוני ארצי: 1-900-72-1111
לוחות זמנים ומסלולים     חברות וטלפונים     מידע בסלולארי / אפליקציה     מצאתי טעות    
   

מסלול קו 448 (אגד)


אשדוד - תחנה מרכזית אשדוד/רציפים

ירושלים - תחנה מרכזית ירושלים/הורדה
מפה
תחנה  זמן הגעה   זמן יציאה     
אשדוד - תחנה מרכזית אשדוד/רציפים (רציף 2) 0:00  0:00  העלאה  מפה
אשדוד - ירושלים/הרצל 0:00  0:00  העלאה  מפה
אשדוד - בני ברית/דב גור 0:02  0:02  העלאה  מפה
אשדוד - רובע ו/בני ברית.י.הנשיא 0:03  0:03  העלאה  הוסף למפה
אשדוד - בני ברית/הפלמח 0:04  0:04  העלאה  מפה
אשדוד - צ.נמל אשדוד 0:08  0:08  העלאה  מפה
ניר גלים - צומת ניר גלים 41 0:10  0:10  העלאה  מפה
נ.הרצוג בי"ס - מ.נ.הרצוג/בני דרום 0:11  0:11  העלאה  הוסף למפה
גבעת וושינגטון (ב.רבן) - ושינגטון למזרח 0:18  0:18  העלאה והורדה  הוסף למפה
גדרה - צ.גדרה 0:22  0:22  העלאה והורדה  מפה
יסודות - מחלף שורק 0:31  0:31  העלאה והורדה  מפה
יסודות - מסעף 0:34  0:34  העלאה והורדה  מפה
יסודות - בסיס צבאי נחל שורק 0:35  0:35  העלאה והורדה  מפה
חולדה - צומת חולדה/טל שחר 0:39  0:39  העלאה והורדה  הוסף למפה
נחשון - צ.נחשון 0:41  0:41  העלאה והורדה  הוסף למפה
צומת חטיבה שבע - צומת חטיבה שבע/לטרון 0:50  0:50  העלאה והורדה  הוסף למפה
מחלף הראל - מחלף הראל/מבשרת ציון 1:13  1:13  הורדה  מפה
ירושלים - תחנה מרכזית ירושלים/הורדה 1:23  1:23  הורדה  הוסף למפה
ירושלים - מרכזית ים /רציפים

אשדוד - תחנה מרכזית אשדוד/הורדה
מפה
תחנה  זמן הגעה   זמן יציאה     
ירושלים - מרכזית ים /רציפים (רציף 310) 0:00  0:00  העלאה  הוסף למפה
מחלף הראל - מחלף הראל/מבשרת ציון 0:06  0:06  העלאה  מפה
צומת חטיבה שבע - צומת חטיבה שבע/לטרון 0:24  0:24  העלאה  הוסף למפה
נחשון - צומת נחשון/לדרום 0:30  0:30  העלאה והורדה  הוסף למפה
חולדה - צומת חולדה/טל שחר 0:32  0:32  העלאה והורדה  הוסף למפה
יסודות - מחנה נחל שורק/לדרום 0:35  0:35  העלאה והורדה  הוסף למפה
יסודות - מסעף יסודות/לדרום 0:36  0:36  העלאה והורדה  הוסף למפה
יסודות - מחלף שורק 0:37  0:37  העלאה והורדה  מפה
גדרה - צ.גדרה 0:45  0:45  העלאה והורדה  מפה
גבעת וושינגטון (ב.רבן) - צומת ושינגטון 0:52  0:52  העלאה והורדה  הוסף למפה
נ.הרצוג בי"ס - צומת נווה הרצוג 1:01  1:01  הורדה  הוסף למפה
ניר גלים - צומת ניר גלים 41 1:02  1:02  הורדה  מפה
אשדוד - צ.נמל אשדוד 1:05  1:05  הורדה  מפה
אשדוד - אזור תעשייה בני ברית 1:07  1:07  הורדה  מפה
אשדוד - בני ברית/האורגים 1:09  1:09  הורדה  מפה
אשדוד - בני ברית מורדי הגטאות 1:11  1:11  הורדה  הוסף למפה
אשדוד - בני ברית/רובע ו 1:13  1:13  הורדה  מפה
אשדוד - בני ברית/דב גור 1:14  1:14  הורדה  מפה
אשדוד - שדרות ירושלים/אבן עזרא 1:15  1:15  הורדה  מפה
אשדוד - שדרות הרצל/שדרות ירושלים 1:16  1:16  הורדה  מפה
אשדוד - תחנה מרכזית אשדוד/הורדה 1:18  1:18  הורדה  מפה

חלופה 1
אשדוד - תחנה מרכזית אשדוד/רציפים

ירושלים - תחנה מרכזית ירושלים/הורדה
מפה
תחנה  זמן הגעה   זמן יציאה     
אשדוד - תחנה מרכזית אשדוד/רציפים (רציף 2) 0:00  0:00  העלאה  מפה
אשדוד - ירושלים/הרצל 0:00  0:00  העלאה  מפה
אשדוד - בני ברית/דב גור 0:02  0:02  העלאה  מפה
אשדוד - רובע ו/בני ברית.י.הנשיא 0:03  0:03  העלאה  הוסף למפה
אשדוד - בני ברית/הפלמח 0:04  0:04  העלאה  מפה
אשדוד - צ.נמל אשדוד 0:08  0:08  העלאה  מפה
ניר גלים - צומת ניר גלים 41 0:10  0:10  העלאה  מפה
נ.הרצוג בי"ס - מ.נ.הרצוג/בני דרום 0:11  0:11  העלאה  הוסף למפה
גבעת וושינגטון (ב.רבן) - ושינגטון למזרח 0:18  0:18  העלאה והורדה  הוסף למפה
גדרה - צ.גדרה 0:22  0:22  העלאה והורדה  מפה
יסודות - מחלף שורק 0:30  0:30  העלאה והורדה  מפה
יסודות - מסעף 0:32  0:32  העלאה והורדה  מפה
יסודות - בסיס צבאי נחל שורק 0:33  0:33  העלאה והורדה  מפה
חולדה - צומת חולדה/טל שחר 0:36  0:36  העלאה והורדה  הוסף למפה
נחשון - צ.נחשון 0:38  0:38  העלאה והורדה  הוסף למפה
צומת חטיבה שבע - צומת חטיבה שבע/לטרון 0:45  0:45  העלאה והורדה  הוסף למפה
מחלף הראל - מחלף הראל/מבשרת ציון 1:04  1:04  הורדה  מפה
ירושלים - תחנה מרכזית ירושלים/הורדה 1:12  1:12  הורדה  הוסף למפה
ירושלים - מרכזית ים /רציפים

אשדוד - תחנה מרכזית אשדוד/הורדה
מפה
תחנה  זמן הגעה   זמן יציאה     
ירושלים - מרכזית ים /רציפים (רציף 310) 0:00  0:00  העלאה  הוסף למפה
מחלף הראל - מחלף הראל/מבשרת ציון 0:06  0:06  העלאה  מפה
צומת חטיבה שבע - צומת חטיבה שבע/לטרון 0:24  0:24  העלאה  הוסף למפה
נחשון - צומת נחשון/לדרום 0:30  0:30  העלאה והורדה  הוסף למפה
חולדה - צומת חולדה/טל שחר 0:32  0:32  העלאה והורדה  הוסף למפה
יסודות - מחנה נחל שורק/לדרום 0:35  0:35  העלאה והורדה  הוסף למפה
יסודות - מסעף יסודות/לדרום 0:36  0:36  העלאה והורדה  הוסף למפה
יסודות - מחלף שורק 0:37  0:37  העלאה והורדה  מפה
גדרה - צ.גדרה 0:45  0:45  העלאה והורדה  מפה
גבעת וושינגטון (ב.רבן) - צומת ושינגטון 0:50  0:50  העלאה והורדה  הוסף למפה
נ.הרצוג בי"ס - צומת נווה הרצוג 0:58  0:58  הורדה  הוסף למפה
ניר גלים - צומת ניר גלים 41 0:59  0:59  הורדה  מפה
אשדוד - צ.נמל אשדוד 1:02  1:02  הורדה  מפה
אשדוד - אזור תעשייה בני ברית 1:04  1:04  הורדה  מפה
אשדוד - בני ברית/האורגים 1:06  1:06  הורדה  מפה
אשדוד - בני ברית מורדי הגטאות 1:07  1:07  הורדה  הוסף למפה
אשדוד - בני ברית/רובע ו 1:08  1:08  הורדה  מפה
אשדוד - בני ברית/דב גור 1:10  1:10  הורדה  מפה
אשדוד - שדרות ירושלים/אבן עזרא 1:10  1:10  הורדה  מפה
אשדוד - שדרות הרצל/שדרות ירושלים 1:11  1:11  הורדה  מפה
אשדוד - תחנה מרכזית אשדוד/הורדה 1:13  1:13  הורדה  מפה

חלופה 2
אשדוד - תחנה מרכזית אשדוד/רציפים

ירושלים - תחנה מרכזית ירושלים/הורדה
מפה
תחנה  זמן הגעה   זמן יציאה     
אשדוד - תחנה מרכזית אשדוד/רציפים (רציף 2) 0:00  0:00  העלאה  מפה
אשדוד - ירושלים/הרצל 0:00  0:00  העלאה  מפה
אשדוד - בני ברית/דב גור 0:02  0:02  העלאה  מפה
אשדוד - רובע ו/בני ברית.י.הנשיא 0:03  0:03  העלאה  הוסף למפה
אשדוד - בני ברית/הפלמח 0:04  0:04  העלאה  מפה
אשדוד - צ.נמל אשדוד 0:08  0:08  העלאה  מפה
ניר גלים - צומת ניר גלים 41 0:10  0:10  העלאה  מפה
נ.הרצוג בי"ס - מ.נ.הרצוג/בני דרום 0:11  0:11  העלאה  הוסף למפה
גבעת וושינגטון (ב.רבן) - ושינגטון למזרח 0:18  0:18  העלאה והורדה  הוסף למפה
גדרה - צ.גדרה 0:22  0:22  העלאה והורדה  מפה
יסודות - מחלף שורק 0:30  0:30  העלאה והורדה  מפה
יסודות - מסעף 0:32  0:32  העלאה והורדה  מפה
יסודות - בסיס צבאי נחל שורק 0:33  0:33  העלאה והורדה  מפה
חולדה - צומת חולדה/טל שחר 0:37  0:37  העלאה והורדה  הוסף למפה
נחשון - צ.נחשון 0:38  0:38  העלאה והורדה  הוסף למפה
צומת חטיבה שבע - צומת חטיבה שבע/לטרון 0:46  0:46  העלאה והורדה  הוסף למפה
מחלף הראל - מחלף הראל/מבשרת ציון 1:06  1:06  הורדה  מפה
ירושלים - תחנה מרכזית ירושלים/הורדה 1:14  1:14  הורדה  הוסף למפה
ירושלים - מרכזית ים /רציפים

אשדוד - תחנה מרכזית אשדוד/הורדה
מפה
תחנה  זמן הגעה   זמן יציאה     
ירושלים - מרכזית ים /רציפים (רציף 310) 0:00  0:00  העלאה  הוסף למפה
מחלף הראל - מחלף הראל/מבשרת ציון 0:06  0:06  העלאה  מפה
צומת חטיבה שבע - צומת חטיבה שבע/לטרון 0:24  0:24  העלאה  הוסף למפה
נחשון - צומת נחשון/לדרום 0:30  0:30  העלאה והורדה  הוסף למפה
חולדה - צומת חולדה/טל שחר 0:32  0:32  העלאה והורדה  הוסף למפה
יסודות - מחנה נחל שורק/לדרום 0:35  0:35  העלאה והורדה  הוסף למפה
יסודות - מסעף יסודות/לדרום 0:36  0:36  העלאה והורדה  הוסף למפה
יסודות - מחלף שורק 0:37  0:37  העלאה והורדה  מפה
גדרה - צ.גדרה 0:45  0:45  העלאה והורדה  מפה
גבעת וושינגטון (ב.רבן) - צומת ושינגטון 0:50  0:50  העלאה והורדה  הוסף למפה
נ.הרצוג בי"ס - צומת נווה הרצוג 0:58  0:58  הורדה  הוסף למפה
ניר גלים - צומת ניר גלים 41 0:59  0:59  הורדה  מפה
אשדוד - צ.נמל אשדוד 1:01  1:01  הורדה  מפה
אשדוד - אזור תעשייה בני ברית 1:03  1:03  הורדה  מפה
אשדוד - בני ברית/האורגים 1:05  1:05  הורדה  מפה
אשדוד - בני ברית מורדי הגטאות 1:06  1:06  הורדה  הוסף למפה
אשדוד - בני ברית/רובע ו 1:08  1:08  הורדה  מפה
אשדוד - בני ברית/דב גור 1:09  1:09  הורדה  מפה
אשדוד - שדרות ירושלים/אבן עזרא 1:09  1:09  הורדה  מפה
אשדוד - שדרות הרצל/שדרות ירושלים 1:10  1:10  הורדה  מפה
אשדוד - תחנה מרכזית אשדוד/הורדה 1:12  1:12  הורדה  מפה


חיפוש חדש

   

הבהרות משפטיות | הוסף למועדפים | אפשרויות פירסום | מידע לסדרנים | צור קשר

אגד  דן  מטרונית  קווים  אפיקים  עילית  מטרופולין  נתיב אקספרס  ג'י בי טורס  נסיעות ותיירות נצרת  אוטובוסים מאוחדים נצרת  אומני אקספרס  ויאוליה  גולן  מטרודן  סופרבוס  גלים  אגד תעבורה  הנתיב המהיר  רכבת  כרמלית  סיטיפס  ארקיע  ישראייר  

אתר זה נבנה ומתוחזק ע"י פנתר שירותי אינטרנט
S1