מודיעין טלפוני ארצי: 1-900-72-1111
לוחות זמנים ומסלולים     חברות וטלפונים     מידע בסלולארי / אפליקציה     מצאתי טעות    
   

מסלול קו 448 (אגד)


אשדוד - תחנה מרכזית אשדוד/רציפים

ירושלים - תחנה מרכזית ירושלים/הורדה
מפה
תחנה  זמן הגעה   זמן יציאה     
אשדוד - תחנה מרכזית אשדוד/רציפים (רציף 2) 0:00  0:00  העלאה  מפה
אשדוד - שדרות ירושלים/שדרות הרצל 0:00  0:00  העלאה  מפה
אשדוד - בני ברית/דב גור 0:02  0:02  העלאה  מפה
אשדוד - יצחק הנשיא/שדרות בני ברית 0:03  0:03  העלאה  מפה
אשדוד - בני ברית/הפלמח 0:04  0:04  העלאה  מפה
אשדוד - צומת נמל אשדוד 0:08  0:08  העלאה  מפה
צומת ניר גלים 0:10  0:10  העלאה  מפה
נ.הרצוג בי"ס - צומת נווה הרצוג 0:11  0:11  העלאה  מפה
גבעת וושינגטון (ב.רבן) - מחלף בית רבן 0:18  0:18  העלאה והורדה  מפה
גדרה - מחלף גדרה 0:22  0:22  העלאה והורדה  מפה
יסודות - מחלף שורק 0:32  0:32  העלאה והורדה  מפה
יסודות - מסעף 0:35  0:35  העלאה והורדה  מפה
יסודות - מחנה נחל שורק 0:36  0:36  העלאה והורדה  מפה
חולדה - צומת חולדה/טל שחר 0:40  0:40  העלאה והורדה  מפה
נחשון - צומת נחשון 0:42  0:42  העלאה והורדה  מפה
צומת חטיבה שבע/לטרון 0:50  0:50  העלאה והורדה  מפה
מחלף הראל/מבשרת ציון 1:13  1:13  הורדה  מפה
ירושלים - תחנה מרכזית ירושלים/הורדה 1:23  1:23  הורדה  מפה
ירושלים - תחנה מרכזית ירושלים /רציפים

אשדוד - תחנה מרכזית אשדוד/הורדה
מפה
תחנה  זמן הגעה   זמן יציאה     
ירושלים - תחנה מרכזית ירושלים /רציפים (רציף 10) 0:00  0:00  העלאה  מפה
מחלף הראל/מבשרת ציון 0:06  0:06  העלאה  מפה
צומת חטיבה שבע/לטרון 0:24  0:24  העלאה  מפה
נחשון - צומת נחשון 0:30  0:30  העלאה והורדה  מפה
חולדה - צומת חולדה/טל שחר 0:32  0:32  העלאה והורדה  מפה
יסודות - מחנה נחל שורק/לדרום 0:35  0:35  העלאה והורדה  מפה
יסודות - צומת יסודות 0:36  0:36  העלאה והורדה  מפה
יסודות - מחלף שורק 0:37  0:37  העלאה והורדה  מפה
גדרה - מחלף גדרה 0:45  0:45  העלאה והורדה  מפה
גבעת וושינגטון (ב.רבן) - מחלף בית רבן 0:52  0:52  העלאה והורדה  מפה
נ.הרצוג בי"ס - צומת נווה הרצוג 1:01  1:01  הורדה  מפה
צומת ניר גלים 1:02  1:02  הורדה  מפה
אשדוד - צומת נמל אשדוד 1:05  1:05  הורדה  מפה
אשדוד - בני ברית/הבושם 1:07  1:07  הורדה  מפה
אשדוד - בני ברית/האורגים 1:09  1:09  הורדה  מפה
אשדוד - בני ברית/מורדי הגיטאות 1:11  1:11  הורדה  מפה
אשדוד - בני ברית/יצחק הנשיא 1:13  1:13  הורדה  מפה
אשדוד - בני ברית/יהודה הלוי 1:14  1:14  הורדה  מפה
אשדוד - שדרות ירושלים/אבן עזרא 1:15  1:15  הורדה  מפה
אשדוד - שדרות הרצל/שדרות ירושלים 1:16  1:16  הורדה  מפה
אשדוד - תחנה מרכזית אשדוד/הורדה 1:18  1:18  הורדה  מפה

חלופה 1
אשדוד - תחנה מרכזית אשדוד/רציפים

ירושלים - תחנה מרכזית ירושלים/הורדה
מפה
תחנה  זמן הגעה   זמן יציאה     
אשדוד - תחנה מרכזית אשדוד/רציפים (רציף 2) 0:00  0:00  העלאה  מפה
אשדוד - שדרות ירושלים/שדרות הרצל 0:00  0:00  העלאה  מפה
אשדוד - בני ברית/דב גור 0:02  0:02  העלאה  מפה
אשדוד - יצחק הנשיא/שדרות בני ברית 0:03  0:03  העלאה  מפה
אשדוד - בני ברית/הפלמח 0:04  0:04  העלאה  מפה
אשדוד - צומת נמל אשדוד 0:08  0:08  העלאה  מפה
צומת ניר גלים 0:10  0:10  העלאה  מפה
נ.הרצוג בי"ס - צומת נווה הרצוג 0:11  0:11  העלאה  מפה
גבעת וושינגטון (ב.רבן) - מחלף בית רבן 0:18  0:18  העלאה והורדה  מפה
גדרה - מחלף גדרה 0:22  0:22  העלאה והורדה  מפה
יסודות - מחלף שורק 0:30  0:30  העלאה והורדה  מפה
יסודות - מסעף 0:32  0:32  העלאה והורדה  מפה
יסודות - מחנה נחל שורק 0:33  0:33  העלאה והורדה  מפה
חולדה - צומת חולדה/טל שחר 0:36  0:36  העלאה והורדה  מפה
נחשון - צומת נחשון 0:38  0:38  העלאה והורדה  מפה
צומת חטיבה שבע/לטרון 0:45  0:45  העלאה והורדה  מפה
מחלף הראל/מבשרת ציון 1:04  1:04  הורדה  מפה
ירושלים - תחנה מרכזית ירושלים/הורדה 1:12  1:12  הורדה  מפה
ירושלים - תחנה מרכזית ירושלים /רציפים

אשדוד - תחנה מרכזית אשדוד/הורדה
מפה
תחנה  זמן הגעה   זמן יציאה     
ירושלים - תחנה מרכזית ירושלים /רציפים (רציף 10) 0:00  0:00  העלאה  מפה
מחלף הראל/מבשרת ציון 0:06  0:06  העלאה  מפה
צומת חטיבה שבע/לטרון 0:24  0:24  העלאה  מפה
נחשון - צומת נחשון 0:30  0:30  העלאה והורדה  מפה
חולדה - צומת חולדה/טל שחר 0:32  0:32  העלאה והורדה  מפה
יסודות - מחנה נחל שורק/לדרום 0:35  0:35  העלאה והורדה  מפה
יסודות - צומת יסודות 0:36  0:36  העלאה והורדה  מפה
יסודות - מחלף שורק 0:37  0:37  העלאה והורדה  מפה
גדרה - מחלף גדרה 0:45  0:45  העלאה והורדה  מפה
גבעת וושינגטון (ב.רבן) - מחלף בית רבן 0:51  0:51  העלאה והורדה  מפה
נ.הרצוג בי"ס - צומת נווה הרצוג 0:58  0:58  הורדה  מפה
צומת ניר גלים 1:00  1:00  הורדה  מפה
אשדוד - צומת נמל אשדוד 1:02  1:02  הורדה  מפה
אשדוד - בני ברית/הבושם 1:04  1:04  הורדה  מפה
אשדוד - בני ברית/האורגים 1:06  1:06  הורדה  מפה
אשדוד - בני ברית/מורדי הגיטאות 1:07  1:07  הורדה  מפה
אשדוד - בני ברית/יצחק הנשיא 1:08  1:08  הורדה  מפה
אשדוד - בני ברית/יהודה הלוי 1:10  1:10  הורדה  מפה
אשדוד - שדרות ירושלים/אבן עזרא 1:10  1:10  הורדה  מפה
אשדוד - שדרות הרצל/שדרות ירושלים 1:11  1:11  הורדה  מפה
אשדוד - תחנה מרכזית אשדוד/הורדה 1:13  1:13  הורדה  מפה

חלופה 2
אשדוד - תחנה מרכזית אשדוד/רציפים

ירושלים - תחנה מרכזית ירושלים/הורדה
מפה
תחנה  זמן הגעה   זמן יציאה     
אשדוד - תחנה מרכזית אשדוד/רציפים (רציף 2) 0:00  0:00  העלאה  מפה
אשדוד - שדרות ירושלים/שדרות הרצל 0:00  0:00  העלאה  מפה
אשדוד - בני ברית/דב גור 0:02  0:02  העלאה  מפה
אשדוד - יצחק הנשיא/שדרות בני ברית 0:03  0:03  העלאה  מפה
אשדוד - בני ברית/הפלמח 0:04  0:04  העלאה  מפה
אשדוד - צומת נמל אשדוד 0:08  0:08  העלאה  מפה
צומת ניר גלים 0:10  0:10  העלאה  מפה
נ.הרצוג בי"ס - צומת נווה הרצוג 0:11  0:11  העלאה  מפה
גבעת וושינגטון (ב.רבן) - מחלף בית רבן 0:18  0:18  העלאה והורדה  מפה
גדרה - מחלף גדרה 0:22  0:22  העלאה והורדה  מפה
יסודות - מחלף שורק 0:30  0:30  העלאה והורדה  מפה
יסודות - מסעף 0:33  0:33  העלאה והורדה  מפה
יסודות - מחנה נחל שורק 0:34  0:34  העלאה והורדה  מפה
חולדה - צומת חולדה/טל שחר 0:37  0:37  העלאה והורדה  מפה
נחשון - צומת נחשון 0:39  0:39  העלאה והורדה  מפה
צומת חטיבה שבע/לטרון 0:46  0:46  העלאה והורדה  מפה
מחלף הראל/מבשרת ציון 1:06  1:06  הורדה  מפה
ירושלים - תחנה מרכזית ירושלים/הורדה 1:14  1:14  הורדה  מפה
ירושלים - תחנה מרכזית ירושלים /רציפים

אשדוד - תחנה מרכזית אשדוד/הורדה
מפה
תחנה  זמן הגעה   זמן יציאה     
ירושלים - תחנה מרכזית ירושלים /רציפים (רציף 10) 0:00  0:00  העלאה  מפה
מחלף הראל/מבשרת ציון 0:06  0:06  העלאה  מפה
צומת חטיבה שבע/לטרון 0:24  0:24  העלאה  מפה
נחשון - צומת נחשון 0:30  0:30  העלאה והורדה  מפה
חולדה - צומת חולדה/טל שחר 0:32  0:32  העלאה והורדה  מפה
יסודות - מחנה נחל שורק/לדרום 0:35  0:35  העלאה והורדה  מפה
יסודות - צומת יסודות 0:36  0:36  העלאה והורדה  מפה
יסודות - מחלף שורק 0:37  0:37  העלאה והורדה  מפה
גדרה - מחלף גדרה 0:45  0:45  העלאה והורדה  מפה
גבעת וושינגטון (ב.רבן) - מחלף בית רבן 0:51  0:51  העלאה והורדה  מפה
נ.הרצוג בי"ס - צומת נווה הרצוג 0:58  0:58  הורדה  מפה
צומת ניר גלים 0:59  0:59  הורדה  מפה
אשדוד - צומת נמל אשדוד 1:01  1:01  הורדה  מפה
אשדוד - בני ברית/הבושם 1:03  1:03  הורדה  מפה
אשדוד - בני ברית/האורגים 1:05  1:05  הורדה  מפה
אשדוד - בני ברית/מורדי הגיטאות 1:06  1:06  הורדה  מפה
אשדוד - בני ברית/יצחק הנשיא 1:08  1:08  הורדה  מפה
אשדוד - בני ברית/יהודה הלוי 1:09  1:09  הורדה  מפה
אשדוד - שדרות ירושלים/אבן עזרא 1:09  1:09  הורדה  מפה
אשדוד - שדרות הרצל/שדרות ירושלים 1:11  1:11  הורדה  מפה
אשדוד - תחנה מרכזית אשדוד/הורדה 1:12  1:12  הורדה  מפה


חיפוש חדש

   

הבהרות משפטיות | הוסף למועדפים | אפשרויות פירסום | מידע לסדרנים | צור קשר

אגד  דן  מטרונית  קווים  אפיקים  עילית  מטרופולין  נתיב אקספרס  ג'י בי טורס  נסיעות ותיירות נצרת  אוטובוסים מאוחדים נצרת  אומני אקספרס  ויאוליה  גולן  מטרודן  סופרבוס  גלים  אגד תעבורה  הנתיב המהיר  רכבת  כרמלית  סיטיפס  ארקיע  ישראייר  רכבת ישראל  סיטי פס  ירושלים-רמאללה איחוד  ירושלים-שועפאט  ירושלים-ענאתה  ירושלים-א-סוואחרה  ירושלים-גבל אל מוכבר  ירושלים-הר הזיתים  ירושלים-אבו-תור סילואן  ירושלים-דרום איחוד  ירושלים-צור באהר  ירושלים-ראס אל עמוד-עיזריה-אבו דיס  ירושלים-עיסאוויה  

אתר זה נבנה ומתוחזק ע"י פנתר שירותי אינטרנט
S1