מודיעין טלפוני ארצי: 1-900-72-1111
לוחות זמנים ומסלולים     חברות וטלפונים     מידע בסלולארי / אפליקציה     מצאתי טעות    
   

מסלול קו 448 (אגד)


אשדוד - תחנה מרכזית אשדוד / רציפים

ירושלים - תחנה מרכזית ירושלים / הורדה
מפה
תחנה  זמן הגעה   זמן יציאה     
אשדוד - תחנה מרכזית אשדוד / רציפים (רציף 2) 0:00  0:00  העלאה  מפה
אשדוד - שדרות ירושלים / שדרות הרצל 0:00  0:00  העלאה  הוסף למפה
אשדוד - בני ברית / דב גור 0:02  0:02  העלאה  מפה
אשדוד - יצחק הנשיא / שדרות בני ברית 0:03  0:03  העלאה  מפה
אשדוד - בני ברית / הפלמח 0:04  0:04  העלאה  מפה
אשדוד - צ.נמל אשדוד 0:08  0:08  העלאה  מפה
ניר גלים - צומת ניר גלים 41 0:10  0:10  העלאה  מפה
נ.הרצוג בי"ס - צ.נווה הרצוג 0:11  0:11  העלאה  הוסף למפה
גבעת וושינגטון ( ב.רבן ) - ושינגטון למזרח 0:18  0:18  העלאה והורדה  הוסף למפה
גדרה - צ.גדרה 0:22  0:22  העלאה והורדה  מפה
יסודות - מחלף שורק 0:31  0:31  העלאה והורדה  מפה
יסודות - מסעף 0:34  0:34  העלאה והורדה  מפה
יסודות - בסיס צבאי נחל שורק 0:35  0:35  העלאה והורדה  מפה
חולדה - צומת חולדה / טל שחר 0:39  0:39  העלאה והורדה  הוסף למפה
נחשון - צ.נחשון 0:41  0:41  העלאה והורדה  הוסף למפה
צומת חטיבה שבע - צ.חטיבה שבע / לטרון 0:50  0:50  העלאה והורדה  הוסף למפה
מחלף הראל - מחלף הראל / מבשרת ציון 1:13  1:13  הורדה  מפה
ירושלים - תחנה מרכזית ירושלים / הורדה 1:23  1:23  הורדה  הוסף למפה
ירושלים - תחנה מרכזית ירושלים / רציפים

אשדוד - תחנה מרכזית אשדוד / הורדה
מפה
תחנה  זמן הגעה   זמן יציאה     
ירושלים - תחנה מרכזית ירושלים / רציפים (רציף 310) 0:00  0:00  העלאה  הוסף למפה
מחלף הראל - מחלף הראל / מבשרת ציון 0:06  0:06  העלאה  מפה
צומת חטיבה שבע - צ.חטיבה שבע / לטרון 0:24  0:24  העלאה  הוסף למפה
נחשון - צ.נחשון 0:30  0:30  העלאה והורדה  הוסף למפה
חולדה - צומת חולדה / טל שחר 0:32  0:32  העלאה והורדה  הוסף למפה
יסודות - מחנה נחל שורק / לדרום 0:35  0:35  העלאה והורדה  הוסף למפה
יסודות - צ.יסודות 0:36  0:36  העלאה והורדה  הוסף למפה
יסודות - מחלף שורק 0:37  0:37  העלאה והורדה  מפה
גדרה - צ.גדרה 0:45  0:45  העלאה והורדה  מפה
גבעת וושינגטון ( ב.רבן ) - צומת ושינגטון 0:52  0:52  העלאה והורדה  הוסף למפה
נ.הרצוג בי"ס - צ.נווה הרצוג 1:01  1:01  הורדה  הוסף למפה
ניר גלים - צומת ניר גלים 41 1:02  1:02  הורדה  מפה
אשדוד - צ.נמל אשדוד 1:05  1:05  הורדה  מפה
אשדוד - בני ברית / הבושם 1:07  1:07  הורדה  מפה
אשדוד - בני ברית / האורגים 1:09  1:09  הורדה  מפה
אשדוד - בני ברית / מורדי הגיטאות 1:11  1:11  הורדה  הוסף למפה
אשדוד - בני ברית / יצחק הנשיא 1:13  1:13  הורדה  מפה
אשדוד - בני ברית / יהודה הלוי 1:14  1:14  הורדה  מפה
אשדוד - שדרות ירושלים / אבן עזרא 1:15  1:15  הורדה  מפה
אשדוד - שדרות הרצל / שדרות ירושלים 1:16  1:16  הורדה  מפה
אשדוד - תחנה מרכזית אשדוד / הורדה 1:18  1:18  הורדה  מפה

חלופה 1
אשדוד - תחנה מרכזית אשדוד / רציפים

ירושלים - תחנה מרכזית ירושלים / הורדה
מפה
תחנה  זמן הגעה   זמן יציאה     
אשדוד - תחנה מרכזית אשדוד / רציפים (רציף 2) 0:00  0:00  העלאה  מפה
אשדוד - שדרות ירושלים / שדרות הרצל 0:00  0:00  העלאה  הוסף למפה
אשדוד - בני ברית / דב גור 0:02  0:02  העלאה  מפה
אשדוד - יצחק הנשיא / שדרות בני ברית 0:03  0:03  העלאה  מפה
אשדוד - בני ברית / הפלמח 0:04  0:04  העלאה  מפה
אשדוד - צ.נמל אשדוד 0:08  0:08  העלאה  מפה
ניר גלים - צומת ניר גלים 41 0:10  0:10  העלאה  מפה
נ.הרצוג בי"ס - צ.נווה הרצוג 0:11  0:11  העלאה  הוסף למפה
גבעת וושינגטון ( ב.רבן ) - ושינגטון למזרח 0:18  0:18  העלאה והורדה  הוסף למפה
גדרה - צ.גדרה 0:22  0:22  העלאה והורדה  מפה
יסודות - מחלף שורק 0:30  0:30  העלאה והורדה  מפה
יסודות - מסעף 0:32  0:32  העלאה והורדה  מפה
יסודות - בסיס צבאי נחל שורק 0:33  0:33  העלאה והורדה  מפה
חולדה - צומת חולדה / טל שחר 0:36  0:36  העלאה והורדה  הוסף למפה
נחשון - צ.נחשון 0:38  0:38  העלאה והורדה  הוסף למפה
צומת חטיבה שבע - צ.חטיבה שבע / לטרון 0:45  0:45  העלאה והורדה  הוסף למפה
מחלף הראל - מחלף הראל / מבשרת ציון 1:04  1:04  הורדה  מפה
ירושלים - תחנה מרכזית ירושלים / הורדה 1:12  1:12  הורדה  הוסף למפה
ירושלים - תחנה מרכזית ירושלים / רציפים

אשדוד - תחנה מרכזית אשדוד / הורדה
מפה
תחנה  זמן הגעה   זמן יציאה     
ירושלים - תחנה מרכזית ירושלים / רציפים (רציף 310) 0:00  0:00  העלאה  הוסף למפה
מחלף הראל - מחלף הראל / מבשרת ציון 0:06  0:06  העלאה  מפה
צומת חטיבה שבע - צ.חטיבה שבע / לטרון 0:24  0:24  העלאה  הוסף למפה
נחשון - צ.נחשון 0:30  0:30  העלאה והורדה  הוסף למפה
חולדה - צומת חולדה / טל שחר 0:32  0:32  העלאה והורדה  הוסף למפה
יסודות - מחנה נחל שורק / לדרום 0:35  0:35  העלאה והורדה  הוסף למפה
יסודות - צ.יסודות 0:36  0:36  העלאה והורדה  הוסף למפה
יסודות - מחלף שורק 0:37  0:37  העלאה והורדה  מפה
גדרה - צ.גדרה 0:45  0:45  העלאה והורדה  מפה
גבעת וושינגטון ( ב.רבן ) - צומת ושינגטון 0:50  0:50  העלאה והורדה  הוסף למפה
נ.הרצוג בי"ס - צ.נווה הרצוג 0:58  0:58  הורדה  הוסף למפה
ניר גלים - צומת ניר גלים 41 0:59  0:59  הורדה  מפה
אשדוד - צ.נמל אשדוד 1:02  1:02  הורדה  מפה
אשדוד - בני ברית / הבושם 1:04  1:04  הורדה  מפה
אשדוד - בני ברית / האורגים 1:06  1:06  הורדה  מפה
אשדוד - בני ברית / מורדי הגיטאות 1:07  1:07  הורדה  הוסף למפה
אשדוד - בני ברית / יצחק הנשיא 1:08  1:08  הורדה  מפה
אשדוד - בני ברית / יהודה הלוי 1:10  1:10  הורדה  מפה
אשדוד - שדרות ירושלים / אבן עזרא 1:10  1:10  הורדה  מפה
אשדוד - שדרות הרצל / שדרות ירושלים 1:11  1:11  הורדה  מפה
אשדוד - תחנה מרכזית אשדוד / הורדה 1:13  1:13  הורדה  מפה

חלופה 2
אשדוד - תחנה מרכזית אשדוד / רציפים

ירושלים - תחנה מרכזית ירושלים / הורדה
מפה
תחנה  זמן הגעה   זמן יציאה     
אשדוד - תחנה מרכזית אשדוד / רציפים (רציף 2) 0:00  0:00  העלאה  מפה
אשדוד - שדרות ירושלים / שדרות הרצל 0:00  0:00  העלאה  הוסף למפה
אשדוד - בני ברית / דב גור 0:02  0:02  העלאה  מפה
אשדוד - יצחק הנשיא / שדרות בני ברית 0:03  0:03  העלאה  מפה
אשדוד - בני ברית / הפלמח 0:04  0:04  העלאה  מפה
אשדוד - צ.נמל אשדוד 0:08  0:08  העלאה  מפה
ניר גלים - צומת ניר גלים 41 0:10  0:10  העלאה  מפה
נ.הרצוג בי"ס - צ.נווה הרצוג 0:11  0:11  העלאה  הוסף למפה
גבעת וושינגטון ( ב.רבן ) - ושינגטון למזרח 0:18  0:18  העלאה והורדה  הוסף למפה
גדרה - צ.גדרה 0:22  0:22  העלאה והורדה  מפה
יסודות - מחלף שורק 0:30  0:30  העלאה והורדה  מפה
יסודות - מסעף 0:32  0:32  העלאה והורדה  מפה
יסודות - בסיס צבאי נחל שורק 0:33  0:33  העלאה והורדה  מפה
חולדה - צומת חולדה / טל שחר 0:37  0:37  העלאה והורדה  הוסף למפה
נחשון - צ.נחשון 0:38  0:38  העלאה והורדה  הוסף למפה
צומת חטיבה שבע - צ.חטיבה שבע / לטרון 0:46  0:46  העלאה והורדה  הוסף למפה
מחלף הראל - מחלף הראל / מבשרת ציון 1:06  1:06  הורדה  מפה
ירושלים - תחנה מרכזית ירושלים / הורדה 1:14  1:14  הורדה  הוסף למפה
ירושלים - תחנה מרכזית ירושלים / רציפים

אשדוד - תחנה מרכזית אשדוד / הורדה
מפה
תחנה  זמן הגעה   זמן יציאה     
ירושלים - תחנה מרכזית ירושלים / רציפים (רציף 310) 0:00  0:00  העלאה  הוסף למפה
מחלף הראל - מחלף הראל / מבשרת ציון 0:06  0:06  העלאה  מפה
צומת חטיבה שבע - צ.חטיבה שבע / לטרון 0:24  0:24  העלאה  הוסף למפה
נחשון - צ.נחשון 0:30  0:30  העלאה והורדה  הוסף למפה
חולדה - צומת חולדה / טל שחר 0:32  0:32  העלאה והורדה  הוסף למפה
יסודות - מחנה נחל שורק / לדרום 0:35  0:35  העלאה והורדה  הוסף למפה
יסודות - צ.יסודות 0:36  0:36  העלאה והורדה  הוסף למפה
יסודות - מחלף שורק 0:37  0:37  העלאה והורדה  מפה
גדרה - צ.גדרה 0:45  0:45  העלאה והורדה  מפה
גבעת וושינגטון ( ב.רבן ) - צומת ושינגטון 0:50  0:50  העלאה והורדה  הוסף למפה
נ.הרצוג בי"ס - צ.נווה הרצוג 0:58  0:58  הורדה  הוסף למפה
ניר גלים - צומת ניר גלים 41 0:59  0:59  הורדה  מפה
אשדוד - צ.נמל אשדוד 1:01  1:01  הורדה  מפה
אשדוד - בני ברית / הבושם 1:03  1:03  הורדה  מפה
אשדוד - בני ברית / האורגים 1:05  1:05  הורדה  מפה
אשדוד - בני ברית / מורדי הגיטאות 1:06  1:06  הורדה  הוסף למפה
אשדוד - בני ברית / יצחק הנשיא 1:08  1:08  הורדה  מפה
אשדוד - בני ברית / יהודה הלוי 1:09  1:09  הורדה  מפה
אשדוד - שדרות ירושלים / אבן עזרא 1:09  1:09  הורדה  מפה
אשדוד - שדרות הרצל / שדרות ירושלים 1:10  1:10  הורדה  מפה
אשדוד - תחנה מרכזית אשדוד / הורדה 1:12  1:12  הורדה  מפה


חיפוש חדש

   

הבהרות משפטיות | הוסף למועדפים | אפשרויות פירסום | מידע לסדרנים | צור קשר

אגד  דן  מטרונית  קווים  אפיקים  עילית  מטרופולין  נתיב אקספרס  ג'י בי טורס  נסיעות ותיירות נצרת  אוטובוסים מאוחדים נצרת  אומני אקספרס  ויאוליה  גולן  מטרודן  סופרבוס  גלים  אגד תעבורה  הנתיב המהיר  רכבת  כרמלית  סיטיפס  ארקיע  ישראייר  אחוה מוניות   ארגון מוניות קווים 4-5  מוניות ב.ה  טקסי השרון  טקסי כרמלית   חברת מוניות כפר יסיף  טקסי המרכז  מוניות הדרים ביל  מוניות קו 51  מוניות אייל  מוניות שי-לי  איילון רמלה  מוניות אלהודא טייבה  מוניות גאולה  מוניות הגיבורים  מוניות הדר לוד   ההר כפר קאסם   מוניות החלוץ עתיד  מוניות העיר בית שמש  מוניות העיר ראשלצ  מוניות חי  מוניות יצחק שדה  מוניות כרמיאל  מוניות מעלות תרשיחה   מוניות עירון   מוניות רחובות   מוניות שלנו  נשר תורס  עמל חיפה שרות מוניות  קווי הגליל  קווי שאנן 2004   מוניות אלקלעה שפרעם  שרות מוניות נצרת חיפה   מוניות מרכז טמרה  מוניות יצחק רבין  מוניות הטייסים  תפוזית  מוניות בן עמי  שרון ליין  מוניות העיר אשדוד  אעלה בתמר   מרכז אשקלון   מוניות קווים  טקסי אלנג'מה  קווי שירות טבריה והצפון   מוניות תבל  ניו ליין שירותי מוניות  מוניות קווים (2006) בעמ  מוניות אל אמיר  לימון ב.ע. שרותי תחבורה  

אתר זה נבנה ומתוחזק ע"י פנתר שירותי אינטרנט
S1