לוחות זמנים ומסלולים     חברות וטלפונים     הורד אפליקציית אנדרואיד     מצאתי טעות    

   


תעריפים לקו 966 (אגד)


מחיר נסיעה מקומית בקיבוץ נווה אור: 5.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית במעגן: 5.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית ברחוב: 5.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית במירב: 5.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בירושלים: 5.90 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית באלמוג: 5.90 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בתומר: 5.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית במצפה יריחו: 5.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בשדמות מחולה: 8.20 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית במחולה: 4.10 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בגלגל: 5.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בפצאל: 2.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בכפר אדומים: 5.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בנעמה: 5.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בגשר אלנבי: 5.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית במשואה: 5.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בנערן: 5.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בצומת סמך / כורסי: 5.00 ש"חמוצא

 

יעד

 שדי תרומות - כביש 90 / שדי תרומות 34 34 34   13.5   21.5 9.1 9.1 5   12.5 21.5 21.5 27 27 34 34 34 34 34 34   27 13.5   21.5 9.1 5.9 5.9 12.5 12.5 21.5 21.5 21.5 27 21.5 21.5 21.5 27
 קיבוץ נווה אור - כביש 90 / כוכב הירדן 37.5 37.5 34 34 27 27 27 16 16 12.5 12.5   14.5 14.5 21.5 21.5 37.5 37.5 37.5 34 34 34 34 34 27 27 27 16 12.5 12.5 5   12.5 14.5 14.5 21.5 16 21.5 21.5 21.5
 קיבוץ נווה אור - כביש 90 / כוכב הירדן 37.5 37.5 34 34 27 27 27 16 16 12.5 12.5   14.5 14.5 21.5 21.5 37.5 37.5 37.5 34 34 34 34 34 27 27 27 16 12.5 12.5 5   12.5 14.5 14.5 21.5 16 21.5 21.5 21.5
 גבעת יואב - מסעף תעשיות גולן 39.5 39.5 39.5 39.5 34 34 27 27 27 21.5 21.5 21.5 10.5 10.5 16 16 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5 37.5 34 34 27 27 21.5 21.5 21.5 21.5 16 16 14.5 16 9.1 5 5 16
 אפיק - מנחת פיק 39.5 39.5 39.5 39.5 34 34 27 27 27 21.5 21.5 21.5 14.5 14.5 14.5 16 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5 37.5 34 34 27 27 21.5 21.5 21.5 21.5 16 16 16 16 10.5     16
 מעלה אדומים - צומת אדומים / צומת מחנה ישי   5.9     10.7   21.5 34 34 34 34 37.5 37.5 37.5 39.5 39.5     8.2 16 16 16     10.7   21.5 34 34 34 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5
 תומר - צומת תומר / כביש 90 10.7 10.7 7.2 7.2   3 12.5 21.5 21.5 13.5 13.5 27 34 34 34 37.5 10.7 10.7 10.7 7.2 7.2 7.2 7.2 4.6 3 3 12.5 21.5 13.5 13.5 27 27 34 34 34 37.5 34 34 34 37.5
 ארגמן - צומת ארגמן / כביש 90 21.5 21.5 21.5 21.5 12.5 12.5   12.5 14.5 21.5 21.5 27 27 27 27 27 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 14.5 12.5 12.5   14.5 21.5 21.5 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
 שדמות מחולה - מחנה ברווז / כביש 90 34 27 21.5 21.5 21.5 21.5 12.5     9.1 9.1 16 21.5 21.5 27 27 34   27 21.5   21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 12.5 8.2   9.1 16 16 21.5 21.5 21.5 27 21.5 27 27 27
 שדמות מחולה - שדמות מחולה / כביש 90 34 27 27 27 21.5 21.5 14.5     9.1 9.1 16 21.5 21.5 27 27 34 34 27 27 27 27 27 27 21.5 21.5 14.5 5 9.1 9.1 16 16 21.5 21.5 21.5 27 21.5 27 27 27
 קיבוץ עין גב - צומת עין גב' 37.5 37.5 37.5 37.5 34 34 27 21.5 21.5 21.5 21.5 14.5     21.5 16 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 34 34 34 27 21.5 21.5 21.5 16 14.5 10.5 8.2 8.2 16 8.2 14.5 14.5 16
 קיבוץ עין גב - חוף גופרה 37.5 37.5 37.5 37.5 34 34 27 21.5 21.5 21.5 21.5 14.5     21.5 16 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 34 34 34 27 21.5 21.5 21.5 16 14.5 10.5 8.2 8.2 16 8.2 14.5 14.5 16
 צומת דליות - מסעף שמורת גמלא 39.5 39.5 39.5 39.5 34 34 27 27 27 27 27 21.5 21.5 21.5   9.1 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5 37.5 34 34 27 27 27 27 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 9.1 16 14.5 14.5 9.1
 קצרין - מסעף אזור תעשייה 39.5 39.5 39.5 39.5 37.5 37.5 27 27 27 27 27 21.5 16 16 9.1   39.5 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5 37.5 37.5 37.5 27 27 27 27 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5   14.5 16 16  
 מעלה אדומים - צומת אדומים / צומת מחנה ישי   5.9     10.7   21.5 34 34 34 34 37.5 37.5 37.5 39.5 39.5     8.2 16 16 16     10.7   21.5 34 34 34 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5
 מעלה אדומים - צומת מישור אדומים   5.9     10.7   21.5   34 34 34 37.5 37.5 37.5 39.5 39.5     8.2 16 16 16     10.7   21.5 34 34 34 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5
 מצפה יריחו - צומת מצפה יריחו 8.2 8.2     10.7   21.5 27 27 34 34 37.5 37.5 37.5 39.5 39.5 8.2 8.2   9.1         10.7   21.5 27 34 34 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5
 רויה - צומת רויה / כביש 90 34 34 34   13.5   21.5   9.1 5.9 5.9 12.5 21.5 21.5 27 27 34 34 34 34 34 34   27 13.5   21.5 9.1   5 12.5 12.5 21.5 21.5 21.5 27 21.5 21.5 21.5 27
 ע.הנציב - צומת הנציב 34 34 34   13.5   21.5 9.1 9.1 5.9 5.9 12.5 21.5 21.5 27 27 34 34 34 34 34 34   27 13.5   21.5 9.1 5   12.5 12.5 21.5 21.5 21.5 27 21.5 21.5 21.5 27
 צומת צמח - מפעלים אזוריים צמח 37.5 37.5 37.5 37.5 34 34 27 21.5 21.5 21.5 21.5 14.5 8.2 8.2 21.5 21.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 34 34 34 27 21.5 21.5 21.5 14.5 14.5 5   5 21.5 10.5 16 16 21.5
 קצרין - דליות / איה 39.5 39.5 39.5 39.5 37.5 37.5 27 27 27 27 27 21.5 16 16 9.1   39.5 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5 37.5 37.5 37.5 27 27 27 27 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5   16 16 16  
 צומת סמך / כורסי - חוף לבנון 39.5 39.5 39.5 39.5 34 34 27 21.5 21.5 21.5 21.5 16 8.2 8.2 16 14.5 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5 34 34 34 27 21.5 21.5 21.5 16 16 12.5 10.5 10.5 16   10.5 10.5 16
 קצרין - המשושים / פעמונית 39.5 39.5 39.5 39.5 37.5 37.5 27 27 27 27 27 21.5 16 16 9.1   39.5 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5 37.5 37.5 37.5 27 27 27 27 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5   16 16 16  
 קיבוץ בית הערבה - צומת בית הערבה החדש         7.2   21.5 21.5 27 34 34 34 37.5 37.5 39.5 39.5       8.2         7.2   21.5 27 34 34 34 34 37.5 37.5 37.5 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5
 קיבוץ בית הערבה - צומת מחנה נבו / כביש 90         7.2   21.5 21.5 27     34 37.5 37.5 39.5 39.5                 7.2   21.5 27     34 34 37.5 37.5 37.5 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5
 קיבוץ בית הערבה - צומת בית הערבה / כביש 90 16       7.2   21.5 21.5 27 34 34 34 37.5 37.5 39.5 39.5 16 16   8.2         7.2   21.5 27 34 34 34 34 37.5 37.5 37.5 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5
 גשר אלנבי - צומת גשר אלנבי / כביש 90         7.2   21.5 21.5 27     34 37.5 37.5 39.5 39.5                 7.2   21.5 27     34 34 37.5 37.5 37.5 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5
 נעמה - צ.נעמה / כביש 90         4.6 9.1 14.5 21.5 27 27 27 34 34 34 37.5 37.5                     14.5 27 27 27 34 34 34 34 34 37.5 34 37.5 37.5 37.5
 מפגש הבקעה - מרכז מסחרי מפגש הביקעה         3 5 12.5 21.5 21.5     27 34 34 34 37.5                 3   12.5 21.5     27 27 34 34 34 37.5 34 34 34 37.5
 גלגל - צומת גילגל / כביש 90 10.7 10.7 7.2 7.2 3 3 12.5 21.5 21.5 13.5 13.5 27 34 34 34 37.5 10.7 10.7 10.7 7.2 7.2 7.2 7.2     3 12.5 21.5 13.5 13.5 27 27 34 34 34 37.5 34 34 34 37.5
 ארגמן - צומת ארגמן / כביש 90 21.5 21.5 21.5 21.5 12.5 12.5   12.5 14.5 21.5 21.5 27 27 27 27 27 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 14.5 12.5 12.5   14.5 21.5 21.5 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
 מחולה - מושב מחולה / כביש 90 34 27 27 27 21.5 21.5 14.5 8.2 5 9.1 9.1 16 21.5 21.5 27 27 34 34 27 27 27 27 27 27 21.5 21.5 14.5   9.1 9.1 16 16 21.5 21.5 21.5 27 21.5 27 27 27
 ירדנה - צומת ירדנה / בית יוסף 37.5 37.5 34 34 27 27 27 16 16 12.5 12.5 5 16 16 21.5 21.5 37.5 37.5 37.5 34 34 34 34 34 27 27 27 16 12.5 12.5   5 12.5 14.5 14.5 21.5 16 21.5 21.5 21.5
 אפיקים - צומת אפיקים 37.5 37.5 37.5 37.5 34 34 27 21.5 21.5 21.5 21.5 12.5 10.5 10.5 21.5 21.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 34 34 34 27 21.5 21.5 21.5 12.5 12.5   5 5.9 21.5 12.5 16 16 21.5
 מעגן - צומת מעגן 37.5 37.5 37.5 37.5 34 34 27 21.5 21.5 21.5 21.5 14.5 8.2 8.2 21.5 21.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 34 34 34 27 21.5 21.5 21.5 14.5 14.5 5.9 5   21.5 10.5 16 16 21.5
 אפיק - מסעף אפיק צפון 39.5 39.5 39.5 39.5 34 34 27 27 27 21.5 21.5 21.5 14.5 14.5 14.5 16 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5 37.5 34 34 27 27 21.5 21.5 21.5 21.5 16 16 16 16 10.5     16
 כפר אדומים - צומת כפר אדומים 5.9       10.7   21.5 27 27 34 34 37.5 37.5 37.5 39.5 39.5 5.9 5.9 8.2 9.1         10.7   21.5 27 34 34 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5
 אלמוג - צומת אלמוג 16 9.1 8.2   7.2   21.5 21.5 27 34 34 34 37.5 37.5 39.5 39.5 16 16 9.1   8.2 8.2     7.2   21.5 27 34 34 34 34 37.5 37.5 37.5 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5
 קיבוץ בית הערבה - צ.בית הערבה 16       7.2   21.5   27 34 34 34 37.5 37.5 39.5 39.5 16 16   8.2         7.2   21.5 27 34 34 34 34 37.5 37.5 37.5 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5
 מירב - צומת מירב מלכישוע / כביש 90 34 34 34   13.5   21.5 9.1 9.1   5 12.5 21.5 21.5 27 27 34 34 34 34 34 34   27 13.5   21.5 9.1 5.9 5.9 12.5 12.5 21.5 21.5 21.5 27 21.5 21.5 21.5 27

 • לרשימת הנחות לחץ כאן
 • אתר bus.co.il הוא שרות פרטי, המידע ניתן ללא אחריות
 • חיפוש חדש


     

  הבהרות משפטיות | הוסף למועדפים | אפשרויות פירסום | מידע לסדרנים | צור קשר | תיק טיק טק

  אגד  דן  מטרונית  קווים  אפיקים  מטרופולין  נתיב אקספרס  ג'י בי טורס  נסיעות ותיירות נצרת  אוטובוסים מאוחדים נצרת  גולן  דן בדרום  דן באר שבע  סופרבוס  גלים  אגד תעבורה  הנתיב המהיר  רכבת  כרמלית  סיטיפס  ארקיע  ישראייר  מועצה אזורית אילות  כרמלית  תבל  כבל אקספרס  תנופה  בית שמש אקספרס  אקסטרה  אקסטרה ירושלים  יונייטד טורס  ירושלים-רמאללה איחוד  ירושלים-אבו-תור-ענאתא איחוד  ירושלים-אלווסט איחוד  ירושלים-הר הזיתים  ירושלים - עיסאוויה מחנה שעפאט איחוד  ירושלים-דרום איחוד  ירושלים-צור באהר איחוד  מוניות מטרו קו  מוניות מאיה יצחק שדה  אודליה מוניות בעמ  מוניות רב קווית 4-5  דרך אגד עוטף ירושלים  

  אתר זה נבנה ומתוחזק ע"י פנתר שירותי אינטרנט