לוחות זמנים ומסלולים     חברות וטלפונים     הורד אפליקציית אנדרואיד     מצאתי טעות    

   

אוטובוסים כפר מנחם - רשימת קווים שעוברים בכפר מנחם

 
חברה מספר הקו אזור עוצר ב
??? 437 ???: ??????? 3 ???: ???? - 3 (???? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 446 ???: ??????? 3 ???: ???? - 3 (???? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 437 אשקלון ירושלים רבדים - צומת רבדים לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 446 באר-שבע ירושלים רבדים - צומת רבדים לוח זמנים מסלול תעריפים
????? 685 3 ???: ???? - 3 (???? ??? ???/?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 437 3 ???: ??? ???? - 3 (???? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
   
??? 446 3 ???: ??? ???? - 3 (???? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
????? 589 3 ???: ??? ???? - 3 (???? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 436 אשקלון ירושלים שערי-אברהם - צומת שערי אברהם לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 436 ???: ?????? 3 ???: ??? ???? - 3 (???? ??? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
????? 258 ???: ??? ??? 3 ???: ???? - 3 (???? ??? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 554 ערד ירושלים בית חלקיה - צומת בית חלקיה לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 556 ירושלים קרית גת בית חלקיה - צומת בית חלקיה לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 554 3 ???: ??? ???? - 3 (???? ??? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 556 3 ???: ??? ???? - 3 (???? ??? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 556 ???: ???? ?? 3 ???: ???? - 3 (???? ??? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? ?????? 988 3 ???: ???? - 3 (???? ??? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 301 אשקלון תל-אביב צ.ראם-מסמיה - צומת ראם מסמיה לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 301 3/40 ???: ???? - 3/40 (???? ??? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 310 3/40 ???: ???? - 3/40 (???? ??? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 310 תל-אביב אשקלון צ.ראם-מסמיה - צומת ראם מסמיה לוח זמנים מסלול תעריפים
????????? 348 ???: ??? ??? 3/40 ???: ???? - 3/40 (???? ??? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
????????? 367 ???: ????? ????? ???: ??? ??? 3/40 ???: ???? - 3/40 (???? ??? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
????????? 369 ???: ??? ??? 3/40 ???: ???? - 3/40 (???? ??? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
????????? 369 ????? ???? ????? 217 ???: ???? ?? 40 ???: ???? - 40 (???? ???) לוח זמנים מסלול תעריפים
????????? 373 40 ???: ???? - 40 (???? ???) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? 466 3823 ???: ??? ????? - 3823 (????? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
????????? 371 3/40 ???: ??? ????? - 3/40 (???? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 550 ???? 112 ???: ??? 40 ???: ??? ???? - 40 (???? ??? ???) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 557 ???: ???? ?? 40 ???: ??? ???? - 40 (???? ??? ???) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 550 רמת-גן ערד בני-ראם - צומת בני ראם לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 557 רמת-גן קרית גת בני-ראם - צומת בני ראם לוח זמנים מסלול תעריפים
????????? 373 40 ???: ??? ???? - 40 (???? ???) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 31 ???: ?????? ???: ??? ????? - (???? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?? ????? 376 ???: ??? ????? ???: ????? ???: ??? ????? - (???? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 31 צומת מלאכי/קסטינה אשקלון צומת מלאכי/קסטינה - צומת מלאכי לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 460 קרית גת ירושלים יסודות - צומת יסודות לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 460 ????? ???? ????? 32 ???: ???? ?? ???: ??????? 3 ???: ??? ???? - 3 (???? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?? ????? 65 ???: ?????? - (?????? ?) לוח זמנים מסלול תעריפים
????????? 687 ???: ??? ???? 40 ???: ???? - 40 (???? ???????) לוח זמנים מסלול תעריפים
????? 597 ???: ??????? ??? ????? ?? ???? 5 ???: ???? 40 ???: ???? - 40 (???? ???????) לוח זמנים מסלול תעריפים
324 38 ???: ??? ????? - 38 (???? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?? ????? 5 ????? ???? ????? 11 ???: ???? ?? ????? ????? ?????? 4 ???: ???? ?? - ????? ????? ?????? 4 (????? ???? ??????/???? ?????????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?? ????? 14 ????? ???? ????? 11 ???: ???? ?? ????? ????? ?????? 4 ???: ???? ?? - ????? ????? ?????? 4 (????? ???? ??????/???? ?????????) לוח זמנים מסלול תעריפים
323 38 ???: ????? - 38 (???? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
????? 132 ???: ??????? 38 ???: ??? ????? - 38 (???? ????? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
????? 132 38 ???: ??? ????? - 38 (???? ????? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
????? 132 ????? ???? ????? 32 ???: ???? ?? ??''? 1 ???: ???? ????? 38 ???: ??? ????? - 38 (???? ????? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
323 38 ???: ??? ????? - 38 (???? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 543 קוממיות ערד אלומה - אלומה/מרכז לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 543 ???: ????? - (?????/????) לוח זמנים מסלול תעריפים
????? 597 ???: ??????? ???: ????? - (?????/????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?? ????? 12 ??????? ???: ???? ?? - ??????? (???????/?? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?? ????? 240 ????? ???? ????? ???: ???? ?? - ????? ???? ????? (???? ?????/????? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?? ????? 250 ???: ???? ?? ????? ???? ????? ???: ???? ?? - ????? ???? ????? (???? ?????/????? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?? ????? 251 ????? ???? ??? 7 ???: ?????? ???: ???? ?? 35 ???: ???? - 35 (???? ?????? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?? ????? 252 35 ???: ???? - 35 (???? ?????? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
????????? 368 ???: ????? 35 ???: ???? - 35 (???? ?????? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? 468 ???: ????? 35 ???: ???? - 35 (???? ?????? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 547 אשדוד קרית גת קרית גת - מלכי ישראל/יציאה צפונית לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 552 אשדוד ערד קרית גת - מלכי ישראל/יציאה צפונית לוח זמנים מסלול תעריפים
????????? 352 ????? ?????? ???: ????? ???? ??? ???: ?????? ????? ???? ????? ???: ???? ?? - ????? ???? ????? (???? ?????/????? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
????????? 375 ????? ???? ????? ???: ???? ?? - ????? ???? ????? (???? ?????/????? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 547 ??????? 7 ???: ???? ?? ????? ????''? 3 ???: ????? ????? ???? ????? ???: ???? ?? - ????? ???? ????? (???? ?????/????? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 547 ????? ???? ????? ???: ???? ?? - ????? ???? ????? (???? ?????/????? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 552 ???? 89 ???: ??? ????? ????''? 3 ???: ????? ????? ???? ????? ???: ???? ?? - ????? ???? ????? (???? ?????/????? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 556 ??????? 7 ???: ???? ?? ???: ??????? ????? ???? ????? ???: ???? ?? - ????? ???? ????? (???? ?????/????? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?? ????? 2 ???? ????? 4 ???: ???? ?? - ???? ????? 4 (???? ?????/?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?? ????? 8 ???: ???? ?? ???? ????? 4 ???: ???? ?? - ???? ????? 4 (???? ?????/?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?? ????? 240 35 ???: ???? ?? - 35 (???? ?????? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?? ????? 252 35 ???: ???? ?? - 35 (???? ?????? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?? ????? 18 ???: ???? ?? ???? ????? 15 ???: ???? ?? - ???? ????? 15 (???? ?????/?.?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?? ????? 3 ???? ????? 14 ???: ???? ?? - ???? ????? 14 (???? ?????/?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?? ????? 13 ???? ????? 14 ???: ???? ?? - ???? ????? 14 (???? ?????/?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?? ????? 13 ???? ????? 14 ???: ???? ?? - ???? ????? 14 (???? ?????/?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?? ????? 13 ????? ????? ???? 15 ???: ???? ?? ???? ????? 21 ???: ???? ?? - ???? ????? 21 (???? ?????/???? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
????????? 375 ????? ???? ????? 186 ???: ???? ?? ????? ???? ???: ???? ?? - ????? ???? (??. ????/??. ???? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
????????? 469 ???: ?? ???? ??? ????? ???? ???: ???? ?? - ????? ???? (??. ????/??. ???? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 547 ????? ???? ????? ???: ???? ?? - ????? ???? ????? (????? ???? ?????/????? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 552 ????? ???? ????? ???: ???? ?? - ????? ???? ????? (??. ???? ?????/???????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 554 ????? ???? ????? 13 ???: ???? ?? - ????? ???? ????? 13 (??.???? ?????/????? ???? ?? ???) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 554 ??? ????? ???: ??????? ????? ???? ????? 13 ???: ???? ?? - ????? ???? ????? 13 (??.???? ?????/????? ???? ?? ???) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? 230 ??? ???? ???: ???? ?? - ??? ???? (??? ????/????? ???? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?? ????? 1 ????? ???? ????? 19 ???: ???? ?? ????? ???? ????? 32 ???: ???? ?? - ????? ???? ????? 32 (????? ???? ?????/??? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?? ????? 11 ????? ????? ???? 15 ???: ???? ?? ????? ???? ????? 32 ???: ???? ?? - ????? ???? ????? 32 (????? ???? ?????/??? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? 230 ???: ?????? ????? ???? ????? 32 ???: ???? ?? - ????? ???? ????? 32 (????? ???? ?????/??? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?? ????? 11 ????? ???? ????? 19 ???: ???? ?? ????? ???? ????? 19 ???: ???? ?? - ????? ???? ????? 19 (??. ???? ?????/???? ????? ?? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?? ????? 11 ????? ????? ???? 30 ???: ???? ?? ???? ?????? ???: ???? ?? ????? ??? ???: ???? ?? - ????? ??? (????? ???/????? ????? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 560 35 ???: ???? - 35 (???? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 560 ???? 89 ???: ??? ????? ????''? 3 ???: ????? 35 ???: ???? - 35 (???? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 560 אשדוד ערד רווחה - צומת רווחה לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 560 ???? ????? ???: ????? 35 ???: ???? - 35 (???? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 560 ????? ?????? ???: ????? ???? 112 ???: ??? 35 ???: ???? - 35 (???? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?? ????? 69 ????? ???? 12 ???: ???? ?? - ????? ???? 12 (??? ???????/????? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
????????? 469 ????? ??????? ???: ???? ?? - ????? ??????? (???? ??????/????? ???????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?? ????? 23 ???????? 27 ???: ?? ??? - ???????? 27 (?? ??? ?) לוח זמנים מסלול תעריפים
?? ????? 21 ????? ???? ?????? 6 ???: ????? ???: ??? - (???) לוח זמנים מסלול תעריפים
????????? 353 ???? ?????? ???? 6 ???: ?? ???? ??? 42 ???: ??? ???? - 42 (???? ??? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 300 ???? ?????? ???? 6 ???: ?? ???? ??? ???: ?????? 4 ???: ?? ???? - 4 (???? ?? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 300 אשקלון תל-אביב גן-יבנה - מסעף גן יבנה לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 302 תל-אביב אשקלון גן-יבנה - מסעף גן יבנה לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 304 תל-אביב אשקלון גן-יבנה - מסעף גן יבנה לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 304 1285 ???: ?? ???? ??? 4 ???: ?? ???? - 4 (???? ?? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? 355 4 ???: ?? ???? - 4 (???? ?? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? 150 4 ???: ??? ????? - 4 (???? 4/??? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? 151 4 ???: ??? ????? - 4 (???? 4/??? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? 152 4 ???: ??? ????? - 4 (???? 4/??? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
????????? 347 ??? ????? ???? ??? ???: ????? 4 ???: ??? ????? - 4 (???? 4/??? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 302 4 ???: ??? ????? - 4 (???? ?? ????/???? 4) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 304 4 ???: ??? ????? - 4 (???? ?? ????/???? 4) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? 355 ???: ??? ??? 4 ???: ??? ????? - 4 (???? ?? ????/???? 4) לוח זמנים מסלול תעריפים
?? ????? 361 232 ???: ???? - 232 (???? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?? ????? 22 ???: ?????? 35 ???: ??? ?????? - 35 (???? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?? ????? 26 ???: ???? ???: ???? - (???? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
 


חיפוש חדש


  • הקש על "לוח זמנים" או על "מסלול" עבור הקו המבוקש.
  • לקבלת הסבר על אילו נתונים מופיעים באתר לחץ על הוראות שימוש באתר.  •    

    הבהרות משפטיות | הוסף למועדפים | אפשרויות פירסום | מידע לסדרנים | צור קשר | תיק טיק טק

    אגד  דן  מטרונית  קווים  אפיקים  מטרופולין  נתיב אקספרס  ג'י בי טורס  נסיעות ותיירות נצרת  אוטובוסים מאוחדים נצרת  גולן  דן בדרום  דן באר שבע  סופרבוס  גלים  אגד תעבורה  הנתיב המהיר  רכבת  כרמלית  סיטיפס  ארקיע  ישראייר  

    אתר זה נבנה ומתוחזק ע"י פנתר שירותי אינטרנט