לוחות זמנים ומסלולים     חברות וטלפונים     הורד אפליקציית אנדרואיד     מצאתי טעות    

   

אוטובוסים משהד - רשימת קווים שעוברים במשהד

 
חברה מספר הקו אזור עוצר ב
?'? ?? ???? 333 ????? 101 ???: ???? 754 ???: ??? ??? - 754 (????? ??? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?'? ?? ???? 335 7723 ???: ?????? 754 ???: ??? ??? - 754 (???? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? ??????? ???? 340 ????? 12 ???: ??? ????? ????????? 9 ???: ???? 7540 ???: ??? ????? - 7540 (????? ???? ????/?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? ??????? ???? 340 ???? 4 ???: ??? ????? 7540 ???: ??? ????? - 7540 (????? ???? ????/?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 955 נצרת עלית ירושלים נצרת עלית - שדרות מעלה יצחק/כרכום לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 955 7540 ???: ??? ????? - 7540 (????? ???? ????/?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
   
??? 826 ???? ???: ??? ????? - ???? (????/???? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 826 תל-אביב נצרת עלית נצרת עלית - דליה/כליל החורש לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 827 נצרת עלית תל-אביב נצרת עלית - דליה/כליל החורש לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 826 ????? ???: ????? ???? 15 ???: ??? ????? - ???? 15 (????/???? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
????????? ??????? ???? 111 ?????? ???: ??? ????? - ?????? (???? ?????/??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?'? ?? ???? 336 ????? ???? ???? ???: ??? ????? - ????? ???? ???? (???? ????/??? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 432 ????? ????? 77 ???: ???? - ????? ????? 77 (???? ???? ????? ???????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? ??????? ???? 332 ????? ???? ???? ???: ??? ????? - ????? ???? ???? (???? ?????/????? ???? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? ??????? ???? 332 ????? ???? ???? ???: ??? ????? - ????? ???? ???? (???? ?????/????? ???? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 826 ???: ??? ????? - (????? ??? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 827 ???? ?????? ???? 7 ???: ?? ???? ??? ???: ??? ????? - (????? ???/??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 836 411 ???: ????? 77 ???: ??? ????? - 77 (???? ??? ?? ???) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 505 חיפה קרית שמונה רומת הייב - צומת ערב אל היב לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 836 תל-אביב טבריה רומת הייב - צומת ערב אל היב לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 912 טבריה ירושלים רומת הייב - צומת ערב אל היב לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 962 טבריה ירושלים רומת הייב - צומת ערב אל היב לוח זמנים מסלול תעריפים
???? ?????? 360 77 ???: ??? ????? - 77 (???? ??? ?? ???) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 505 ???: ???? 77 ???: ??? ????? - 77 (???? ??? ?? ???) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? ??????? ???? 750 ?????? ????? ???: ???? ?????? ????? ???: ???? - ?????? ????? (?????? ?????/6177) לוח זמנים מסלול תעריפים
?'? ?? ???? 331 ????? ?'???? ?? ??????? 16 ???: ???? ?????? ????? 84 ???: ???? - ?????? ????? 84 (?????? ?????/????? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?'? ?? ???? 331 ?????? ????? 89 ???: ???? ?????? ????? 89 ???: ???? - ?????? ????? 89 (?????? ?????/????? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?'? ?? ???? 331 ?????? ????? 89 ???: ???? ?????? ????? 89 ???: ???? - ?????? ????? 89 (?????? ?????/????? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? ??????? ???? 720 ????? ???? ???: ???? ??????? ???: ???? ?? ?'???? ????? ???? ???: ???? - ????? ???? (???? ????? ???) לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 25 ???????? ???: ??? ????? - ???????? (??? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? ??????? ???? 320 ???: ???? ??? - (???? ???) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 846 תל-אביב צפת חנתון - צומת חנתון לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 848 תל-אביב כרמיאל חנתון - צומת חנתון לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 968 כרמיאל ירושלים חנתון - צומת חנתון לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 193 ??? ???''? ???: ???? 60 ???: ??? ?????? - 60 (???? ?? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 301 ???: ???? 60 ???: ??? ?????? - 60 (???? ?? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 840 ???: ???? ????? 65 ???: ????? ?????? - 65 (???? ??? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 959 65 ???: ????? ?????? - 65 (???? ??? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 840 תל-אביב קרית שמונה אילניה - צומת שדה אילן לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 959 טבריה ירושלים אילניה - צומת שדה אילן לוח זמנים מסלול תעריפים
???? ?????? 984 ??? ???? ???: ???? ??????? ?????''? ??? ???? ????? ???????? 74 ???: ??? ??? 65 ???: ????? ?????? - 65 (???? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? ?????? 984 65 ???: ????? ?????? - 65 (???? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? ?????? 984 ???? ??''? ???: ??? ??? ???: ??? 65 ???: ????? ?????? - 65 (???? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 9 ??????? ???: ???? ???? ???: ??? ???? ??????? ???: ???? ???? - ??????? (???????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? ?????? 985 65 ???: ????? ?????? - 65 (???? ?????/?????? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? ?????? 987 ????? ??? ?????? 4 ???: ??? ??? ??? ???? ???: ???? ??????? 65 ???: ????? ?????? - 65 (???? ?????/?????? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? ?????? 987 ???: ??? ????? ??? ?????? ???: ??? ??? 65 ???: ????? ?????? - 65 (???? ?????/?????? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?'? ?? ???? 358 ????? ?????? 111 ???: ???? ???? - ????? ?????? 111 (????? ??????/?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 845 ???: ???? ????? 77 ???: ??? ?????? - 77 (???? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 963 ???: ???? ????? 77 ???: ??? ?????? - 77 (???? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 845 תל-אביב קרית שמונה צומת המוביל לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 963 קרית שמונה ירושלים צומת המוביל לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? ??????? ???? 325 ?????? 94 ???: ????? ???? ??'??'?? ???: ???? ?? ???? 56 ???: ????? - ?? ???? 56 (???? ?? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 821 רעננה עפולה קיבוץ דוברת - מסעף דברת/אלון תבור לוח זמנים מסלול תעריפים
???? ?????? 982 ????? ???: ??????? ???: ??? 65 ???: ??? - 65 (???? ????/???? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 834 אשדות-יעקב-אחוד תל-אביב קיבוץ דוברת - מסעף דברת לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 193 60 ???: ??? ????? - 60 (???? ??? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 821 ???: ????? 65 ???: ??? ?????? - 65 (???? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? ?????? 985 ????? ????''? 3 ???: ????? 65 ???: ??? ???? - 65 (???? ??? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? ?????? 985 ??? ???? ???: ???? ??????? ????? ????''? 3 ???: ????? 65 ???: ??? ???? - 65 (???? ??? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 247 ???? ??????? 4 ???: ????? ???? ??????? 3 ???: ????? - ???? ??????? 3 (???? ?????/???? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 49 ???: ??? ???: ????? - (?. ???? ?????/?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 50 ???: ????? ???: ?? ??? ???: ????? - (?. ???? ?????/?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 51 ???: ????? - (?. ???? ?????/?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 49 ???: ????? - (?. ???? ?????/?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 21 ???: ??? ??? ??????? ???: ??? ??? ??????? - (??? ??? ???????/????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 56 ???: ????? - (?.?????? ?????/?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 156 ??? ?????? 71 ???: ??????? ???? ??? ???: ????? ???: ????? - (?.?????? ?????/?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 300 ???: ????? ???: ????? - (?.?????? ?????/?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 302 ???: ????? - (?.?????? ?????/?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 825 תל-אביב עפולה עפולה - ת.מרכזית עפולה/הורדה לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 869 ???: ????? ???: ????? - (?.?????? ?????/?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 870 ???: ??? ??? ???: ????? - (?.?????? ?????/?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 870 באר-שבע עפולה עפולה - ת.מרכזית עפולה/הורדה לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 953 עפולה ירושלים עפולה - ת.מרכזית עפולה/הורדה לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 156 ??? ?????? ???: ??????? ???? ??? ???: ????? - (?.?????? ?????/??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 821 ???: ????? ???: ????? - (?.?????? ?????/??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 953 ???: ????? - (?.?????? ?????/??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 246 ??????? ???: ????? - ??????? (?.?????? ?????/???????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 825 ???? ?????? ???? 7 ???: ?? ???? ??? ????? 3 ???: ????? - ????? 3 (?????/????? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 869 ????? 3 ???: ????? - ????? 3 (?????/????? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 22 ???? ??????? ???: ??? ??? ???? ??????? ???: ??? ??? - ???? ??????? (???? ????? ??? ???) לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 68 ????? 16 ???: ????? ???? ??????? ???: ??? ??? - ???? ??????? (???? ????? ??? ???) לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 191 ????? 16 ???: ????? ???? ??????? ???: ??? ??? - ???? ??????? (???? ????? ??? ???) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? ???? בית שאן עתלית כפר ברוך - רכבת מגדל העמק לוח זמנים מסלול תעריפים
???? ???? עתלית בית שאן כפר ברוך - רכבת מגדל העמק לוח זמנים מסלול תעריפים
???? ???? עתלית בית שאן כפר ברוך - רכבת מגדל העמק לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 75 ??? ???? ???? 57 ???: ???? ????? ??? ???? ???? 47 ???: ???? ????? - ??? ???? ???? 47 (?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 74 ???: ???? ??? ???? ???? 32 ???: ???? ????? - ??? ???? ???? 32 (??? ????? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 75 ???: ???? ??? ???? ???? 32 ???: ???? ????? - ??? ???? ???? 32 (??? ????? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 407 ????? 16 ???: ????? ???? ???: ????? ????? ??? ???? ???? 32 ???: ???? ????? - ??? ???? ???? 32 (??? ????? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 843 תל-אביב קצרין צומת הסרגל לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 843 ????? ???: ????? 675 ???: ????? - 675 (???? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 9 ????? ???: ????? ???: ??? ????? ????? 16 ???: ????? - ????? 16 (?????/?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 11 ???? 58 ???: ???? ????? ??????? ???? 3 ???: ???? ????? ???? 29 ???: ???? ????? - ???? 29 (???/?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 11 ???? 17 ???: ???? ????? - ???? 17 (???/???? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 75 7515 ???: ???? ????? - 7515 (??? ??? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 832 ???: ??? ??? 675 ???: ?????? - 675 (???? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 832 90 ???: ?????? ??????? ??? 675 ???: ?????? - 675 (???? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 853 675 ???: ?????? - 675 (???? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 853 ???: ??? 675 ???: ?????? - 675 (???? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 832 צומת צמח תל-אביב אומן - צומת אומן 675/6714 לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 853 קשת תל-אביב אומן - צומת אומן 675/6714 לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 13? ??? ????? 3 ???: ??? ???? - ??? ????? 3 ('??? ???? ?) לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 190 ??? ???? ???: ????? ????? 75 ???: ??? ?????? - 75 (???? ???????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 190 ???: ???? ???? ???: ????? ????? 722 ???: ??? ?????? - 722 (????? ????? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 13 ??????? 6 ???: ???? ????? - ??????? 6 (???????/??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 248 66 ???: ????? - 66 (???? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 296 ???: ??? ?? ??? 66 ???: ????? - 66 (???? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 118 ???: ????? ????? ???: ??? ????? - (?. ???? ??? ?????/?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 184 ???: ??? ????? - (?. ???? ??? ?????/?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 117 ???: ??? ????? - (?. ???? ??? ?????/?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
????? 62 ???: ???? ????? 66 ???: ????? - 66 (???? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
 


חיפוש חדש


  • הקש על "לוח זמנים" או על "מסלול" עבור הקו המבוקש.
  • לקבלת הסבר על אילו נתונים מופיעים באתר לחץ על הוראות שימוש באתר.  •    

    הבהרות משפטיות | הוסף למועדפים | אפשרויות פירסום | מידע לסדרנים | צור קשר | תיק טיק טק

    אגד  דן  מטרונית  קווים  אפיקים  מטרופולין  נתיב אקספרס  ג'י בי טורס  נסיעות ותיירות נצרת  אוטובוסים מאוחדים נצרת  גולן  דן בדרום  דן באר שבע  סופרבוס  גלים  אגד תעבורה  הנתיב המהיר  רכבת  כרמלית  סיטיפס  ארקיע  ישראייר  

    אתר זה נבנה ומתוחזק ע"י פנתר שירותי אינטרנט