לוחות זמנים ומסלולים     חברות וטלפונים     הורד אפליקציית אנדרואיד     מצאתי טעות    

   

אוטובוסים נין - רשימת קווים שעוברים בנין

 
חברה מספר הקו אזור עוצר ב
??? 840 ???: ???? ????? 65 ???: ??? - 65 (???? ???) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 959 65 ???: ??? - 65 (???? ???) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 821 רעננה עפולה נין - מסעף נין לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 840 תל-אביב קרית שמונה נין - מסעף נין לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 959 טבריה ירושלים נין - מסעף נין לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 834 אשדות-יעקב-אחוד תל-אביב נין - מסעף נין לוח זמנים מסלול תעריפים
   
???? ?????? 982 ????? ???: ??????? ???: ??? 65 ???: ??? ?????? - 65 (???? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 821 ???: ????? ??? ????? ???: ????? - ??? ????? (??? ?????/???????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? ?????? 984 ???? ??''? ???: ??? ??? ???: ??? ??? ????? ???: ????? - ??? ????? (??? ?????/???????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? ?????? 985 ??? ????? ???: ????? - ??? ????? (??? ?????/???????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? ?????? 984 ??? ???? ???: ???? ??????? ?????''? ??? ???? ????? ???????? 74 ???: ??? ??? ??? ????? ???: ????? - ??? ????? (??? ?????/????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? ?????? 984 ??? ????? ???: ????? - ??? ????? (??? ?????/????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? ?????? 985 ????? ????''? 3 ???: ????? ??? ????? ???: ????? - ??? ????? (??? ?????/????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? ?????? 985 ??? ???? ???: ???? ??????? ????? ????''? 3 ???: ????? ??? ????? ???: ????? - ??? ????? (??? ?????/????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? ?????? 987 ????? ??? ?????? 4 ???: ??? ??? ??? ???? ???: ???? ??????? ??? ????? ???: ????? - ??? ????? (??? ?????/????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? ?????? 987 ???: ??? ????? ??? ?????? ???: ??? ??? ????? ???? ???? ???: ????? - ????? ???? ???? (???? ????/??? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 247 ???? ??????? 4 ???: ????? ???? ??????? 3 ???: ????? - ???? ??????? 3 (???? ?????/???? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 49 ????? ???? ?????? ???: ????? - ????? ???? ?????? (???? ??????/????? ???? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 50 ???: ????? ???: ?? ??? ????? ???? ?????? ???: ????? - ????? ???? ?????? (???? ??????/????? ???? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 51 ????? ???? ?????? ???: ????? - ????? ???? ?????? (???? ??????/????? ???? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 52 ???: ????? ???: ?????? ????? ???? ?????? ???: ????? - ????? ???? ?????? (???? ??????/????? ???? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 49 ???: ??? ????? ???? ???? ???: ????? - ????? ???? ???? (???? ????/????????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? ??????? ???? 720 ????? ???? ???: ???? ??????? ???: ???? ?? ?'???? 60 ???: ??? ?????? - 60 (???? ???????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? ??????? ???? 750 ?????? ????? ???: ???? 60 ???: ??? ?????? - 60 (???? ???????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 955 נצרת עלית ירושלים כפר גדעון - מסעף כפר גדעון לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 827 נצרת עלית תל-אביב כפר גדעון - מסעף כפר גדעון לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 955 60 ???: ??? ????? - 60 (???? ??? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 827 ???? ?????? ???? 7 ???: ?? ???? ??? 60 ???: ??? ?????? - 60 (???? ???????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 246 ????? ???? 14 ???: ????? - ????? ???? 14 (????? ????/???????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 156 ??? ?????? ???: ??????? ???? ??? ???: ????? - (?.?????? ?????/??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 300 ???: ????? ???: ????? - (?.?????? ?????/??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 821 ???: ????? ???: ????? - (?.?????? ?????/??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 825 תל-אביב עפולה עפולה - ת.מרכזית עפולה/רציפים לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 870 באר-שבע עפולה עפולה - ת.מרכזית עפולה/רציפים לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 870 ???: ??? ??? ???: ????? - (?.?????? ?????/??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 953 ???: ????? - (?.?????? ?????/??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 953 עפולה ירושלים עפולה - ת.מרכזית עפולה/רציפים לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 53 ???: ??????? ???: ????? - (?.?????? ?????/?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 56 ???: ????? - (?.?????? ?????/?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 156 ??? ?????? 71 ???: ??????? ???? ??? ???: ????? ???: ????? - (?.?????? ?????/?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 302 ???: ????? - (?.?????? ?????/?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 869 ???: ????? ???: ????? - (?.?????? ?????/?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 825 ???? ?????? ???? 7 ???: ?? ???? ??? ????? 3 ???: ????? - ????? 3 (?????/????? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 869 ????? 3 ???: ????? - ????? 3 (?????/????? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 832 ???: ??? ??? 71 ???: ?????? - 71 (???? ???) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 832 צומת צמח תל-אביב גבע - מסעף גבע לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 843 תל-אביב קצרין גבע - מסעף גבע לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 853 קשת תל-אביב גבע - מסעף גבע לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 843 ????? ???: ????? 71 ???: ?????? - 71 (???? ???) לוח זמנים מסלול תעריפים
????????? ??????? ???? 111 ????? ???? ???? ???: ??? ????? - ????? ???? ???? (???? ?????/??' ???? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 832 90 ???: ?????? ??????? ??? 675 ???: ?????? - 675 (???? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 853 675 ???: ?????? - 675 (???? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 853 ???: ??? 675 ???: ?????? - 675 (???? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 25 ???????? ???: ??? ????? - ???????? (??? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 9 ??????? ???: ???? ???? ???: ??? ???? ??? ???? 6 ???: ???? ???? - ??? ???? 6 (??? ????/??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? ???? בית שאן עתלית כפר ברוך - רכבת מגדל העמק לוח זמנים מסלול תעריפים
???? ???? עתלית בית שאן כפר ברוך - רכבת מגדל העמק לוח זמנים מסלול תעריפים
???? ???? עתלית בית שאן כפר ברוך - רכבת מגדל העמק לוח זמנים מסלול תעריפים
????? 62 ???: ???? ????? 66 ???: ???? ????? - 66 (????? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 248 66 ???: ????? - 66 (???? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 296 ???: ??? ?? ??? 66 ???: ????? - 66 (???? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 22 ???? ??????? ???: ??? ??? ???? ??????? ???: ??? ??? - ???? ??????? (???? ????? ??? ???) לוח זמנים מסלול תעריפים
????? 4 ???? ???: ??? ?? ??? - ???? (??? ?? ?????/????) לוח זמנים מסלול תעריפים
????? 299 ???: ??? ?? ??? ???''? ???? 6 ???: ?? ???? ??? ? ???? ???: ??? ?? ??? - ? ???? (? ????/?? ???) לוח זמנים מסלול תעריפים
????????? 298 ?'??? ????? ???: ??? ?? ??? - ?'??? ????? (???? 3) לוח זמנים מסלול תעריפים
????? 2 ? ???? ???: ??? ?? ??? - ? ???? (? ????/?? ?'???) לוח זמנים מסלול תעריפים
????? 3 ?? ????? ???: ??? ?? ??? - ?? ????? (?? ?????/?? ?'???) לוח זמנים מסלול תעריפים
????? 6 ???: ??? ?? ??? ???: ??? ?? ??? - (???? ??? ?? ???) לוח זמנים מסלול תעריפים
????? 38 ???: ??? ?? ??? ???: ??? ?? ??? - (???? ??? ?? ???) לוח זמנים מסלול תעריפים
????? 39 ???: ??? ?? ??? - (???? ??? ?? ???) לוח זמנים מסלול תעריפים
????? 44 ???: ??? ?? ??? - (???? ??? ?? ???) לוח זמנים מסלול תעריפים
????? 45 ??? ?????? 81 ???: ??????? ???? ??? ???: ??? ?? ??? - (???? ??? ?? ???) לוח זמנים מסלול תעריפים
????? 45 ???: ??? ?? ??? ???: ??? ?? ??? - (???? ??? ?? ???) לוח זמנים מסלול תעריפים
????? 46 ???: ???? ???: ??? ?? ??? - (???? ??? ?? ???) לוח זמנים מסלול תעריפים
????? 133 ?? ?????? ???: ????? ???: ??? ?? ??? ???: ??? ?? ??? - (???? ??? ?? ???) לוח זמנים מסלול תעריפים
????? 133 ???: ??? ?? ??? - (???? ??? ?? ???) לוח זמנים מסלול תעריפים
????? 241 ???: ??? ?? ??? ???: ??? ?? ??? - (???? ??? ?? ???) לוח זמנים מסלול תעריפים
????? 391 ???: ??? ?? ??? ?????? 22 ???: ??? ????? ???: ??? ?? ??? - (???? ??? ?? ???) לוח זמנים מסלול תעריפים
25 ????? ???: ???? ???: ?????? - (??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
26 ???: ??? ???: ?????? - (??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
 


חיפוש חדש


  • הקש על "לוח זמנים" או על "מסלול" עבור הקו המבוקש.
  • לקבלת הסבר על אילו נתונים מופיעים באתר לחץ על הוראות שימוש באתר.  •    

    הבהרות משפטיות | הוסף למועדפים | אפשרויות פירסום | מידע לסדרנים | צור קשר | תיק טיק טק

    אגד  דן  מטרונית  קווים  אפיקים  מטרופולין  נתיב אקספרס  ג'י בי טורס  נסיעות ותיירות נצרת  אוטובוסים מאוחדים נצרת  גולן  דן בדרום  דן באר שבע  סופרבוס  גלים  אגד תעבורה  הנתיב המהיר  רכבת  כרמלית  סיטיפס  ארקיע  ישראייר  

    אתר זה נבנה ומתוחזק ע"י פנתר שירותי אינטרנט