לוחות זמנים ומסלולים     חברות וטלפונים     הורד אפליקציית אנדרואיד     מצאתי טעות    

   

אוטובוסים עין אל אסד - רשימת קווים שעוברים בעין אל אסד

 
חברה מספר הקו אזור עוצר ב
??? 846 תל-אביב צפת ע.אל-אסד - מסעף עין אל אסד לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 846 ???: ??? 866 ???: ???? ????? - 866 (???? ??? ?? ???) לוח זמנים מסלול תעריפים
????? 580 ???: ??????? ????? ???: ????? - (????? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
????? 580 866 ???: ????? 866 ???: ????? - 866 (???? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? ??????? ???? 290 806 ???: ???? 806 ???: ???? - 806 (???? ?'/????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? ??????? ???? 299 806 ???: ???? - 806 (???? ?'/????) לוח זמנים מסלול תעריפים
   
?????? ??????? ???? 385 ???: ???? 806 ???: ???? - 806 (????? ??'??) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? ?????? 360 89 ???: ??? - 89 (???? ??? ????/???? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 505 חיפה קרית שמונה קיבוץ קדרים - מסעף קיבוץ קדרים לצפון לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 845 תל-אביב קרית שמונה קיבוץ קדרים - מסעף קיבוץ קדרים לצפון לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 963 קרית שמונה ירושלים קיבוץ קדרים - מסעף קיבוץ קדרים לצפון לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 964 ירושלים חצור-הגלילית קיבוץ קדרים - מסעף קיבוץ קדרים לצפון לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 505 ???: ???? ???: ??? ????? - (???? ????? ????? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? ??????? ???? 178 ???? ?????? ???: ??? ???? ???: ?????? ?????? 63 ???: ?????? - ?????? 63 (??????/???? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? ?????? 265 ???: ???? ???: ?????? - (???? ??? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 963 ???: ???? ????? 65 ???: ????? - 65 (???? ????? ????? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? ??????? ???? 58 ???: ???? ??? - (???? ??? ?'/???? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? ??????? ???? 488 805 ???: ???? ??? - 805 (???? ???? ???) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 845 ???: ???? ????? 65 ???: ????? ?????? - 65 (???? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 260 כרמיאל חיפה כרמיאל - נשיאי ישראל/אילנות לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 848 תל-אביב כרמיאל כרמיאל - נשיאי ישראל/אילנות לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 958 באר-שבע כרמיאל כרמיאל - נשיאי ישראל/אילנות לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 968 כרמיאל ירושלים כרמיאל - נשיאי ישראל/אילנות לוח זמנים מסלול תעריפים
???? ?????? 57 ????? ????? ????? ???: ?????? - ????? ????? ????? (????? ?????/??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 242 ???: ????? ???: ?????? ????? ????? ????? ???: ?????? - ????? ????? ????? (????? ?????/??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 260 ???: ?????? ????? ????? ????? ???: ?????? - ????? ????? ????? (????? ?????/??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 848 ???? ?????? ???? 7 ???: ?? ???? ??? ????? ????? ????? ???: ?????? - ????? ????? ????? (????? ?????/??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 958 ????? ????? ????? ???: ?????? - ????? ????? ????? (????? ?????/??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 968 ???: ?????? ????? ????? ????? ???: ?????? - ????? ????? ????? (????? ?????/??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? ??????? ???? 158 ?????? ???: ??'??? ?????? ???: ??'??? - ?????? (????? ????? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? ?????? 56 ?????? ???: ??'??? ?????? ???: ??'??? - ?????? (????? ??'???/???? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? ??????? ???? 296 ?? ???? ???: ???? ?????? ???: ??'??? - ?????? (????? ??'???/???? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? ??????? ???? 65 ?????? ???: ??'??? - ?????? (??'??? ???? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? ??????? ???? 65 ?????? ???: ??'??? - ?????? (??'??? ???????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?'? ?? ???? 337 ???: ???? 785 ???: ??????? ???'????? - 785 (????? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 430 חיפה טבריה לביא - פארק תעשיה קדמת לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 434 חיפה טבריה לביא - פארק תעשיה קדמת לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 836 תל-אביב טבריה לביא - פארק תעשיה קדמת לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 434 ???: ???? 77 ???: ????? ?????? - 77 (???? ????? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? ??????? ???? 490 77 ???: ????? ?????? - 77 (???? ????? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?'? ?? ???? 122 77 ???: ????? ?????? - 77 (???? ???? ?????? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?'? ?? ???? 123 77 ???: ????? ?????? - 77 (???? ???? ?????? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 430 411 ???: ????? 77 ???: ????? ?????? - 77 (???? ???? ?????? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 432 77 ???: ????? ?????? - 77 (???? ???? ?????? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 836 411 ???: ????? 77 ???: ????? ?????? - 77 (???? ???? ?????? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 880 טבריה באר-שבע לביא - צומת גבעת אבני/לביא לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 912 טבריה ירושלים לביא - צומת גבעת אבני/לביא לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 962 טבריה ירושלים לביא - צומת גבעת אבני/לביא לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 962 77 ???: ????? ?????? - 77 (???? ???? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?'? ?? ???? 27 ???: ?????? - (?????? ????? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?'? ?? ???? 32 ??? ???? ???: ?????? - ??? ???? (???''? ?????/?????? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?'? ?? ???? 32 ??? ???? 17 ???: ?????? - ??? ???? 17 (???? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 912 ???: ??????? 77 ???: ????? ?????? - 77 (???? ?????/?????? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? ??????? ???? 293 ???: ??? ???: ??? - (???/???? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? ??????? ???? 297 ???: ??? ???: ??? - (???/???? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? ??????? ???? 8 ???: ??? ???? - (???? ?????/??? ???????) ???: ??? ???? - (???? ?????/??? ???????) ???: ??? ???? - (???? ?????/??? ???????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? ?????? 306 ???? ?????? ???: ??? ???? ???: ???? 151 ???: ??? ???? - 151 (???? ???????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? ?????? 306 ?? ?????? ???: ??? ???? 151 ???: ??? ???? - 151 (???? ???????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? ??????? ???? 352 77 ???: ??? ??? - 77 (???? ??? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? ??????? ???? 553 ???: ??? ???? ????? 23 ???: ???? 77 ???: ??? ??? - 77 (???? ??? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? ??????? ???? 352 754 ???: ??? ??? - 754 (??? ??? ?'/????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? ??????? ???? 554 ???: ??? ???? 754 ???: ??? ??? - 754 (??? ??? ?'/????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? ?????? 174 ???: ???? ?? ?????? ???: ??? ???? ?? ?????? ???: ??? ???? - ?? ?????? (??? ????/???) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? ?????? 307 ???: ????? - (??''? ?? ??? ?') לוח זמנים מסלול תעריפים
?'? ?? ???? 334 754 ???: ??? ????? ???: ???? 754 ???: ??? ??? - 754 (??? ??? 754) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? ??????? ???? 554 ????? 114 ???: ???? 754 ???: ??? ??? - 754 (???? ???'???) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 343 נצרת עלית אחיהוד כפר כאבול - בית מרקחת השלום לוח זמנים מסלול תעריפים
???? ?????? 143 ???: ????? - (??? ????? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? ?????? 157 ???? ??? 37 ???: ???? ?????? ???: ????? ???: ????? - (??? ????? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? ??????? ???? 298 ???: ????? ???: ???? ???: ????? - (??? ????? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 343 ???: ?????? ???: ??? ????? ???: ????? - (??? ????? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? ?????? 17? ?? ????? ???: ???? - ?? ????? (??? ??? ?') לוח זמנים מסלול תעריפים
???? ?????? 17 ?? ???? ???: ???? ?? ????? ???: ???? - ?? ????? (??? ??? ?') לוח זמנים מסלול תעריפים
???? ?????? 18? ?? ???? ???: ???? ?? ?'?????? ???: ???? - ?? ?'?????? (?? ?'??????/?? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? ?????? 18 ?? ???? ???: ???? ?? ????? ???: ???? - ?? ????? (???? ??????? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? ?????? 168 ??'??? ?? ???? ???: ???? - ??'??? ?? ???? (???'??? ?? ????/?? ???) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? ?????? 170 ??'??? ?? ???? ???: ???? - ??'??? ?? ???? (???'??? ?? ????/?? ???) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? ??????? ???? 327 ?? ???? ???: ???? ???? ??? ??? ?????? ???: ???? - ???? ??? ??? ?????? (???? ?? ?? ?'???/??? ???????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? ??????? ???? 309 ???: ????? ???? ??????? ???: ??? ??? ??? ???? ???: ????? - ??? ???? (?????/????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? ??????? ???? 342 ???? ???: ??? ????? - ???? (????/???????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? ?????? 166 ?????? 2 ???: ???? ???''? - ?????? 2 (???? ???? ?) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? ??????? ???? 310 ???? ??????? ???: ??? ??? ??? ????? ????? 13 ???: ?????? ???: ?????? - (??????/???????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? ??????? ???? 310 ???: ?????? ???? ??????? ???: ??? ??? ???: ?????? - (??????/???????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? ?????? 2 ???: ?????? - (??''? ????? ? ???) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? ??????? ???? 280 ?? ???? ???: ???? ?? ???? ???: ???? - ?? ???? (?? ????/??? ???????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? ?????? 173 ???: ?????? - (??? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? ?????? 171 ???: ???? ???: ??? ?? ????? ???: ??? ?? ????? - (????? ????? ?) לוח זמנים מסלול תעריפים
?'? ?? ???? 344 ???: ???? 79 ???: ????? - 79 (???? ???????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? ??????? ???? 353 ????? ???? ???: ???? 79 ???: ????? - 79 (???? ???????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? ?????? 172 ???? ???: ????? - ???? (???? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? ??????? ???? 12 7626 ???: ??? ?????? ?????? ????? 97 ???: ???? - ?????? ????? 97 (???? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? ??????? ???? 14 ?????? ????? 97 ???: ???? ?????? 94 ???: ????? ???? ??'??'?? ?????? ????? 97 ???: ???? - ?????? ????? 97 (???? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? ??????? ???? 12 7626 ???: ??? ?????? ?????? ????? 84 ???: ???? - ?????? ????? 84 (?????? ?????/????? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? ??????? ???? 325 ?????? 94 ???: ????? ???? ??'??'?? ???: ???? ?? ???? 56 ???: ????? - ?? ???? 56 (???? ?? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 67 ?????? 76 ???: ????? ???? ??'??'?? ???: ????? ?? ???? ???: ????? - ?? ???? (???? ?????/7626) לוח זמנים מסלול תעריפים
 


חיפוש חדש


  • הקש על "לוח זמנים" או על "מסלול" עבור הקו המבוקש.
  • לקבלת הסבר על אילו נתונים מופיעים באתר לחץ על הוראות שימוש באתר.  •    

    הבהרות משפטיות | הוסף למועדפים | אפשרויות פירסום | מידע לסדרנים | צור קשר | תיק טיק טק

    אגד  דן  מטרונית  קווים  אפיקים  מטרופולין  נתיב אקספרס  ג'י בי טורס  נסיעות ותיירות נצרת  אוטובוסים מאוחדים נצרת  גולן  דן בדרום  דן באר שבע  סופרבוס  גלים  אגד תעבורה  הנתיב המהיר  רכבת  כרמלית  סיטיפס  ארקיע  ישראייר  

    אתר זה נבנה ומתוחזק ע"י פנתר שירותי אינטרנט