לוחות זמנים ומסלולים     חברות וטלפונים     הורד אפליקציית אנדרואיד     מצאתי טעות    

   

אוטובוסים בית אלעזרי - רשימת קווים שעוברים בבית אלעזרי

 
חברה מספר הקו אזור עוצר ב
??? 301 אשקלון תל-אביב בית אלעזרי - מסעף בית אלעזרי לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 301 40 ???: ??? ?????? - 40 (???? ??? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 301 ???? ?????? ???? 6 ???: ?? ???? ??? ????? 3 ???: ?????? 40 ???: ??? ?????? - 40 (???? ??? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
????????? 373 40 ???: ??? ?????? - 40 (???? ??? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
????????? 373 ???? 102 ???: ?????? - ???? 102 (????/?? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 437 3 ???: ??? ???? - 3 (???? ?? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
   
??? 437 אשקלון ירושלים יד-בנימין - צומת יד בנימין לוח זמנים מסלול תעריפים
???? 492 ???: ??????? 3 ???: ??? ???? - 3 (???? ?? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? 495 ???: ??? ????? 3 ???: ??? ???? - 3 (???? ?? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 437 ???: ??????? 3 ???: ??? ???? - 3 (???? ?? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? 492 ???? ??? ???: ??????? 3 ???: ??? ???? - 3 (???? ?? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? 492 ?.?. ????? ???: ??????? 3 ???: ??? ???? - 3 (???? ?? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 556 ???: ???? ?? 3 ???: ???? - 3 (???? ??? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 310 תל-אביב אשקלון גדרה - מחלף גדרה לדרום לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 310 40 ???: ??? ????? - 40 (???? 40/??? ??''?) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 557 רמת-גן קרית גת חפץ-חיים - צומת חפץ חיים לוח זמנים מסלול תעריפים
????????? 353 ???? ?????? ???? 6 ???: ?? ???? ??? ????? ??????? 5 ???: ???? - ????? ??????? 5 (???????/???????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 436 אשקלון ירושלים שערי-אברהם - צומת שערי אברהם לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 436 ???: ?????? 3 ???: ??? ???? - 3 (???? ??? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? 355 ???: ??? ??? ???: ???? - (?. ?????? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? 355 ???: ???? - (?. ?????? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? 321 ????? ??? ???? ???: ????? ???''? ???? 6 ???: ?? ???? ??? 7 ???: ??? ???? - 7 (???? ???? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? 324 ??? 15 ???: ????? 7 ???: ??? ???? - 7 (???? ???? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? 333 ???: ????? 7 ???: ??? ???? - 7 (???? ???? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? 281 ???: ?? ???? ??? ???: ????? 7 ???: ??? ???? - 7 (???? ???? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? 33? ???? ???: ????? ????? 15 ???: ????? - ????? 15 (??????/?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? 33? ??????? 12 ???: ????? ???? 47 ???: ????? - ???? 47 (?????/????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? 281 7 ???: ??? ???? - 7 (???? ??? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 31 ???: ?????? ???: ??? ????? - (???? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?? ????? 73 ????? ???: ???? ????? ????? 3 ???: ?????? ???? ???: ??? ????? - (???? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? 141 ???: ??? ????? - (???? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 31 צומת מלאכי/קסטינה אשקלון צומת מלאכי/קסטינה - צומת מלאכי לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? 321 ???? ?????? ???? 6 ???: ?? ???? ??? ????? ?? ?? ???: ????? ????? ??? ???? ???: ????? - ????? ??? ???? (???? ??? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? 10 ???: ????? ????? 5 ???: ????? - ????? 5 (?????/?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? 11 ????? 5 ???: ????? ????? 5 ???: ????? - ????? 5 (?????/?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? 12 ???: ????? ????? 5 ???: ????? ????? 5 ???: ????? - ????? 5 (?????/?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? 20 ????? 4 ???: ????? - ????? 4 (?????/?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 300 אשקלון תל-אביב גן-יבנה - מסעף גן יבנה לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 300 ???? ?????? ???? 6 ???: ?? ???? ??? ???: ?????? 4 ???: ?? ???? - 4 (???? ?? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 302 תל-אביב אשקלון גן-יבנה - מסעף גן יבנה לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 304 תל-אביב אשקלון גן-יבנה - מסעף גן יבנה לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 304 1285 ???: ?? ???? ??? 4 ???: ?? ???? - 4 (???? ?? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?? ????? 379 4 ???: ?? ???? - 4 (???? ?? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?? ????? 479 ???: ??? ???? ???''? ???? 6 ???: ?? ???? ??? 4 ???: ?? ???? - 4 (???? ?? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
????????? 352 ????? ?????? ???: ????? ???? ??? ???: ?????? ????? ???? ???: ????? - ????? ???? (????? ???? / ????? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 547 ??????? 7 ???: ???? ?? ????? ????''? 3 ???: ????? ????? ???? ???: ????? - ????? ???? (????? ???? / ????? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 547 ????? ???? ???: ????? - ????? ???? (????? ???? / ????? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 552 ???? 89 ???: ??? ????? ????''? 3 ???: ????? ????? ???? ???: ????? - ????? ???? (????? ???? / ????? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 560 ????? ???? ???: ????? - ????? ???? (????? ???? / ????? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 560 ???? 89 ???: ??? ????? ????''? 3 ???: ????? ????? ???? ???: ????? - ????? ???? (????? ???? / ????? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 547 אשדוד קרית גת אשדוד - חטיבת הנגב / חט' יפתח לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 552 אשדוד ערד אשדוד - חטיבת הנגב / חט' יפתח לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 560 אשדוד ערד אשדוד - חטיבת הנגב / חט' יפתח לוח זמנים מסלול תעריפים
????????? 56 ????? ???? ???: ????? - ????? ???? (????? ????/????? ??? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 560 ????? ?????? ???: ????? ???? 112 ???: ??? ????? ???? ???: ????? - ????? ???? (????? ????/????? ??? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? 2? ???: ????? ???: ????? - (??? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? 5 ?'???????? ???: ????? - ?'???????? (?'????????/????? ??? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?? ????? 465 ??? ????? ????? 4 ???: ????? - ??? ????? ????? 4 (????? ?????/???) לוח זמנים מסלול תעריפים
?? ????? 465 ????? ????''? 13 ???: ????? - ????? ????''? 13 (??.????''?/????? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? 5 ????? ????? ???: ????? ?'???????? 92 ???: ????? - ?'???????? 92 (?'????????/????? ??? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 560 ???? ????? ???: ????? ??? ????? ?? ??? 14 ???: ????? - ??? ????? ?? ??? 14 (????/??? ????? ?? ???) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? 23 ????? ??????? ???: ????? - ????? ??????? (??? ???/????? ???????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? 150 ????? ??????? ???: ????? - ????? ??????? (??? ???/????? ???????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? 2 ???: ????? ??? ?? ??? ???: ????? ??? ?? ??? ???: ????? - ??? ?? ??? (????? ???/??? ?? ???) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 547 ???''? 7 ???: ????? - ???''? 7 (???''?/??? ????? ?? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? 22 ???: ????? ???: ????? - (?. ???? ????? ?? ????/?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? 151 ????? ???? ???? ???: ????? - ????? ???? ???? (????? ???? ????/????? ??? ???) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? 152 ????? ???? ???? ???: ????? - ????? ???? ???? (????? ???? ????/????? ??? ???) לוח זמנים מסלול תעריפים
????????? 347 ??? ????? ???? ??? ???: ????? ????? ???? ???? ???: ????? - ????? ???? ???? (????? ???? ????/????? ??? ???) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? 21 ???: ????? ????? ???? ???? 11 ???: ????? - ????? ???? ???? 11 (??? ???) לוח זמנים מסלול תעריפים
????????? 368 ???: ????? 4 ???: ??? ????? - 4 (???? ?? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? 592 ???: ??? ??? 4 ???: ??? ????? - 4 (???? ?? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? 593 4 ???: ??? ????? - 4 (???? ?? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? 594 ????? ???? ?????? 14 ???: ?????? ???: ??? ??? 4 ???: ??? ????? - 4 (???? ?? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 302 4 ???: ??? ????? - 4 (???? ?? ????/???? 4) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 304 4 ???: ??? ????? - 4 (???? ?? ????/???? 4) לוח זמנים מסלול תעריפים
?? ????? 479 ???: ????? 4 ???: ??? ????? - 4 (???? ?? ????/???? 4) לוח זמנים מסלול תעריפים
?? ????? 465 ???: ????? ????? ???? ???? ???: ????? - ????? ???? ???? (??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?? ????? 465 ???: ????? ???: ????? - (??? ???) לוח זמנים מסלול תעריפים
?? ????? 65 ???: ?????? - (?????? ?) לוח זמנים מסלול תעריפים
????? 132 ???: ??????? ???: ??????? - (????? ??? ???) לוח זמנים מסלול תעריפים
????? 132 ????? ???? ????? 32 ???: ???? ?? ??''? 1 ???: ???? ????? ???: ??????? - (????? ??? ???) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 543 קוממיות ערד קוממיות - תיכון בית רחל לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 543 ???: ??????? - (????? ??? ???) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 546 קוממיות ירושלים קוממיות - תיכון בית רחל לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 549 רמת-גן קוממיות קוממיות - תיכון בית רחל לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 549 ???: ??????? - (????? ??? ???) לוח זמנים מסלול תעריפים
????? 597 ???: ??????? ??? ????? ?? ???? 5 ???: ???? ???: ??????? - (????? ??? ???) לוח זמנים מסלול תעריפים
????? 597 ???: ??????? ???: ??????? - (????? ??? ???) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 546 ???: ??????? - (???? ?????/???????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?? ????? 250 ???: ???? ?? 35 ???: ???? - 35 (???? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?? ????? 251 ????? ???? ??? 7 ???: ?????? ???: ???? ?? 35 ???: ???? - 35 (???? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?? ????? 252 35 ???: ???? - 35 (???? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?? ????? 240 35 ???: ???? - 35 (???? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?? ????? 240 35 ???: ???? - 35 (???? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?? ????? 252 35 ???: ???? - 35 (???? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?? ????? 23 ???? 45 ???: ?? ??? - ???? 45 (?? ??? ?) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? 468 ???: ????? 35 ???: ???? - 35 (???? ?????? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?? ????? 21 ????? ???? ?????? 6 ???: ????? 35 ???: ???? - 35 (???? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? 598 ???''? ???: ???? ???: ??? ??? ??? ????? ?????? ???: ??? ??? - ??? ????? ?????? (???? ???? ?????/???? 4) לוח זמנים מסלול תעריפים
?? ????? 22 ???: ?????? 35 ???: ??? ?????? - 35 (???? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?? ????? 361 35 ???: ??? ?????? - 35 (???? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?? ????? 16 ???? ?????? ???: ???? ??? 4 ???: ?????? - 4 (???? ??? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?? ????? 19 4 ???: ?????? - 4 (???? ??? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?? ????? 20 4 ???: ?????? - 4 (???? ??? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?? ????? 36 ???: ????? 4 ???: ?????? - 4 (???? ??? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?? ????? 136 ???: ??? ????? 4 ???: ?????? - 4 (???? ??? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
 


חיפוש חדש


  • הקש על "לוח זמנים" או על "מסלול" עבור הקו המבוקש.
  • לקבלת הסבר על אילו נתונים מופיעים באתר לחץ על הוראות שימוש באתר.  •    

    הבהרות משפטיות | הוסף למועדפים | אפשרויות פירסום | מידע לסדרנים | צור קשר | תיק טיק טק

    אגד  דן  מטרונית  קווים  אפיקים  מטרופולין  נתיב אקספרס  ג'י בי טורס  נסיעות ותיירות נצרת  אוטובוסים מאוחדים נצרת  גולן  דן בדרום  דן באר שבע  סופרבוס  גלים  אגד תעבורה  הנתיב המהיר  רכבת  כרמלית  סיטיפס  ארקיע  ישראייר  

    אתר זה נבנה ומתוחזק ע"י פנתר שירותי אינטרנט