לוחות זמנים ומסלולים     חברות וטלפונים     הורד אפליקציית אנדרואיד     מצאתי טעות    

   

אוטובוסים כפר דניאל - רשימת קווים שעוברים בכפר דניאל

 
חברה מספר הקו אזור עוצר ב
????? 251 ??? ????? ?? ???? ???: ???? ????? ??? ???? ????? ???: ??? - ????? ??? ???? ????? (????? ??? ???? ?????/??? ?????? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? 323 ???: ???? ???: ???? - (?. ?????? ????/?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
????? 258 ???: ??? ??? ????? ???? ???? ???: ??????? ????? ???? - ????? ???? ???? (???? 431/????? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
????? 881 ???: ??????? ????? ????? ????''? 3 ???: ????? ????? ????????? ???: ??????? ????? ???? - ????? ????????? (????? ?????????/??? ??? ???) לוח זמנים מסלול תעריפים
????? 881 ????? ????????? ???: ??????? ????? ???? - ????? ????????? (????? ?????????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? 548 ????? ??????? 6 ???: ???? ????? ???: ??? ??''? ???: ??? ??''? - (??? ??? ????? ??? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
   
????? 871 ??? ???? 4 ???: ??????? ????? ????? ??? ??? ???: ??????? ????? - ????? ??? ??? (????? ??? ???/????? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
????? 891 ??? ???? 28 ???: ??????? ????? ????? ??? ??? ???: ??????? ????? - ????? ??? ??? (????? ??? ???/????? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
????? 891 ??? ???? 9 ???: ??????? ????? ????? ?????? ???: ??????? ????? - ????? ?????? (??. ??????/?? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
????? 685 ???: ??????? ????? - (???? ??????? ?????/?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
????? 585 ???: ??????? ????? 3936 ???: ??? ???? ???: ??????? ????? - (???? ??????? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
????? 589 ???: ??????? ????? - (???? ??????? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 436 אשקלון ירושלים צ.חטיבה-שבע - צומת חטיבה שבע לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 448 אשדוד ירושלים צ.חטיבה-שבע - צומת חטיבה שבע לוח זמנים מסלול תעריפים
???? 492 ???: ??????? 3 ???: ??? ????? - 3 (???? ????? ???) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? 492 ???? ??? ???: ??????? 3 ???: ??? ?????? - 3 (???? ????? ???/?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? 492 ?.?. ????? ???: ??????? 3 ???: ??? ?????? - 3 (???? ????? ???/?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? 495 ???: ??? ????? 3 ???: ??? ?????? - 3 (???? ????? ???/?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? 221 ????? 56 ???: ?????? - ????? 56 (?????/???????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? 223 ??? ????? ???? ???: ?????? ????? 56 ???: ?????? - ????? 56 (?????/???????) לוח זמנים מסלול תעריפים
????? 595 ??? ????? ?? ???? 10 ???: ???? ??? ????? ?? ???? 16 ???: ???? - ??? ????? ?? ???? 16 (?? ????/?? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
????? 595 ??? ????? ?? ???? 17 ???: ???? - ??? ????? ?? ???? 17 (?? ????/?? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 437 אשקלון ירושלים נחשון - צומת נחשון לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 438 אשדוד ירושלים נחשון - צומת נחשון לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 446 באר-שבע ירושלים נחשון - צומת נחשון לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 437 ???: ??????? 44 ???: ??? ????? - 44 (???? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 438 44 ???: ??? ????? - 44 (???? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 446 ???: ??????? 44 ???: ??? ????? - 44 (???? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 437 3 ???: ??? - 3 (???? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 446 3 ???: ??? - 3 (???? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 448 ???: ????? 3 ???: ??? - 3 (???? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? 221 ???? 35 ???: ?????? - ???? 35 (????/???? ??? ???) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? 37 ???? ???: ?????? - ???? (????/???? ????????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 273 ????? ?? ?????? ???: ???? ???? ???: ?????? - ???? (????/???? ????????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 273 גדרה תל-אביב רחובות - הרצל/יעקב פינשטיין לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 301 ???? 56 ???: ?????? - ???? 56 (????/???? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
????????? 367 ???: ????? ????? ???: ??? ??? ???? 56 ???: ?????? - ???? 56 (????/???? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
????????? 371 ???? 56 ???: ?????? - ???? 56 (????/???? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
????????? 377 ???: ????? ????? ???? 56 ???: ?????? - ???? 56 (????/???? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 301 אשקלון תל-אביב רחובות - הרצל/צומת אושיות לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? 36 ???? 31 ???: ?????? - ???? 31 (????/????? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 393 ???? 190 ???: ?????? - ???? 190 (????/??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 393 תל-אביב אילת רחובות - הרצל/וייצמן לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? 40 ???? 102 ???: ?????? - ???? 102 (????/?? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
????????? 373 ???? 102 ???: ?????? - ???? 102 (????/?? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 301 ???? ?????? ???? 6 ???: ?? ???? ??? ????? 3 ???: ?????? ???: ????? ????? - (???? ??? ???) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? 43 ??????? 28 ???: ??? ???? - ??????? 28 (????????/??? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? 356 ???: ??? ??? ???: ??????? - (???? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
????? 175 ????? ??? 16 ???: ???? ????? ????? ??????? 5 ???: ???? ????? ???? 10 ???: ?????? - ???? 10 (??????/???????) לוח זמנים מסלול תעריפים
????? 175 ???? 10 ???: ?????? - ???? 10 (??????/???????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? 356 ??? ?? ?????? 11 ???: ??? ??? ???? 10 ???: ?????? - ???? 10 (??????/???????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 441 ???? 10 ???: ?????? - ???? 10 (??????/???????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? 454 ???? 10 ???: ?????? - ???? 10 (??????/???????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? 454 ???: ????? ???? 10 ???: ?????? - ???? 10 (??????/???????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 441 גדרה ירושלים יסודות - יסודות/מזכירות לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 451 אשדוד ירושלים יסודות - מסעף יסודות לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 451 ?.?. ????? ???: ??????? 3 ???: ??? ???? - 3 (???? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? 464 ???: ????? ????? ???? ???: ??? ??? 3 ???: ??? ???? - 3 (???? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 451 3 ???: ??? ???? - 3 (???? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? 464 3 ???: ??? ???? - 3 (???? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 310 תל-אביב אשקלון אזור - דרך השבעה/קפלן לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? 340 ???? ?????? ???? 6 ???: ?? ???? ??? ??????? 38 ???: ??? ??''? ??? ????? ???: ????? - ??? ????? (??? ?????/????) לוח זמנים מסלול תעריפים
????????? 369 ???: ??? ??? ??? ????? ???: ????? - ??? ????? (??? ?????/????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 310 ????? ????? 431 ???: ????? ????? - ????? ????? 431 (???? ??? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? 340 ???''? ???? 6 ???: ?? ???? ??? ??? ????? ???: ???? - ??? ????? (??? ?????/????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 550 רמת-גן ערד רמת-גן - כביש 4/מחלף בר אילן לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 557 רמת-גן קרית גת רמת-גן - כביש 4/מחלף בר אילן לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 557 ???: ???? ?? ???: ??? ?? - (???? 4/???? ?? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 550 ???? 112 ???: ??? ????? ????? ?? ???? ???: ??? ?? - ????? ????? ?? ???? (??? ?? ????/???? 4) לוח זמנים מסלול תעריפים
????????? 373 40 ???: ??? ?????? - 40 (???? ??? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? 336 ??????? 1 ???: ??? ??''? ??? ????? 28 ???: ????? ????? - ??? ????? 28 (??? ?????/????? ??) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? 43 ??? ????? ???: ?? ?????? - ??? ????? (??? ?????/?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? 44 ??? ????? 222 ???: ?? ?????? ???: ???? ??? ????? ???: ?? ?????? - ??? ????? (??? ?????/?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? 44 ??? ????? 233 ???: ?? ?????? ??? ????? 233 ???: ?? ?????? - ??? ????? 233 (??? ?????/???? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? 35 ??? ???: ????? - ??? (???/????) לוח זמנים מסלול תעריפים
292 ????? ????? ??? ???? ???? ???: ??? ???? - ????? ????? ??? ???? ???? (???? ??? ???? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
????? 33 ???? ???: ??? ????? ???: ??? - ????? (??? ?) לוח זמנים מסלול תעריפים
????? 33 ????? ???: ??? ????? ???: ??? - ????? (??? ?) לוח זמנים מסלול תעריפים
????????? 345 ???: ?? ???? ??? ??? ??? ?????? ???: ?? ???? ??? - ??? ??? ?????? (??? ??? ????/??? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 1 גדרה - שדרות מנחם בגין/כביש 7 גדרה - שדרות מנחם בגין/כביש 7 גדרה - גמליאל/וייצמן לוח זמנים מסלול תעריפים
????????? 345 ????? ??? ?? ?????? ???: ???? ????? 1285 ???: ?? ???? ??? ??? ??? ?????? 62 ???: ?? ???? ??? - ??? ??? ?????? 62 (??? ??????/????? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 1 ????? ???? ???? ???: ???? ??? ?????? 4 ???: ???? - ??? ?????? 4 (??????/??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? 30 ???: ???? ?????? 60 ???: ???? ?????? 60 ???: ???? - ?????? 60 (??????/????''?) לוח זמנים מסלול תעריפים
41 ???: ???? ???? ???: ???? ???: ????? - (????? ?) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 2 ????? ???? ???? ???: ???? ?????? 25 ???: ???? - ?????? 25 (??????/???????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 2 גדרה - וייצמן/כצנלסון גדרה - שדרות מנחם בגין/כביש 7 גדרה - וייצמן/כצנלסון לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? 455 ??''? 6 ???: ???? ????? 383 ???: ??? ????? - 383 (???? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? 455 383 ???: ??? ????? - 383 (???? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? 38 ?????? 13 ???: ???? - ?????? 13 (??????/????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 390 תל-אביב אילת תל-אביב - ת.מרכזית תל אביב הורדה לוח זמנים מסלול תעריפים
42 ???: ????? - (?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 794 תל-אביב אילת תל-אביב - ת. רכבת תל אביב - סבידור/הורדה לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 794 ???: ???? 1285 ???: ?? ???? ??? 1285 ???: ?? ???? ??? - 1285 (?. ???? ?? ???? - ??????/?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
????????? 369 ????? ???? ????? 217 ???: ???? ?? ???: ???? - (?. ?????? ????/??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? 28 40 ???: ??? ????? - 40 (???? 40/??? ??''?) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? 27 ???? ???: ????? ???? - ???? (????/????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?? ????? 10 ???: ???? - (?. ???? ????? ????/?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?? ????? 10? ???? ???: ???? ????? ???: ???? - (?. ???? ????? ????/?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 436 ???: ?????? 3 ???: ??? ???? - 3 (???? ??? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
????????? 348 ???: ??? ??? 40 ???: ???? - 40 (???? ???) לוח זמנים מסלול תעריפים
?? ????? 71 ???: ?? ??? ??????? ???: ???? - ??????? (????????/???) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? 466 3823 ???: ??? ????? - 3823 (????? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
????????? 684 ??? ???? ???: ?? ??? 3823 ???: ??? ????? - 3823 (????? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
????????? 687 3823 ???: ??? ????? ??? ???? ???: ??? ???? 3823 ???: ??? ????? - 3823 (????? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
????????? 689 3823 ???: ??? ????? 3823 ???: ??? ????? - 3823 (????? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
????????? 688 3/40 ???: ??? ????? - 3/40 (???? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?? ????? 3? ?????? 20 ???: ???? ????? - ?????? 20 (??????/????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?? ????? 1 ????? ???: ???? ????? ???: ??? ????? - (???? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?? ????? 1? ???: ??? ????? - (???? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?? ????? 3 ???: ??? ????? - (???? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?? ????? 11 ???? ???: ???? ????? ???? 9 ???: ???? ????? ???: ??? ????? - (???? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? 141 ???: ??? ????? - (???? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
 


חיפוש חדש


  • הקש על "לוח זמנים" או על "מסלול" עבור הקו המבוקש.
  • לקבלת הסבר על אילו נתונים מופיעים באתר לחץ על הוראות שימוש באתר.  •    

    הבהרות משפטיות | הוסף למועדפים | אפשרויות פירסום | מידע לסדרנים | צור קשר | תיק טיק טק

    אגד  דן  מטרונית  קווים  אפיקים  מטרופולין  נתיב אקספרס  ג'י בי טורס  נסיעות ותיירות נצרת  אוטובוסים מאוחדים נצרת  גולן  דן בדרום  דן באר שבע  סופרבוס  גלים  אגד תעבורה  הנתיב המהיר  רכבת  כרמלית  סיטיפס  ארקיע  ישראייר  

    אתר זה נבנה ומתוחזק ע"י פנתר שירותי אינטרנט