לוחות זמנים ומסלולים     חברות וטלפונים     הורד אפליקציית אנדרואיד     מצאתי טעות    

   

אוטובוסים גבעת ישעיהו - רשימת קווים שעוברים בגבעת ישעיהו

 
חברה מספר הקו אזור עוצר ב
????? 132 ????? ???? ????? 32 ???: ???? ?? ??''? 1 ???: ???? ????? 38 ???: ??? ????? - 38 (???? ????? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
324 38 ???: ??? ????? - 38 (???? ????? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
????? 132 ???: ??????? 38 ???: ??? ????? - 38 (???? ????? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
????? 132 38 ???: ??? ????? - 38 (???? ????? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
323 38 ???: ??? ????? - 38 (???? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
323 38 ???: ????? - 38 (???? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
   
?? ????? 63 ??? ???: ????? ??? ???: ????? - ??? (????? ???? ?) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? ?????? 257 ????? ??? ?? ????? ???: ???? ???? 35 ???: ???? - 35 (???? ??? ?????? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?? ????? 66 ???: ???? ???: ??? ?????? - (??? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 446 ???: ??????? 395 ???: ??? ????? - 395 (??? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 446 באר-שבע ירושלים צומת שמשון - גשר שמשון לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 446 44 ???: ??? ????? - 44 (???? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? ?????? 56 3415 ???: ???? - 3415 (???? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?? ????? 62 ???: ???? ?? 3415 ???: ???? - 3415 (???? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?? ????? 64 3415 ???: ???? - 3415 (???? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? ?????? 256 3415 ???: ???? - 3415 (???? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 460 קרית גת ירושלים חולדה - צומת חולדה לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 460 ????? ???? ????? 32 ???: ???? ?? ???: ??????? 3 ???: ??? - 3 (???? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?? ????? 68 ???: ???? - (???? ?) לוח זמנים מסלול תעריפים
????????? 375 35 ???: ???? - 35 (???? ??? ???) לוח זמנים מסלול תעריפים
????????? 375 ????? ???? ????? 186 ???: ???? ?? 35 ???: ???? - 35 (???? ??? ???) לוח זמנים מסלול תעריפים
????????? 469 ???: ?? ???? ??? 35 ???: ???? - 35 (???? ??? ???) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 554 ערד ירושלים יסודות - מסעף יסודות לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 556 ירושלים קרית גת יסודות - מסעף יסודות לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 556 ???: ???? ?? 3 ???: ??? ???? - 3 (???? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 556 3 ???: ??? ???? - 3 (???? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
????? 685 ???? 10 ???: ?????? - ???? 10 (??????/???????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?? ????? 11 ????? ????? ???? 15 ???: ???? ?? ????? ??? ???: ???? ?? - ????? ??? (????? ???) לוח זמנים מסלול תעריפים
?? ????? 11 ????? ????? ???? 30 ???: ???? ?? ???? ?????? ???: ???? ?? ????? ??? ???: ???? ?? - ????? ??? (????? ???) לוח זמנים מסלול תעריפים
?? ????? 12 ????? ??? ???: ???? ?? - ????? ??? (????? ???) לוח זמנים מסלול תעריפים
?? ????? 13 ????? ????? ???? 15 ???: ???? ?? ????? ??? ???: ???? ?? - ????? ??? (????? ???) לוח זמנים מסלול תעריפים
?? ????? 13 ????? ??? ???: ???? ?? - ????? ??? (????? ???) לוח זמנים מסלול תעריפים
?? ????? 14 ????? ???? ????? 11 ???: ???? ?? ????? ??? ???: ???? ?? - ????? ??? (????? ???) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? ?????? 988 3 ???: ???? - 3 (???? ??? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?? ????? 11 ????? ???? ????? 19 ???: ???? ?? ????? ??? 2 ???: ???? ?? - ????? ??? 2 (????? ???) לוח זמנים מסלול תעריפים
?? ????? 13 ????? ??? 2 ???: ???? ?? - ????? ??? 2 (????? ???) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 554 3 ???: ??? ???? - 3 (???? ??? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?? ????? 14 ????? ????? ???? 30 ???: ???? ?? ???? ?????? ???: ???? ?? ????? ??? ???: ???? ?? - ????? ??? (??. ???/??. ????? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
????? 589 3 ???: ??? ???? - 3 (???? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?? ????? 4 ????? ????? ?????? ???: ???? ?? - ????? ????? ?????? (????? ???? ??????/??? ????????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?? ????? 5 ????? ???? ????? 11 ???: ???? ?? ????? ????? ?????? ???: ???? ?? - ????? ????? ?????? (????? ???? ??????/??? ????????) לוח זמנים מסלול תעריפים
????????? 348 ???: ??? ??? 40 ???: ???? - 40 (???? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
????????? 367 ???: ????? ????? ???: ??? ??? 40 ???: ???? - 40 (???? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
????????? 369 ???: ??? ??? 40 ???: ???? - 40 (???? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?? ????? 376 ???: ??? ????? ???: ????? 40 ???: ???? - 40 (???? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? 466 40 ???: ???? - 40 (???? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
????????? 369 ????? ???? ????? 217 ???: ???? ?? 40 ???: ???? - 40 (???? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?? ????? 2 ??? ????? ???: ???? ?? - ??? ????? (??? ?????/????? ???????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?? ????? 240 ????? ???? ???: ???? ?? - ????? ???? (????/???) לוח זמנים מסלול תעריפים
?? ????? 8 ???: ???? ?? ????? 28 ???: ???? ?? - ????? 28 (?????/????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?? ????? 18 ???: ???? ?? ????? 26 ???: ???? ?? - ????? 26 (?????/????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?? ????? 70 ????? ???: ???? ????? 3613 ???: ??? ???? - 3613 (???? ??? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? ???? באר שבע נהריה קרית גת - תחנת רכבת לוח זמנים מסלול תעריפים
???? ???? נהריה באר שבע קרית גת - תחנת רכבת לוח זמנים מסלול תעריפים
???? ???? כרמיאל באר שבע קרית גת - תחנת רכבת לוח זמנים מסלול תעריפים
???? ???? תל אביב יפו באר שבע קרית גת - תחנת רכבת לוח זמנים מסלול תעריפים
???? ???? תל אביב יפו באר שבע קרית גת - תחנת רכבת לוח זמנים מסלול תעריפים
???? ???? באר שבע תל אביב יפו קרית גת - תחנת רכבת לוח זמנים מסלול תעריפים
???? ???? באר שבע כרמיאל קרית גת - תחנת רכבת לוח זמנים מסלול תעריפים
???? ???? באר שבע תל אביב יפו קרית גת - תחנת רכבת לוח זמנים מסלול תעריפים
?? ????? 3 ???: ???? ?? - (???? ???? ????? ??/?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?? ????? 1 ????? ???? ????? 19 ???: ???? ?? ???: ???? ?? - (???? ???? ????? ??/?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?? ????? 69 ???: ???? ?? - (???? ???? ????? ??/?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 550 רמת-גן ערד קוממיות - צומת קוממיות לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 557 רמת-גן קרית גת קוממיות - צומת קוממיות לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 550 ???? 112 ???: ??? 40 ???: ???? - 40 (???? ???????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 557 ???: ???? ?? 40 ???: ???? - 40 (???? ???????) לוח זמנים מסלול תעריפים
????? 597 ???: ??????? ??? ????? ?? ???? 5 ???: ???? 40 ???: ???? - 40 (???? ???????) לוח זמנים מסלול תעריפים
????????? 371 40 ???: ???? - 40 (???? ???????) לוח זמנים מסלול תעריפים
????????? 687 ???: ??? ???? 40 ???: ???? - 40 (???? ???????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?? ????? 65 3533 ???: ???? - 3533 (??????/3533) לוח זמנים מסלול תעריפים
????? 258 ???: ??? ??? 3 ???: ???? - 3 (???? ??? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?? ????? 240 ????? ???? ????? ???: ???? ?? - ????? ???? ????? (???? ?????/????? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?? ????? 250 ???: ???? ?? ????? ???? ????? ???: ???? ?? - ????? ???? ????? (???? ?????/????? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?? ????? 251 ????? ???? ??? 7 ???: ?????? ???: ???? ?? ????? ???? ????? ???: ???? ?? - ????? ???? ????? (???? ?????/????? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?? ????? 252 ????? ???? ????? ???: ???? ?? - ????? ???? ????? (???? ?????/????? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
????????? 352 ????? ?????? ???: ????? ???? ??? ???: ?????? ????? ???? ????? ???: ???? ?? - ????? ???? ????? (???? ?????/????? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
????????? 368 ???: ????? ????? ???? ????? ???: ???? ?? - ????? ???? ????? (???? ?????/????? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 543 ????? ???? ????? ???: ???? ?? - ????? ???? ????? (???? ?????/????? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 547 ??????? 7 ???: ???? ?? ????? ????''? 3 ???: ????? ????? ???? ????? ???: ???? ?? - ????? ???? ????? (???? ?????/????? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 547 ????? ???? ????? ???: ???? ?? - ????? ???? ????? (???? ?????/????? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 552 ???? 89 ???: ??? ????? ????''? 3 ???: ????? ????? ???? ????? ???: ???? ?? - ????? ???? ????? (???? ?????/????? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 556 ??????? 7 ???: ???? ?? ???: ??????? ????? ???? ????? ???: ???? ?? - ????? ???? ????? (???? ?????/????? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 543 קוממיות ערד קרית גת - מלכי ישראל/יציאה צפונית לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 547 אשדוד קרית גת קרית גת - מלכי ישראל/יציאה צפונית לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 552 אשדוד ערד קרית גת - מלכי ישראל/יציאה צפונית לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 383 ???: ?????? ????? ??????? ???: ???? ?? - ????? ??????? (???? ??????/????? ???????) לוח זמנים מסלול תעריפים
????????? 469 ????? ??????? ???: ???? ?? - ????? ??????? (???? ??????/????? ???????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 383 אשקלון אילת קרית גת - תחנה מרכזית/שדרות העצמאות לוח זמנים מסלול תעריפים
???? 230 ????? ???? 40 ???: ???? ?? - ????? ???? 40 (????? ????/????? ??) לוח זמנים מסלול תעריפים
????? 597 ???: ??????? ????? ???? ???: ???? ?? - ????? ???? (??. ????/??. ???? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? 230 ???: ?????? ????? ???? 57 ???: ???? ?? - ????? ???? 57 (??. ????/??. ??) לוח זמנים מסלול תעריפים
?? ????? 252 ????? ???? ????? ???: ???? ?? - ????? ???? ????? (????? ???? ?????/????? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 547 ????? ???? ????? ???: ???? ?? - ????? ???? ????? (????? ???? ?????/????? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 552 ????? ???? ????? ???: ???? ?? - ????? ???? ????? (??. ???? ?????/???????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 554 ????? ???? ????? 13 ???: ???? ?? - ????? ???? ????? 13 (??.???? ?????/????? ???? ?? ???) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 554 ??? ????? ???: ??????? ????? ???? ????? 13 ???: ???? ?? - ????? ???? ????? 13 (??.???? ?????/????? ???? ?? ???) לוח זמנים מסלול תעריפים
????????? 688 3/40 ???: ??? ????? - 3/40 (???? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 393 40 ???: ???? ?? - 40 (???? ?????? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 390 תל-אביב אילת צומת פלוגות - צומת פלוגות לצפון לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 393 תל-אביב אילת צומת פלוגות - צומת פלוגות לצפון לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 794 תל-אביב אילת צומת פלוגות - צומת פלוגות לצפון לוח זמנים מסלול תעריפים
???? 468 ???: ????? 35 ???: ???? - 35 (???? ?????? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 390 ???? ?????? ???? 6 ???: ?? ???? ??? 40 ???: ???? ?? - 40 (???? ?????? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 794 40 ???: ???? ?? - 40 (???? ?????? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
 


חיפוש חדש


  • הקש על "לוח זמנים" או על "מסלול" עבור הקו המבוקש.
  • לקבלת הסבר על אילו נתונים מופיעים באתר לחץ על הוראות שימוש באתר.  •    

    הבהרות משפטיות | הוסף למועדפים | אפשרויות פירסום | מידע לסדרנים | צור קשר | תיק טיק טק

    אגד  דן  מטרונית  קווים  אפיקים  מטרופולין  נתיב אקספרס  ג'י בי טורס  נסיעות ותיירות נצרת  אוטובוסים מאוחדים נצרת  גולן  דן בדרום  דן באר שבע  סופרבוס  גלים  אגד תעבורה  הנתיב המהיר  רכבת  כרמלית  סיטיפס  ארקיע  ישראייר  

    אתר זה נבנה ומתוחזק ע"י פנתר שירותי אינטרנט