לוחות זמנים ומסלולים     חברות וטלפונים     הורד אפליקציית אנדרואיד     מצאתי טעות    

   

אוטובוסים שילת - רשימת קווים שעוברים בשילת

 
חברה מספר הקו אזור עוצר ב
????? 881 ???: ??????? ????? ????? ????''? 3 ???: ????? 446 ???: ??? ??????? - 446 (???? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
????? 881 446 ???: ??? ??????? - 446 (???? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
????? 585 ???? ????? ???: ??????? ????? - ???? ????? (????? ????/???? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
????? 685 ???: ??????? ????? - (???? ??????? ?????/?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
????? 585 ???: ??????? ????? 3936 ???: ??? ???? ???: ??????? ????? - (???? ??????? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 435 424 ???: ??? - 424 (??''? ???? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
   
??? 432 ראשלצ ירושלים משמר-אילון - מגב משמר אילון לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 435 רחובות ירושלים משמר-אילון - מגב משמר אילון לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 432 ???: ??????? 424 ???: ??? - 424 (???? ?????/424) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 434 ???: ??????? 3 ???: ??? ?????? - 3 (???? ????? ???/?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
????????? 458 ???? ??? ???: ?????? 3 ???: ??? ?????? - 3 (???? ????? ???/?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 460 ????? ???? ????? 32 ???: ???? ?? ???: ??????? 3 ???: ??? ?????? - 3 (???? ????? ???/?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? 492 ???? ??? ???: ??????? 3 ???: ??? ?????? - 3 (???? ????? ???/?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? 492 ?.?. ????? ???: ??????? 3 ???: ??? ?????? - 3 (???? ????? ???/?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? 494 3 ???: ??? ?????? - 3 (???? ????? ???/?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? 494 ???? ??? ???: ??????? 3 ???: ??? ?????? - 3 (???? ????? ???/?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? 495 ???: ??? ????? 3 ???: ??? ?????? - 3 (???? ????? ???/?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? 496 ???? ??? ???: ??????? 3 ???: ??? ?????? - 3 (???? ????? ???/?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? 496 ?.?. ????? ???: ??????? 3 ???: ??? ?????? - 3 (???? ????? ???/?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? 498 ???''? ???: ???? ???? ??? ???: ??????? 3 ???: ??? ?????? - 3 (???? ????? ???/?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? 499 3 ???: ??? ?????? - 3 (???? ????? ???/?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? 499 ???? ??? ???: ??????? 3 ???: ??? ?????? - 3 (???? ????? ???/?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 434 רחובות ירושלים צ.חטיבה-שבע - צומת חטיבה שבע/לטרון לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 448 אשדוד ירושלים צ.חטיבה-שבע - צומת חטיבה שבע/לטרון לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 460 קרית גת ירושלים צ.חטיבה-שבע - צומת חטיבה שבע/לטרון לוח זמנים מסלול תעריפים
???? 492 ???: ??????? 3 ???: ??? ????? - 3 (???? ????? ???) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? 496 ???: ??????? ???: ?????? 3 ???: ??? ????? - 3 (???? ????? ???) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? 499 ???: ??????? ????? ???? 49 ???: ?????? 3 ???: ??? ????? - 3 (???? ????? ???) לוח זמנים מסלול תעריפים
????? 251 ??? ????? ?? ???? ???: ???? 444 ???: ??? ??????? - 444 (???? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 249 ??? ???? ???? ???: ??? - ??? ???? ???? (?????/??? ??? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 249 רמלה פתח-תקוה לוד - המחקר/אבא הלל סילבר לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 437 אשקלון ירושלים מסילת-ציון - מסעף מסילת ציון לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 437 38 ???: ????? ???? - 38 (???? ????? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 438 38 ???: ????? ???? - 38 (???? ????? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 438 אשדוד ירושלים מסילת-ציון - מסעף מסילת ציון לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 446 באר-שבע ירושלים מסילת-ציון - מסעף מסילת ציון לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 446 38 ???: ????? ???? - 38 (???? ????? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 437 ???: ??????? 38 ???: ????? ???? - 38 (???? ????? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 446 ???: ??????? 38 ???: ????? ???? - 38 (???? ????? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
????? 595 ??? ????? ?? ???? 10 ???: ???? ??? ????? ?? ???? ???: ???? - ??? ????? ?? ???? (?? ????/???? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
????? 595 ??? ????? ?? ???? 79 ???: ???? - ??? ????? ?? ???? 79 (?? ????/???? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? 323 ???: ???? ???? ??????? ???: ???? - ???? ??????? (???? ????? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
507 ????? ???? ???: ??? ??? 44 ???: ??? ????? - 44 (???? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? 454 44 ???: ??? ????? - 44 (???? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? 464 44 ???: ??? ????? - 44 (???? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 448 ???: ????? 3 ???: ??? - 3 (???? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? 494 3 ???: ??? - 3 (???? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? 454 ???: ????? ????? ????? 38 ???: ??? ????? - ????? ????? 38 (???? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? 464 ???: ????? ????? ???? ???: ??? ??? ????? ????? 38 ???: ??? ????? - ????? ????? 38 (???? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 53 ???: ????? ???? ???: ???? ??? - (???? ??? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 53 ?? ???: ??? ???? ???: ???? ??? - (???? ??? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 38 רחובות יסודות משמר-דוד - משמר דוד מרכז לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 53 מזכרת-בתיה הצדפים/הים משמר-דוד - משמר דוד מרכז לוח זמנים מסלול תעריפים
????? 33 ???? ???: ??? ???? ???: ??? - ???? (??? ?) לוח זמנים מסלול תעריפים
????? 33 ????? ???: ??? ???? ???: ??? - ???? (??? ?) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 27 ????? ???: ???? - ????? (?????/?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 27 רחובות יציץ יציץ - התאנה/האלון לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 51 מזכרת-בתיה נען יציץ - התאנה/האלון לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 28 רחובות ר.מאיר נען - קיבוץ נען/מרכז לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 28 ???: ?????? ???: ??? - (????? ???/????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 51 ???: ????? ???? ???: ??? - (????? ???/????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? 474 38 ???: ????? ??? ?? ??? - 38 (???? 38/???? 3855) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 439 רחובות ירושלים מחלף חמד לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 439 ????? ????? ??? ???: ??? ????? - ????? ????? ??? (???? ???) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? 474 ???: ????? 3855 ???: ????? ??? ?? ??? - 3855 (???? 3855/???? 38) לוח זמנים מסלול תעריפים
7 ???: ??? ??? ???: ??? ??? - (???? ?????/?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? 548 ????? ??????? 6 ???: ???? ????? ???: ??? ??''? ???: ??? ??''? - (??? ??? ????? ??? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? 452 ????? ???? ???: ??? ??? ???? ???? 1 ???: ??? ??? - ???? ???? 1 (??? ????/??? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 26 ???: ????? ???? ???: ????? ???? - (?.???? ????? ????/?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 26? ???: ?????? ???: ????? ???? ???: ????? ???? - (?.???? ????? ????/?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 52 ???: ????? ???? - (?.???? ????? ????/?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 54 ???: ????? ???? ???: ????? ???? - (?.???? ????? ????/?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 26/?26 מזכרת-בתיה רחובות מזכרת-בתיה - ת.רכבת מזכרת בתיה/איסוף לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 52 מזכרת-בתיה מחנה תל-נוף מזכרת-בתיה - ת.רכבת מזכרת בתיה/איסוף לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 54 מזכרת-בתיה רחובות מזכרת-בתיה - ת.רכבת מזכרת בתיה/איסוף לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 326 ????? ???? ????? 25 ???: ????? ???? ????? ?????? ???: ????? ???? - ????? ?????? (??. ??????/???) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 326 מזכרת-בתיה ראשלצ מזכרת-בתיה - שד. וייצמן/אלה לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? 453 ????? ????? ?? ??? 1 ???: ??? ??? ????? ??? ???? ???: ????? ????? ????? ?? ??? 1 ???: ??? ??? - ????? ????? ?? ??? 1 (????? ????? ?? ???/????? ??? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 38 ????? ????? 42 ???: ????? ???? - ????? ????? 42 (?????/?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? 43 ??????? 28 ???: ??? ???? - ??????? 28 (????????/??? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 276 תל-אביב גב.ברנר רחובות - דרך מנחם בגין/40 לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 276 ???? ??? ???? 17 ???: ???? ????? ??? ???? ???? ???: ?????? - ??? ???? ???? (??? ???? ????/40) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? 356 ???: ??? ??? ???: ??????? - (???? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
????? 175 ????? ??? 16 ???: ???? ????? ????? ??????? 5 ???: ???? ????? ???? 10 ???: ?????? - ???? 10 (??????/???????) לוח זמנים מסלול תעריפים
????? 175 ???? 10 ???: ?????? - ???? 10 (??????/???????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? 356 ??? ?? ?????? 11 ???: ??? ??? ???? 10 ???: ?????? - ???? 10 (??????/???????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 441 ???? 10 ???: ?????? - ???? 10 (??????/???????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 441 גדרה ירושלים יסודות - יסודות/מזכירות לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 3 ???? ???: ?????? - ???? (????/?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 13 ????? ???? ?????? ???: ?????? ???? ???: ?????? - ???? (????/?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 3 רחובות - ת. מרכזית רחובות/רציפים רחובות - ת. מרכזית רחובות/רציפים רחובות - הפרג/האורן לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 13 רחובות - ת. מרכזית רחובות/רציפים רחובות - ת. מרכזית רחובות/רציפים רחובות - הפרג/האורן לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 12 רחובות קרית עקרון רחובות - דרך ירושלים/אורי כהן לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 12 ??? ??????? 13 ???: ?????? - ??? ??????? 13 (??? ???????/???? ???) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 225 ???: ?????? 40 ???: ?????? - 40 (???? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 225 מחנה תל-נוף רחובות צומת בילו - מחנה בילו לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 450 אשדוד ירושלים יסודות - מסעף יסודות לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 450 ?.?. ????? ???: ??????? 3 ???: ??? ???? - 3 (???? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 451 ?.?. ????? ???: ??????? 3 ???: ??? ???? - 3 (???? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 451 אשדוד ירושלים יסודות - מסעף יסודות לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 459 אשדוד ירושלים יסודות - מסעף יסודות לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 459 ????? ?????? ???: ????? 3 ???: ??? ???? - 3 (???? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 554 ערד ירושלים יסודות - מסעף יסודות לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 555 ירושלים ערד יסודות - מסעף יסודות לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 555 ???? 89 ???: ??? ???: ??????? 3 ???: ??? ???? - 3 (???? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 556 ???: ???? ?? 3 ???: ??? ???? - 3 (???? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 556 3 ???: ??? ???? - 3 (???? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 556 ירושלים קרית גת יסודות - מסעף יסודות לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? 221 ????? 56 ???: ?????? - ????? 56 (?????/???????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? 223 ????? 56 ???: ?????? - ????? 56 (?????/???????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 450 ????? ???: ??????? 3 ???: ??? ???? - 3 (???? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 451 3 ???: ??? ???? - 3 (???? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 459 3 ???: ??? ???? - 3 (???? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 10 ???: ?????? ???? ???: ??? ???''? - ???? (???? ???/????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 16 40 ???: ???? ????? ???: ?????? ???? ???: ??? ???''? - ???? (???? ???/????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? 37 ???? ???: ??? ???''? - ???? (???? ???/????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 273 ????? ?? ?????? ???: ???? ???? ???: ??? ???''? - ???? (???? ???/????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 274 ???? ??? ???? 4 ???: ???? ????? ???? ???: ??? ???''? - ???? (???? ???/????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 277 ???: ?? ???? ??? ???? ???: ??? ???''? - ???? (???? ???/????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 10 רחובות - בית חולים קפלן/הערבה רחובות - פרישמן/מרכז וויסגל כ.בילו - מסעף כפר/בילו לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 16 גב.ברנר רחובות כ.בילו - מסעף כפר/בילו לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 273 גדרה תל-אביב כ.בילו - מסעף כפר/בילו לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 274 תל-אביב קרית עקרון כ.בילו - מסעף כפר/בילו לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 277 תל-אביב קרית עקרון כ.בילו - מסעף כפר/בילו לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 226 תל-אביב מחנה תל-נוף כ.בילו - הרצל/מסעף כפר בילו לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? 36 ???? ???: ?????? - ???? (????/???? ??? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 226 ???? ???: ?????? - ???? (????/???? ??? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 301 ???? ???: ??? ???''? - ???? (???? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 301 אשקלון תל-אביב צומת בילו לוח זמנים מסלול תעריפים
????????? 367 ???: ????? ????? ???: ??? ??? ???? ???: ??? ???''? - ???? (???? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
????????? 371 ???? ???: ??? ???''? - ???? (???? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
????????? 377 ???: ????? ????? ???? ???: ??? ???''? - ???? (???? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 393 ???? ???: ??? ???''? - ???? (???? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 393 תל-אביב אילת צומת בילו לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? 40 ???? 102 ???: ?????? - ???? 102 (????/?? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 24 רחובות בית אלעזרי רחובות - יצחק בנארי/שמחה הולצברג לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 24 ??? ???? ????? ???: ?????? - ??? ???? ????? (???? ?????/???? ???????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? 51 40 ???: ?????? - 40 (???? 40/???? ??? ????? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? 51? ??? ?????? ???: ?????? 40 ???: ?????? - 40 (???? 40/???? ??? ????? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? 455 ??''? 6 ???: ???? ????? 375 ???: ??? - 375 (???? 375/???) לוח זמנים מסלול תעריפים
41 ???: ???? ???? ???: ???? ???: ????? - (????? ?) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? 455 383 ???: ??? ????? - 383 (???? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 227 תל-אביב מחנה תל-נוף מחנה תל-נוף - מחנה תל נוף לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 227 ???: ?? ???? ??? 4103 ???: ??? ?????? 4103 ???: ??? ?????? - 4103 (???? ?? ???) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? 44 ??? ????? 233 ???: ?? ?????? ??? ????? 233 ???: ?? ?????? - ??? ????? 233 (??? ?????/???? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? 43 ??? ????? ???: ?? ?????? - ??? ????? (??? ?????/?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? 44 ??? ????? 222 ???: ?? ?????? ???: ???? ??? ????? ???: ?? ?????? - ??? ????? (??? ?????/?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 554 ???? 26 ???: ??????? - ???? 26 (????/???? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? ?????? 988 3 ???: ???? - 3 (???? ??? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
42 ???: ????? - (?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?? ????? 10 ???: ???? - (?. ???? ????? ????/?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?? ????? 10? ???? ???: ???? ????? ???: ???? - (?. ???? ????? ????/?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
 


חיפוש חדש


  • הקש על "לוח זמנים" או על "מסלול" עבור הקו המבוקש.
  • לקבלת הסבר על אילו נתונים מופיעים באתר לחץ על הוראות שימוש באתר.  •    

    הבהרות משפטיות | הוסף למועדפים | אפשרויות פירסום | מידע לסדרנים | צור קשר | תיק טיק טק

    אגד  דן  מטרונית  קווים  אפיקים  מטרופולין  נתיב אקספרס  ג'י בי טורס  נסיעות ותיירות נצרת  אוטובוסים מאוחדים נצרת  גולן  דן בדרום  דן באר שבע  סופרבוס  גלים  אגד תעבורה  הנתיב המהיר  רכבת  כרמלית  סיטיפס  ארקיע  ישראייר  

    אתר זה נבנה ומתוחזק ע"י פנתר שירותי אינטרנט