לוחות זמנים ומסלולים     חברות וטלפונים     הורד אפליקציית אנדרואיד     מצאתי טעות    

   

אוטובוסים יובלים - רשימת קווים שעוברים ביובלים

 
חברה מספר הקו אזור עוצר ב
??? 260 כרמיאל חיפה יובלים - צומת אשבל לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 260 ???: ?????? 805/784 ???: ???? - 805/784 (???? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? ??????? ???? 290 806 ???: ???? 805/784 ???: ???? - 805/784 (???? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? ??????? ???? 299 805/784 ???: ???? - 805/784 (???? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? ?????? 990 ???: ??? ????''? 23 ???: ?????? - ????''? 23 (????''?/????? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? ?????? 295 ???: ???? ????? ????? ????? ???: ?????? - ????? ????? ????? (????? ?????/??? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
   
?????? ??????? ???? 293 ???: ??? ???: ??? - (???/???? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? ??????? ???? 297 ???: ??? ???: ??? - (???/???? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? ?????? 980 ?????''? ??? ???? ????? ???????? 74 ???: ??? ??? 85 ???: ??? - 85 (???? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? ?????? 980 ???? ??''? ???: ??? ??? ???: ??? 85 ???: ?????? - 85 (???? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? ?????? 980 ??? ??? ?'???????? ???: ??? ??? ???: ??? 85 ???: ?????? - 85 (???? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? ??????? ???? 298 ???: ????? ???: ???? ???: ????? - (??? ????? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? ?????? 306 ???? ?????? ???: ??? ???? ???: ???? 155 (152/155) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? ?????? 306 ?? ?????? ???: ??? ???? 155 (152/155) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? ??????? ???? 327 ?? ???? ???: ???? ???? ??? ??? ?????? ???: ???? - ???? ??? ??? ?????? (???? ?? ?? ?'???/??? ???????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? ?????? 294 ??? ????? ???: ????? 70 ???: ??? ??? - 70 (???? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? ??????? ???? 352 ????? ????? 77 ???: ??? ?????? - ????? ????? 77 (???? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? ?????? 360 ????? ????? 77 ???: ??? ?????? - ????? ????? 77 (???? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 430 411 ???: ????? ????? ????? 77 ???: ??? ?????? - ????? ????? 77 (???? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 432 ????? ????? 77 ???: ??? ?????? - ????? ????? 77 (???? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 505 ???: ???? ????? ????? 77 ???: ??? ?????? - ????? ????? 77 (???? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 836 411 ???: ????? ????? ????? 77 ???: ??? ?????? - ????? ????? 77 (???? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 430 חיפה טבריה הושעיה - מחלף הושעיה לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 505 חיפה קרית שמונה הושעיה - מחלף הושעיה לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 836 תל-אביב טבריה הושעיה - מחלף הושעיה לוח זמנים מסלול תעריפים
?'? ?? ???? 337 ???: ???? ????? ????? 77 ???: ??? ?????? - ????? ????? 77 (???? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? ??????? ???? 352 ????? ????? 77 ???: ??? ?????? - ????? ????? 77 (???? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? ?????? 172 ???? ???: ????? - ???? (???? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?'? ?? ???? 333 ????? 101 ???: ???? 754 ???: ??? ??? - 754 (??? ??? ?'/??''? ??''? ?) לוח זמנים מסלול תעריפים
?'? ?? ???? 335 7723 ???: ?????? 754 ???: ??? ??? - 754 (??? ??? 754) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? ??????? ???? 325 ?????? 94 ???: ????? ???? ??'??'?? ???: ???? ????'?? 21 ???: ????? ???? ??'??'?? - ????'?? 21 (?????? ???? ?/???? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 27 חיפה קרית אתא קרית אתא - שאגאל/קדנדינסקי לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 27 ????? ????? ???: ???? ??? ???: ???? ??? ????? 50 ???: ???? ??? - ??? ????? 50 (?????/????????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? ??????? ???? 320 ?? ???? ???: ????? - ?? ???? (????? ?'?????/?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? ??????? ???? 340 ????? 12 ???: ??? ????? ????????? 9 ???: ???? 7540 ???: ??? ????? - 7540 (????? ???? ????/?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? ??????? ???? 340 ???? 4 ???: ??? ????? 7540 ???: ??? ????? - 7540 (????? ???? ????/?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 826 ???? ???: ??? ????? - ???? (????/???? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 826 תל-אביב נצרת עלית נצרת עלית - דליה/כליל החורש לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 21 ???: ??? ??? ??????? ???: ??? ??? ??????? - (??? ??? ???????/????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 74 חיפה ראס עלי ראס עלי - ראס עלי כניסה לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 826 ????? ???: ????? ???? 15 ???: ??? ????? - ???? 15 (????/???? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 9 ????? ???: ????? ???: ??? ????? ????? ???: ????? - ????? (?????/???????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?'? ?? ???? 336 ???: ??? ???? - (??? ??? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 68 ????? 16 ???: ????? ????? 16 ???: ????? - ????? 16 (?????/?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 191 ????? 16 ???: ????? ????? 16 ???: ????? - ????? 16 (?????/?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 407 ????? 16 ???: ????? ???? ???: ????? ????? ????? 16 ???: ????? - ????? 16 (?????/?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? ??????? ???? 332 ????? ???? ???? ???: ??? ????? - ????? ???? ???? (???? ?????/????? ???? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? ??????? ???? 332 ????? ???? ???? ???: ??? ????? - ????? ???? ???? (???? ?????/????? ???? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 826 ????? 7 ???: ??? ????? - ????? 7 (?????/????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 75 ??? ???? ???? 57 ???: ???? ????? ??? ???? ???? 57 ???: ???? ????? - ??? ???? ???? 57 (??? ???? ???? / ?? ?'??) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 29 קרית אתא רכסים קרית אתא - הרצל/ארלוזורוב לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 997 קרית אתא ירושלים קרית אתא - הרצל/ארלוזורוב לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 998 בני-ברק קרית אתא קרית אתא - הרצל/ארלוזורוב לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 999 קרית אתא ירושלים קרית אתא - הרצל/ארלוזורוב לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 997 ?.?. ????? ???: ??????? ???? 5 ???: ???? ??? - ???? 5 (????/?????????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 999 ?.?. ????? ???: ??????? ???? 5 ???: ???? ??? - ???? 5 (????/?????????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 30 רכסים קרית אתא קרית אתא - הרצל/הציונות לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 988 בני-ברק קרית אתא קרית אתא - הרצל/הציונות לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 998 ??????? 88 ???: ???? ??? ????? ??????? 12 ???: ???? ??? - ????? ??????? 12 (???????/??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 30 ????? ??? ???: ????? ????? ??????? 12 ???: ???? ??? - ????? ??????? 12 (???????/????????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 997 ????? ??????? 12 ???: ???? ??? - ????? ??????? 12 (???????/????????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?'? ?? ???? 331 ?????? ????? 89 ???: ???? ?????? ????? 89 ???: ???? - ?????? ????? 89 (?????? ?????/????? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?'? ?? ???? 331 ?????? ????? 89 ???: ???? ?????? ????? 89 ???: ???? - ?????? ????? 89 (?????? ?????/????? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?'? ?? ???? 331 ????? ?'???? ?? ??????? 16 ???: ???? ?????? ????? 84 ???: ???? - ?????? ????? 84 (?????? ?????/????? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 74 ???: ???? ??? ???? ???? 32 ???: ???? ????? - ??? ???? ???? 32 (??? ????? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 75 ???: ???? ??? ???? ???? 32 ???: ???? ????? - ??? ???? ???? 32 (??? ????? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 407 ?????? ???: ???? ????? - ?????? (????/???? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 11 ???? 58 ???: ???? ????? ??????? ???? 3 ???: ???? ????? ???? 29 ???: ???? ????? - ???? 29 (???/?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?'? ?? ???? 358 75 ???: ??? ?????? - 75 (???? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 193 ??? ???''? ???: ???? 75 ???: ??? ?????? - 75 (???? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 301 ???: ???? 75 ???: ??? ?????? - 75 (???? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 11 ???? 17 ???: ???? ????? - ???? 17 (???/???? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 193 73 ???: ??? ?????? - 73 (???? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 75 7515 ???: ???? ????? - 7515 (??? ??? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 22 ???? ??????? ???: ??? ??? ???? ??????? ???: ??? ??? - ???? ??????? (???? ????? ??? ???) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 72? ???: ???? ?????? ?????? 1 ???: ??? ?????? ?' ??? 24 ???: ????? - ??? 24 (????/????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 12 רכסים - מעלות דוד רכסים - מעלות דוד/סביון רכסים - הדקל/דפנה לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 72/?72 חיפה כפר חסידים רכסים - הדקל/דפנה לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 91 רכסים - הרקפות/הרמונים רכסים - הורדים/הכלניות רכסים - הדקל/דפנה לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 92 רכסים כפר חסידים רכסים - הדקל/דפנה לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 93 רכסים - בית כנסת עץ חיים/הרב קוק רכסים - הנרקיסים/הורדים רכסים - הדקל/דפנה לוח זמנים מסלול תעריפים
??? ?94 רכסים - הנרקיסים/האירוסים ב רכסים - הנרקיסים/הורדים רכסים - הדקל/דפנה לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 98 רכסים חיפה רכסים - הדקל/דפנה לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 957 רכסים בני-ברק רכסים - הדקל/דפנה לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 996 רכסים ירושלים רכסים - הדקל/דפנה לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 12 ????? ??? ???: ????? ????? ???: ????? - ????? (?????/????? ???) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 74 ????? ???: ????? - ????? (?????/????? ???) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 74 ????? ????? ???: ???? ???????? 32 ???: ????? ????? ???: ????? - ????? (?????/????? ???) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 91 ???????? 1 ???: ????? ????? ???: ????? - ????? (?????/????? ???) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 91 ?????? 1 ???: ????? ????? ???: ????? - ????? (?????/????? ???) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 92 ????? ??? ???: ????? ????? ???: ????? - ????? (?????/????? ???) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 93 ??? ??? 10 ???: ????? ????? ???: ????? - ????? (?????/????? ???) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 94? ??????? 5 ???: ????? ???????? 1 ???: ????? ????? ???: ????? - ????? (?????/????? ???) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 98 ????? ???: ????? - ????? (?????/????? ???) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 98 ???: ???? ????? ???: ????? - ????? (?????/????? ???) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 996 ????? ???: ??????? ????? ???: ????? - ????? (?????/????? ???) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 957 ????? ??? ???: ????? ???? ??''? 64 ???: ??? ??? ????? ??? ???: ????? - ????? ??? (????? ???) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 996 ????? ??? ???: ????? ????? ??? ???: ????? - ????? ??? (????? ???) לוח זמנים מסלול תעריפים
????? 582 ?????? 12 ???: ????? ?????? 12 ???: ????? - ?????? 12 (??? ??? ???? ???/??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
????? 681 ?????? 12 ???: ????? - ?????? 12 (??? ??? ???? ???/??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 72 ???: ???? ?????? ?????? 1 ???: ??? ?????? ?' ??????? ???: ????? - ??????? (???????/??? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 110 ?????? ?????? 1 ???: ??? ?????? ?' ??????? ???: ????? - ??????? (???????/??? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 110 טירת-כרמל כפר חסידים רכסים - הכלניות/בני תורה לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 190 ???: ???? ???? ???: ????? ????? ???? ?? ?????? 1 ???: ???? ????? - ???? ?? ?????? 1 (??????/???? ?? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 190 ??? ???? ???: ????? ????? ????? ??????? ???: ???? - ????? ??????? (????? ???????/?. ???? ???) לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 13 ??????? 29 ???: ???? ????? - ??????? 29 (??????? \??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 13? ??? ??? 13 ???: ???? ????? - ??? ??? 13 (??? ???/??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
????? 631 ???: ???? ???: ???? - (?. ???? ????? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 180 ???? ???: ????? ????? 75 ???: ?????? - 75 (???? ??????/??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 181 ??? ???? ???: ????? ????? 75 ???: ?????? - 75 (???? ??????/??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 188 ???? ???: ????? ????? 75 ???: ?????? - 75 (???? ??????/??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 248 75 ???: ?????? - 75 (???? ??????/??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 296 ???: ??? ?? ??? 75 ???: ?????? - 75 (???? ??????/??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 302 75 ???: ?????? - 75 (???? ??????/??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 181 ????? ????? 6 ???? ???: ?????? - ????? ????? 6 ???? (???? ??????/????? ????? 6 ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 300 ???: ????? 70/75 ???: ?????? - 70/75 (????/??? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 960 ????? ????? 75 ???: ?????? - ????? ????? 75 (???? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 960 חיפה ירושלים יגור - מחלף יגור לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 972 חיפה ירושלים יגור - מחלף יגור לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 976 חיפה ירושלים יגור - מחלף יגור לוח זמנים מסלול תעריפים
????? 796 70 ???: ?????? - 70 (???? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
????? 796 574 ???: ??? 70 ???: ?????? - 70 (???? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 972 70 ???: ?????? - 70 (???? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 118 ???: ????? ????? ???: ??? ????? - (?. ???? ??? ?????/?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 184 ???: ??? ????? - (?. ???? ??? ?????/?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 117 ???: ??? ????? - (?. ???? ??? ?????/?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? ???? בית שאן עתלית כפר יהושע - רכבת לוח זמנים מסלול תעריפים
???? ???? עתלית בית שאן כפר יהושע - רכבת לוח זמנים מסלול תעריפים
???? ???? עתלית בית שאן כפר יהושע - רכבת לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 185 722 ???: ??? ?????? - 722 (???? ??? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 3 ???: ????? ???: ????? - (??-????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 1 ???????? ???: ????? ?? ???? ???: ????? ?? ???? ???: ????? ?? ???? - (???? ????? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
 


חיפוש חדש


  • הקש על "לוח זמנים" או על "מסלול" עבור הקו המבוקש.
  • לקבלת הסבר על אילו נתונים מופיעים באתר לחץ על הוראות שימוש באתר.  •    

    הבהרות משפטיות | הוסף למועדפים | אפשרויות פירסום | מידע לסדרנים | צור קשר | תיק טיק טק

    אגד  דן  מטרונית  קווים  אפיקים  מטרופולין  נתיב אקספרס  ג'י בי טורס  נסיעות ותיירות נצרת  אוטובוסים מאוחדים נצרת  גולן  דן בדרום  דן באר שבע  סופרבוס  גלים  אגד תעבורה  הנתיב המהיר  רכבת  כרמלית  סיטיפס  ארקיע  ישראייר  

    אתר זה נבנה ומתוחזק ע"י פנתר שירותי אינטרנט