לוחות זמנים ומסלולים     חברות וטלפונים     הורד אפליקציית אנדרואיד     מצאתי טעות    

   

אוטובוסים אמנון - רשימת קווים שעוברים באמנון

 
חברה מספר הקו אזור עוצר ב
??? 541 ???: ???? ????? 90 ???: ?????? ?????? - 90 (???? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 840 ???: ???? ????? 90 ???: ?????? ?????? - 90 (???? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 541 עפולה קרית שמונה כורזים - צומת כורזים לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 840 תל-אביב קרית שמונה כורזים - צומת כורזים לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 542 ???: ???? ????? 90 ???: ????? ?????? - 90 (???? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 800 ???: ???? ????? 90 ???: ????? ?????? - 90 (???? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
   
??? 845 ???: ???? ????? 90 ???: ????? ?????? - 90 (???? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 847 ???: ???? ??????? 90 ???: ????? ?????? - 90 (???? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 963 ???: ???? ????? 90 ???: ????? ?????? - 90 (???? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 505 חיפה קרית שמונה קיבוץ עמיעד - צ.עמיעד לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 542 עפולה קרית שמונה קיבוץ עמיעד - צ.עמיעד לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 800 תל-אביב קרית שמונה קיבוץ עמיעד - צ.עמיעד לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 845 תל-אביב קרית שמונה קיבוץ עמיעד - צ.עמיעד לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 847 רעננה חצור-הגלילית קיבוץ עמיעד - צ.עמיעד לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 963 קרית שמונה ירושלים קיבוץ עמיעד - צ.עמיעד לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 964 ירושלים חצור-הגלילית קיבוץ עמיעד - צ.עמיעד לוח זמנים מסלול תעריפים
???? ?????? 360 90 ???: ????? ?????? - 90 (????? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 505 ???: ???? 90 ???: ????? ?????? - 90 (????? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? ?????? 984 ????? ????? 90 ???: ?????? ?????? - ????? ????? 90 (???? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? ?????? 984 ???? ??''? ???: ??? ??? ???: ??? ????? ????? 90 ???: ?????? ?????? - ????? ????? 90 (???? ?????/??? ????? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? ?????? 987 ????? ??? ?????? 4 ???: ??? ??? ??? ???? ???: ???? ??????? ??? ????? 11 ???: ??? ???? - ??? ????? 11 (???? ??? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? ??????? ???? 451 300 3 ???: ???? 90 ???: ??? ???? - 90 (???? ??? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? ?????? 175 90 ???: ??? ???? - 90 (???? ??? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? ?????? 988 ???? ???? ????? 14 ???: ???? ??????? - ???? ???? ????? 14 (??? ?????/???? ???????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? ?????? 985 ???? ???? ????? 18 ???: ???? ??????? - ???? ???? ????? 18 (???? ??????/??? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? ?????? 984 ??? ???? ???: ???? ??????? ?????''? ??? ???? ????? ???????? 74 ???: ??? ??? ??? ???? ???: ???? ??????? - ??? ???? (??? ????/??? ?) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? ?????? 987 ???: ??? ????? ??? ?????? ???: ??? ??? ??? ??? ????????? ???: ??? - ??? ??? ????????? (??? ??? ?????????/???? ??''?) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? ?????? 991 ???: ????? ?''? ????? ????? ???: ??? - ?''? ????? ????? (???? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? ??????? ???? 365 ?????? ???: ??'??? ???? ?????? ???: ??? - ???? ?????? (???? ??????/????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? ??????? ???? 440 ????? ???? ???: ???? ???? ?????? ???: ??? - ???? ?????? (???? ??????/????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? ??????? ???? 451 300 ???: ???? 9977 ???: ????? ?????? ???: ??? ????? - (???? ????? ????? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 847 ???: ??? ????? - (???? ????? ????? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 964 ???: ??? ????? - (???? ????? ????? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 53 ???: ??????? 90 ???: ???? - 90 (???? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 54 411 ???: ????? ???: ??????? 90 ???: ???? - 90 (???? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 55 411 ???: ????? 90 ???: ???? - 90 (???? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 850 ???: ??????? ????? ?.?. ???? 27 ???: ????? - ?.?. ???? 27 (??????/????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 851 ?.?. ???? 27 ???: ????? - ?.?. ???? 27 (??????/????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 969 ???? ??''? ???: ??? ??? 411 ???: ????? ?.?. ???? 20 ???: ????? - ?.?. ???? 20 (??????/????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 430 חיפה טבריה טבריה - נייברג/אוהל יעקב לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 434 חיפה טבריה טבריה - נייברג/אוהל יעקב לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 442 טבריה עפולה טבריה - נייברג/אוהל יעקב לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 836 תל-אביב טבריה טבריה - נייברג/אוהל יעקב לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 880 טבריה באר-שבע טבריה - נייברג/אוהל יעקב לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 912 טבריה ירושלים טבריה - נייברג/אוהל יעקב לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 959 טבריה ירושלים טבריה - נייברג/אוהל יעקב לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 962 טבריה ירושלים טבריה - נייברג/אוהל יעקב לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 33 ?????? 31 ???: ????? - ?????? 31 (??????/???? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 37 ?????? 31 ???: ????? - ?????? 31 (??????/???? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 39 411 ???: ????? 768 ???: ?????? ?????? 31 ???: ????? - ?????? 31 (??????/???? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 42 ???: ??? ????? ?????? 31 ???: ????? - ?????? 31 (??????/???? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 430 411 ???: ????? ?????? 31 ???: ????? - ?????? 31 (??????/???? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? ??????? ???? 431 411 ???: ????? ?????? 31 ???: ????? - ?????? 31 (??????/???? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?'? ?? ???? 437 ???: ???? ?????? 31 ???: ????? - ?????? 31 (??????/???? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?'? ?? ???? 537 92 ???: ??? ????? ?????? 31 ???: ????? - ?????? 31 (??????/???? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 836 411 ???: ????? ?????? 31 ???: ????? - ?????? 31 (??????/???? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 912 ???: ??????? ?????? 31 ???: ????? - ?????? 31 (??????/???? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 959 ?????? 31 ???: ????? - ?????? 31 (??????/???? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 962 ?????? 31 ???: ????? - ?????? 31 (??????/???? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?'? ?? ???? 122 ?????? 13 ???: ????? - ?????? 13 (??????/??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 33 ?????? 20 ???: ????? - ?????? 20 (??????/??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 434 ???: ???? ?????? 20 ???: ????? - ?????? 20 (??????/??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 442 411 ???: ????? ?????? 20 ???: ????? - ?????? 20 (??????/??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 36 ??? ???? ???? ???: ????? - ??? ???? ???? (???????/??? ???? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 44 ???? ???: ???? ?????? ???? ???? ????? ????? 17 ???: ????? - ????? ????? 17 (????? ?????/??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 880 411 ???: ????? ?????? 9 ???: ????? - ?????? 9 (??????/???? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 30 ????? ?? ???? ???: ????? - ????? ?? ???? (????? ?? ????/????? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? ?????? 177 9977 ???: ????? ?????? 807 ???: ???? ????? - 807 (???? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 30 411 ???: ????? 411 ???: ????? - 411 (?. ?????? ?????/?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 25 ???: ????? ???: ????? - (???? ???) לוח זמנים מסלול תעריפים
?'? ?? ???? 31 77 ???: ????? ?????? - 77 (???? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?'? ?? ???? 38 ????? ????? ???: ???? ???? 92 ???: ??? ????? 77 ???: ????? ?????? - 77 (???? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?'? ?? ???? 123 77 ???: ????? ?????? - 77 (???? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 432 77 ???: ????? ?????? - 77 (???? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? ??????? ???? 490 77 ???: ????? ?????? - 77 (???? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?'? ?? ???? 31 92 ???: ??? ????? 768 ???: ????? ?????? - 768 (???? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?'? ?? ???? 31 768 ???: ????? ?????? - 768 (???? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? ??????? ???? 488 768 ???: ????? ?????? - 768 (???? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? ??????? ???? 29 ???: ???? ????? ???: ???? ????? - (???? ????? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? ??????? ???? 30 806 ???: ???? ????? - 806 (???? ??/?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? ??????? ???? 30 ???: ???? 806 ???: ???? ????? - 806 (???? ??/?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? ??????? ???? 30 806 ???: ???? ????? - 806 (???? ??/?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? ??????? ???? 385 ???: ???? 806 ???: ???? - 806 (????? ??'??) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? ??????? ???? 290 806 ???: ???? 806 ???: ???? - 806 (???? ?'/???? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? ??????? ???? 299 806 ???: ???? - 806 (???? ?'/???? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? ??????? ???? 28 806 ???: ??????? - 806 (???? ?????/??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? ??????? ???? 180 806 ???: ??????? - 806 (???? ?????/??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?'? ?? ???? 288 ???: ?????? 805 ???: ??????? - 805 (???? ?????/??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? ??????? ???? 61 ???: ??????? ???'????? ???: ??????? - (???? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? ??????? ???? 240 ???: ??????? - (???? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 821 רעננה עפולה כנרת(מושבה) - מוזיאון לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 834 אשדות-יעקב-אחוד תל-אביב כנרת(מושבה) - מוזיאון לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 834 90 ???: ??? ????? 767 ???: ????? ????? - 767 (???? ????? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?'? ?? ???? 24 65 ???: ????? ?????? - 65 (???? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?'? ?? ???? 337 ???: ???? 65 ???: ????? ?????? - 65 (???? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 78 כרמיאל - ת. רכבת כרמיאל/רציפים כרמיאל - ת. רכבת כרמיאל צלמון (האחזות נחל) - נחל צלמון לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 78 ???: ?????? 804 ???: ???? - 804 (??? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?'? ?? ???? 24 ב: 785 עיר: הגליל התחתון רציף: קומה: - : 785 (756/65) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? ??????? ???? 61 ב: 785 עיר: הגליל התחתון רציף: קומה: - : 785 (756/65) לוח זמנים מסלול תעריפים
?'? ?? ???? 288 ב: 785 עיר: הגליל התחתון רציף: קומה: - : 785 (756/65) לוח זמנים מסלול תעריפים
?'? ?? ???? 337 ב: 785 עיר: הגליל התחתון רציף: קומה: - : 785 (756/65) לוח זמנים מסלול תעריפים
?'? ?? ???? 437 ב: 785 עיר: הגליל התחתון רציף: קומה: - : 785 (756/65) לוח זמנים מסלול תעריפים
?'? ?? ???? 537 ב: 785 עיר: הגליל התחתון רציף: קומה: - : 785 (756/65) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? ??????? ???? 60 ???: ???? ??? ???: ???? ??? - (???? ??????? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? ??????? ???? 61 ???: ???? ??? ???: ???? ??? - (???? ??????? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? ??????? ???? 58 ???: ???? ??? - (???? ??? ?'/???? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? ?????? 68 ??? ?????? 32 ???: ??? ???: ???? ??? - (???? ??? ?'/???? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? ?????? 169 ???: ???? ??? ???: ???? ??? - (???? ??? ?'/???? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 821 ???: ????? ??? ??????? ???: ????? - ??? ??????? (???? ??????? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?'? ?? ???? 26 ?????? ????? 99 ???: ???? ??? ???? ???: ?????? - ??? ???? (???''? ?????/?????? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?'? ?? ???? 26 ?????? ????? 99 ???: ???? ??? ???? ???: ?????? - ??? ???? (???''? ?????/?????? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?'? ?? ???? 32 ??? ???? ???: ?????? - ??? ???? (???''? ?????/?????? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?'? ?? ???? 32 ????? 36 ???: ?????? - ????? 36 (???? 14?) לוח זמנים מסלול תעריפים
?'? ?? ???? 33 ????? ???: ?????? ????? ???? ???? ???: ????? ????? 36 ???: ?????? - ????? 36 (???? 14?) לוח זמנים מסלול תעריפים
?'? ?? ???? 33 ????? 5 ???: ?????? ????? 36 ???: ?????? - ????? 36 (???? 14?) לוח זמנים מסלול תעריפים
 


חיפוש חדש


  • הקש על "לוח זמנים" או על "מסלול" עבור הקו המבוקש.
  • לקבלת הסבר על אילו נתונים מופיעים באתר לחץ על הוראות שימוש באתר.  •    

    הבהרות משפטיות | הוסף למועדפים | אפשרויות פירסום | מידע לסדרנים | צור קשר | תיק טיק טק

    אגד  דן  מטרונית  קווים  אפיקים  מטרופולין  נתיב אקספרס  ג'י בי טורס  נסיעות ותיירות נצרת  אוטובוסים מאוחדים נצרת  גולן  דן בדרום  דן באר שבע  סופרבוס  גלים  אגד תעבורה  הנתיב המהיר  רכבת  כרמלית  סיטיפס  ארקיע  ישראייר  

    אתר זה נבנה ומתוחזק ע"י פנתר שירותי אינטרנט