לוחות זמנים ומסלולים     חברות וטלפונים     הורד אפליקציית אנדרואיד     מצאתי טעות    

   

אוטובוסים אור הגנוז - רשימת קווים שעוברים באור הגנוז

 
חברה מספר הקו אזור עוצר ב
??? 846 תל-אביב צפת מירון - צומת מירון לוח זמנים מסלול תעריפים
???? ?????? 361 89 ???: ???? ????? - 89 (???? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 846 ???: ??? 89 ???: ???? ????? - 89 (???? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? ??????? ???? 365 ?????? ???: ??'??? ??? ????? ???: ??? - ??? ????? (??? ?????/??''?) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? ??????? ???? 380 ???: ???? ????? ???: ???? 85 ???: ???? ????? - 85 (???? ??/?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? ?????? 66 ???: ???? - (???? ??''? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
   
???? ?????? 295 ???: ???? ???: ???? - (???? ?/?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? ?????? 34 ???: ???? - (??? ?? ??? 2) לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 55 411 ???: ????? 806 ???: ???? - 806 (???? ?'/????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? ??????? ???? 290 806 ???: ???? 806 ???: ???? - 806 (???? ?'/????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? ??????? ???? 299 806 ???: ???? - 806 (???? ?'/????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? ?????? 177 9977 ???: ????? ?????? 807 ???: ???? - 807 (???? ??'??) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? ??????? ???? 60 ???: ???? ??? ???: ?????? - (???? ??? ??? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? ??????? ???? 61 ???: ???? ??? ???: ?????? - (???? ??? ??? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? ??????? ???? 61 ???: ??????? ???'????? ???: ?????? - (???? ??? ??? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? ??????? ???? 178 ???? ?????? ???: ??? ???? ???: ?????? ???: ?????? - (???? ??? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? ?????? 265 ???: ???? ???: ?????? - (???? ??? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? ??????? ???? 28 805 ???: ??????? - 805 (???? ?????/??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?'? ?? ???? 288 ???: ?????? 805 ???: ??????? - 805 (???? ?????/??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? ??????? ???? 488 805 ???: ??????? - 805 (???? ?????/??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?'? ?? ???? 437 ???: ???? ???: ???? - (????/????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?'? ?? ???? 537 92 ???: ??? ????? ???: ???? - (????/????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? ??????? ???? 58 ???: ???? ??? - (???? ??? ?'/???? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? ?????? 68 ??? ?????? 32 ???: ??? ???: ???? ??? - (???? ??? ?'/???? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? ?????? 169 ???: ???? ??? ???: ???? ??? - (???? ??? ?'/???? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? ?????? 48 ???: ?????? ?????? 8 ???: ?????? - ?????? 8 (??????/????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? ??????? ???? 240 805 ???: ???? ??? - 805 (???? ??? ??? ?) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 260 כרמיאל חיפה כרמיאל - נשיאי ישראל/אילנות לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 261 כרמיאל חיפה כרמיאל - נשיאי ישראל/אילנות לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 263 עכו כרמיאל כרמיאל - נשיאי ישראל/אילנות לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 848 תל-אביב כרמיאל כרמיאל - נשיאי ישראל/אילנות לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 958 באר-שבע כרמיאל כרמיאל - נשיאי ישראל/אילנות לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 968 כרמיאל ירושלים כרמיאל - נשיאי ישראל/אילנות לוח זמנים מסלול תעריפים
???? ?????? 42 ????? ????? ????? ???: ?????? - ????? ????? ????? (????? ?????/??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? ?????? 57 ????? ????? ????? ???: ?????? - ????? ????? ????? (????? ?????/??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? ??????? ???? 63 ???: ??'??? ????? ????? ????? ???: ?????? - ????? ????? ????? (????? ?????/??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 242 ???: ????? ???: ?????? ????? ????? ????? ???: ?????? - ????? ????? ????? (????? ?????/??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 260 ???: ?????? ????? ????? ????? ???: ?????? - ????? ????? ????? (????? ?????/??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 263 ????? ????? ????? ???: ?????? - ????? ????? ????? (????? ?????/??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 848 ???? ?????? ???? 7 ???: ?? ???? ??? ????? ????? ????? ???: ?????? - ????? ????? ????? (????? ?????/??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 958 ????? ????? ????? ???: ?????? - ????? ????? ????? (????? ?????/??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 968 ???: ?????? ????? ????? ????? ???: ?????? - ????? ????? ????? (????? ?????/??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? ?????? 41 ????? ????? ????? ???: ?????? - ????? ????? ????? (????? ?????/???? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? ?????? 43 ???: ????? - (?????? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? ?????? 302 ?? ?'?? ???: ???? ?? ??? - ?? ?'?? (????? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? ?????? 302 ?? ?'?? ???: ???? ?? ??? - ?? ?'?? (????? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? ?????? 139 ???? ???: ?????? ???? ???: ?? ?? ???: ????? - (???? ?????? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? ??????? ???? 292 ?????? ???: ??'??? ???: ????? - (???? ?????? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? ?????? 39 85 ???: ?????? - 85 (???? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? ??????? ???? 5 ???: ??'??? - (????? ?????) ???: ??'??? - (????? ?????) ???????? ???: ??'??? - ???????? (????????/??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? ??????? ???? 2 ???: ??'??? ?'?? ????? ???: ??'??? - ?'?? ????? (????????/?????? ?) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? ??????? ???? 1 ???: ??'??? ??????? ???: ??'??? - ??????? (??''? ?????/???????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? ??????? ???? 158 ?????? ???: ??'??? ?????? ???: ??'??? - ?????? (????? ????? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? ?????? 56 ?????? ???: ??'??? ?????? ???: ??'??? - ?????? (????? ??'???/???? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? ??????? ???? 296 ?? ???? ???: ???? ?????? ???: ??'??? - ?????? (????? ??'???/???? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? ?????? 300 ?????? ???: ??'??? ?????? ???: ??'??? - ?????? (????? ??'???/???? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? ?????? 300 ???: ??'??? ?????? ???: ??'??? - ?????? (????? ??'???/???? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?'? ?? ???? 24 ב: 785 עיר: הגליל התחתון רציף: קומה: - : 785 (756/65) לוח זמנים מסלול תעריפים
?'? ?? ???? 337 ???: ???? 785 (756/65) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? ??????? ???? 65 ?????? ???: ??'??? - ?????? (??'??? ???? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? ??????? ???? 65 ?????? ???: ??'??? - ?????? (??'??? ???????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? ??????? ???? 490 77 ???: ????? ?????? - 77 (???? ???? ?????? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? ?????? 44 ???: ???? 805/784 ???: ???? - 805/784 (???? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? ??????? ???? 8 ???: ??? ???? - (???? ?????/??? ???????) ???: ??? ???? - (???? ?????/??? ???????) ???: ??? ???? - (???? ?????/??? ???????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? ?????? 306 ???? ?????? ???: ??? ???? ???: ???? 151 ???: ??? ???? - 151 (???? ???????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? ?????? 306 ?? ?????? ???: ??? ???? 151 ???: ??? ???? - 151 (???? ???????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? ??????? ???? 178 ב: 155 עיר: כפר מנדא רציף: קומה: - : 155 (152/155) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? ?????? 306 ב: 155 עיר: כפר מנדא רציף: קומה: - : 155 (152/155) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? ?????? 306 ב: 155 עיר: כפר מנדא רציף: קומה: - : 155 (152/155) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? ??????? ???? 488 ב: 155 עיר: כפר מנדא רציף: קומה: - : 155 (152/155) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? ?????? 174 ???: ???? ?? ?????? ???: ??? ???? ?? ?????? ???: ??? ???? - ?? ?????? (??? ????/???) לוח זמנים מסלול תעריפים
 


חיפוש חדש


  • הקש על "לוח זמנים" או על "מסלול" עבור הקו המבוקש.
  • לקבלת הסבר על אילו נתונים מופיעים באתר לחץ על הוראות שימוש באתר.  •    

    הבהרות משפטיות | הוסף למועדפים | אפשרויות פירסום | מידע לסדרנים | צור קשר | תיק טיק טק

    אגד  דן  מטרונית  קווים  אפיקים  מטרופולין  נתיב אקספרס  ג'י בי טורס  נסיעות ותיירות נצרת  אוטובוסים מאוחדים נצרת  גולן  דן בדרום  דן באר שבע  סופרבוס  גלים  אגד תעבורה  הנתיב המהיר  רכבת  כרמלית  סיטיפס  ארקיע  ישראייר  

    אתר זה נבנה ומתוחזק ע"י פנתר שירותי אינטרנט