לוחות זמנים ומסלולים     חברות וטלפונים     הורד אפליקציית אנדרואיד     מצאתי טעות    

   

אוטובוסים נוף איילון - רשימת קווים שעוברים בנוף איילון

 
חברה מספר הקו אזור עוצר ב
????? 881 ???: ??????? ????? ????? ????''? 3 ???: ????? ????? ????????? ???: ??????? ????? ???? - ????? ????????? (????? ????????/??? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
????? 881 ????? ????????? ???: ??????? ????? ???? - ????? ????????? (????? ????????/??? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 434 ???: ??????? 3 ???: ??? ?????? - 3 (???? ????? ???/?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
????????? 458 ???? ??? ???: ?????? 3 ???: ??? ?????? - 3 (???? ????? ???/?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 460 ????? ???? ????? 32 ???: ???? ?? ???: ??????? 3 ???: ??? ?????? - 3 (???? ????? ???/?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? 492 ???? ??? ???: ??????? 3 ???: ??? ?????? - 3 (???? ????? ???/?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
   
???? 492 ?.?. ????? ???: ??????? 3 ???: ??? ?????? - 3 (???? ????? ???/?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? 494 3 ???: ??? ?????? - 3 (???? ????? ???/?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? 494 ???? ??? ???: ??????? 3 ???: ??? ?????? - 3 (???? ????? ???/?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? 495 ???: ??? ????? 3 ???: ??? ?????? - 3 (???? ????? ???/?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? 496 ???? ??? ???: ??????? 3 ???: ??? ?????? - 3 (???? ????? ???/?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? 496 ?.?. ????? ???: ??????? 3 ???: ??? ?????? - 3 (???? ????? ???/?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? 498 ???''? ???: ???? ???? ??? ???: ??????? 3 ???: ??? ?????? - 3 (???? ????? ???/?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? 499 3 ???: ??? ?????? - 3 (???? ????? ???/?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? 499 ???? ??? ???: ??????? 3 ???: ??? ?????? - 3 (???? ????? ???/?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 434 רחובות ירושלים צ.חטיבה-שבע - צומת חטיבה שבע/לטרון לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 436 אשקלון ירושלים צ.חטיבה-שבע - צומת חטיבה שבע/לטרון לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 448 אשדוד ירושלים צ.חטיבה-שבע - צומת חטיבה שבע/לטרון לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 460 קרית גת ירושלים צ.חטיבה-שבע - צומת חטיבה שבע/לטרון לוח זמנים מסלול תעריפים
???? 492 ???: ??????? 3 ???: ??? ????? - 3 (???? ????? ???) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? 496 ???: ??????? ???: ?????? 3 ???: ??? ????? - 3 (???? ????? ???) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? 499 ???: ??????? ????? ???? 49 ???: ?????? 3 ???: ??? ????? - 3 (???? ????? ???) לוח זמנים מסלול תעריפים
????? 31 ???? ???: ????? ???? - ???? (????/???? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
????? 585 ???? ????? 16 ???: ??????? ????? - ???? ????? 16 (???? ?????/???? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 437 אשקלון ירושלים מסילת-ציון - מסעף מסילת ציון לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 438 אשדוד ירושלים מסילת-ציון - מסעף מסילת ציון לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 446 באר-שבע ירושלים מסילת-ציון - מסעף מסילת ציון לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 437 38 ???: ????? ???? - 38 (???? ????? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 438 38 ???: ????? ???? - 38 (???? ????? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 446 38 ???: ????? ???? - 38 (???? ????? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 437 ???: ??????? 38 ???: ????? ???? - 38 (???? ????? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 446 ???: ??????? 38 ???: ????? ???? - 38 (???? ????? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
????? 585 ???: ??????? ????? 3936 ???: ??? ???? ???: ??????? ????? - (???? ??????? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
????? 589 ???: ??????? ????? - (???? ??????? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
????? 685 ???: ??????? ????? - (???? ??????? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
507 ????? ???? ???: ??? ??? 44 ???: ??? ????? - 44 (???? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 448 ???: ????? 3 ???: ??? - 3 (???? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? 494 3 ???: ??? - 3 (???? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? 454 44 ???: ??? ????? - 44 (???? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? 464 44 ???: ??? ????? - 44 (???? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? 454 ???: ????? ????? ????? 38 ???: ??? ????? - ????? ????? 38 (???? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? 464 ???: ????? ????? ???? ???: ??? ??? ????? ????? 38 ???: ??? ????? - ????? ????? 38 (???? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 53 ???: ????? ???? ???: ???? ??? - (???? ??? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 53 ?? ???: ??? ???? ???: ???? ??? - (???? ??? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 38 רחובות יסודות משמר-דוד - משמר דוד מרכז לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 53 מזכרת-בתיה הצדפים/הים משמר-דוד - משמר דוד מרכז לוח זמנים מסלול תעריפים
616 ????? ???????? ???: ??? ??? 38 ???: ??? ????? - 38 (???? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
616 38 ???: ??? ????? - 38 (???? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
621 38 ???: ??? ????? - 38 (???? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
????? 33 ???? ???: ??? ????? ???: ??? - ????? (??? ?) לוח זמנים מסלול תעריפים
????? 33 ????? ???: ??? ????? ???: ??? - ????? (??? ?) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? 474 38 ???: ????? ??? ?? ??? - 38 (???? 38/???? 3855) לוח זמנים מסלול תעריפים
????? 35 ???: ????? 38 ???: ??? ????? - 38 (???? 38/??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? 474 ???: ????? 3855 ???: ????? ??? ?? ??? - 3855 (???? 3855/???? 38) לוח זמנים מסלול תעריפים
?? ????? 445 ???: ??? ??? ??? ?????????' ???: ?????? ???: ??? ??? - (?. ???? ??? ???) לוח זמנים מסלול תעריפים
????????? 459 ???? ??? ???: ?????? ???: ??? ??? - (?. ???? ??? ???) לוח זמנים מסלול תעריפים
4? ???: ??? ??? ?? ??? ???: ??? ??? ???: ??? ??? - (???? ?????/?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
4 ???: ??? ??? ???: ??? ??? - (???? ?????/?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
324 ???: ??? ??? - (???? ?????/?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
6 ??? ???? ???? 3 ???: ??? ??? - ??? ???? ???? 3 (???? / ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
6 ?? ??? ?? 18 ???: ??? ??? ??? ???? ???? 9 ???: ??? ??? - ??? ???? ???? 9 (??? ???? ????/??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? 452 ????? ???? ???: ??? ??? ???? ???? 1 ???: ??? ??? - ???? ???? 1 (??? ????/??? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?? ????? 485 ??? ??????? 11 ???: ?????? ???? ???? 1 ???: ??? ??? - ???? ???? 1 (??? ????/??? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?? ????? 485 ????? ??? ????? ???: ??? ??? - ????? ??? ????? (??. ??? ?????/?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? 323 ???: ???? ???? ??????? ???: ???? - ???? ??????? (???? ????? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? 453 ????? ????? ?? ??? 1 ???: ??? ??? ????? ??? ???? ???: ????? ????? ????? ?? ??? 1 ???: ??? ??? - ????? ????? ?? ??? 1 (????? ????? ?? ???/????? ??? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
323 ??? ??? 2 ???: ??? ??? - ??? ??? 2 (??? ?????/??? ???) לוח זמנים מסלול תעריפים
323 ??? ???? ?? ????? 10 ???: ??? ??? - ??? ???? ?? ????? 10 (??? ???? ?? ????? / ????? ?? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 38 3 ???: ??? ???? - 3 (???? ??? ????/?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? 43 ??????? 28 ???: ??? ???? - ??????? 28 (????????/??? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 52 ???: ????? ???? - (?.???? ????? ????/?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 52 מזכרת-בתיה מחנה תל-נוף מזכרת-בתיה - ת.רכבת מזכרת בתיה/איסוף לוח זמנים מסלול תעריפים
????? 175 ????? ??? 16 ???: ???? ????? ????? ??????? 5 ???: ???? ????? ???? 10 ???: ?????? - ???? 10 (??????/???????) לוח זמנים מסלול תעריפים
????? 175 ???? 10 ???: ?????? - ???? 10 (??????/???????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? 356 ???: ??? ??? ???? 10 ???: ?????? - ???? 10 (??????/???????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? 356 ??? ?? ?????? 11 ???: ??? ??? ???? 10 ???: ?????? - ???? 10 (??????/???????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 441 ???? 10 ???: ?????? - ???? 10 (??????/???????) לוח זמנים מסלול תעריפים
????? 595 ???? 10 ???: ?????? - ???? 10 (??????/???????) לוח זמנים מסלול תעריפים
????? 595 ??? ????? ?? ???? 10 ???: ???? ???? 10 ???: ?????? - ???? 10 (??????/???????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 441 גדרה ירושלים יסודות - יסודות/מזכירות לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 450 אשדוד ירושלים יסודות - מסעף יסודות לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 450 ?.?. ????? ???: ??????? 3 ???: ??? ???? - 3 (???? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 451 ?.?. ????? ???: ??????? 3 ???: ??? ???? - 3 (???? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 451 אשדוד ירושלים יסודות - מסעף יסודות לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 459 אשדוד ירושלים יסודות - מסעף יסודות לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 459 ????? ?????? ???: ????? 3 ???: ??? ???? - 3 (???? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 554 ערד ירושלים יסודות - מסעף יסודות לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 555 ירושלים ערד יסודות - מסעף יסודות לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 555 ???? 89 ???: ??? ???: ??????? 3 ???: ??? ???? - 3 (???? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 556 ???: ???? ?? 3 ???: ??? ???? - 3 (???? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 556 3 ???: ??? ???? - 3 (???? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 556 ירושלים קרית גת יסודות - מסעף יסודות לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 450 ????? ???: ??????? 3 ???: ??? ???? - 3 (???? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 451 3 ???: ??? ???? - 3 (???? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 459 3 ???: ??? ???? - 3 (???? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
23 ????? ????? ???: ??? ??? ??? ???? ???: ??? ??? - ??? ???? (??? ????/ ??? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
23? ????? ????? ???: ??? ??? ??? ???? 15 ???: ??? ??? - ??? ???? 15 (??? ????/??? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 276 תל-אביב גב.ברנר רחובות - צומת רחובות מזרח לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 276 ???? ??? ???? 17 ???: ???? ????? ??? ???? ???? ???: ?????? - ??? ???? ???? (??? ???? ????/40) לוח זמנים מסלול תעריפים
600 ????? ??? ????? ???: ??? ??? - ????? ??? ????? (????? ??? ?????/????? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
616 ????? ????? ???: ??? ??? - ????? ????? (???? ??????/????? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
21 ?? ??? ???: ??? ??? ?? ?????? ???: ??? ??? - ?? ?????? (?? ??????/????) לוח זמנים מסלול תעריפים
41 ???: ???? ???? ???: ???? ???: ????? - (????? ?) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 225 ???: ?????? 40 ???: ?????? - 40 (???? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 225 מחנה תל-נוף רחובות צומת בילו - מחנה בילו לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 12 רחובות קרית עקרון רחובות - דרך ירושלים/אורי כהן לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 12 ??? ??????? 13 ???: ?????? - ??? ??????? 13 (??? ???????/???? ???) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? 455 ??''? 6 ???: ???? ????? 383 ???: ??? ????? - 383 (???? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? 455 383 ???: ??? ????? - 383 (???? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? 221 ????? 56 ???: ?????? - ????? 56 (?????/???????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 16 גב.ברנר רחובות צומת בילו לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 16 40 ???: ???? ????? ???: ?????? ???? ???: ??? ???''? - ???? (???? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? 37 ???? ???: ??? ???''? - ???? (???? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 273 ????? ?? ?????? ???: ???? ???? ???: ??? ???''? - ???? (???? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 273 גדרה תל-אביב צומת בילו לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 274 תל-אביב קרית עקרון צומת בילו לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 274 ???? ??? ???? 4 ???: ???? ????? ???? ???: ??? ???''? - ???? (???? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 277 ???: ?? ???? ??? ???? ???: ??? ???''? - ???? (???? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 277 תל-אביב קרית עקרון צומת בילו לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 301 אשקלון תל-אביב צומת בילו לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 301 ???? ???: ??? ???''? - ???? (???? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
????????? 367 ???: ????? ????? ???: ??? ??? ???? ???: ??? ???''? - ???? (???? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
????????? 371 ???? ???: ??? ???''? - ???? (???? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
????????? 377 ???: ????? ????? ???? ???: ??? ???''? - ???? (???? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 226 תל-אביב מחנה תל-נוף רחובות - הרצל/הגליל לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? 36 ???? ???: ?????? - ???? (????/?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 226 ???? ???: ?????? - ???? (????/?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 24 411 ???: ???? ????? - 411 (??? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 24 רחובות בית אלעזרי בית אלעזרי לוח זמנים מסלול תעריפים
????? 132 ????? ???? ????? 32 ???: ???? ?? ??''? 1 ???: ???? ????? 375 ???: ??? ????? - 375 (???? 375/???? 3855) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? 51 40 ???: ?????? - 40 (???? 40/???? ??? ????? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? 51? ??? ?????? ???: ?????? 40 ???: ?????? - 40 (???? 40/???? ??? ????? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
????? 132 ???: ??????? 375 ???: ??? ????? - 375 (???? 375/3855) לוח זמנים מסלול תעריפים
????? 132 375 ???: ??? ????? - 375 (???? 375/3855) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? 40 40 ???: ???? ????? - 40 (???? 40/????? ???? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 227 תל-אביב מחנה תל-נוף מחנה תל-נוף - מחנה תל נוף לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 227 ???: ?? ???? ??? 4103 ???: ??? ?????? 4103 ???: ??? ?????? - 4103 (???? ?? ???) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? 43 ??? ????? 222 ???: ?? ?????? - ??? ????? 222 (??? ?????/???) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? 44 ??? ????? 222 ???: ?? ?????? ???: ???? ??? ????? 222 ???: ?? ?????? - ??? ????? 222 (??? ?????/???) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? 44 ??? ????? 233 ???: ?? ?????? ??? ????? 233 ???: ?? ?????? - ??? ????? 233 (??? ?????/???? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?? ????? 482 ??''? 6 ???: ???? ????? 38 ???: ??? ????? - 38 (???? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? ?????? 988 3 ???: ???? - 3 (???? ??? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 554 3 ???: ??? ???? - 3 (???? ??? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? 35 ??? ???: ????? - ??? (???/????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 441 ???? ?????? ???: ??? ????? - ???? ?????? (???? ??????/??? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 301 ???? ?????? ???? 6 ???: ?? ???? ??? ????? 3 ???: ?????? 40 ???: ??? ?????? - 40 (???? ??? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
????????? 373 40 ???: ??? ?????? - 40 (???? ??? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
42 ???: ????? - (?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?? ????? 10 ???: ???? - (?. ???? ????? ????/?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?? ????? 10? ???? ???: ???? ????? ???: ???? - (?. ???? ????? ????/?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?? ????? 63 ??? ???: ????? ??? ???: ????? - ??? (????? ???? ?) לוח זמנים מסלול תעריפים
?? ????? 71 ???: ?? ??? ???: ?? ??? - (?? ??? ?) לוח זמנים מסלול תעריפים
 


חיפוש חדש


  • הקש על "לוח זמנים" או על "מסלול" עבור הקו המבוקש.
  • לקבלת הסבר על אילו נתונים מופיעים באתר לחץ על הוראות שימוש באתר.  •    

    הבהרות משפטיות | הוסף למועדפים | אפשרויות פירסום | מידע לסדרנים | צור קשר | תיק טיק טק

    אגד  דן  מטרונית  קווים  אפיקים  מטרופולין  נתיב אקספרס  ג'י בי טורס  נסיעות ותיירות נצרת  אוטובוסים מאוחדים נצרת  גולן  דן בדרום  דן באר שבע  סופרבוס  גלים  אגד תעבורה  הנתיב המהיר  רכבת  כרמלית  סיטיפס  ארקיע  ישראייר  

    אתר זה נבנה ומתוחזק ע"י פנתר שירותי אינטרנט