לוחות זמנים ומסלולים     חברות וטלפונים     הורד אפליקציית אנדרואיד     מצאתי טעות    

   

אוטובוסים ינון - רשימת קווים שעוברים בינון

 
חברה מספר הקו אזור עוצר ב
??? 301 אשקלון תל-אביב צומת אחים לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 301 3/40 ???: ??? ????? - 3/40 (???? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 436 אשקלון ירושלים צומת אחים לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 437 אשקלון ירושלים צומת אחים לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 437 ???: ??????? 3/40 ???: ??? ????? - 3/40 (???? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 310 תל-אביב אשקלון צומת אחים לוח זמנים מסלול תעריפים
   
??? 310 3/40 ???: ??? ????? - 3/40 (???? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 436 ???: ?????? 3/40 ???: ??? ????? - 3/40 (???? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 437 3/40 ???: ??? ????? - 3/40 (???? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? 492 ???: ??????? 3/40 ???: ???? - 3/40 (???? ??? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? 495 ???: ??? ????? 3/40 ???: ???? - 3/40 (???? ??? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? 492 ???? ??? ???: ??????? 3 ???: ???? - 3 (???? ??? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? 492 ?.?. ????? ???: ??????? 3 ???: ???? - 3 (???? ??? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
????????? 373 40 ???: ???? - 40 (???? ???) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 31 ???: ?????? ???: ??? ????? - (???? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 31 צומת מלאכי/קסטינה אשקלון צומת מלאכי/קסטינה - צומת מלאכי לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 301 ???? ?????? ???? 6 ???: ?? ???? ??? ????? 3 ???: ?????? ????? ???? ???? 6 ???: ???? ????? - ????? ???? ???? 6 (????? ???? ????/????? ???? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
????????? 373 40 ???: ??? ???? - 40 (???? ???) לוח זמנים מסלול תעריפים
????????? 56 ???: ??????? - (????? ??? ???) לוח זמנים מסלול תעריפים
?? ????? 250 ???: ???? ?? 35 ???: ???? - 35 (???? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?? ????? 251 ????? ???? ??? 7 ???: ?????? ???: ???? ?? 35 ???: ???? - 35 (???? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?? ????? 252 35 ???: ???? - 35 (???? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
????????? 352 ????? ?????? ???: ????? ???? ??? ???: ?????? 35 ???: ???? - 35 (???? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
????????? 368 ???: ????? 35 ???: ???? - 35 (???? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 547 ??????? 7 ???: ???? ?? ????? ????''? 3 ???: ????? 35 ???: ???? - 35 (???? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 547 35 ???: ???? - 35 (???? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 552 ???? 89 ???: ??? ????? ????''? 3 ???: ????? 35 ???: ???? - 35 (???? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 560 35 ???: ???? - 35 (???? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 560 ???? 89 ???: ??? ????? ????''? 3 ???: ????? 35 ???: ???? - 35 (???? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 547 אשדוד קרית גת רווחה - צומת רווחה לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 552 אשדוד ערד רווחה - צומת רווחה לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 560 אשדוד ערד רווחה - צומת רווחה לוח זמנים מסלול תעריפים
????????? 353 ???? ?????? ???? 6 ???: ?? ???? ??? 42 ???: ??? ???? - 42 (???? ?? ????/???? 42) לוח זמנים מסלול תעריפים
?? ????? 240 35 ???: ???? - 35 (???? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?? ????? 240 35 ???: ???? - 35 (???? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?? ????? 252 35 ???: ???? - 35 (???? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 547 35 ???: ???? - 35 (???? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 560 ???? ????? ???: ????? 35 ???: ???? - 35 (???? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 560 ????? ?????? ???: ????? ???? 112 ???: ??? 35 ???: ???? - 35 (???? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 300 ???? ?????? ???? 6 ???: ?? ???? ??? ???: ?????? 4 ???: ?? ???? - 4 (???? ?? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 300 אשקלון תל-אביב גן-יבנה - מסעף גן יבנה לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 302 תל-אביב אשקלון גן-יבנה - מסעף גן יבנה לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 304 תל-אביב אשקלון גן-יבנה - מסעף גן יבנה לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 304 1285 ???: ?? ???? ??? 4 ???: ?? ???? - 4 (???? ?? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? 355 4 ???: ?? ???? - 4 (???? ?? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?? ????? 379 4 ???: ?? ???? - 4 (???? ?? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?? ????? 479 ???: ??? ???? ???''? ???? 6 ???: ?? ???? ??? 4 ???: ?? ???? - 4 (???? ?? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? 150 4 ???: ??? ????? - 4 (???? 4/??? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? 152 4 ???: ??? ????? - 4 (???? 4/??? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
????????? 347 ??? ????? ???? ??? ???: ????? 4 ???: ??? ????? - 4 (???? 4/??? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?? ????? 465 4 ???: ??? ????? - 4 (???? 4/??? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?? ????? 23 ???????? 27 ???: ?? ??? - ???????? 27 (?? ??? ?) לוח זמנים מסלול תעריפים
?? ????? 465 4 ???: ??? ????? - 4 (???? ??? ??????/???? 4) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 302 4 ???: ??? ????? - 4 (???? ?? ????/???? 4) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 304 4 ???: ??? ????? - 4 (???? ?? ????/???? 4) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? 355 ???: ??? ??? 4 ???: ??? ????? - 4 (???? ?? ????/???? 4) לוח זמנים מסלול תעריפים
?? ????? 479 ???: ????? 4 ???: ??? ????? - 4 (???? ?? ????/???? 4) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? 592 ???: ?????? 4 ???: ??? ????? - 4 (???? ?? ????/???? 4) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? 593 4 ???: ??? ????? - 4 (???? ?? ????/???? 4) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? 594 ????? ???? ?????? 14 ???: ?????? ???: ??? ??? 4 ???: ??? ????? - 4 (???? ?? ????/???? 4) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? 592 ???: ??? ??? 4 ???: ??? ????? - 4 (???? ?? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 300 ???? ?????? ???? 6 ???: ?? ???? ??? ????? 3 ???: ?????? 4 ???: ?? ???? - 4 (???? ?? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? ???? רעננה מערב אשקלון אשדוד - רכבת עד הלום לוח זמנים מסלול תעריפים
???? ???? רעננה מערב אשקלון אשדוד - רכבת עד הלום לוח זמנים מסלול תעריפים
???? ???? תל אביב יפו אשקלון אשדוד - רכבת עד הלום לוח זמנים מסלול תעריפים
???? ???? בנימינה גבעת עדה באר שבע אשדוד - רכבת עד הלום לוח זמנים מסלול תעריפים
???? ???? נתניה באר שבע אשדוד - רכבת עד הלום לוח זמנים מסלול תעריפים
???? ???? נתניה באר שבע אשדוד - רכבת עד הלום לוח זמנים מסלול תעריפים
???? ???? תל אביב יפו באר שבע אשדוד - רכבת עד הלום לוח זמנים מסלול תעריפים
???? ???? אשקלון רעננה מערב אשדוד - רכבת עד הלום לוח זמנים מסלול תעריפים
???? ???? אשקלון רעננה מערב אשדוד - רכבת עד הלום לוח זמנים מסלול תעריפים
???? ???? אשקלון תל אביב יפו אשדוד - רכבת עד הלום לוח זמנים מסלול תעריפים
???? ???? באר שבע בנימינה גבעת עדה אשדוד - רכבת עד הלום לוח זמנים מסלול תעריפים
???? ???? באר שבע נתניה אשדוד - רכבת עד הלום לוח זמנים מסלול תעריפים
???? ???? באר שבע תל אביב יפו אשדוד - רכבת עד הלום לוח זמנים מסלול תעריפים
???? ???? יבנה אשדוד אשדוד - רכבת עד הלום לוח זמנים מסלול תעריפים
???? 468 ???: ????? 35 ???: ???? - 35 (???? ?????? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?? ????? 21 ????? ???? ?????? 6 ???: ????? 35 ???: ???? - 35 (???? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?? ????? 465 ???: ????? ????? ???? ???? ???: ????? - ????? ???? ???? (??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?? ????? 361 232 ???: ???? - 232 (???? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?? ????? 22 ???: ?????? 35 ???: ??? ?????? - 35 (???? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?? ????? 465 ???: ????? ???: ????? - (??? ???) לוח זמנים מסלול תעריפים
?? ????? 26 ???: ???? ???: ???? - (???? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?? ????? 16 ???? ?????? ???: ???? ??? 4 ???: ?????? - 4 (???? ??? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?? ????? 19 4 ???: ?????? - 4 (???? ??? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?? ????? 20 4 ???: ?????? - 4 (???? ??? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?? ????? 36 ???: ????? 4 ???: ?????? - 4 (???? ??? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?? ????? 136 ???: ??? ????? 4 ???: ?????? - 4 (???? ??? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?? ????? 12 ???: ?????? - (?. ???? ??????/??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?? ????? 13 ???: ?????? - (?. ???? ??????/??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?? ????? 18 ???: ?????? ???: ?????? - (?. ???? ??????/??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?? ????? 14 ???: ?????? ???: ?????? - (???? ??????/?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?? ????? 15 ???? ????? 10 ???: ?????? ???: ?????? - (???? ??????/?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?? ????? 18 ??? ??? 26 ???: ?????? ???: ?????? ???: ?????? - (???? ??????/?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? 598 ???''? ???: ???? ???: ??? ??? 4 ???: ?????? - 4 (???? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?? ????? 11 ???: ?????? ???: ?????? - (?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?? ????? 363 ???: ??? ??? ????? ??? ?? ?????? ???: ?????? - ????? ??? ?? ?????? (???? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?? ????? 364 ????? ??? ?? ?????? ???: ?????? - ????? ??? ?? ?????? (???? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?? ????? 464 ???: ??? ??? ????? ??? ?? ?????? ???: ?????? - ????? ??? ?? ?????? (???? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?? ????? 365 ???: ?????? 4 ???: ?????? - 4 (???? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?? ????? 4 ??? ????? ???: ?????? - ??? ????? (??? ?????/?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?? ????? 4 ??? ??? 30 ???: ?????? ??? ????? 13 ???: ?????? - ??? ????? 13 (??? ?????/????? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?? ????? 5 ????? ???? ??? 33 ???: ?????? - ????? ???? ??? 33 (???? ???/??? ????? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?? ????? 7 ????? ???? ??? 33 ???: ?????? - ????? ???? ??? 33 (???? ???/??? ????? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?? ????? 7? ????? ?????? ?? ????? ???: ?????? ????? ???? ??? 33 ???: ?????? - ????? ???? ??? 33 (???? ???/??? ????? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?? ????? 3 ????? ??? ?? ?????? ???: ?????? ?? ????? ????? 38 ???: ?????? - ?? ????? ????? 38 (??''?/???????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?? ????? 2 ??? ??? 30 ???: ?????? ????? ??????? 83 ???: ?????? - ????? ??????? 83 (????? ???????/????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?? ????? 10 ??????? 30 ???: ?????? - ??????? 30 (???????/???? ???) לוח זמנים מסלול תעריפים
?? ????? 10 ????? ????? 37 ???: ?????? ??????? 33 ???: ?????? - ??????? 33 (???????/???? ???) לוח זמנים מסלול תעריפים
?? ????? 2 ????? ???? ??? 12 ???: ?????? ???? 4 ???: ?????? - ???? 4 (????/????? ???????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?? ????? 2? ????? ???? ??? 12 ???: ?????? ???? 4 ???: ?????? - ???? 4 (????/????? ???????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?? ????? 2? ????? ???? ??? 12 ???: ?????? ??? ???? 8 ???: ?????? - ??? ???? 8 (??? ????/???? ???) לוח זמנים מסלול תעריפים
?? ????? 5 ????? ???? ??? 12 ???: ?????? ????? ??????? 145 ???: ?????? - ????? ??????? 145 (????? ???????/????? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 302 ????? ??? ??? 30 ???: ?????? ????? ??? ?? ?????? ???: ?????? - ????? ??? ?? ?????? (????? ?????/?? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?? ????? 1? ??? ??? 30 ???: ?????? ??? ??????? ???: ?????? - ??? ??????? (????? ?????/???????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?? ????? 4? ????? 8 ???: ?????? ??? ??? 30 ???: ?????? ??? ??????? ???: ?????? - ??? ??????? (????? ?????/???????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?? ????? 9 ???? ???: ?????? ??? ??????? ???: ?????? - ??? ??????? (????? ?????/???????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?? ????? 1? ??? ??????? ???: ?????? - ??? ??????? (????? ?????/???????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?? ????? 1 ??? ??????? ???: ?????? - ??? ??????? (????? ?????/???????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?? ????? 365 ???: ?????? 4 ???: ?????? - 4 (???? ?? ???) לוח זמנים מסלול תעריפים
?? ????? 6 ???: ?????? ???? ???: ?????? ???? ???: ?????? - ???? (???? ???/??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?? ????? 6? ???: ?????? ???? ???: ?????? ???? ???: ?????? - ???? (???? ???/??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?? ????? 366 ????? ???? ??? 7 ???: ?????? ????? ???? ??? 7 ???: ?????? - ????? ???? ??? 7 (???? ???/????? ???????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?? ????? 6 ??? ??? 30 ???: ?????? ??? ??? 30 ???: ?????? - ??? ??? 30 (???? ???/??? ???) לוח זמנים מסלול תעריפים
?? ????? 1 ????''? 3 ???: ?????? - ????''? 3 (????''?/????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?? ????? 4? ????? 3 ???: ?????? ???? 12 ???: ?????? - ???? 12 (????/????''?) לוח זמנים מסלול תעריפים
?? ????? 27 ???: ??? 3521 ???: ??? ???? - 3521 (???? ????? ???) לוח זמנים מסלול תעריפים
 


חיפוש חדש


  • הקש על "לוח זמנים" או על "מסלול" עבור הקו המבוקש.
  • לקבלת הסבר על אילו נתונים מופיעים באתר לחץ על הוראות שימוש באתר.  •    

    הבהרות משפטיות | הוסף למועדפים | אפשרויות פירסום | מידע לסדרנים | צור קשר | תיק טיק טק

    אגד  דן  מטרונית  קווים  אפיקים  מטרופולין  נתיב אקספרס  ג'י בי טורס  נסיעות ותיירות נצרת  אוטובוסים מאוחדים נצרת  גולן  דן בדרום  דן באר שבע  סופרבוס  גלים  אגד תעבורה  הנתיב המהיר  רכבת  כרמלית  סיטיפס  ארקיע  ישראייר  

    אתר זה נבנה ומתוחזק ע"י פנתר שירותי אינטרנט