לוחות זמנים ומסלולים     חברות וטלפונים     הורד אפליקציית אנדרואיד     מצאתי טעות    

   

אוטובוסים ג'יש - רשימת קווים שעוברים בג'יש

 
חברה מספר הקו אזור עוצר ב
??? 846 תל-אביב צפת מירון - צומת מירון לוח זמנים מסלול תעריפים
???? ?????? 361 89 ???: ???? ????? - 89 (???? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 846 ???: ??? 89 ???: ???? ????? - 89 (???? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? ??????? ???? 365 ?????? ???: ??'??? ??????? ???: ??? - ??????? (?. ?????? ???) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? ??????? ???? 380 ???: ???? ????? ???: ???? 85 ???: ??? ?? ??? - 85 (???? ???) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? ?????? 66 ???: ???? - (???? ??''? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
   
???? ?????? 295 ???: ???? ???: ???? - (???? ?/?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? ?????? 67 85 ???: ???? ????? - 85 (???? ???? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? ?????? 67 ???: ????? 85 ???: ???? ????? - 85 (???? ???? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? ?????? 34 ???: ???? - (??? ?? ??? 2) לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 55 411 ???: ????? 806 ???: ???? - 806 (???? ?'/????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? ??????? ???? 290 806 ???: ???? 806 ???: ???? - 806 (???? ?'/????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? ??????? ???? 299 806 ???: ???? - 806 (???? ?'/????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? ?????? 177 9977 ???: ????? ?????? 807 ???: ???? - 807 (???? ??'??) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? ?1 כרמיאל - חניון אגד/הנפח כרמיאל - הנפח/היזם כרמיאל - מסוף אגד ביג כרמיאל לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 4 כרמיאל - חניון אגד/הנפח כרמיאל - הנפח/היזם כרמיאל - מסוף אגד ביג כרמיאל לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 7 כרמיאל - מסוף אגד ביג כרמיאל כרמיאל - מתחם ביג כרמיאל כרמיאל - מסוף אגד ביג כרמיאל לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 215 כרמיאל חיפה כרמיאל - מסוף אגד ביג כרמיאל לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 1? ???? 5 ???: ?????? ???: ?????? - (???? ??? ??? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 4 ???? 5 ???: ?????? ???: ?????? - (???? ??? ??? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 7 ???: ?????? ???: ?????? - (???? ??? ??? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? ??????? ???? 60 ???: ???? ??? ???: ?????? - (???? ??? ??? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? ??????? ???? 61 ???: ???? ??? ???: ?????? - (???? ??? ??? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? ??????? ???? 61 ???: ??????? ???'????? ???: ?????? - (???? ??? ??? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 215 ???: ?????? - (???? ??? ??? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? ??????? ???? 178 ???? ?????? ???: ??? ???? ???: ?????? ???: ?????? - (???? ??? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? ?????? 265 ???: ???? ???: ?????? - (???? ??? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? ??????? ???? 28 805 ???: ??????? - 805 (???? ?????/??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? ??????? ???? 180 805 ???: ??????? - 805 (???? ?????/??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?'? ?? ???? 288 ???: ?????? 805 ???: ??????? - 805 (???? ?????/??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? ??????? ???? 488 805 ???: ??????? - 805 (???? ?????/??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? ?????? 48 ???: ?????? ?????? 8 ???: ?????? - ?????? 8 (??????/????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 260 כרמיאל חיפה כרמיאל - נשיאי ישראל/אילנות לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 261 כרמיאל חיפה כרמיאל - נשיאי ישראל/אילנות לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 262 חיפה כרמיאל כרמיאל - נשיאי ישראל/אילנות לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 263 עכו כרמיאל כרמיאל - נשיאי ישראל/אילנות לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 848 תל-אביב כרמיאל כרמיאל - נשיאי ישראל/אילנות לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 958 באר-שבע כרמיאל כרמיאל - נשיאי ישראל/אילנות לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 968 כרמיאל ירושלים כרמיאל - נשיאי ישראל/אילנות לוח זמנים מסלול תעריפים
???? ?????? 42 ????? ????? ????? ???: ?????? - ????? ????? ????? (????? ?????/??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? ?????? 57 ????? ????? ????? ???: ?????? - ????? ????? ????? (????? ?????/??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? ??????? ???? 63 ???: ??'??? ????? ????? ????? ???: ?????? - ????? ????? ????? (????? ?????/??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 242 ???: ????? ???: ?????? ????? ????? ????? ???: ?????? - ????? ????? ????? (????? ?????/??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 260 ???: ?????? ????? ????? ????? ???: ?????? - ????? ????? ????? (????? ?????/??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 261 ???: ?????? ???: ???? ????? ????? ????? ???: ?????? - ????? ????? ????? (????? ?????/??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 262 ????? ????? ????? ???: ?????? - ????? ????? ????? (????? ?????/??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 263 ????? ????? ????? ???: ?????? - ????? ????? ????? (????? ?????/??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 848 ???? ?????? ???? 7 ???: ?? ???? ??? ????? ????? ????? ???: ?????? - ????? ????? ????? (????? ?????/??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 958 ????? ????? ????? ???: ?????? - ????? ????? ????? (????? ?????/??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 968 ???: ?????? ????? ????? ????? ???: ?????? - ????? ????? ????? (????? ?????/??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? ??????? ???? 58 ???: ???? ??? - (???? ??? ?'/???? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? ?????? 68 ??? ?????? 32 ???: ??? ???: ???? ??? - (???? ??? ?'/???? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? ?????? 169 ???: ???? ??? ???: ???? ??? - (???? ??? ?'/???? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? ??????? ???? 240 805 ???: ???? ??? - 805 (???? ??? ??? ?) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? ?????? 41 ????? ????? ????? ???: ?????? - ????? ????? ????? (????? ?????/???? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? ??????? ???? 7 ???'?? ???: ????? ???'??? ???: ????? - ???'??? (????? ?'/?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? ?????? 43 ???: ????? - (?????? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? ?????? 302 ?? ?'?? ???: ???? ?? ??? - ?? ?'?? (????? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? ?????? 302 ?? ?'?? ???: ???? ?? ??? - ?? ?'?? (????? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? ?????? 139 ???? ???: ?????? ???? ???: ?? ?? ???: ????? - (???? ?????? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? ??????? ???? 292 ?????? ???: ??'??? ???: ????? - (???? ?????? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? ?????? 39 85 ???: ?????? - 85 (???? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? ??????? ???? 5 ???: ??'??? - (????? ?????) ???: ??'??? - (????? ?????) ???????? ???: ??'??? - ???????? (????????/??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? ??????? ???? 2 ???: ??'??? ?'?? ????? ???: ??'??? - ?'?? ????? (????????/?????? ?) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? ??????? ???? 1 ???: ??'??? ??????? ???: ??'??? - ??????? (??''? ?????/???????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? ??????? ???? 158 ?????? ???: ??'??? ?????? ???: ??'??? - ?????? (????? ????? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? ?????? 56 ?????? ???: ??'??? ?????? ???: ??'??? - ?????? (????? ??'???/???? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? ??????? ???? 296 ?? ???? ???: ???? ?????? ???: ??'??? - ?????? (????? ??'???/???? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? ?????? 300 ?????? ???: ??'??? ?????? ???: ??'??? - ?????? (????? ??'???/???? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? ?????? 300 ???: ??'??? ?????? ???: ??'??? - ?????? (????? ??'???/???? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? ??????? ???? 65 ?????? ???: ??'??? - ?????? (??'??? ???? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? ??????? ???? 65 ?????? ???: ??'??? - ?????? (??'??? ???????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? ?????? 44 ???: ???? 805/784 ???: ???? - 805/784 (???? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
 


חיפוש חדש


  • הקש על "לוח זמנים" או על "מסלול" עבור הקו המבוקש.
  • לקבלת הסבר על אילו נתונים מופיעים באתר לחץ על הוראות שימוש באתר.  •    

    הבהרות משפטיות | הוסף למועדפים | אפשרויות פירסום | מידע לסדרנים | צור קשר | תיק טיק טק

    אגד  דן  מטרונית  קווים  אפיקים  מטרופולין  נתיב אקספרס  ג'י בי טורס  נסיעות ותיירות נצרת  אוטובוסים מאוחדים נצרת  גולן  דן בדרום  דן באר שבע  סופרבוס  גלים  אגד תעבורה  הנתיב המהיר  רכבת  כרמלית  סיטיפס  ארקיע  ישראייר  

    אתר זה נבנה ומתוחזק ע"י פנתר שירותי אינטרנט