מודיעין טלפוני ארצי: 1-900-72-1111 (השיחה בתעריף של מספרי 1-900)
לוחות זמנים ומסלולים     חברות וטלפונים     מידע בסלולארי / אפליקציה     מצאתי טעות    

   

אוטובוסים - רשימת קווים של חברת נסיעות ותיירות נצרת

 
חברה מספר הקו אזור
נסיעות ותיירות נצרת 1 סח'נין תרדיון לוח זמנים מסלול
נסיעות ותיירות נצרת 2 סח'נין - אלגליל (סחנין עיריה) סח'נין - אלגליל (סחנין עיריה) לוח זמנים מסלול
נסיעות ותיירות נצרת 3 מגאר - (שכונת ראס אלח'אביה) מגאר - (שכונת ראס אלח'אביה) לוח זמנים מסלול
נסיעות ותיירות נצרת 4 מגאר - (שכונת ראס אלח'אביה) מגאר - (שכונת ראס אלח'אביה) לוח זמנים מסלול
נסיעות ותיירות נצרת 5 סח'נין - אלגליל (סחנין עיריה) סח'נין - אלגליל (סחנין עיריה) לוח זמנים מסלול
נסיעות ותיירות נצרת 6 מגאר - (שכונת ראס אלח'אביה) מגאר - (קופ''ח לאומית) לוח זמנים מסלול
   
נסיעות ותיירות נצרת 12 נצרת עמק יזרעאל לוח זמנים מסלול
נסיעות ותיירות נצרת 12 כעביה טבאש חג'אג'רה נצרת לוח זמנים מסלול
נסיעות ותיירות נצרת 13 נצרת כפר עילוט לוח זמנים מסלול
נסיעות ותיירות נצרת 14 נצרת כעביה טבאש חג'אג'רה לוח זמנים מסלול
נסיעות ותיירות נצרת 28 נצרת סח'נין לוח זמנים מסלול
נסיעות ותיירות נצרת 28 כפר כנא סח'נין לוח זמנים מסלול
נסיעות ותיירות נצרת 29 נצרת מרום הגליל לוח זמנים מסלול
נסיעות ותיירות נצרת 30 נצרת ראמה לוח זמנים מסלול
נסיעות ותיירות נצרת 30 נצרת כרמיאל לוח זמנים מסלול
נסיעות ותיירות נצרת 47 עדי שמשית לוח זמנים מסלול
נסיעות ותיירות נצרת 49 זרזיר - אלבסאטין (כניסה ראשית) זרזיר - רחוב בית הספר (בי''ס יסודי אלהייב) לוח זמנים מסלול
נסיעות ותיירות נצרת 50 מנשית זבדה זרזיר לוח זמנים מסלול
נסיעות ותיירות נצרת 51 כעביה טבאש חג'אג'רה - 2 (חג'אג'רה ג) כעביה טבאש חג'אג'רה - ואדי אל מלק 19 (בי''ס יסודי/חט''ב כעבייה) לוח זמנים מסלול
נסיעות ותיירות נצרת 52 כאוכב אבו אל היגא אעבלין לוח זמנים מסלול
נסיעות ותיירות נצרת 58 נצרת דיר חנא לוח זמנים מסלול
נסיעות ותיירות נצרת 59 דיר חנא אעבלין לוח זמנים מסלול
נסיעות ותיירות נצרת 60 דיר חנא כרמיאל לוח זמנים מסלול
נסיעות ותיירות נצרת 61 דיר חנא כרמיאל לוח זמנים מסלול
נסיעות ותיירות נצרת 61 עיילבון כרמיאל לוח זמנים מסלול
נסיעות ותיירות נצרת 62 כפר כנא מגאר לוח זמנים מסלול
נסיעות ותיירות נצרת 62 מגאר נצרת לוח זמנים מסלול
נסיעות ותיירות נצרת 63 סח'נין כרמיאל לוח זמנים מסלול
נסיעות ותיירות נצרת 65 סח'נין עמק יזרעאל לוח זמנים מסלול
נסיעות ותיירות נצרת 65 זרזיר סח'נין לוח זמנים מסלול
נסיעות ותיירות נצרת 69 מגאר - בי''ס מופתן מגאר - בי''ס יסודי ג/מקיף ב לוח זמנים מסלול
נסיעות ותיירות נצרת 71 מגאר - מגאר ג'/מרכז 806 מגאר - (בי''ס מקיף א) לוח זמנים מסלול
נסיעות ותיירות נצרת 72 מגאר - ח'לת שריף 1 מגאר - (בי''ס מקיף א) לוח זמנים מסלול
נסיעות ותיירות נצרת 73 מגאר - (קופ''ח לאומית) מגאר - (בי''ס מקיף א) לוח זמנים מסלול
נסיעות ותיירות נצרת 74 מגאר - שכ' מערבית דרומית 1 מגאר - (בי''ס מקיף א) לוח זמנים מסלול
נסיעות ותיירות נצרת 75 מגאר - שכונה דרומית ד מגאר - (בי''ס מקיף א) לוח זמנים מסלול
נסיעות ותיירות נצרת 76 מגאר - שכונת המסג'ד מגאר - (בי''ס מקיף א) לוח זמנים מסלול
נסיעות ותיירות נצרת 77 מגאר - ראס אלח'אביה 1 מגאר - (בי''ס מקיף א) לוח זמנים מסלול
נסיעות ותיירות נצרת 78 מגאר - שכונה מערבית ב מגאר - (בי''ס מקיף א) לוח זמנים מסלול
נסיעות ותיירות נצרת 79 מגאר - שכונת אלגמשה 1 מגאר - (בי''ס מקיף א) לוח זמנים מסלול
נסיעות ותיירות נצרת 80 מגאר - שכונה מערבית ב מגאר - בי''ס יסודי ג/מקיף ב לוח זמנים מסלול
נסיעות ותיירות נצרת 81 כעביה טבאש חג'אג'רה - 8 12 (מסיטבה 1) כעביה טבאש חג'אג'רה - 2 5 (בי''ס יסודי חגאגרה) לוח זמנים מסלול
נסיעות ותיירות נצרת 82 מגאר - שכונת המסג'ד מגאר - בי''ס יסודי ג/מקיף ב לוח זמנים מסלול
נסיעות ותיירות נצרת 83 כפר עילוט - עילוט כניסה כפר עילוט - פסגת ההר לוח זמנים מסלול
נסיעות ותיירות נצרת 84 מגאר - 'ב''ס יסודי ב מגאר - בי''ס יסודי ג/מקיף ב לוח זמנים מסלול
נסיעות ותיירות נצרת 85 מגאר - ח'לת שריף 1 מגאר - בי''ס יסודי ג/מקיף ב לוח זמנים מסלול
נסיעות ותיירות נצרת 86 מגאר - מגאר ו'/בי''ס יסודי ב (806) מגאר - בי''ס יסודי ג/מקיף ב לוח זמנים מסלול
נסיעות ותיירות נצרת 91 מגאר - צומת מגאר (806) מגאר - בי''ס יסודי ה לוח זמנים מסלול
נסיעות ותיירות נצרת 92 מגאר - (קופ''ח לאומית) מגאר - (בית ספר יסודי/שכונת אלחריק) לוח זמנים מסלול
נסיעות ותיירות נצרת 93 מגאר - העיר הוותיקה ג מגאר - שכונה מערבית א לוח זמנים מסלול
נסיעות ותיירות נצרת 94 מגאר - שכונה דרומית ה מגאר - מגאר ו'/בי''ס יסודי ב (806) לוח זמנים מסלול
נסיעות ותיירות נצרת 95 מגאר - העיר הוותיקה ג מגאר - שכונת המסג'ד לוח זמנים מסלול
נסיעות ותיירות נצרת 96 מגאר - בי''ס יסודי ג/מקיף ב מגאר - 806 (מסעף מגאר) לוח זמנים מסלול
נסיעות ותיירות נצרת 97 מגאר - בי''ס יסודי ג/מקיף ב מגאר - שכונת המסג'ד לוח זמנים מסלול
נסיעות ותיירות נצרת 98 מגאר - בי''ס יסודי ג/מקיף ב מגאר - (שכונה עליונה) לוח זמנים מסלול
נסיעות ותיירות נצרת 110 נצרת עלית מגדל העמק לוח זמנים מסלול
נסיעות ותיירות נצרת 150 נצרת מנשית זבדה לוח זמנים מסלול
נסיעות ותיירות נצרת 178 כפר מנדא כרמיאל לוח זמנים מסלול
נסיעות ותיירות נצרת 180 כפר עין מאהל סח'נין לוח זמנים מסלול
נסיעות ותיירות נצרת 280 אעבלין עמק יזרעאל לוח זמנים מסלול
נסיעות ותיירות נצרת 289 חיפה מגאר לוח זמנים מסלול
נסיעות ותיירות נצרת 290 חיפה מגאר לוח זמנים מסלול
נסיעות ותיירות נצרת 290 מגאר נשר לוח זמנים מסלול
נסיעות ותיירות נצרת 291 מגאר סח'נין לוח זמנים מסלול
נסיעות ותיירות נצרת 292 סח'נין מג'ד אל כרום לוח זמנים מסלול
נסיעות ותיירות נצרת 293 חיפה שעב לוח זמנים מסלול
נסיעות ותיירות נצרת 293 נשר שעב לוח זמנים מסלול
נסיעות ותיירות נצרת 296 סח'נין טמרה לוח זמנים מסלול
נסיעות ותיירות נצרת 297 חיפה שעב לוח זמנים מסלול
נסיעות ותיירות נצרת 297 שעב נשר לוח זמנים מסלול
נסיעות ותיירות נצרת 298 חיפה כפר כאבול לוח זמנים מסלול
נסיעות ותיירות נצרת 298 כפר כאבול נשר לוח זמנים מסלול
נסיעות ותיירות נצרת 299 חיפה מגאר לוח זמנים מסלול
נסיעות ותיירות נצרת 299 מגאר נשר לוח זמנים מסלול
נסיעות ותיירות נצרת 303 הושעיה עפולה לוח זמנים מסלול
נסיעות ותיירות נצרת 320 עמק יזרעאל חיפה לוח זמנים מסלול
נסיעות ותיירות נצרת 325 כעביה טבאש חג'אג'רה חיפה לוח זמנים מסלול
נסיעות ותיירות נצרת 332 נצרת עלית חיפה לוח זמנים מסלול
נסיעות ותיירות נצרת 340 נצרת עלית חיפה לוח זמנים מסלול
נסיעות ותיירות נצרת 342 נצרת עלית חיפה לוח זמנים מסלול
נסיעות ותיירות נצרת 352 חיפה נצרת עלית לוח זמנים מסלול
נסיעות ותיירות נצרת 353 נצרת עכו לוח זמנים מסלול
נסיעות ותיירות נצרת 365 סח'נין צפת לוח זמנים מסלול
נסיעות ותיירות נצרת 380 מרום הגליל חיפה לוח זמנים מסלול
נסיעות ותיירות נצרת 431 מגדל העמק טבריה לוח זמנים מסלול
נסיעות ותיירות נצרת 440 נצרת צפת לוח זמנים מסלול
נסיעות ותיירות נצרת 451 יפיע הגליל העליון לוח זמנים מסלול
נסיעות ותיירות נצרת 488 כאוכב אבו אל היגא עמק הירדן לוח זמנים מסלול
נסיעות ותיירות נצרת 553 כפר עין מאהל חיפה לוח זמנים מסלול
נסיעות ותיירות נצרת 554 נצרת חיפה לוח זמנים מסלול
נסיעות ותיירות נצרת 724 נצרת עלית אום אל פאחם לוח זמנים מסלול
נסיעות ותיירות נצרת 750 נצרת כפר כרע לוח זמנים מסלול
נסיעות ותיירות נצרת 828 בני ברק נצרת עלית לוח זמנים מסלול
נסיעות ותיירות נצרת 828 נצרת עלית רמת גן לוח זמנים מסלול
נסיעות ותיירות נצרת 833 נצרת עלית תל אביב לוח זמנים מסלול
 


חיפוש חדש


  • הקש על "לוח זמנים" או על "מסלול" עבור הקו המבוקש.
  • לקבלת הסבר על אילו נתונים מופיעים באתר לחץ על הוראות שימוש באתר.  •    

    הבהרות משפטיות | הוסף למועדפים | אפשרויות פירסום | מידע לסדרנים | צור קשר | תיק טיק טק

    אגד  דן  מטרונית  קווים  אפיקים  מטרופולין  נתיב אקספרס  ג'י בי טורס  נסיעות ותיירות נצרת  אוטובוסים מאוחדים נצרת  גולן  דן בדרום  דן באר שבע  סופרבוס  גלים  אגד תעבורה  הנתיב המהיר  רכבת  כרמלית  סיטיפס  ארקיע  ישראייר  מועצה אזורית אילות  כרמלית  ירושלים-רמאללה איחוד  ירושלים-אבו-תור-ענאתא איחוד  ירושלים-אלווסט איחוד  ירושלים-הר הזיתים  ירושלים - עיסאוויה מחנה שעפאט איחוד  ירושלים-דרום איחוד  ירושלים-צור באהר איחוד  

    אתר זה נבנה ומתוחזק ע"י פנתר שירותי אינטרנט