לוחות זמנים ומסלולים     חברות וטלפונים     הורד אפליקציית אנדרואיד     מצאתי טעות    

   


מסלול קו 17 (בית שמש אקספרס)בית שמש - תלמוד בבלי (זכריה הנביא/שדרות האמוראים)

בית שמש - תלמוד בבלי (זכריה הנביא/נריה הנביא)
תחנה  זמן הגעה   זמן יציאה   
בית שמש - תלמוד בבלי (זכריה הנביא/שדרות האמוראים) 0.00  0.00  העלאה 
בית שמש - נריה הנביא 2 (נריה הנביא/זכריה הנביא) 0.00  0.00  העלאה והורדה 
בית שמש - נריה הנביא 42 (נריה הנביא/אחיה השילוני) 0.01  0.01  העלאה והורדה 
בית שמש - יחזקאל הנביא 4 (יחזקאל הנביא/ירמיהו) 0.02  0.02  העלאה והורדה 
בית שמש - יחזקאל הנביא 10 (יחזקאל הנביא/אחיה השילוני) 0.02  0.02  העלאה והורדה 
בית שמש - יחזקאל הנביא 16 (יחזקאל הנביא/חבקוק הנביא) 0.02  0.02  העלאה והורדה 
בית שמש - יונה בן אמיתי 6 (יונה בן אמיתי/יחזקאל הנביא) 0.03  0.03  העלאה והורדה 
בית שמש - יונה בן אמיתי 10 (יונה בן אמיתי 16) 0.04  0.04  העלאה והורדה 
בית שמש - יונה בן אמיתי (יונה בן אמיתי/אלישע הנביא) 0.04  0.04  העלאה והורדה 
בית שמש - ישעיהו הנביא 2 (ישעיהו הנביא/דבורה הנביאה) 0.05  0.05  העלאה והורדה 
בית שמש - ישעיהו הנביא (ישעיהו הנביא/שמואל הנביא) 0.06  0.06  העלאה והורדה 
בית שמש - שדרות נחל הקישון (שדרות נחל הקישון/שדרות נהר הירקון) 0.07  0.07  העלאה והורדה 
בית שמש - שדרות נחל הקישון (שד.נחל הקישון/נחל שחם) 0.07  0.07  העלאה והורדה 
בית שמש - שדרות נחל הקישון 19 (נחל הקישון/ נחל שורק) 0.09  0.09  העלאה והורדה 
בית שמש - שדרות נחל הקישון 3 ('שדרות נחל קישון א) 0.09  0.09  העלאה והורדה 
בית שמש - שדרות נהר הירדן (שד.נהר הירדן/רבי יוחנן בן זכאי) 0.11  0.11  העלאה והורדה 
בית שמש - שדרות נהר הירדן (נהר הירדן/ רבי מאיר בעל הנס) 0.12  0.12  העלאה והורדה 
בית שמש - שדרות נהר הירדן (נהר הירדן/ רבי לויטס) 0.13  0.13  העלאה והורדה 
בית שמש - שדרות נהר הירדן 37 (שד. נהר הירדן / רבי יהודה הנשיא) 0.13  0.13  העלאה והורדה 
בית שמש - שדרות נהר הירדן 21 (שד.נהר הירדן/רבי יהושע) 0.14  0.14  העלאה והורדה 
בית שמש - שדרות נהר הירדן 15 (שדרות נהר הירדן/האדמו''ר מבעלז) 0.14  0.14  העלאה והורדה 
בית שמש - שדרות נהר הירדן 7 (שדרות נהר הירדן/רבי פנחס בן יאיר) 0.15  0.15  העלאה והורדה 
בית שמש - מעפילי אגוז (מעפילי אגוז/הרב הרצוג) 0.16  0.16  העלאה והורדה 
בית שמש - מעפילי אגוז (מעפילי אגוז/רשי) 0.16  0.16  העלאה והורדה 
בית שמש - רש''י (רש''י/חזון אי''ש) 0.16  0.16  העלאה והורדה 
בית שמש - דרך יצחק רבין 25 (רבין / התבור) 0.17  0.17  העלאה והורדה 
בית שמש - התבור 3 (התבור/הר טוב) 0.19  0.19  העלאה והורדה 
בית שמש - דרך יצחק רבין 3 (רבין / גלעד) 0.20  0.20  העלאה והורדה 
בית שמש - הרצל (שוקניון) 0.20  0.20  העלאה והורדה 
בית שמש - הרצל 30 (הרצל/הרב עוזיאל) 0.21  0.21  העלאה והורדה 
בית שמש - בן צבי 30 (בן צבי/הרצל) 0.21  0.21  העלאה והורדה 
בית שמש - בן צבי 6 (בן צבי/דליה) 0.22  0.22  העלאה והורדה 
בית שמש - כיכר נוימן (כיכר נוימן) 0.22  0.22  העלאה והורדה 
בית שמש - העלייה (העלייה/רמב''ם) 0.24  0.24  העלאה והורדה 
בית שמש - העלייה (העלייה/יגאל אלון) 0.25  0.25  העלאה והורדה 
בית שמש - שדרות יגאל אלון 1 (שד.יגאל אלון/החרש) 0.25  0.25  העלאה והורדה 
בית שמש - שדרות יגאל אלון 2 (צומת בית שמש צפון) 0.26  0.26  העלאה והורדה 
בית שמש - העלייה (העלייה/יגאל אלון) 0.27  0.27  העלאה והורדה 
בית שמש - העלייה (העלייה / רמב''ם) 0.28  0.28  העלאה והורדה 
בית שמש - הרצל 12 (מועצה דתית) 0.30  0.30  העלאה והורדה 
בית שמש - הרצל 31 (הרצל / בן צבי) 0.30  0.30  העלאה והורדה 
בית שמש - הרצל 39 (שוקניון) 0.31  0.31  העלאה והורדה 
בית שמש - דרך יצחק רבין 9 (דרך יצחק רבין/החרמון) 0.32  0.32  העלאה והורדה 
בית שמש - דרך יצחק רבין 16 (יצחק רבין/הר טוב) 0.32  0.32  העלאה והורדה 
בית שמש - דרך יצחק רבין 23 (יצחק רבין/הגולן) 0.33  0.33  העלאה והורדה 
בית שמש - שדרות יהודה בן זאב 1 (שדרות יהודה בן זאב/שדרות לוי אשכול) 0.34  0.34  העלאה והורדה 
בית שמש - שדרות לוי אשכול (שדרות לוי אשכול/חזון אי''ש) 0.35  0.35  העלאה והורדה 
בית שמש - שדרות הרב הרצוג (שדרות הרב הרצוג/שדרות לוי אשכול) 0.35  0.35  העלאה והורדה 
בית שמש - שדרות נהר הירדן 4 (שד.נהר הירדן/שד.הרב הרצוג) 0.36  0.36  העלאה והורדה 
בית שמש - שדרות נהר הירדן 16 (שדרות נהר הירדן/קדושת אהרן) 0.37  0.37  העלאה והורדה 
בית שמש - שדרות נהר הירדן 24 (שדרות נהר הירדן/האדמו''ר מבעלז) 0.37  0.37  העלאה והורדה 
בית שמש - שדרות נהר הירדן 40 (שד. נהר הירדן / רבי יהודה הנשיא) 0.38  0.38  העלאה והורדה 
בית שמש - שדרות נהר הירדן 50 (שד.נהר הירדן/רבי לויטס) 0.39  0.39  העלאה והורדה 
בית שמש - שדרות נהר הירדן 56 (תלמוד תורה מגן אבות/נהר הירדן) 0.39  0.39  העלאה והורדה 
בית שמש - שדרות נהר הירדן 66 (שד.נהר הירדן/ריב''ל) 0.40  0.40  העלאה והורדה 
בית שמש - שדרות נחל הקישון ('שדרות נחל קישון ב) 0.42  0.42  העלאה והורדה 
בית שמש - שדרות נחל הקישון 38 (נחל הקישון/נחל שורק) 0.43  0.43  העלאה והורדה 
בית שמש - שדרות נחל הקישון (שדרות נחל הקישון/שדרות נחל צאלים) 0.44  0.44  העלאה והורדה 
בית שמש - שדרות נחל הקישון (שדרות נחל הקישון/נחל איילון) 0.44  0.44  העלאה והורדה 
בית שמש - ישעיהו הנביא (ישעיהו הנביא/תפארת נפתלי) 0.45  0.45  העלאה והורדה 
בית שמש - ישעיהו הנביא (ישעיהו הנביא/שמואל הנביא) 0.46  0.46  העלאה והורדה 
בית שמש - יונה בן אמיתי (יונה בן אמיתי/ישעיהו הנביא) 0.47  0.47  העלאה והורדה 
בית שמש - יונה בן אמיתי 37 (יונה בן אמיתי/אלישע הנביא) 0.47  0.47  העלאה והורדה 
בית שמש - יונה בן אמיתי 12 (יונה בן אמיתי 19) 0.48  0.48  העלאה והורדה 
בית שמש - יחזקאל הנביא (יחזקאל הנביא/יונה בן אמיתי) 0.48  0.48  העלאה והורדה 
בית שמש - יחזקאל הנביא 11 (יחזקאל הנביא/חבקוק הנביא) 0.49  0.49  העלאה והורדה 
בית שמש - יחזקאל הנביא 3 (יחזקאל הנביא/אחיה השילוני) 0.50  0.50  העלאה והורדה 
בית שמש - נריה הנביא 9 (נריה הנביא/אחיה השילוני) 0.50  0.50  העלאה והורדה 
בית שמש - תלמוד בבלי (זכריה הנביא/נריה הנביא) 0.51  0.51  הורדה חיפוש חדש
   

הבהרות משפטיות | הוסף למועדפים | אפשרויות פירסום | מידע לסדרנים | צור קשר | תיק טיק טק

אגד  דן  מטרונית  קווים  אפיקים  מטרופולין  נתיב אקספרס  ג'י בי טורס  נסיעות ותיירות נצרת  אוטובוסים מאוחדים נצרת  גולן  דן בדרום  דן באר שבע  סופרבוס  גלים  אגד תעבורה  הנתיב המהיר  רכבת  כרמלית  סיטיפס  ארקיע  ישראייר  מועצה אזורית אילות  כרמלית  כבל אקספרס  תנופה  בית שמש אקספרס  אקסטרה  ירושלים-רמאללה איחוד  ירושלים-אבו-תור-ענאתא איחוד  ירושלים-אלווסט איחוד  ירושלים-הר הזיתים  ירושלים - עיסאוויה מחנה שעפאט איחוד  ירושלים-דרום איחוד  ירושלים-צור באהר איחוד  מוניות מטרו קו  מוניות שי-לי של   מוניות מאיה יצחק שדה  אודליה מוניות בעמ  מוניות רב קווית 4-5  

אתר זה נבנה ומתוחזק ע"י פנתר שירותי אינטרנט