לוחות זמנים ומסלולים     חברות וטלפונים     הורד אפליקציית אנדרואיד     מצאתי טעות    

   


מסלול קו 198 (קווים)ביתר עילית - קדושת לוי 18 (קדושת לוי/שלום רב)

בית שמש - יוסף קארו (יוסף קארו/בן איש חי)
תחנה  זמן הגעה   זמן יציאה   
ביתר עילית - קדושת לוי 18 (קדושת לוי/שלום רב) 0.00  0.00  העלאה 
ביתר עילית - קדושת לוי 24 (קדושת לוי/הר''ן) 0.00  0.00  העלאה 
ביתר עילית - קדושת לוי 36 (בית כנסת באיאן/קדושת לוי) 0.01  0.01  העלאה 
ביתר עילית - קדושת לוי 44 (קדושת לוי א) 0.01  0.01  העלאה 
ביתר עילית - קדושת לוי 50 (קדושת לוי ב) 0.02  0.02  העלאה 
ביתר עילית - קדושת לוי 62 (קדושת לוי / הרב שכונת) 0.02  0.02  העלאה 
ביתר עילית - קדושת לוי (קדושת לוי/המהרי''ץ) 0.03  0.03  העלאה 
ביתר עילית - קדושת לוי (קדושת לוי ד) 0.04  0.04  העלאה 
ביתר עילית - קדושת לוי 118 (קדושת לוי/ברוק) 0.04  0.04  העלאה 
ביתר עילית - החוזה מלובלין 45 (החוזה מלובלין/אדמורי ויז'ניץ) 0.05  0.05  העלאה 
ביתר עילית - החוזה מלובלין 27 (לובלין/ דרכי איש) 0.06  0.06  העלאה 
ביתר עילית - החוזה מלובלין 9 (לובלין א) 0.06  0.06  העלאה 
ביתר עילית - המגיד ממעזריטש 73 (מעזריטש/ מהרי''ץ) 0.07  0.07  העלאה 
ביתר עילית - המגיד ממעזריטש 59 (מעזריטש/בתי ספר) 0.07  0.07  העלאה 
ביתר עילית - המגיד ממעזריטש 53 (מעזריטש/חב''ד) 0.08  0.08  העלאה 
ביתר עילית - המגיד ממעזריטש 45 (בית כנסת חב''ד/המגיד ממעזריטש) 0.08  0.08  העלאה 
ביתר עילית - המגיד ממעזריטש 42 (בית כנסת באיאן/המגיד ממעזריטש) 0.08  0.08  העלאה 
ביתר עילית - המגיד ממעזריטש 29 (מעזריטש/הר''ן) 0.09  0.09  העלאה 
ביתר עילית - המגיד ממעזריטש 13 (מעזריטש/חיי יצחק) 0.10  0.10  העלאה 
ביתר עילית - המגיד ממעזריטש (מעזריטש/דרך האר''י) 0.11  0.11  העלאה 
ביתר עילית - האדמו''ר מרוז'ין (האדמו''ר מרוז'ין/רבי עקיבא) 0.12  0.12  העלאה 
ביתר עילית - האדמו''ר מרוז'ין 8 (רוז'ין/ הטוב והמטיב) 0.13  0.13  העלאה 
ביתר עילית - דברי חיים (דברי חיים / התעוררות תשובה) 0.13  0.13  העלאה 
ביתר עילית - דברי חיים 10 (דברי חיים/מעלות כתר תורה) 0.14  0.14  העלאה 
ביתר עילית - רבי נחמן מברסלב 3 (מתנ''ס עירוני/רבי נחמן מברסלב) 0.14  0.14  העלאה 
ביתר עילית - מפעל הש''ס 2 (מפעל הש''ס/זוועהיל) 0.15  0.15  העלאה 
ביתר עילית - מפעל הש''ס 20 (מפעל הש''ס/מעלות גאוני בריסק) 0.15  0.15  העלאה 
ביתר עילית - מפעל הש''ס 32 (בית כנסת סלונים/מפעל הש''ס) 0.16  0.16  העלאה 
ביתר עילית - איגרות משה 16 (בית ספר משמרת מאיר) 0.16  0.16  העלאה 
ביתר עילית - איגרות משה 38 (איגרות משה/כף החיים) 0.17  0.17  העלאה 
ביתר עילית - כף החיים 27 (כף החיים א) 0.18  0.18  העלאה 
ביתר עילית - כף החיים 9 (כף החיים/מעלות טשכנוב) 0.18  0.18  העלאה 
ביתר עילית - הרב אוירבאך 13 (הרב אוירבאך/הרב מקרטשניף) 0.19  0.19  העלאה 
ביתר עילית - הרב אוירבאך 5 (הרב אוירבאך/הרבי מלובביץ) 0.19  0.19  העלאה 
ביתר עילית - הרבי מנדבורנא 17 (הרבי מנדבורנא א) 0.21  0.21  העלאה 
ביתר עילית - הרבי מנדבורנא 3 (נדבורנא / בבא סאלי) 0.21  0.21  העלאה 
ביתר עילית - בבא סאלי 17 (בבא סאלי/ נדבורנא) 0.22  0.22  העלאה 
ביתר עילית - בבא סאלי 3 (בבא סאלי / אש קודש) 0.22  0.22  העלאה 
ביתר עילית - רבי יוחנן בן זכאי 13 (ריב'ז / אש קודש) 0.23  0.23  העלאה 
ביתר עילית - רבי יוחנן בן זכאי 7 (ריב'ז / נועם אלימלך) 0.23  0.23  העלאה 
ביתר עילית - רבי אלעזר המודעי 6 (רבי אלעזר המודעי/רבי יוסף קארו) 0.24  0.24  העלאה 
ביתר עילית - רבי אלעזר המודעי 20 (רבי אלעזר המודעי/הגר''א) 0.24  0.24  העלאה 
ביתר עילית - רבי עקיבא 20 (רבי עקיבא/אור החיים) 0.25  0.25  העלאה 
ביתר עילית - רבי עקיבא 34 (עירייה) 0.25  0.25  העלאה 
ביתר עילית - שדרות דרך האר''י (מכון לציון ברינה) 0.26  0.26  העלאה 
ביתר עילית - חכמת חיים (דרך האר''י/ כביש 375) 0.27  0.27  העלאה 
מטה יהודה - מסעף מבוא ביתר (375) 0.30  0.30  העלאה 
מטה יהודה - מסעף צור הדסה (375) 0.31  0.31  העלאה והורדה 
מטע - כביש 375/מטע (375) 0.33  0.33  העלאה והורדה 
מטה יהודה - כביש 3855/כביש 375 (3855) 0.37  0.37  העלאה והורדה 
בית שמש - שדרות נהר הירקון/3855 0.38  0.38  הורדה 
בית שמש - שדרות נהר הירקון 4 (נהר הירקון/נהר הירדן) 0.40  0.40  הורדה 
בית שמש - נחל לוז (נחל לוז/ הירקון) 0.41  0.41  הורדה 
בית שמש - נחל לוז 3 (נחל לוז/נחל רפאים) 0.43  0.43  הורדה 
בית שמש - נחל שורק 6 (נחל שורק/נחל לכיש) 0.45  0.45  הורדה 
בית שמש - נחל שורק 12 (נחל שורק/נחל נחשון) 0.45  0.45  הורדה 
בית שמש - נחל שורק (נחל שורק/נחל מיכה) 0.46  0.46  הורדה 
בית שמש - נחל שורק (נחל שורק/ נחל אוריה) 0.47  0.47  הורדה 
בית שמש - שדרות נחל הקישון 19 (נחל הקישון/ נחל שורק) 0.48  0.48  הורדה 
בית שמש - שדרות נחל הקישון 3 ('שדרות נחל קישון א) 0.49  0.49  הורדה 
בית שמש - שדרות נהר הירדן (שד.נהר הירדן/רבי יוחנן בן זכאי) 0.51  0.51  הורדה 
בית שמש - שדרות נהר הירדן (נהר הירדן/ רבי מאיר בעל הנס) 0.52  0.52  הורדה 
בית שמש - שדרות נהר הירדן (נהר הירדן/ רבי לויטס) 0.52  0.52  הורדה 
בית שמש - שדרות נהר הירדן 37 (שד. נהר הירדן / רבי יהודה הנשיא) 0.53  0.53  הורדה 
בית שמש - שדרות נהר הירדן 21 (שד.נהר הירדן/רבי יהושע) 0.54  0.54  הורדה 
בית שמש - שדרות נהר הירדן 15 (שדרות נהר הירדן/האדמו''ר מבעלז) 0.54  0.54  הורדה 
בית שמש - שדרות נהר הירדן 7 (שדרות נהר הירדן/רבי פנחס בן יאיר) 0.54  0.54  הורדה 
בית שמש - שדרות הרב הרצוג 31 (שדרות הרב הרצוג/שדרות נהר הירדן) 0.55  0.55  הורדה 
בית שמש - שדרות לוי אשכול (שדרות לוי אשכול/חזון אי''ש) 0.56  0.56  הורדה 
בית שמש - חזון אי''ש 39 (חזון אי''ש/שפת אמת) 0.57  0.57  הורדה 
בית שמש - חזון אי''ש (חזון איש/אברהם) 0.58  0.58  הורדה 
בית שמש - חזון אי''ש 5 (חזון איש/ בית ישראל) 0.59  0.59  הורדה 
בית שמש - רש''י (רש''י/חזון אי''ש) 0.59  0.59  הורדה 
בית שמש - שדרות יהודה בן זאב 1 (שדרות יהודה בן זאב/שדרות לוי אשכול) 1.00  1.00  הורדה 
בית שמש - שדרות לוי אשכול (שד. לוי אשכול/הגלעד) 1.02  1.02  הורדה 
בית שמש - החפץ חיים 4 (החפץ חיים/בן איש חי) 1.02  1.02  הורדה 
בית שמש - יוסף קארו (יוסף קארו/בן איש חי) 1.03  1.03  הורדה חיפוש חדש
   

הבהרות משפטיות | הוסף למועדפים | אפשרויות פירסום | מידע לסדרנים | צור קשר | תיק טיק טק

אגד  דן  מטרונית  קווים  אפיקים  מטרופולין  נתיב אקספרס  ג'י בי טורס  נסיעות ותיירות נצרת  אוטובוסים מאוחדים נצרת  גולן  דן בדרום  דן באר שבע  סופרבוס  גלים  אגד תעבורה  הנתיב המהיר  רכבת  כרמלית  סיטיפס  ארקיע  ישראייר  מועצה אזורית אילות  כרמלית  כבל אקספרס  תנופה  בית שמש אקספרס  אקסטרה  ירושלים-רמאללה איחוד  ירושלים-אבו-תור-ענאתא איחוד  ירושלים-אלווסט איחוד  ירושלים-הר הזיתים  ירושלים - עיסאוויה מחנה שעפאט איחוד  ירושלים-דרום איחוד  ירושלים-צור באהר איחוד  מוניות מטרו קו  מוניות שי-לי של   מוניות מאיה יצחק שדה  אודליה מוניות בעמ  מוניות רב קווית 4-5  

אתר זה נבנה ומתוחזק ע"י פנתר שירותי אינטרנט