לוחות זמנים ומסלולים     חברות וטלפונים     הורד אפליקציית אנדרואיד     מצאתי טעות    

   


מסלול קו 48א (אגד תעבורה)נתניה - הרב יוסף אלישיב 0 (בית ספר ש''י עגנון/שמעון בר יוח)

נתניה - ברוך שפינוזה 0 (בית ספר ש''י עגנון/שמעון בר יוחאי)
תחנה  זמן הגעה   זמן יציאה   
נתניה - הרב יוסף אלישיב 0 (בית ספר ש''י עגנון/שמעון בר יוח) 0.00  0.00  העלאה 
נתניה - פרופסור אלברט איינשטיין 0 (פרופסור אלברט איינשטיין/פרופסור שור) 0.03  0.03  העלאה והורדה 
נתניה - פרופסור אלברט איינשטיין 0 (פרופסור אלברט איינשטיין/שלמה דרור) 0.03  0.03  העלאה והורדה 
נתניה - נחום סוקולוב 41 (נחום סוקולוב/פייר ז'ילבר) 0.04  0.04  העלאה והורדה 
נתניה - נחום סוקולוב 19 (בית הבאר/נחום סוקולוב) 0.05  0.05  העלאה והורדה 
נתניה - שדרות חיים וייצמן 109 (הרב הרצוג/שדרות חיים וייצמן) 0.06  0.06  העלאה והורדה 
נתניה - שדרות חיים וייצמן 95 (וייצמן/איכילוב) 0.06  0.06  העלאה והורדה 
נתניה - שדרות חיים וייצמן 0 (שדרות וייצמן/יהודה הנשיא) 0.07  0.07  העלאה והורדה 
נתניה - שדרות חיים וייצמן 53 (י.ח. ברנר/שד. חיים וייצמן) 0.08  0.08  העלאה והורדה 
נתניה - שדרות חיים וייצמן 0 (ויצמן/ששת הימים) 0.09  0.09  העלאה והורדה 
נתניה - שדרות חיים וייצמן 5 (ויצמן/הרצל) 0.10  0.10  העלאה והורדה 
נתניה - שדרות בנימין 10 (שדרות בנימין/שער הגיא) 0.11  0.11  העלאה והורדה 
נתניה - שדרות בנימין 34 (שד. בנימין/שד. ירושלים) 0.12  0.12  העלאה והורדה 
נתניה - שדרות בנימין 58 (שדרות בנימין/טשרניחובסקי) 0.13  0.13  העלאה והורדה 
נתניה - שדרות בנימין 78 (שד. בן אב''י/שד. בנימין) 0.14  0.14  העלאה והורדה 
נתניה - שדרות בנימין 0 (שד. בנימין/שלום שבזי) 0.15  0.15  העלאה והורדה 
נתניה - שדרות בן צבי 6 (בן צבי/הגר''א) 0.16  0.16  העלאה והורדה 
נתניה - שדרות בן צבי 14 (בית ספר טשרניחובסקי/בן צבי) 0.17  0.17  העלאה והורדה 
נתניה - שדרות בן צבי 46 (בן צבי/נחום) 0.19  0.19  העלאה והורדה 
נתניה - שדרות בן צבי 56 (בן צבי/פלוגת מכבי) 0.20  0.20  העלאה והורדה 
נתניה - שדרות בן צבי 74 (הנביאים/שד. בן צבי) 0.21  0.21  העלאה והורדה 
נתניה - שדרות בן צבי 102 (בן צבי/גרנבוים) 0.22  0.22  העלאה והורדה 
נתניה - שדרות בן צבי 120 (שדרות בן צבי/שדרות אגם כנרת) 0.23  0.23  העלאה והורדה 
נתניה - שדרות פנחס לבון 2 (שד. בן צבי/שד. פנחס לבון) 0.24  0.24  העלאה והורדה 
נתניה - שדרות פנחס לבון 0 (לבון/וייסלברגר תאודור) 0.25  0.25  העלאה והורדה 
נתניה - שדרות פנחס לבון 22 (לבון/עגנון) 0.26  0.26  העלאה והורדה 
נתניה - שדרות פנחס לבון 0 (ש''י עגנון/שדרות פנחס לבון) 0.27  0.27  העלאה והורדה 
נתניה - שדרות פנחס לבון 0 (פנחס לבון/גולדה מאיר) 0.28  0.28  העלאה והורדה 
נתניה - שדרות גיבורי ישראל 1 (איקאה/שדרות גיבורי ישראל) 0.32  0.32  העלאה והורדה 
נתניה - שדרות גיבורי ישראל 5 (מרכז ביג/שדרות גיבורי ישראל) 0.32  0.32  העלאה והורדה 
נתניה - שדרות גיבורי ישראל 0 (שדרות גיבורי ישראל/האומנות) 0.33  0.33  העלאה והורדה 
נתניה - יד חרוצים 3 (האומנות/יד חרוצים) 0.34  0.34  העלאה והורדה 
נתניה - יד חרוצים 0 (ת.רכבת ספיר) (רציף 1) 0.36  0.36  העלאה והורדה 
נתניה - יד חרוצים 23 (יד חרוצים/התרופה) 0.37  0.37  העלאה והורדה 
נתניה - יד חרוצים 0 (יד חרוצים/השיאים) 0.38  0.38  העלאה והורדה 
נתניה - התרופה 14 (התרופה/אריה רגב) 0.40  0.40  העלאה והורדה 
נתניה - שדרות גיבורי ישראל 21 (שדרות גיבורי ישראל/התרופה) 0.41  0.41  העלאה והורדה 
נתניה - שדרות גיבורי ישראל 0 (בית חרושת אביק) 0.42  0.42  העלאה והורדה 
נתניה - המחשב 2 (המחשב/הצורן) 0.44  0.44  העלאה והורדה 
נתניה - הצורן 0 (עירייה) 0.44  0.44  העלאה והורדה 
נתניה - המחקר 1 (מכללת הרמלין/המחקר) 0.45  0.45  העלאה והורדה 
נתניה - הגביש 10 (הגביש/המחקר) 0.46  0.46  העלאה והורדה 
נתניה - שדרות גיבורי ישראל 48 (בית חרושת טבע) 0.47  0.47  העלאה והורדה 
נתניה - שדרות גיבורי ישראל 36 (שד. גיבורי ישראל/התרופה) 0.48  0.48  העלאה והורדה 
נתניה - שדרות גיבורי ישראל 20 (שדרות גיבורי ישראל/הבונים) 0.49  0.49  העלאה והורדה 
נתניה - שדרות גיבורי ישראל 0 (שד. גיבורי ישראל/האומנות) 0.50  0.50  העלאה והורדה 
נתניה - שדרות גיבורי ישראל 0 (איקאה/שדרות גיבורי ישראל) 0.51  0.51  העלאה והורדה 
נתניה - 553 0 (צומת אביר/כביש 553) 0.52  0.52  העלאה והורדה 
נתניה - שדרות פנחס לבון 0 (פנחס לבון/גולדה מאיר) 0.55  0.55  העלאה והורדה 
נתניה - שדרות פנחס לבון 0 (רופין/שד. פנחס לבון) 0.56  0.56  העלאה והורדה 
נתניה - שדרות פנחס לבון 35 (פנחס לבון/ישראל בר יהודה) 0.57  0.57  העלאה והורדה 
נתניה - שדרות פנחס לבון 11 (לבון/שלום עליכם) 0.58  0.58  העלאה והורדה 
נתניה - שדרות בן צבי 0 (שדרות בן צבי/שדרות אגם כנרת) 0.59  0.59  העלאה והורדה 
נתניה - שדרות בן צבי 87 (משטרה/בן צבי) 1.01  1.01  העלאה והורדה 
נתניה - שדרות בן צבי 0 (שד. בן צבי/שמחה ארליך) 1.02  1.02  העלאה והורדה 
נתניה - שדרות בן צבי 0 (בן צבי/נחום) 1.03  1.03  העלאה והורדה 
נתניה - שדרות בן צבי 0 (בית ספר טשרניחובסקי/בן צבי) 1.05  1.05  העלאה והורדה 
נתניה - שדרות בן צבי 9 (שד. בן צבי/היהלומן אברהם) 1.06  1.06  העלאה והורדה 
נתניה - שדרות בנימין 105 (שד. בנימין/הרב טביב) 1.07  1.07  העלאה והורדה 
נתניה - שדרות בנימין 75 (שד. בן אב''י/שד. בנימין) 1.08  1.08  העלאה והורדה 
נתניה - שדרות בנימין 51 (שד. בנימין/תחכמוני) 1.09  1.09  העלאה והורדה 
נתניה - שדרות בנימין 31 (שד. בנימין/שד. ירושלים) 1.10  1.10  העלאה והורדה 
נתניה - שדרות בנימין 7 (ת. מרכזית נתניה) 1.12  1.12  העלאה והורדה 
נתניה - שדרות חיים וייצמן 16 (שוק עירוני) 1.13  1.13  העלאה והורדה 
נתניה - שדרות חיים וייצמן 48 (ויצמן\שפירא משה) 1.14  1.14  העלאה והורדה 
נתניה - שדרות חיים וייצמן 76 (וייצמן/שרת) 1.15  1.15  העלאה והורדה 
נתניה - שדרות חיים וייצמן 86 (חיים וייצמן/משה איכילוב) 1.16  1.16  העלאה והורדה 
נתניה - שדרות חיים וייצמן 110 (שד.וייצמן/סוקולוב) 1.16  1.16  העלאה והורדה 
נתניה - נחום סוקולוב 34 (נחום סוקולוב/קמיל הויסמנס) 1.17  1.17  העלאה והורדה 
נתניה - נחום סוקולוב 64 (נחום סוקולוב/פייר ז'ילבר) 1.18  1.18  העלאה והורדה 
נתניה - פרופסור אלברט איינשטיין 0 (פרופסור אלברט איינשטיין/צ.פ. חיות) 1.18  1.18  העלאה והורדה 
נתניה - פרופסור אלברט איינשטיין 18 (פרופסור אלברט איינשטיין/פרופסור שור) 1.19  1.19  הורדה 
נתניה - ברוך שפינוזה 0 (בית ספר ש''י עגנון/שמעון בר יוחאי) 1.20  1.20  הורדה חיפוש חדש
   

הבהרות משפטיות | הוסף למועדפים | אפשרויות פירסום | מידע לסדרנים | צור קשר | תיק טיק טק

אגד  דן  מטרונית  קווים  אפיקים  מטרופולין  נתיב אקספרס  ג'י בי טורס  נסיעות ותיירות נצרת  אוטובוסים מאוחדים נצרת  גולן  דן בדרום  דן באר שבע  סופרבוס  גלים  אגד תעבורה  הנתיב המהיר  רכבת  כרמלית  סיטיפס  ארקיע  ישראייר  מועצה אזורית אילות  כרמלית  כבל אקספרס  תנופה  בית שמש אקספרס  ירושלים-רמאללה איחוד  ירושלים-אבו-תור-ענאתא איחוד  ירושלים-אלווסט איחוד  ירושלים-הר הזיתים  ירושלים - עיסאוויה מחנה שעפאט איחוד  ירושלים-דרום איחוד  ירושלים-צור באהר איחוד  מוניות מטרו קו  מוניות שי-לי של   מוניות מאיה יצחק שדה  אודליה מוניות בעמ  מוניות רב קווית 4-5  

אתר זה נבנה ומתוחזק ע"י פנתר שירותי אינטרנט