לוחות זמנים ומסלולים     חברות וטלפונים     הורד אפליקציית אנדרואיד     מצאתי טעות    

   


מסלול קו 875 (קווים)בית שמש - שדרות נחל הקישון (הקישון / איילון)

מודיעין עילית - משך חכמה (משך חוכמה ז)
תחנה  זמן הגעה   זמן יציאה   
בית שמש - שדרות נחל הקישון (הקישון / איילון) 0.00  0.00  העלאה 
בית שמש - שדרות נהר הירקון (שדרות נהר הירקון/ישעיהו הנביא) 0.01  0.01  העלאה 
בית שמש - נחל לוז (נחל לוז/ הירקון) 0.02  0.02  העלאה 
בית שמש - נחל לוז 9 (נחל לוז/נחל אכזיב) 0.03  0.03  העלאה 
בית שמש - נחל לוז 3 (נחל לוז/נחל רפאים) 0.04  0.04  העלאה 
בית שמש - נחל רפאים (בית ספר רזיאל/נחל הראל) 0.05  0.05  העלאה 
בית שמש - נחל דולב 31 (נחל דולב/איילון) 0.06  0.06  העלאה 
בית שמש - נחל איילון (נחל איילון/נחל דולב) 0.07  0.07  העלאה 
בית שמש - נחל שורק 6 (נחל שורק/נחל לכיש) 0.08  0.08  העלאה 
בית שמש - נחל שורק 12 (נחל שורק/נחל לכיש) 0.08  0.08  העלאה 
בית שמש - נחל שורק (נחל שורק/נחל מיכה) 0.09  0.09  העלאה 
בית שמש - נחל שורק (נחל שורק/ נחל אוריה) 0.10  0.10  העלאה 
בית שמש - שדרות נחל הקישון 19 (נחל הקישון/ נחל שורק) 0.11  0.11  העלאה 
בית שמש - שדרות נחל הקישון 3 ('שדרות נחל קישון א) 0.12  0.12  העלאה 
בית שמש - שדרות נהר הירדן (שד.נהר הירדן/רבי יוחנן בן זכאי) 0.14  0.14  העלאה 
בית שמש - שדרות נהר הירדן (נהר הירדן/ רבי מאיר בעל הנס) 0.15  0.15  העלאה 
בית שמש - שדרות נהר הירדן (נהר הירדן/ רבי לויטס) 0.15  0.15  העלאה 
בית שמש - שדרות נהר הירדן 37 (שד. נהר הירדן / רבי יהודה הנשיא) 0.16  0.16  העלאה 
בית שמש - שדרות נהר הירדן 33 (שד' נהר הירדן קופ''ח) 0.16  0.16  העלאה 
בית שמש - שדרות נהר הירדן 21 (שד.נהר הירדן/רבי יהושע) 0.17  0.17  העלאה 
בית שמש - שדרות נהר הירדן 15 (שדרות נהר הירדן/האדמו''ר מבעלז) 0.17  0.17  העלאה 
בית שמש - שדרות נהר הירדן 7 (שדרות נהר הירדן/רבי פנחס בן יאיר) 0.18  0.18  העלאה 
בית שמש - שדרות הרב הרצוג 31 (שדרות הרב הרצוג/שדרות נהר הירדן) 0.18  0.18  העלאה 
בית שמש - שדרות לוי אשכול (שדרות לוי אשכול/חזון אי''ש) 0.19  0.19  העלאה 
בית שמש - שפת אמת 3 (בית ישראל/שפת אמת) 0.22  0.22  העלאה 
בית שמש - שדרות יהודה בן זאב 1 (שדרות יהודה בן זאב/שדרות לוי אשכול) 0.22  0.22  העלאה 
בית שמש - שדרות לוי אשכול (שד. לוי אשכול/הגלעד) 0.24  0.24  העלאה 
בית שמש - החפץ חיים 4 (החפץ חיים/בן איש חי) 0.25  0.25  העלאה 
בית שמש - יוסף קארו (יוסף קארו/בן איש חי) 0.25  0.25  העלאה 
מטה יהודה - כביש 3855/שדרות יגאל אלון 3855 0.27  0.27  העלאה 
מטה יהודה - צומת הרטוב (38) 0.29  0.29  העלאה 
מטה יהודה - יציאה לכביש 38 (צומת אשתאול) 0.32  0.32  העלאה 
מסילת ציון - מסעף מסילת ציון (38) 0.34  0.34  העלאה 
מטה בנימין - מחלף לטרון (3) 0.39  0.39  העלאה והורדה 
גזר - שדרות החשמונאים (מסעף מבוא חורון) 0.42  0.42  העלאה והורדה 
מודיעין מכבים רעות - שדרות החשמונאים (חשמונאים/רבין) 0.51  0.51  העלאה והורדה 
מודיעין מכבים רעות - שדרות החשמונאים (שדרות החשמונאים/לב העיר) 0.53  0.53  העלאה והורדה 
מודיעין מכבים רעות - שדרות החשמונאים 0.57  0.57  העלאה והורדה 
מודיעין מכבים רעות - שדרות החשמונאים (שדרות החשמונאים/דם המכבים) 0.59  0.59  העלאה והורדה 
חבל מודיעין - צומת שילת (446) 1.00  1.00  הורדה 
חבל מודיעין - צומת כפר רות מזרח (446) 1.01  1.01  הורדה 
לפיד - צומת לפיד צפון 446 1.02  1.02  הורדה 
מטה בנימין - צ.חשמונאים צפון 446 1.03  1.03  הורדה 
מודיעין עילית - שדרות בית הלל (שדרות בית הלל/כניסה לעיר) 1.04  1.04  הורדה 
מודיעין עילית - שדרות בית הלל (מסוף עירוני/שדרות בית הלל) 1.04  1.04  הורדה 
מודיעין עילית - שדרות בית הלל (שדרות בית הלל/מסילת ישרים) 1.05  1.05  הורדה 
מודיעין עילית - שדרות בית הלל (שדרות בית הלל/עטרת שלמה) 1.05  1.05  הורדה 
מודיעין עילית - שדרות בית הלל (שדרות בית הלל/חפץ חיים) 1.06  1.06  הורדה 
מודיעין עילית - נתיבות המשפט 6 (נתיבות המשפט/חת''ם סופר) 1.07  1.07  הורדה 
מודיעין עילית - נתיבות המשפט 18 (נתיבות המשפט ב) 1.08  1.08  הורדה 
מודיעין עילית - נתיבות המשפט 34 (נתיבות המשפט/מרומי שדה) 1.09  1.09  הורדה 
מודיעין עילית - נתיבות המשפט 46 (נתיבות המשפט/כיכר גפן) 1.10  1.10  הורדה 
מודיעין עילית - נתיבות המשפט 56 1.11  1.11  הורדה 
מודיעין עילית - נתיבות המשפט 66 (כיכר בית תפילה/נתיבות המשפט) 1.12  1.12  הורדה 
מודיעין עילית - נתיבות המשפט 76 (נתיבות המשפט ז) 1.12  1.12  הורדה 
מודיעין עילית - נתיבות המשפט (נתיבות המשפט ח) 1.13  1.13  הורדה 
מודיעין עילית - מסילת יוסף (מסילת יוסף/מרומי שדה) 1.14  1.14  הורדה 
מודיעין עילית - מסילת יוסף 17 (מסילת יוסף/מרומי שדה) 1.14  1.14  הורדה 
מודיעין עילית - מסילת יוסף 9 (גן ילדים/מסילת יוסף) 1.15  1.15  הורדה 
מודיעין עילית - מסילת יוסף 5 (מסילת יוסף/חת''ם סופר) 1.16  1.16  הורדה 
מודיעין עילית - חפץ חיים 12 (חפץ חיים א) 1.17  1.17  הורדה 
מודיעין עילית - חפץ חיים 18 (חפץ חיים ב) 1.18  1.18  הורדה 
מודיעין עילית - חפץ חיים 22 (חפץ חיים ג) 1.18  1.18  הורדה 
מודיעין עילית - מעלות שמחה (חפץ חיים/קצות חושן) 1.18  1.18  הורדה 
מודיעין עילית - מעלות שמחה (חפץ חיים/אבני נזר) 1.19  1.19  הורדה 
מודיעין עילית - אור החיים (אור החיים/אוהלי ספר) 1.20  1.20  הורדה 
מודיעין עילית - אור החיים 21 (אור החיים ד) 1.20  1.20  הורדה 
מודיעין עילית - אור החיים 13 (אור החיים ו) 1.21  1.21  הורדה 
מודיעין עילית - אור החיים 5 (אור החיים ט) 1.22  1.22  הורדה 
מודיעין עילית - חפץ חיים (חפץ חיים/נתיבות המשפט) 1.22  1.22  הורדה 
מודיעין עילית - אבני נזר 6 (אבני נזר/חפץ חיים) 1.23  1.23  הורדה 
מודיעין עילית - אבני נזר 12 (אבני נזר ב) 1.23  1.23  הורדה 
מודיעין עילית - אבני נזר 20 (אבני נזר ג) 1.23  1.23  הורדה 
מודיעין עילית - אבני נזר 28 (אבני נזר ד) 1.24  1.24  הורדה 
מודיעין עילית - אבני נזר 34 (אבני נזר/אור החיים) 1.24  1.24  הורדה 
מודיעין עילית - משך חכמה 39 (משך חכמה/השלה) 1.25  1.25  הורדה 
מודיעין עילית - משך חכמה 33 (משך חוכמה ד) 1.25  1.25  הורדה 
מודיעין עילית - משך חכמה 17 (משך חכמה ו) 1.26  1.26  הורדה 
מודיעין עילית - משך חכמה (משך חוכמה ז) 1.27  1.27  הורדה חיפוש חדש
   

הבהרות משפטיות | הוסף למועדפים | אפשרויות פירסום | מידע לסדרנים | צור קשר | תיק טיק טק

אגד  דן  מטרונית  קווים  אפיקים  מטרופולין  נתיב אקספרס  ג'י בי טורס  נסיעות ותיירות נצרת  אוטובוסים מאוחדים נצרת  גולן  דן בדרום  דן באר שבע  סופרבוס  גלים  אגד תעבורה  הנתיב המהיר  רכבת  כרמלית  סיטיפס  ארקיע  ישראייר  כרמלית  ירושלים-רמאללה איחוד  ירושלים-אבו-תור-ענאתא איחוד  ירושלים-אלווסט איחוד  ירושלים-הר הזיתים  ירושלים - עיסאוויה מחנה שעפאט איחוד  ירושלים-דרום איחוד  ירושלים-צור באהר איחוד  מוניות שירן נסיעות   מוניות יהלום תחבורה  מוניות גלים  מוניות חי בעמ  מוניות רב קווית 4-5  מוניות הדר לוד  

אתר זה נבנה ומתוחזק ע"י פנתר שירותי אינטרנט