לוחות זמנים ומסלולים     חברות וטלפונים     הורד אפליקציית אנדרואיד     מצאתי טעות    

   


מסלול קו 895 (קווים)בית שמש - ישעיהו הנביא 0 (ישעיהו הנביא/אליהו הנביא)

מודיעין עילית - אבי עזרי 28 (אבי עזרי ז)
תחנה  זמן הגעה   זמן יציאה   
בית שמש - ישעיהו הנביא 0 (ישעיהו הנביא/אליהו הנביא) 0.00  0.00  העלאה 
בית שמש - ישעיהו הנביא 2 (ישעיהו הנביא/דבורה הנביאה) 0.00  0.00  העלאה 
בית שמש - ישעיהו הנביא 0 (ישעיהו הנביא/שמואל הנביא) 0.01  0.01  העלאה 
בית שמש - שדרות נהר הירקון 0 (שדרות נהר הירקון/ישעיהו הנביא) 0.02  0.02  העלאה 
בית שמש - נחל לוז 0 (נחל לוז/ הירקון) 0.03  0.03  העלאה 
בית שמש - נחל לוז 9 (נחל לוז/נחל אכזיב) 0.04  0.04  העלאה 
בית שמש - נחל לוז 3 (נחל לוז/נחל רפאים) 0.05  0.05  העלאה 
בית שמש - נחל שורק 6 (נחל שורק/נחל לכיש) 0.06  0.06  העלאה 
בית שמש - נחל שורק 12 (נחל שורק/נחל נחשון) 0.07  0.07  העלאה 
בית שמש - נחל שורק 0 (נחל שורק/נחל מיכה) 0.08  0.08  העלאה 
בית שמש - נחל שורק 0 (נחל שורק/ נחל אוריה) 0.09  0.09  העלאה 
בית שמש - שדרות נחל הקישון 19 (נחל הקישון/ נחל שורק) 0.10  0.10  העלאה 
בית שמש - שדרות נחל הקישון 3 ('שדרות נחל קישון א) 0.11  0.11  העלאה 
בית שמש - שדרות נהר הירדן 0 (שד.נהר הירדן/רבי יוחנן בן זכאי) 0.13  0.13  העלאה 
בית שמש - שדרות נהר הירדן 0 (נהר הירדן/ רבי מאיר בעל הנס) 0.13  0.13  העלאה 
בית שמש - שדרות נהר הירדן 0 (נהר הירדן/ רבי לויטס) 0.14  0.14  העלאה 
בית שמש - שדרות נהר הירדן 37 (שד. נהר הירדן / רבי יהודה הנשיא) 0.14  0.14  העלאה 
בית שמש - שדרות נהר הירדן 21 (שד.נהר הירדן/רבי יהושע) 0.15  0.15  העלאה 
בית שמש - שדרות נהר הירדן 15 (שדרות נהר הירדן/האדמו''ר מבעלז) 0.16  0.16  העלאה 
בית שמש - שדרות נהר הירדן 7 (שדרות נהר הירדן/רבי פנחס בן יאיר) 0.16  0.16  העלאה 
בית שמש - שדרות הרב הרצוג 31 (שדרות הרב הרצוג/שדרות נהר הירדן) 0.17  0.17  העלאה 
בית שמש - שדרות לוי אשכול 0 (שדרות לוי אשכול/חזון אי''ש) 0.18  0.18  העלאה 
בית שמש - שפת אמת 35 (שפת אמת/חזון אי''ש) 0.19  0.19  העלאה 
בית שמש - שפת אמת 17 (שפת אמת/חיים הלוי) 0.20  0.20  העלאה 
בית שמש - שפת אמת 3 (בית ישראל/שפת אמת) 0.21  0.21  העלאה 
בית שמש - שדרות יהודה בן זאב 1 (שדרות יהודה בן זאב/שדרות לוי אשכול) 0.21  0.21  העלאה 
בית שמש - שדרות לוי אשכול 0 (שד. לוי אשכול/הגלעד) 0.23  0.23  העלאה 
בית שמש - החפץ חיים 4 (החפץ חיים/בן איש חי) 0.23  0.23  העלאה 
בית שמש - יוסף קארו 0 (יוסף קארו/בן איש חי) 0.24  0.24  העלאה 
מטה יהודה - 3855 0 (כביש 3855/שדרות יגאל אלון) 0.25  0.25  העלאה 
מטה יהודה - 38 0 (צומת הרטוב) 0.28  0.28  העלאה 
מטה יהודה - יציאה לכביש 38 0 (צומת אשתאול) 0.30  0.30  העלאה 
מסילת ציון - 38 0 (מסעף מסילת ציון) 0.32  0.32  העלאה 
מטה בנימין - 3 0 (מחלף לטרון) 0.37  0.37  העלאה והורדה 
גזר - שדרות החשמונאים 0 (צומת מודיעין) 0.40  0.40  העלאה והורדה 
מודיעין מכבים רעות - שדרות החשמונאים 0 (חשמונאים/רבין) 0.49  0.49  העלאה והורדה 
מודיעין מכבים רעות - שדרות החשמונאים 0 (שדרות החשמונאים/לב העיר) 0.51  0.51  הורדה 
מודיעין מכבים רעות - שדרות החשמונאים 0 (שדרות החשמונאים) 0.56  0.56  הורדה 
מודיעין מכבים רעות - שדרות החשמונאים 0 (שדרות החשמונאים/דם המכבים) 0.57  0.57  הורדה 
חבל מודיעין - 446 0 (צומת שילת) 0.59  0.59  הורדה 
חבל מודיעין - 446 0 (צומת כפר רות מזרח) 1.00  1.00  הורדה 
לפיד - 446 0 (צומת לפיד צפון) 1.00  1.00  הורדה 
מטה בנימין - 446 0 (צומת חשמונאים צפון) 1.01  1.01  הורדה 
מודיעין עילית - שדרות בית הלל 0 (שדרות בית הלל/כניסה לעיר) 1.03  1.03  הורדה 
מודיעין עילית - שדרות בית הלל 0 (מסוף עירוני/שדרות בית הלל) 1.03  1.03  הורדה 
מודיעין עילית - שדרות יחזקאל 0 (מרכז מסחרי/שדרות יחזקאל) 1.04  1.04  הורדה 
מודיעין עילית - שדרות יחזקאל 0 (שד. יחזקאל/רב ושמואל) 1.04  1.04  הורדה 
מודיעין עילית - שדרות יחזקאל 0 (שד. יחזקאל/רב ושמואל) 1.04  1.04  הורדה 
מודיעין עילית - רבי יהודה הנשיא 2 (יהודה הנשיא/יחזקאל) 1.05  1.05  הורדה 
מודיעין עילית - רבי יהודה הנשיא 12 (תיבות דואר/יהודה הנשיא) 1.06  1.06  הורדה 
מודיעין עילית - רבי יהודה הנשיא 22 (יהודה הנשיא ה) 1.07  1.07  הורדה 
מודיעין עילית - רבי יהודה הנשיא 30 (יהודה הנשיא / רשב''י) 1.08  1.08  הורדה 
מודיעין עילית - שדרות אביי ורבא 0 (שדרות אביי ורבא /יהודה הנשיא) 1.09  1.09  הורדה 
מודיעין עילית - רבי עקיבא 35 (רבי עקיבא א) 1.09  1.09  הורדה 
מודיעין עילית - רבי עקיבא 27 (ישיבת מיר/רבי עקיבא) 1.10  1.10  הורדה 
מודיעין עילית - רבי עקיבא 23 (רבי עקיבא ב) 1.10  1.10  הורדה 
מודיעין עילית - רבי עקיבא 13 (רבי עקיבא ג) 1.10  1.10  הורדה 
מודיעין עילית - רבי עקיבא 4 (רבי עקיבא ד) 1.11  1.11  הורדה 
מודיעין עילית - רבי שמעון בר יוחאי 0 (מרכז מסחרי/רשב''י) 1.12  1.12  הורדה 
מודיעין עילית - רבי שמעון בר יוחאי 22 (רשב''י / טרפון) 1.13  1.13  הורדה 
מודיעין עילית - רבי שמעון בר יוחאי 30 (רשב''י ו) 1.14  1.14  הורדה 
מודיעין עילית - רבי שמעון בר יוחאי 40 (רשב''י / יהודה הנשיא) 1.15  1.15  הורדה 
מודיעין עילית - שדרות אביי ורבא 0 (שדרות אביי ורבא/רבי טרפון) 1.16  1.16  הורדה 
מודיעין עילית - שדרות בית הלל 0 (שדרות בית הלל/שדרות בית שמאי) 1.17  1.17  הורדה 
מודיעין עילית - 0 (שדרות בית שמאי/שדרות בית הלל) 1.17  1.17  הורדה 
מודיעין עילית - רמב''ן 0 (רמב''ן/רשב''ם) 1.19  1.19  הורדה 
מודיעין עילית - רש''י 0 (מעלות החכמה) 1.20  1.20  הורדה 
מודיעין עילית - הריטב''א 13 (בית ספר תיכון בית חינוך/הריטב''א) 1.21  1.21  הורדה 
מודיעין עילית - הריטב''א 11 (בית מדרש היכל הגרי''מ/הריטב''א) 1.22  1.22  הורדה 
מודיעין עילית - הריטב''א 5 (ת''ת עטרת שלמה/הריטב''א) 1.23  1.23  הורדה 
מודיעין עילית - רש''י 0 (כיכר נאות הפסגה/רש''י) 1.24  1.24  הורדה 
מודיעין עילית - שדרות בית שמאי 0 (בית הכנסת קרלין) 1.24  1.24  הורדה 
מודיעין עילית - שדרות בית שמאי 0 (שד' בית שמאי/אור אלחנן) 1.25  1.25  הורדה 
מודיעין עילית - שדרות בית שמאי 0 (שד' בית שמאי/שערי תשובה) 1.25  1.25  הורדה 
מודיעין עילית - שדרות הרב מפוניביז 4 (גרין פארק/הרב מפוניבז) 1.25  1.25  הורדה 
מודיעין עילית - עיון התלמוד 4 (עיון התלמוד/הרב מפונביז) 1.26  1.26  הורדה 
מודיעין עילית - חזון אי''ש 12 (חזון אי''ש/אבי עזרי) 1.27  1.27  הורדה 
מודיעין עילית - אבי עזרי 16 (אבי עזרי ו) 1.28  1.28  הורדה 
מודיעין עילית - אבי עזרי 28 (אבי עזרי ז) 1.29  1.29  הורדה חיפוש חדש
   

הבהרות משפטיות | הוסף למועדפים | אפשרויות פירסום | מידע לסדרנים | צור קשר | תיק טיק טק

אגד  דן  מטרונית  קווים  אפיקים  מטרופולין  נתיב אקספרס  ג'י בי טורס  נסיעות ותיירות נצרת  אוטובוסים מאוחדים נצרת  גולן  דן בדרום  דן באר שבע  סופרבוס  גלים  אגד תעבורה  הנתיב המהיר  רכבת  כרמלית  סיטיפס  ארקיע  ישראייר  מועצה אזורית אילות  כרמלית  כבל אקספרס  תנופה  בית שמש אקספרס  ירושלים-רמאללה איחוד  ירושלים-אבו-תור-ענאתא איחוד  ירושלים-אלווסט איחוד  ירושלים-הר הזיתים  ירושלים - עיסאוויה מחנה שעפאט איחוד  ירושלים-דרום איחוד  ירושלים-צור באהר איחוד  מוניות מטרו קו  מוניות שי-לי של   מוניות מאיה יצחק שדה  אודליה מוניות בעמ  מוניות רב קווית 4-5  

אתר זה נבנה ומתוחזק ע"י פנתר שירותי אינטרנט