לוחות זמנים ומסלולים     חברות וטלפונים     הורד אפליקציית אנדרואיד     מצאתי טעות    

   


תעריפים לקו 966 (אגד)


מחיר נסיעה מקומית בקיבוץ עין גב: 5.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בקיבוץ נווה אור: 5.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית במעגן: 5.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית ברחוב: 5.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית במירב: 5.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בירושלים: 5.90 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית באלמוג: 5.90 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בתומר: 5.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית במצפה יריחו: 5.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בשדמות מחולה: 8.20 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית במחולה: 4.10 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בגלגל: 5.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בפצאל: 2.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בכפר אדומים: 5.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בנעמה: 5.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית במשואה: 5.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בנערן: 5.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בצומת סמך/כורסי: 5.00 ש"חמוצא

 

יעד

 קיבוץ נווה אור - כביש 90/כוכב הירדן 37.5 37.5 37.5 34 34 27 27 27 16 16 12.5 12.5 14.5 14.5 21.5 21.5 37.5 37.5 37.5 37.5 34 34 34 34 34 27 27 27 16 12.5 12.5 5 12.5 14.5 14.5 14.5 16 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5
 מירב - פונדק המעיין/כביש 90 37.5 34 34 34 34 27 27 21.5 9.1 9.1   5 21.5 21.5 27 27 37.5 37.5 34 34 34 34 34 34 27 27 27 21.5 9.1   5.9 12.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 27 27
 ירושלים - יצחק הנדיב/ואדי גוז   5.9 9.1     10.7   27 34 34 37.5 37.5 39.5 39.5 39.5 42.5     5.9   21.5 21.5 21.5     10.7   27 34 37.5   37.5 37.5 37.5 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5 42.5 42.5
 ירושלים - שדרות האוניברסיטה העברית/קציר   5.9 9.1     10.7   27   34 37.5 37.5 39.5 39.5 39.5 42.5     5.9 5.9 21.5 21.5 21.5     10.7   27 34 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5 42.5 42.5
 מעלה אדומים - צומת אדומים/צומת מחנה ישי 5.9   5.9     10.7   21.5 34 34 34 34 37.5 37.5 39.5 39.5 5.9 5.9     16 16 16     10.7   21.5 34 34 34 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5
 תומר - צומת תומר/כביש 90 10.7 10.7 10.7 7.2 7.2   3 12.5 21.5 21.5 13.5 13.5 34 34 34 37.5 10.7 10.7 10.7 10.7 7.2 7.2 7.2 7.2 4.6 3 3 12.5 21.5 27 13.5 27 34 34 34 34 34 34 34 34 37.5 37.5
 ארגמן - צ.ארגמן/כביש 90 27 21.5 21.5 21.5 21.5 12.5 12.5   12.5 14.5 21.5 21.5 27 27 27 27 27 27 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 14.5 12.5 12.5   14.5 21.5 21.5 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
 שדמות מחולה - מחנה ברווז/כביש 90 34 34 27 21.5 21.5 21.5 21.5 12.5     9.1 9.1 21.5 21.5 27 27 34   34   21.5   21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 12.5 8.2 9.1   16 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 27 27 27 27 27
 שדמות מחולה - שדמות מחולה/כביש 90 34 34 27 27 27 21.5 21.5 14.5     9.1 9.1 21.5 21.5 27 27 34 34 34 34 27 27 27 27 27 21.5 21.5 14.5 5 9.1 9.1 16 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 27 27 27 27 27
 שדי תרומות - כביש 90/שדי תרומות 37.5 34 34 34   13.5   21.5 9.1 9.1 5   21.5 21.5 27 27 37.5 37.5 34 34 34 34 34   27 13.5   21.5 9.1 5 5.9 12.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 27 27
 קיבוץ עין גב - צ.עין גבעת 39.5 37.5 37.5 37.5 37.5 34 34 27 21.5 21.5 21.5 21.5     21.5 16 39.5 39.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 34 34 34 27 21.5 21.5 21.5 16 10.5 8.2 8.2 8.2 8.2 10.5 14.5 14.5 16 16
 קיבוץ עין גב - חוף גופרה 39.5 37.5 37.5 37.5 37.5 34 34 27 21.5 21.5 21.5 21.5     21.5 16 39.5 39.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 34 34 34 27 21.5 21.5 21.5 16 10.5 8.2 8.2 8.2 8.2 10.5 14.5 14.5 16 16
 צומת דליות - מסעף שמורת גמלא 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5 34 34 27 27 27 27 27 21.5 21.5   9.1 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5 37.5 34 34 27 27 27 27 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 16 16 14.5 14.5 9.1 9.1
 קצרין - מסעף אזור תעשייה 42.5 39.5 39.5 39.5 39.5 37.5 37.5 27 27 27 27 27 16 16 9.1   42.5 42.5 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5 37.5 37.5 37.5 27 27 27 27 21.5 21.5 21.5 21.5 16 14.5 16 16 16    
 ירושלים - שדרות לוי אשכול/משמר הגבול   5.9 9.1     10.7   27 34 34 37.5 37.5 39.5 39.5 39.5 42.5     5.9 5.9 21.5 21.5 21.5     10.7   27 34 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5 42.5 42.5
 מעלה אדומים - צומת אדומים/צומת מחנה ישי 5.9   5.9     10.7   21.5 34 34 34 34 37.5 37.5 39.5 39.5 5.9 5.9     16 16 16     10.7   21.5 34 34 34 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5
 מעלה אדומים - צומת מישור אדומים     5.9     10.7   21.5   34 34 34 37.5 37.5 39.5 39.5 5.9 5.9     16 16 16     10.7   21.5 34 34 34 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5
 רויה - צומת רויה/כביש 90   34 34 34   13.5   21.5   9.1 5.9 5.9 21.5 21.5 27 27 37.5 37.5 34 34 34 34 34   27 13.5   21.5 9.1 5.9   12.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 27 27
 צומת צמח - מפעלים אזוריים צמח 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 34 34 27 21.5 21.5 21.5 21.5 8.2 8.2 21.5 21.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 34 34 34 27 21.5 21.5 21.5 14.5 5   5 8.2 10.5 16 16 16 21.5 21.5
 קיבוץ האון - מסעף 39.5 37.5 37.5 37.5 37.5 34 34 27 21.5 21.5 21.5 21.5 8.2 8.2 21.5 16 39.5 39.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 34 34 34 27 21.5 21.5 21.5 14.5 8.2 8.2 5   10.5 14.5 16 16 21.5 21.5
 צומת סמך/כורסי - חוף לבנון 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5 34 34 27 21.5 21.5 21.5 21.5 8.2 8.2 16 14.5 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5 34 34 34 27 21.5 21.5 21.5 16 12.5 10.5 10.5 10.5   9.1 10.5 10.5 16 16
 קצרין - דליות/איה 42.5 39.5 39.5 39.5 39.5 37.5 37.5 27 27 27 27 27 16 16 9.1   42.5 42.5 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5 37.5 37.5 37.5 27 27 27 27 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 16 16 16 16    
 קצרין - המשושים/פעמונית 42.5 39.5 39.5 39.5 39.5 37.5 37.5 27 27 27 27 27 16 16 9.1   42.5 42.5 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5 37.5 37.5 37.5 27 27 27 27 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 16 16 16 16    
 בית הערבה - צומת בית הערבה החדש           7.2   21.5 21.5 27 34 34 37.5 37.5 39.5 39.5         8.2         7.2   21.5 27 34 34 34 37.5 37.5 37.5 37.5 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5
 בית הערבה - צומת מחנה נבו/כביש 90           7.2   21.5 21.5 27     37.5 37.5 39.5 39.5                   7.2   21.5 27 34   34 37.5 37.5 37.5 37.5 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5
 בית הערבה - צומת בית הערבה/כביש 90 21.5 16       7.2   21.5 21.5 27 34 34 37.5 37.5 39.5 39.5 21.5 21.5 16 16 8.2         7.2   21.5 27 34 34 34 37.5 37.5 37.5 37.5 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5
 גשר אלנבי - צומת גשר אלנבי/כביש 90           7.2   21.5 21.5 27     37.5 37.5 39.5 39.5                   7.2   21.5 27 34   34 37.5 37.5 37.5 37.5 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5
 נעמה - צומת נעמה/כביש 90           4.6 9.1 14.5 21.5 27 27 27 34 34 37.5 37.5                       14.5 27 27 27 34 34 34 34 34 34 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5
 מפגש הבקעה - מרכז מסחרי מפגש הביקעה           3 5 12.5 21.5 21.5     34 34 34 37.5                   3   12.5 21.5 27   27 34 34 34 34 34 34 34 34 37.5 37.5
 גלגל - צומת גילגל/כביש 90 10.7 10.7 10.7 7.2 7.2 3 3 12.5 21.5 21.5 13.5 13.5 34 34 34 37.5 10.7 10.7 10.7 10.7 7.2 7.2 7.2 7.2     3 12.5 21.5 27 13.5 27 34 34 34 34 34 34 34 34 37.5 37.5
 ארגמן - צומת ארגמן/כביש 90 27 21.5 21.5 21.5 21.5 12.5 12.5   12.5 14.5 21.5 21.5 27 27 27 27 27 27 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 14.5 12.5 12.5   14.5 21.5 21.5 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
 מחולה - מושב מחולה/כביש 90 34 34 27 27 27 21.5 21.5 14.5 8.2 5 9.1 9.1 21.5 21.5 27 27 34 34 34 34 27 27 27 27 27 21.5 21.5 14.5   9.1 9.1 16 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 27 27 27 27 27
 ירדנה - צומת ירדנה/בית יוסף 37.5 37.5 37.5 34 34 27 27 27 16 16 12.5 12.5 16 16 21.5 21.5 37.5 37.5 37.5 37.5 34 34 34 34 34 27 27 27 16 12.5 12.5   12.5 14.5 14.5 14.5 16 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5
 אפיקים - צומת אפיקים 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 34 34 27 21.5 21.5 21.5 21.5 10.5 10.5 21.5 21.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 34 34 34 27 21.5 21.5 21.5 12.5   5 5.9 8.2 12.5 16 16 16 21.5 21.5
 מעגן - צומת מעגן 39.5 37.5 37.5 37.5 37.5 34 34 27 21.5 21.5 21.5 21.5 8.2 8.2 21.5 21.5 39.5 39.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 34 34 34 27 21.5 21.5 21.5 14.5 5.9 5   5 10.5 14.5 16 16 21.5 21.5
 אפיק - מסעף אפיק צפון 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5 34 34 27 27 27 21.5 21.5 14.5 14.5 14.5 16 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5 37.5 34 34 27 27 21.5 21.5 21.5 16 16 16 16 10.5 5     16 16
 כפר אדומים - צומת כפר אדומים 9.1 5.9       10.7   21.5 27 27 34 34 37.5 37.5 39.5 39.5 9.1 9.1 5.9 5.9 9.1         10.7   21.5 27 34 34 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5
 אלמוג - צומת אלמוג 21.5 16 9.1 8.2   7.2   21.5 21.5 27 34 34 37.5 37.5 39.5 39.5 21.5 21.5 16 16   8.2 8.2     7.2   21.5 27 34 34 34 37.5 37.5 37.5 37.5 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5
 בית הערבה - צומת בית הערבה 21.5 16       7.2   21.5   27 34 34 37.5 37.5 39.5 39.5 21.5 21.5 16 16 8.2         7.2   21.5 27 34 34 34 37.5 37.5 37.5 37.5 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5
 מירב - צומת מירב מלכישוע/כביש 90 37.5 34 34 34   13.5   21.5 9.1 9.1   5 21.5 21.5 27 27 37.5 37.5 34 34 34 34 34   27 13.5   21.5 9.1   5.9 12.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 27 27
 יפית - צ.יפית/כביש 90           3   12.5 21.5 21.5     34 34 34 37.5                 9.1 3 5 12.5 21.5 27   27 34 34 34 34 34 34 34 34 37.5 37.5
 אפיק - מנחת פיק 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5 34 34 27 27 27 21.5 21.5 14.5 14.5 14.5 16 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5 37.5 34 34 27 27 21.5 21.5 21.5 16 16 16 16 10.5 5     16 16

 • לרשימת הנחות לחץ כאן
 • אתר bus.co.il הוא שרות פרטי, המידע ניתן ללא אחריות
 • חיפוש חדש


     

  הבהרות משפטיות | הוסף למועדפים | אפשרויות פירסום | מידע לסדרנים | צור קשר | תיק טיק טק

  אגד  דן  מטרונית  קווים  אפיקים  מטרופולין  נתיב אקספרס  ג'י בי טורס  נסיעות ותיירות נצרת  אוטובוסים מאוחדים נצרת  גולן  דן בדרום  דן באר שבע  סופרבוס  גלים  אגד תעבורה  הנתיב המהיר  רכבת  כרמלית  סיטיפס  ארקיע  ישראייר  מועצה אזורית אילות  כרמלית  ירושלים-רמאללה איחוד  ירושלים-אבו-תור-ענאתא איחוד  ירושלים-אלווסט איחוד  ירושלים-הר הזיתים  ירושלים - עיסאוויה מחנה שעפאט איחוד  ירושלים-דרום איחוד  ירושלים-צור באהר איחוד  מוניות מטרו קו  מוניות שי-לי  מוניות מאיה יצחק שדה  מוניות שירן נסיעות   מוניות יהלום תחבורה  מוניות גלים  אודליה מוניות בעמ  מוניות רב קווית 4-5  מוניות הדר לוד  

  אתר זה נבנה ומתוחזק ע"י פנתר שירותי אינטרנט