לוחות זמנים ומסלולים     חברות וטלפונים     הורד אפליקציית אנדרואיד     מצאתי טעות    

   


תעריפים לקו 135 (דן בדרום)


מחיר נסיעה מקומית בנווה: 3.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בבני נצרים: 3.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית באופקים: 2.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בעין הבשור: 2.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בבאר שבע: 14.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית במרחבים: 10.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בבני שמעון: 10.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית באשכול: 10.00 ש"חמוצא

 

יעד

 מרחבים - צומת הנשיא (25) 4   3 3 3.5                 6 13 8 8 9 9 9 10 18.5 10 11.5 4     3.5 3.5 3.5         6 9 10 9   12.5 13 9 9 10 10 13
 מרחבים - צומת אופקים/241 (241) 6   4 4 4                 4 10 6 7 7 7 8 9 14.5 10 10 6     4 4 4         4 4 6 4   10 10 7 8 9 9 10
 מרחבים - קרית חינוך מרחבים (241) 4   6 6 4                 4 6 6 6 6 6 7 9 13 10 10 4     6 6 4         4 4 6 4   6 6 6 7 9 9 6
 מרחבים - צומת מסלול (241) 6   4 4 4                 4 6 6 6 6 6 7 9 13 9 10 6     4 4 4         4 4 4 4   6 6 6 7 9 9 6
 אשכול - מועצה אזורית אשכול/232 (232) 9 8 8 8 8 7 7 6 6 6 6 6 4         3.5         10 10 9 8 8 8 8 8 7 6 6 6     6   4              
 אשכול - צומת מגן (232) 9 8 8 8 8 7 7 7 6 6 6 6 6         3.5         10 10 9 9 9 8 8 8 7 6 6 6     6   4              
 עין הבשור - צומת עין הבשור (232) 9 9 8 8 8 8 7 7 7 6 6 6 6 4 3.5 3.5 3.5   3.5 4 7 8 6 10 9 9 9 8 8 8 8 6 6 6 6 4 6 4 6 3.5 3.5 3.5 4 4 6 3
 אשכול - צ.גבולות (232) 9 9 8 8 8 8 8 7 7 6 6 6 6         3.5         6 10 9 9 9 8 8 8 8 6 6 6     7   4              
 אשכול - צומת מבטחים (232) 9 9 9 9 9 8 8 8 8 7 7 7 6         4         8 6 9 9 9 9 9 9 8 7 7 6     8   4              
 אשכול - צומת חולית (232) 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 8         7         4 4 10 10 10 10 10 10 10 9 9 8     10   7              
 נווה 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 8 7 10 10 6 6 8 4 4 3.5 3.5 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 8 8 8 8 8 7 7 6 8 4 4 4
 בני נצרים 11.5 11.5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 8 10 10 10 10 6 4 4 3.5 3.5 11.5 11.5 11.5 11.5 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 8 7 10 6 4 4 4
 מרחבים - בי''ס אשל הנשיא (25) 3.5   3.5 3.5 4                 10 13 8 9 9 9 9 10 18.5 10 11.5 3.5     3.5 3.5 4         10 9 10 10   13 13 9 9 10 10 13
 מרחבים - צומת הנשיא/כביש310 (25) 4   3.5 3.5 3.5                 6 13 8 9 9 9 9 10 18.5 10 11.5 4     3 3 3.5         6 9 10 9   13 13 9 9 10 10 13
 מרחבים - קרית חינוך מרחבים (241) 4   6 6 4                 4 6 6 6 6 6 7 9 13 10 10 4     6 6 4         4 4 6 4   6 6 6 7 9 9 6
 מרחבים - צומת מסלול (241) 4   4 4 4                 4 6 6 6 6 6 7 9 13 9 10 4     4 4 4         4 4 4 4   6 6 6 7 9 9 6
 מרחבים - צומת פטיש (241) 6   4 4 4                 3.5 4 6 6 6 6 6 8 12.5 9 10 6     4 4 4         3.5 4 4 4   4 4 6 6 8 8 6
 אשכול - מסעף אורים (234) 10 9 8 8 6 6 4 4 4 4 4 4 4         4         8 9 10 9 9 8 8 6 4 4 4 4     3.5   4              
 אורים - מרכז 10 10 9 8 6 6 6 6 6 6 6 4 4 3.5 6 6 6 6 7 8 10 10 8 9 10 10 10 9 8 6 6 6 4 4 3.5 3.5   3.5 4 6 6 6 8 10 7 6
 אשכול - צומת אורים (234) 10 9 8 8 6 6 4 4 4 4 4 4 4         4         8 9 10 10 9 9 8 6 6 4 4 4     3.5   4              
 מרחבים - שמורת הבשור (241) 10   6 6 6                 4 4 4 4 6 4 4 7 10 8 9 10     10 6 6         4 4 4 4   4 4 6 4 10 7 4
 אשכול - צומת מעון (241) 13 12.5 11.5 10 10 10 10 10 6 6 6 6 4         3.5         7 8 13 13 13 11.5 11.5 10 10 6 6 4     6   4              
 אשכול - צ.מועצה אזורית אשכול (232) 13 13 11.5 11.5 8 7 7 10 10 6 6 6 4         3.5         7 7 13 13 13 11.5 11.5 8 7 6 6 4     6   4              
 אשכול - צומת מגן (232) 9 8 8 8 8 7 7 7 6 6 6 6 6         3.5         10 10 9 9 9 8 8 8 7 6 6 6     6   6              
 אשכול - צומת מבטחים (232) 9 9 9 9 9 8 8 8 7 7 7 7 6         4         8 6 9 9 9 9 9 9 8 7 7 6     8   4              
 אשכול - צומת חולית (232) 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 8         4         4 4 10 10 10 10 10 10 10 9 9 8     10   10              
 בני שמעון - צומת תפרח מזרח (25)   3       3.5 3.5 4 4 6 6 4 4 6 11.5 8 8 8 8 9 10 15.5 10 10   3.5 3.5       3.5 6 4 4 6 8 9 8 6 11.5 11.5 8 9 10 10 11.5
 מרחבים - גילת/כניסה ראשית 241 4   3.5 3.5 3.5                 6 7 7 7 7 8 8 10 10 10 10 4     3.5 3.5 3.5         4 4 6 4   10 7 8 8 10 10 10
 מרחבים - צומת פדויים (241) 4   4 4 4                 4 10 6 6 7 7 8 9 14.5 10 10 4     4 4 4         4 4 6 4   6 10 7 7 9 9 10
 מרחבים - צומת פטיש (241) 6   4 4 4                 3.5 4 4 6 6 6 6 8 12.5 9 9 6     4 4 4         3.5 4 4 4   4 4 6 6 8 8 4
 אשכול - צומת מעון (232) 13 13 11.5 10 7 7 7 10 10 6 6 6 4         3.5         7 8 13 13 13 11.5 11.5 7 7 6 6 4     6   4              
 אשכול - צ.אבשלום (2211) 18.5 18.5 15.5 15.5 10 10 10 14.5 14.5 13 13 13 12.5         8         4 4 18.5 18.5 18.5 15.5 15.5 10 10 13 13 12.5     10   10              
 אשכול - צ.אורים (241) 10 6 6 6 6 6 4 4 4 4 4 4 3.5         6         8 9 10 10 6 6 6 6 4 4 4 3.5     3.5   4              
 אשכול - צ.גבולות (232) 9 9 8 8 8 8 8 7 7 6 6 6 6         3.5         6 10 9 9 9 8 8 8 8 6 6 6     6   6              
 אשכול - צומת אבשלום (232) 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 8         6         4 4 10 10 10 10 10 10 10 9 9 8     7   7              
 אשכול - צומת שדי אברהם (2211) 13 13 11.5 11.5 10 10 10 10 10 6 6 6 4         3         4 4 13 13 13 11.5 11.5 10 10 6 6 6     6   4              
 בני שמעון - צ.מחנה שדה תימן (25)   4       4 4 6 4 4 4 6 6 10 13 9 9 9 9 9 10 18.5 10 11.5   3.5 4       4 4 4 6 10 10 10 10 10 13 13 9 9 10 10 13
 בני שמעון - צומת תפרח מערב (25)   3       3.5 3.5 4 4 4 6 4 4 6 10 8 8 8 8 9 10 15.5 10 10   3.5 3.5       3.5 6 4 4 6 8 8 8 6 10 11.5 8 9 10 10 11.5
 בני שמעון - גילת/סלעית (25)   3.5       3.5 3.5 4 4 4 4 4 4 6 7 8 8 8 8 9 10 10 10 10   4 3.5       3.5 4 4 4 6 6 6 6 6 10 8 8 9 10 10 10
 בני שמעון - צומת מחנה שדה תימן (25)   4       4 4 6 4 4 4 6 6 10 13 9 9 9 9 9 10 18.5 10 11.5   3.5 4       4 4 4 6 10 10 10 10 10 13 13 9 9 10 10 13
 בני שמעון - צומת תפרח (25)   3.5       3.5 3.5 4 4 6 6 4 4 6 11.5 8 8 8 8 9 10 15.5 10 11.5   3.5 3       3.5 6 4 4 6 8 9 9 10 11.5 11.5 8 9 10 10 11.5
 בני שמעון - צומת תפרח מערב (25)   3.5       3.5 3.5 4 4 4 6 4 4 6 11.5 8 8 8 8 9 10 15.5 10 10   3.5 3       3.5 6 4 4 6 8 8 8 6 11.5 11.5 8 9 10 10 11.5
 בני שמעון - גילת/סלעית (25)   3.5       2.5 3.5 4 4 4 4 4 4 6 7 8 8 8 8 9 10 10 10 10   4 3.5       3.5 4 4 4 6 6 6 6 6 10 8 8 9 10 10 10
 מרחבים - צומת גילת/תחנת דלק (241) 4   3.5 3.5 3.5                 6 7 7 7 8 8 8 10 10 10 10 4     3.5 3.5 2.5         6 6 6 6   10 7 8 8 10 10 10
 מרחבים - צומת רנן (241) 4   6 4 4                 4 6 6 6 6 6 7 9 13 10 10 4     6 4 4         4 4 6 4   6 6 6 7 9 9 6
 מרחבים - גילת/כניסה ראשית 241 4   3.5 3.5 3.5                 6 7 7 7 8 8 8 10 10 10 10 4     3.5 3.5 3.5         4 4 6 6   10 7 8 8 10 10 10

 • לרשימת הנחות לחץ כאן
 • אתר bus.co.il הוא שרות פרטי, המידע ניתן ללא אחריות
 • חיפוש חדש


     

  הבהרות משפטיות | הוסף למועדפים | אפשרויות פירסום | מידע לסדרנים | צור קשר | תיק טיק טק

  אגד  דן  מטרונית  קווים  אפיקים  מטרופולין  נתיב אקספרס  ג'י בי טורס  נסיעות ותיירות נצרת  אוטובוסים מאוחדים נצרת  גולן  דן בדרום  דן באר שבע  סופרבוס  גלים  אגד תעבורה  הנתיב המהיר  רכבת  כרמלית  סיטיפס  ארקיע  ישראייר  מועצה אזורית אילות  כרמלית  תנופה  בית שמש אקספרס  טראנס ירושלים  ירושלים-רמאללה איחוד  ירושלים-אבו-תור-ענאתא איחוד  ירושלים-אלווסט איחוד  ירושלים-הר הזיתים  ירושלים - עיסאוויה מחנה שעפאט איחוד  ירושלים-דרום איחוד  ירושלים-צור באהר איחוד  מוניות מטרו קו  מוניות שי-לי של   מוניות מאיה יצחק שדה  מוניות שירן נסיעות   מוניות יהלום תחבורה  מוניות גלים  אודליה מוניות בעמ  מוניות רב קווית 4-5  מוניות הדר לוד  

  אתר זה נבנה ומתוחזק ע"י פנתר שירותי אינטרנט