לוחות זמנים ומסלולים     חברות וטלפונים     הורד אפליקציית אנדרואיד     מצאתי טעות    

   


תעריפים לקו 135 (דן בדרום)


כרטיסים תקופתיים
אזור חופשי יומי חופשי שבועי חופשי חודשי
באר שבע + מערב ונגב 24.00 102.50 264.00

מחיר נסיעה מקומית בנווה: 3.80 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בבני נצרים: 3.80 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית באופקים: 2.40 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בעין הבשור: 2.40 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בבאר שבע: 15.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית במרחבים: 10.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בבני שמעון: 10.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית באשכול: 10.00 ש"חמוצא

 

יעד

 מרחבים - צומת הנשיא (25) 4.2 2.9               9 13.2 13.2       19 13.2     4.2   3.8 4.2 3.8 2.3             9 10 9 9   13.2          
 מרחבים - צומת בטחה/241 (241) 6 3.8               7.2 10 10       15 10     6   4.2 3.8 3.8 4.2             7.2 7.2 7.2 7.2   10          
 מרחבים - צומת אופקים/241 (241) 6 4.2               6 10 10       15 10     6   4.2 4.2 4.2 4.2             6 6 6 6   10          
 מרחבים - קרית חינוך מרחבים (241) 7.2 6               6 9 9       13.5 9     7.2   6 6 4.2 4.2             4.2 6 4.2 4.2   9          
 מרחבים - צומת מסלול (241) 7.2 6               4.2 9 9       13.5 9     8.1   6 6 4.2 4.2             4.2 4.2 4.2 4.2   9          
 מרחבים - צומת הנשיא/כביש310 (25) 4.2 4.2               9 13.2 13.2       19 13.2     4.2   2.9 2.9 3.8 2.9             9 10 9 9   13.2          
 מרחבים - גילת/עפרוני (241) 4.2 3.8               7.2 7.2 10       10 10     4.2   3.8 3.8 3.8 3.8             4.2 4.2 4.2 4.2   7.2          
 מרחבים - קרית חינוך מרחבים (241) 7.2 6               6 9 9       13.5 9     7.2   6 6 4.2 3.2             4.2 6 4.2 6   9          
 מרחבים - צומת מסלול (241) 7.2 6               4.2 9 9       13.5 9     7.2   6 6 4.2 4.2             4.2 4.2 4.2 4.2   9          
 מרחבים - צומת פטיש (241) 9 7.2               4.2 7.2 8.1     10 13 8.1     9   7.2 7.2 4.2 6             4.2 4.2 4.2 4.2   7.2          
 אשכול - מסעף אורים (234) 10 8.1 4.2 6 6 6 4.2 4.2 4.2         4.2       8.1 9 10 9 8.1 8.1 6 8.1 4.2 4.2 7.2 4.2 4.2 4.2   3.8     4.2   4.2        
 אורים - מרכז 10 8.1 4.2 6 6 6 6 4.2 4.2 3.8 6 6 6 6 10 10 6 8.1 9 10 10 9 8.1 6 8.1 6 4.2 7.2 6 4.2 4.2 3.8   3.8 3.8 4.2 6 6 6 8.1 10 7.2
 אשכול - צומת אורים (234) 10 8.1 4.2 6 6 6 4.2 4.2 4.2         4.2       8.1 9 10 9 9 8.1 6 8.1 6 4.2 7.2 6 4.2 4.2   3.8     4.2   4.2        
 מרחבים - שמורת הבשור (241) 10 9               4.2   4.2   6   10 4.2     10   10 9 9 9             4.2 4.2 4.2 4.2       6   10 7.2
 אשכול - צ.מועצה אזורית אשכול (232) 13.5 12 7.2 10 10 9 9 9 7.2         4.2         7.2 13.5 13.2 12 12 8.1 10 7.2 7.2 10 9 9 7.2   6         4.2        
 מרחבים - גילת/עפרוני (241) 4.2 3.8               7.2 7.2 10       10 10     4.2   3.8 3.8 3.8 3.8             4.2 4.2 4.2 4.2   7.2          
 מרחבים - צומת פדויים (241) 7.2 4.2               6 10 10       15 10     7.2   4.2 4.2 4.2 4.2             6 6 6 6   10          
 מרחבים - צומת פטיש (241) 9 7.2               4.2 7.2 7.2     10 13 7.2     9   7.2 7.2 4.2 6             4.2 4.2 4.2 4.2   7.2          
 אשכול - צומת מעון (232) 13.5 10 7.2 10 10 9 9 9 7.2         4.2         8.1 13.5 13.2 12 12 7.2 10 7.2 7.2 10 9 9 7.2   6         4.2        
 אשכול - צ.אבשלום (2211) 19 16 10 15 15 13.5 13.5 13.5 13         8.1       4.2 4.2 19 19 16 16 10 16 10 10 15 13.5 13.5 13   10     10   8.1        
 אשכול - צומת שדי אברהם (2211) 13.5 12 10 10 10 9 9 9 7.2         2.9       4.2 4.2 13.5 13.2 12 12 10 10 10 10 10 9 9 8.1   6     4.2   2.9        
 אשכול - מסעף אורים (2333) 10 8.1 4.2 6 6 6 4.2 4.2 4.2         7.2       8.1 9 10 9 8.1 8.1 6 8.1 4.2 4.2 7.2 4.2 4.2 4.2   3.8     4.2   7.2        
 בני שמעון - צומת מחנה שדה תימן (25)     4.2 6 7.2 7.2 7.2 7.2 9 10 13.5 13.5       19 13.5       4.2         4.2 4.2 6 7.2 7.2 9 10 10 10 10 10 13.5          
 בני שמעון - צומת מחנה שדה תימן (25)     4.2 6 7.2 7.2 7.2 8.1 9 10 13.5 13.5       19 13.5       4.2         4.2 4.2 6 7.2 7.2 9 10 10 10 10 10 13.5          
 בני שמעון - צומת תפרח (25)     3.8 4.2 4.2 6 6 6 7.2 9 12 12       16 12       2.9         3.8 3.8 4.2 6 6 7.2 8.1 9 8.1 9 10 12          
 בני שמעון - צומת תפרח מערב (25)     3.8 4.2 4.2 4.2 6 6 7.2 8.1 12 12       16 12       2.9         3.8 3.8 4.2 6 6 7.2 8.1 8.1 8.1 8.1 9 12          
 בני שמעון - גילת/סלעית (25)     3.8 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 8.1 7.2 12       10 10       3.8         3.8 3.8 3.8 4.2 4.2 4.2 6 6 6 6 9 8.1          
 בני שמעון - צ.גילת/25 (25)     3.8 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 6 8.1 10 10       16 10       2.9         2.4 3.8 3.8 3.2 4.2 6 8.1 8.1 8.1 8.1 9 10          
 בני שמעון - צומת תפרח מערב (25)     3.8 4.2 4.2 4.2 6 6 7.2 8.1 10 12       16 12       4.2         3.8 3.8 4.2 6 6 7.2 8.1 8.1 8.1 8.1 9 12          
 אשכול - מועצה אזורית אשכול 13.5 12 10 10 10 9 9 9 7.2         2.9       10 10 13.5 13.2 12 12 12 10 10 10 10 9 9 8.1   6     4.2   2.9        
 אשכול - צומת ניר יצחק (232)                 10         6       6 4.2                       10   10         6        
 מרחבים - צומת רנן (241) 7.2 4.2               6 9 9       13.5 9     7.2   6 4.2 4.2 4.2             6 6 6 6   9          
 מרחבים - גילת/כניסה ראשית 241 4.2 3.8               8.1 7.2 10       10 10     4.2   3.8 3.8 3.8 2.4             4.2 6 4.2 6   7.2          
 מרחבים - צומת בטחה (241) 6 4.2               7.2 10 10       15 10     6   4.2 4.2 3.8 3.8             7.2 7.2 7.2 7.2   10          
 עין הבשור - צ.עין הבשור (232)                     4.2 2.9 4.2   6 8.1 2.9 9 10                         4.2 6 7.2 4.2 6 4.2   3.8 4.2 7.2 6
 בני נצרים                     8.1 10 10 10 4.2 4.2 4.2 4.2 3.8                         9 9 9 9   7.2 10 10 6 4.2 4.2
 עין הבשור - צומת עין הבשור (232)                     4.2 2.9 4.2   6 8.1 2.9 9 10                         4.2 6 7.2 4.2   4.2   2.9 4.2 7.2 6
 נווה                       10 10 9 6 4.2 4.2 3.8 4.2                         8.1 8.1 8.1 8.1     9 9 8.1 6 6
 אשכול - מועצה אזורית אשכול/232 (232)                           4.2       10 10                           6         4.2        
 אשכול - צ.גבולות (232)                           3.8       9 10                           7.2         3.8        
 אשכול - צומת מבטחים (232)                           4.2       8.1 6                           8.1         4.2        
 אשכול - צומת חולית (232)                           7.2       6 4.2                           10         7.2        
 אשכול - צומת מגן (232)                           3.8       10 10                           6     6   3.8        
 אשכול - צומת מבטחים (232)                           4.2       8.1 6                           8.1         4.2        
 אשכול - צ.חולית (232)                           7.2       6 4.2                           10     10   7.2        

 • לרשימת הנחות לחץ כאן
 • אתר bus.co.il הוא שרות פרטי, המידע ניתן ללא אחריות
 • חיפוש חדש


     

  הבהרות משפטיות | הוסף למועדפים | אפשרויות פירסום | מידע לסדרנים | צור קשר | תיק טיק טק

  אגד  דן  מטרונית  קווים  אפיקים  מטרופולין  נתיב אקספרס  ג'י בי טורס  נסיעות ותיירות נצרת  אוטובוסים מאוחדים נצרת  גולן  דן בדרום  דן באר שבע  סופרבוס  גלים  אגד תעבורה  הנתיב המהיר  רכבת  כרמלית  סיטיפס  ארקיע  ישראייר  כרמלית  ירושלים-רמאללה איחוד  ירושלים-אבו-תור-ענאתא איחוד  ירושלים-אלווסט איחוד  ירושלים-הר הזיתים  ירושלים - עיסאוויה מחנה שעפאט איחוד  ירושלים-דרום איחוד  ירושלים-צור באהר איחוד  מוניות רב קווית 4-5  מוניות הדר לוד   

  אתר זה נבנה ומתוחזק ע"י פנתר שירותי אינטרנט