לוחות זמנים ומסלולים     חברות וטלפונים     הורד אפליקציית אנדרואיד     מצאתי טעות    

   


תעריפים לקו 136 (דן בדרום)


מחיר נסיעה מקומית בבני נצרים: 3.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בעין הבשור: 2.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית באשקלון: 2.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית באשכול: 10.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בחוף אשקלון: 10.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בשדות נגב: 2.50 ש"חמוצא

 

יעד

 שער הנגב - צומת עלומים בארי (232) 12.5 12.5 11.5 11.5 10 6     3.5 3.5 3.5   7 8 10 10 10 11.5 12.5 9 15.5 15.5 11.5 12.5 11.5 11.5 10 6       3.5 3.5 3.5 4 7 8 10 10 10 8 13 15.5 15.5 10
 אשכול - צומת רעים (232) 15.5 15.5 15.5 14.5 13 12.5 11.5 9 8 7 7 7           8         10 15.5 15.5 15.5 13 12.5 11.5 10 9 8 7 7                      
 אשכול - צומת מגן (232) 20 20 20 18.5 18.5 15.5 15.5 13 11.5 11.5 10 10           3.5         10 20 20 18.5 18.5 15.5 15.5 13 13 11.5 11.5 10                      
 אשכול - צ.גבולות (232) 20 20 20 20 18.5 18.5 15.5 14.5 13 12.5 12.5 12.5           3.5         10 20 20 20 18.5 18.5 15.5 14.5 14.5 13 13 12.5                      
 אשכול - צומת מבטחים (232) 20 20 20 20 20 18.5 18.5 14.5 13 13 9 9           4         6 20 20 20 20 18.5 18.5 15.5 14.5 9 9 13                      
 אשכול - צומת חולית (232) 24 24 24 24 20 20 20 18.5 15.5 15.5 15.5 15.5           7         4 24 24 24 20 20 20 18.5 18.5 15.5 15.5 15.5                      
 חוף אשקלון - צומת מבקיעים (4) 6 4 4 4     4 8 9 10 10 10 13 14.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 20 20 20 15.5 4 4 4     4 4 8 9 10 10 11.5 13 14.5 15.5 18.5 18.5 11.5 20 20 20 18.5
 שער הנגב - צומת קיבוץ ארז (34) 8 8 7 7 4 4     7 7 7   11.5 11.5 10 14.5 15.5 15.5 15.5 18.5 20 20 13 8 7 7 4 4       7 7 7 6 11.5 11.5 14.5 14.5 15.5 10 18.5 20 20 14.5
 שער הנגב - צומת ניר עם (34) 10 9 9 9 4 6     6 6 6   10 10 13 13 13 14.5 14.5 15.5 18.5 18.5 13 10 9 9 4 6       6 6 6 8 10 10 13 13 13 10 15.5 18.5 18.5 13
 שער הנגב - צומת מפלסים (232) 10 10 10 10 8 6     4 4 4   9 10 12.5 9 13 9 14.5 14.5 18.5 18.5 13 10 10 10 8 6       4 4 4 4 8.5 10 10.5 10.5 10.5 10.5 14.5 18.5 18.5 13
 שדות נגב - צומת סעד (232) 12.5 12.5 11.5 10 10 6 7 4       3.5 7 8 10 10 10 11.5 12.5 13 15.5 15.5 11.5 12.5 11.5 10 10 6 7 6 4       4 6.5 6.5 10 10 10 8 13 15.5 15.5 10
 אשכול - צומת מגן (232) 20 20 20 18.5 18.5 15.5 14.5 13 11.5 11.5 10 10           3.5         10 20 20 18.5 18.5 15.5 15.5 13 10.5 10.5 11.5 10                      
 אשכול - צומת חולית (232) 24 24 24 24 20 20 20 18.5 15.5 15.5 15.5 15.5           4         4 24 24 24 20 20 20 18.5 18.5 15.5 15.5 15.5                      
 חוף אשקלון - צומת יד מרדכי (34) 7 6 6 6     4 6 6 6 6 6 12.5 13 15.5 15.5 15.5 15.5 18.5 18.5 20 20 14.5 7 6 6     4 6 6 6 6 6 10 12.5 13 15.5 10 15.5 10 18.5 20 20 15.5
 שדות נגב - צומת כפר עזה (232) 11.5 11.5 10 10 9 6 7 4       3.5 8 8 10 10 11.5 11.5 13 13 15.5 15.5 11.5 11.5 11.5 10 9 6 7 6 4       4 7 8 10 10 11.5 8 13 15.5 15.5 10
 שדות נגב - 25/232 (צומת סעד) 12.5 11.5 11.5 10 10 6 7 4       3.5 7 8 10 10 10 11.5 12.5 9 15.5 15.5 11.5 12.5 11.5 10 10 6 7 6 4       4 7 8 10 10 10 8 13 15.5 15.5 10
 אשכול - מועצה אזורית אשכול/232 (232) 20 20 18.5 18.5 18.5 15.5 14.5 9 10 10 10 10           3.5         10 20 18.5 18.5 18.5 15.5 14.5 13 9 10 10 10                      
 עין הבשור - צומת עין הבשור (232) 20 20 20 20 18.5 15.5 15.5 9 11.5 11.5 11.5 11.5 8 7 3.5 3.5 3.5   3.5 4 7 8 10 20 20 20 18.5 15.5 15.5 14.5 9 12.5 11.5 11.5 10 8 7 4 3.5 3.5 3.5 4 4 6 3
 אשכול - צ.אבשלום (2211) 24 24 24 24 20 20 20 18.5 15.5 15.5 15.5 15.5           8         4 24 24 24 20 20 20 18.5 18.5 15.5 15.5 15.5                      
 בני נצרים 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 14.5 13 13 11.5 11.5 11.5 11.5 10 9 8 10 10 10 10 6 4 4 3.5 15.5 15.5 15.5 15.5 14.5 13 13 13 11.5 11.5 11.5 10 10 9 8 7 10 10 6 4 4 4
 חוף אשקלון - צומת יד מרדכי (4) 7 6 6 6     4 6 6 6 6 6 12.5 13 15.5 15.5 15.5 15.5 18.5 18.5 20 20 14.5 6 6 6     4 6 6 6 6 6 10 12.5 13 15.5 10 15.5 10 18.5 20 20 15.5
 שדות נגב - צומת קיבוץ סעד (232) 11.5 11.5 10 10 9 6 7 4       3.5 7 8 10 10 11.5 11.5 13 9 15.5 15.5 11.5 11.5 10 10 10 6 7 6 4       4 6.5 6.5 10 10 11.5 8 13 15.5 15.5 10
 אשכול - צומת בארי (232) 14.5 13 13 13 11.5 10 6 7 4 4 4 4           10         10 13 13 13 11.5 10 6 8 4 4 4 4                      
 אשכול - צומת מעון (232) 18.5 18.5 18.5 18.5 15.5 15.5 14.5 12.5 10 10 10 10           4         8 18.5 18.5 18.5 15.5 15.5 14.5 13 10.5 10 10 10                      
 אשכול - צ.מועצה אזורית אשכול (232) 20 20 18.5 18.5 18.5 10 14.5 13 10 10 10 10           3.5         7 20 18.5 18.5 18.5 10 14.5 13 10.5 10 10 10                      
 אשכול - צומת מבטחים (232) 20 20 20 20 20 18.5 18.5 14.5 13 13 13 13           4         6 20 20 20 20 18.5 18.5 15.5 14.5 13 13 13                      
 אשכול - צומת אבשלום (232) 24 24 24 24 20 20 20 18.5 15.5 15.5 15.5 15.5           6         4 24 24 24 20 20 20 18.5 18.5 15.5 15.5 15.5                      
 אשכול - צומת שדי אברהם (2211) 20 20 18.5 18.5 18.5 15.5 14.5 13 10 10 10 10           3         4 20 18.5 18.5 18.5 15.5 14.5 13 13 10 10 10                      
 אשקלון - צומת כפר סילבר (4)         6 7 8 10 11.5 11.5 12.5 12.5 15.5 15.5 20 20 20 20 20 20 24 24 15.5       6 7 8 10 10 11.5 11.5 12.5 14.5 15.5 15.5 18.5 20 20 13 20 24 24 20
 אשקלון - צומת ברכיה (4)         4 6 8 10 11.5 11.5 11.5 12.5 15.5 15.5 18.5 20 20 20 20 20 24 24 15.5       4 6 8 9 10 11.5 11.5 12.5 13 15.5 15.5 18.5 20 20 13 20 24 24 20
 אשקלון - צ.אשקלון (4)         4 6 7 10 10 10 11.5 11.5 15.5 15.5 18.5 18.5 20 20 20 20 24 24 15.5       4 6 7 9 10 10 10 11.5 13 15.5 15.5 18.5 18.5 20 13 20 24 24 18.5
 אשקלון - צומת בית שיקמה (4)         4 6 7 10 10 10 10 11.5 14.5 15.5 18.5 18.5 18.5 20 20 20 24 24 15.5       4 6 7 9 10 10 10 10 13 14.5 15.5 18.5 18.5 18.5 13 20 24 24 18.5
 אשקלון - צומת בת הדר 4         3.5 6 7 9 10 10 10 10 14.5 15.5 18.5 18.5 18.5 20 20 20 20 24 15.5       3.5 6 7 9 9 10 10 10 13 14.5 15.5 18.5 18.5 18.5 13 20 20 24 18.5
 שער הנגב - צומת קיבוץ ארז (34) 8 8 7 7 4 4     7 7 7   11.5 11.5 10 14.5 15.5 15.5 15.5 18.5 20 20 13 8 7 7 4 4       7 7 7 6 11.5 11.5 14.5 14.5 14.5 10 18.5 20 20 14.5
 שער הנגב - צומת מפלסים (232) 10 10 10 10 8 6     4 4 4   9 10 12.5 9 13 9 14.5 14.5 18.5 18.5 13 10 10 10 8 6       4 4 4 7 9 10 12.5 13 13 9 14.5 18.5 18.5 13
 שדות נגב - צומת קיבוץ סעד (232) 11.5 11.5 10 10 10 6 7 4       3.5 7 8 10 10 11.5 11.5 12.5 13 15.5 15.5 11.5 11.5 11.5 10 10 6 7 6 4       4 7 8 10 10 11.5 8 13 15.5 15.5 10
 אשכול - צומת גמה (232) 15.5 15.5 15.5 15.5 14.5 13 11.5 10 8 8 8 8           7         9 15.5 15.5 15.5 14.5 13 11.5 10 10 8 8 8                      
 אשכול - צומת מעון (232) 20 18.5 18.5 18.5 15.5 15.5 10 12.5 10 10 10 10           3.5         8 18.5 18.5 18.5 18.5 15.5 10 13 12.5 10 10 10                      
 אשקלון - צומת ברכיה (4)         4 7 8 10 11.5 11.5 12.5 12.5 15.5 15.5 18.5 20 20 20 20 20 24 24 15.5       4 6 8 10 10 11.5 11.5 12.5 13 15.5 15.5 18.5 20 20 13 20 24 24 20
 אשקלון - צ.אשקלון (4)         4 6 7 10 11.5 11.5 11.5 11.5 15.5 15.5 18.5 18.5 20 20 20 20 24 24 15.5       4 6 7 9 10 11.5 10 11.5 13 15.5 15.5 18.5 18.5 20 13 20 24 24 18.5
 אשקלון - צומת בית שיקמה (4)         4 6 7 10 10 10 10 11.5 15.5 15.5 18.5 18.5 18.5 20 20 20 24 24 15.5       4 6 7 9 10 10 10 10 13 14.5 15.5 18.5 18.5 18.5 13 20 24 24 18.5
 אשקלון - צומת בת הדר 4         3.5 6 7 9 10 10 10 10 14.5 15.5 18.5 18.5 18.5 20 20 20 20 24 15.5       3.5 6 7 9 9 10 10 10 13 14.5 15.5 18.5 18.5 18.5 13 20 20 24 18.5
 שדות נגב - צומת כפר עזה (232) 11.5 11.5 10 10 9 6 7 4       3.5 8 8 10 10 11.5 12.5 13 9 15.5 15.5 11.5 11.5 11.5 10 9 6 7 6 4       4 6.5 6.5 10 10 10.5 8 13 15.5 15.5 10
 אשכול - צומת רעים (232) 15.5 15.5 15.5 14.5 13 12.5 11.5 9 7 7 7 7           8         10 15.5 15.5 14.5 13 12.5 11.5 10 8.5 6.5 6.5 6.5                      
 אשכול - צ.גבולות (232) 13 13 13 13 11.5 10 10 9 8 8 8 8           3.5         10 13 13 13 11.5 10 10 10 10.5 8 8 8                      
 חוף אשקלון - צומת מבקיעים (4) 6 4 4 4     4 8 9 10 10 10 13 14.5 15.5 18.5 18.5 18.5 18.5 20 20 20 15.5 4 4 4     4 4 8 9 9 10 11.5 13 14.5 15.5 18.5 18.5 11.5 20 20 20 18.5

 • לרשימת הנחות לחץ כאן
 • אתר bus.co.il הוא שרות פרטי, המידע ניתן ללא אחריות
 • חיפוש חדש


     

  הבהרות משפטיות | הוסף למועדפים | אפשרויות פירסום | מידע לסדרנים | צור קשר | תיק טיק טק

  אגד  דן  מטרונית  קווים  אפיקים  מטרופולין  נתיב אקספרס  ג'י בי טורס  נסיעות ותיירות נצרת  אוטובוסים מאוחדים נצרת  גולן  דן בדרום  דן באר שבע  סופרבוס  גלים  אגד תעבורה  הנתיב המהיר  רכבת  כרמלית  סיטיפס  ארקיע  ישראייר  מועצה אזורית אילות  כרמלית  תנופה  בית שמש אקספרס  ירושלים-רמאללה איחוד  ירושלים-אבו-תור-ענאתא איחוד  ירושלים-אלווסט איחוד  ירושלים-הר הזיתים  ירושלים - עיסאוויה מחנה שעפאט איחוד  ירושלים-דרום איחוד  ירושלים-צור באהר איחוד  מוניות מטרו קו  מוניות שי-לי של   מוניות מאיה יצחק שדה  מוניות שירן נסיעות   מוניות יהלום תחבורה  מוניות גלים  אודליה מוניות בעמ  מוניות רב קווית 4-5  מוניות הדר לוד  

  אתר זה נבנה ומתוחזק ע"י פנתר שירותי אינטרנט