לוחות זמנים ומסלולים     חברות וטלפונים     הורד אפליקציית אנדרואיד     מצאתי טעות    

   


תעריפים לקו 136 (דן בדרום)


מחיר נסיעה מקומית בבני נצרים: 3.80 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בעין הבשור: 2.40 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית באשקלון: 2.40 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית באשכול: 10.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בחוף אשקלון: 10.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בשדות נגב: 2.40 ש"חמוצא

 

יעד

 חוף אשקלון - צומת יד מרדכי (34) 6 6 6     4.2 6 8.1 8.1 8.1 8.1 9 13 13.2 16 16 16 16 16 19 19 20.5 20.5 16 15 7.2 6 6     4.2 6 6 8.1 8.1 8.1 8.1 9 10 13 13.2 16 16 16 16 10 19 20.5 20.5
 שדות נגב - צומת כפר עזה (232) 12 10 10 9 8.1 7.2 4.2       3.8   8.1 8.1 10 10 10 12 12 13.2 13.5 16 16 10 12 12 12 10 9 8.1 7.2 6 4.2           4.2 7.2 8.1 10 10 12 12 8.1 13.5 16 16
 שדות נגב - 25/232 (צומת סעד) 12 12 10 10 8.1 7.2 4.2       3.8   7.2 8.1 10 10 10 10 12 13   16 16 10 12 13 12 10 10 8.1 7.2 6 4.2           4.2 7.2 8.1 10 10 10 12 8.1 13.5 16 16
 שער הנגב - צומת עלומים בארי (232) 13 12 12 10 8.1     3.8 3.8 3.8   3.8 7.2 8.1 10 10 10 10 12 13   16 16 10 12 13 12 12 10 8.1       3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 4.2 7.2 8.1 10 10 10 12 8.1 13.5 16 16
 שדות נגב - צומת עלומים (232) 13.2 13 13 10 9 8.1 6       3.8   6 7.2 10 10 10 10 10 12 13 15 15 10 10 13.2 13 13 10 9 8.1 7.2 6           3.8 6 7.2 9 10 10 10 8.1 13    
 אשכול - צומת רעים (232) 16 16 15 13.5 13 12 9 8.1 7.2 7.2 7.2 6             8.1           10 16 16 16 13.5 13 12 10 9 8.1 7.2 7.2 7.2 6             8.1        
 אשכול - מועצה אזורית אשכול/232 (232) 20.5 19 19 19 16 15   10 10 10 10 10             4.2           10 20.5 19 19 19 16 15 13.5   10 10 10 10 10             4.2        
 אשכול - צ.מגן (232) 20.5 20.5 19 19 16 16 13.5 12 12 10 10 10             3.8           10 20.5 20.5 19 19 16 16 13.5 13.5 12 12 10 10 10             3.8        
 עין הבשור - צ.עין הבשור (232) 20.5 20.5 20.5 19 16 16   12 12 12 12 10 8.1 7.2 4.2 2.9 4.2 3.8   3.8 4.2 7.2 8.1 2.9 10 20.5 20.5 20.5 19 16 16 15   13 12 12 12 10 10 8.1 7.2 4.2 4.2 3.8   3.8 4.2 7.2 6
 אשכול - צ.גבולות (232) 20.5 20.5 20.5 19 19 16 15 13.2 13 13 13 12             3.8           10 20.5 20.5 20.5 19 19 16 15 15 13.2 13.2 13 13 10             3.8        
 אשכול - צומת מבטחים (232) 20.5 20.5 20.5 20.5 19 19 15 13.5 13.5     13             4.2           6 20.5 20.5 20.5 20.5 19 19 16 15     13.5 13.5 13             4.2        
 אשכול - צומת חולית (232) 24.5 24.5 24.5 20.5 20.5 20.5 19 16 16 16 16 15             7.2           4.2 24.5 24.5 24.5 20.5 20.5 20.5 19 19 16 16 16 16 15             7.2        
 אשכול - צ.אבשלום (2211) 24.5 24.5 24.5 20.5 20.5 20.5 19 16 16 16 16 15             8.1           4.2 24.5 24.5 24.5 20.5 20.5 20.5 19 19 16 16 16 16               8.1        
 בני נצרים 16 16 16 16 15 13.5 13.2 12 12 12 12 10 10 9 8.1 10 10 10 10 10 6 4.2 4.2 4.2 3.8 16 16 16 16 15 13.5 13.5 13.2 12 12 12 12 10 10 10 9 8.1 7.2 10 10 10 6 4.2 4.2
 חוף אשקלון - צומת יד מרדכי (4) 6 6 6     4.2 6 8.1 8.1 8.1 8.1 9 13 13.2 16 16 16 16 16 19 19 20.5 20.5 16 15 6 6 6     4.2 6 6 8.1 8.1 8.1 8.1 9 10 13 13.2 16 16 16 16 10 19 20.5 20.5
 שער הנגב - צומת קיבוץ ארז (34) 8.1 7.2 7.2 6 4.2     7.2 7.2 7.2   8.1 12 12 15 15 15 16 16 16 19 20.5 20.5 15 13.5 8.1 7.2 7.2 6 4.2       7.2 7.2 7.2 7.2 8.1 9 12 12 15 15 16 16 10 19 20.5 20.5
 שער הנגב - צומת ניר עם (34) 9 9 9 7.2 6     6 6 6   7.2 10 10 13.5 13.5 13.5 13.5 15 15 16 19 19 13.5 13.5 10 9 9 7.2 6       6 6 6 6 7.2 8.1 10 10 13.5 13.5 13.5 15 10 16 19 19
 שער הנגב - צומת מפלסים (232) 10 10 10 8.1 6     4.2 4.2 4.2   6 9 10 13 13.2   13.5   15 15 19 19 13.2 13.2 10 10 10 8.1 6       4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 8.7 10 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 15 19 19
 שדות נגב - צ.קיבוץ סעד (232) 12 10 10 9 8.1 7.2 4.2       3.8   7.2 8.1 10 10 10 12 12 13.2   16 16 10 12 12 10 10 10 8.1 7.2 6 4.2           4.2 6.4 6.4 10 10 12 12 8.1 13.5 16 16
 שדות נגב - צומת סעד (232) 13 12 10 10 8.1 7.2 4.2       3.8   7.2 8.1 10 10 10 10 12 13 13.5 16 16 10 12 13 12 10 10 8.1 7.2 6 4.2           4.2 6.4 6.4 10 10 10 12 8.1 13.5 16 16
 שדות נגב - 25/232 (צומת עלומים בארי) 12 12 12 10 8.1 7.2 4.2       3.8   7.2 8.1 10 10 10 10 12 13 13.5 16 16 10 12 13 12 12 10 8.1 7.2 6 4.2           4.2 6.4 6.4 10 10 10 12 8.1 13.5 16 16
 שדות נגב - עלומים (232) 13.2 13.2 13 10 9 8.1 6       3.8   6 7.2 9 10 10 10 10 10 13 15   10 10 13.2 13.2 13 10 9 8.1 7.2 4.2           3.8 6 6.4 8.7 10 10 10 8.1 12 15 15
 אשכול - צומת בארי (232) 13.5 13.5 13.5 12 10 9 7.2 4.2 4.2 4.2 4.2 3.8             10           10 13.5 13.5 13.5 12 10 9 8.1 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 3.8             10        
 אשכול - צומת מעון (232) 19 19 19 16 16 15 13 10 10 10 10 9             4.2           8.1 19 19 19 16 16 15 13.5 10.5 10 10 10 10 8.7             4.2        
 אשכול - צומת מועצה אזורית אשכול (232) 20.5 19 19 19 16 15 13.2 10 10 10 10 10             4.2           7.2 20.5 19 19 19 16 15 13.5 10.5 10 10 10 10 10             4.2        
 אשכול - צומת מגן (232) 20.5 20.5 19 19 16 15 13.5 12 12 10 10 10             3.8           10 20.5 20.5 19 19 16 16 13.5 10.5 10.5 12 10 10 10             2.9        
 עין הבשור - צומת עין הבשור (232) 20.5 20.5 20.5 19 16 16 13.5 12 12 12 12 10 8.1 7.2 4.2 2.9 4.2 3.8   3.8 4.2 7.2 8.1 2.9 10 20.5 20.5 20.5 19 16 16 15 10.5 12 12 12 12 10 10 6.4 6.4 4.2 4.2 2.9   2.9 4.2 7.2 6
 אשכול - צומת מבטחים (232) 20.5 20.5 20.5 20.5 19 19 15 13.5 13.5 13.5 13.5 13             4.2           6 20.5 20.5 20.5 20.5 19 19 16 15 13.5 13.5 13.5 13.5 12             4.2        
 אשכול - צומת חולית (232) 24.5 24.5 24.5 20.5 20.5 20.5 19 16 16 16 16               7.2           4.2 24.5 24.5 24.5 20.5 20.5 20.5 19 19 16 16 16 16 15             7.2        
 אשכול - צומת אבשלום (232) 24.5 24.5 24.5 20.5 20.5 20.5 19 16 16 16 16               6           4.2 24.5 24.5 24.5 20.5 20.5 20.5 19 19 16 16 16 16 15             6        
 אשכול - צומת שדי אברהם (2211) 20.5 19 19 19 16 15 13.2 10 10 10 10 10             2.9           4.2 20.5 19 19 19 16 15 13.5 13.2 10 10 10 10 10             2.9        
 חוף אשקלון - צומת מבקיעים (4)   4.2 4.2     6 8.1 9 10 10 10 10 13.5 15 19 19 19 19 19 19 20.5 20.5 20.5 19 16     4.2     6 7.2 8.1 9 10 10 10 10 12 13.5 15 16 19 19 19 12 20.5 20.5 20.5
 אשקלון - צומת ברכיה (4)       4.2 6 8.1 10 12 12 12 13 13.2 16 16 19 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 24.5 24.5 20.5 16         6 8.1 9 10 12 12 13 12 13.2 13.5 16 16 19 20.5 20.5 20.5 13.5 20.5 24.5 24.5
 אשקלון - צומת אשקלון (4)       4.2 6 7.2 10 10 10 12 12 13 16 16 19 19 19 20.5 20.5 20.5 20.5 24.5 24.5 19 16       4.2 6 7.2 9 10 10 10 12 12 13.2 13.5 16 16 19 19 20.5 20.5 13.2 20.5 24.5 24.5
 אשקלון - צומת בית שיקמה (4)       4.2 6 7.2 10 10 10 10 12 13 15 16 19 19 19 19 20.5 20.5 20.5 24.5 24.5 19 16       4.2 6 7.2 9 10 10 10 10 12 13 13.5 15 16 19 19 19 20.5 13.2 20.5 24.5 24.5
 אשקלון - צומת בת הדר 4       4.2 6 7.2 9 10 10 10 10 12 15 16 19 19 19 19 20.5 20.5 20.5 20.5 24.5 19 16       4.2 6 7.2 9 9 10 10 10 10 12 13.2 15 16 19 19 19 20.5 13.2 20.5 20.5 24.5
 שער הנגב - צומת קיבוץ ארז (34) 8.1 7.2 7.2 6 4.2     7.2 7.2 7.2   8.1 12 12 15 15 15 16 16 16 19 20.5 20.5 15 13.5 8.1 7.2 7.2 6 4.2       7.2 7.2 7.2 7.2 8.1 9 12 12 15 15 15 16 10 19 20.5 20.5
 שער הנגב - צ.מפלסים (232) 10 10 10 8.1 6     4.2 4.2 4.2   6 9 10 13 13.2   13.5   15 15 19 19 13.2 13.2 10 10 10 8.1 6       4.2 4.2 4.2 4.2 6 7.2 9 10 13 13.2 13.5 13.5 9 15 19 19
 שדות נגב - צומת קיבוץ סעד (232) 12 10 10 10 8.1 7.2 4.2       3.8   7.2 8.1 10 10 10 12 12 13 13.5 16 16 10 12 12 12 10 10 8.1 7.2 6 4.2           4.2 7.2 8.1 10 10 12 12 8.1 13.5 16 16
 אשכול - צומת גמה (232) 16 16 16 15 13.2 12 10 8.1 8.1 8.1 8.1 7.2             7.2           9 16 16 16 15 13.2 12 10 10 8.1 8.1 8.1 8.1 7.2             7.2        
 אשכול - צ.מעון (232) 19 19 19 16 16 15 13 10 10 10 10 10             4.2           8.1 19 19 19 19 16 15 13.5 13 10 10 10 10 9             4.2        
 אשכול - מועצה אזורית אשכול 20.5 19 19 19 16 15 13.2 10 10 10 10 10             2.9           10 20.5 19 19 19 16 15 13.5 13.2 10 10 10 10 10             2.9        
 אשקלון - צומת ברכיה (4)       4.2 7.2 8.1 10 12 12 13 13 13.2 16 16 19 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 24.5 24.5 20.5 16         6 8.1 10 10 12 12 13 13 13.2 13.5 16 16 19 20.5 20.5 20.5 13.5 20.5 24.5 24.5
 אשקלון - צומת אשקלון (4)       4.2 6 7.2 10 12 12 12 12 13 16 16 19 19 19 20.5 20.5 20.5 20.5 24.5 24.5 19 16         6 7.2 9 10 12 10 12 12 13.2 13.5 16 16 19 19 20.5 20.5 13.2 20.5 24.5 24.5
 אשקלון - צומת בית שיקמה (4)       4.2 6 7.2 10 10 10 10 12 13 16 16 19 19 19 19 20.5 20.5 20.5 24.5 24.5 19 16       4.2 6 7.2 9 10 10 10 10 12 13 13.5 15 16 19 19 19 20.5 13.2 20.5 24.5 24.5
 אשקלון - צומת בת הדר 4       4.2 6 7.2 9 10 10 10 10 12 15 16 19 19 19 19 20.5 20.5 20.5 20.5 24.5 19 16       4.2 6 7.2 9 9 10 10 10 10 12 13.2 15 16 19 19 19 20.5 13.2 20.5 20.5 24.5
 שדות נגב - צומת כפר עזה (232) 12 10 10 9 8.1 7.2 4.2       3.8   8.1 8.1 10 10 10 12 13 13.2   16 16 10 12 12 12 10 9 8.1 7.2 6 4.2           4.2 6.4 6.4 10 10 10.5 12 8.1 13.5 16 16
 אשכול - צומת רעים (232) 16 16 15 13.5 13 12 9 7.2 7.2 7.2 7.2 6             8.1           10 16 16 15 13.5 13 12 10 8.7 6.4 6.4 6.4 6.4 6             6.4        
 אשכול - צומת גבולות (232) 13.5 13.2 13.2 12 10 10 9 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1             3.8           10 13.5 13.2 13.2 12 10 10 10 10.5 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1             2.9        
 חוף אשקלון - צומת מבקיעים (4) 4.2 4.2 4.2     6 8.1 9 10 10 10 10 13.5 15 16 19 19 19 19 19 20.5 20.5 20.5 19 16 4.2 4.2 4.2     6 7.2 8.1 9 9 10 10 10 12 13.5 15 16 19 19 19 12 20.5 20.5 20.5

 • לרשימת הנחות לחץ כאן
 • אתר bus.co.il הוא שרות פרטי, המידע ניתן ללא אחריות
 • חיפוש חדש


     

  הבהרות משפטיות | הוסף למועדפים | אפשרויות פירסום | מידע לסדרנים | צור קשר | תיק טיק טק

  אגד  דן  מטרונית  קווים  אפיקים  מטרופולין  נתיב אקספרס  ג'י בי טורס  נסיעות ותיירות נצרת  אוטובוסים מאוחדים נצרת  גולן  דן בדרום  דן באר שבע  סופרבוס  גלים  אגד תעבורה  הנתיב המהיר  רכבת  כרמלית  סיטיפס  ארקיע  ישראייר  כרמלית  ירושלים-רמאללה איחוד  ירושלים-אבו-תור-ענאתא איחוד  ירושלים-אלווסט איחוד  ירושלים-הר הזיתים  ירושלים - עיסאוויה מחנה שעפאט איחוד  ירושלים-דרום איחוד  ירושלים-צור באהר איחוד  מוניות שי-לי  מוניות מאיה יצחק שדה  מוניות שירן נסיעות   מוניות יהלום תחבורה  מוניות גלים  אודליה מוניות בעמ  מוניות רב קווית 4-5  מוניות הדר לוד  

  אתר זה נבנה ומתוחזק ע"י פנתר שירותי אינטרנט