לוחות זמנים ומסלולים     חברות וטלפונים     הורד אפליקציית אנדרואיד     מצאתי טעות    

   


תעריפים לקו 145 (מטרופולין)


מחיר נסיעה מקומית ברביבים: 2.90 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בשדרות: 2.40 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בעין הבשור: 2.40 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית באשכול: 10.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בשדות נגב: 2.40 ש"חמוצא

 

יעד

 אשכול - מועצה אזורית אשכול 0 0 0 0 13 13.5 13.2 10 10 10 10 10             2.9             10.5         13.2 10 10 10 10 10             2.9     10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5
 אשכול - מחנה צאלים 0 0 0 0 13                                                                                              
 רמת הנגב - מועצה אזורית רמת הנגב 4.8 4.8 4.8   4.8                     0                                                                        
 רביבים - רביבים כניסה       4.8 4.8                     0                                                                        
 רביבים - מרכז       4.8 4.8   15 13 13 13 13 13 13 13 10.5 0 10.5 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 4.2     4.8                                       4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8
 רביבים - רביבים יציאה       4.8 4.8                     0                                                                        
 שדות נגב - צומת עלומים (232)   13     15 6 6       3.8   6 7.2 10 10 10 10 10                 15 15   6           3.8 6 7.2 9 10 10 10 8.1                
 אשכול - צומת רעים (232)   13     15 10 9 8.1 7.2 7.2 7.2 6             8.1                 15 15   9 8.1 7.2 7.2 7.2 6             8.1                  
 אשכול - צ.מגן (232)   8.7     10.5 13.5 13.5 12 12 10 10 10             3.8                 10.5 10.5   13.5 12 12 10 10 10             3.8                  
 אשכול - מחנה צאלים (222)   8.7     10.5 13                                 8.7 8.7 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5   13 10.5 10.5 10.5 13 10.5             6.4             10.5 10.5 10.5
 רמת הנגב - מחצבה (222)   4.8     4.8 16.5                   10.5       10.5 10.5 10.5                 16.5 15 15 15 15 15 15 15 15 13 13 10.5 10.5 10.5                
 רמת הנגב - חוות זוהר המדבר (222)   4.8     4.8 16.5                   10.5       10.5 10.5 10.5                 16.5 15 15 15 15 15 15 15 15 13 13 10.5 10.5 10.5                
 שדות נגב - צומת סעד (232)           4.2 4.2       3.8   7.2 8.1 10 10 10 10 12     10.5       15         4.2           4.2 6.4 6.4 10 10 10 12 8.1 10.5 15 15     15 15 15
 שדות נגב - 25/232 (צומת עלומים בארי)           4.2 4.2       3.8   7.2 8.1 10 10 10 10 12     13       15         4.2           4.2 6.4 6.4 10 10 10 12 8.1 10.5 15 15     15 15 15
 אשכול - צומת מגן (232)           10.5 13.5 12 12 10 10 10             3.8             10.5         10.5 10.5 12 10 10 10             2.9     10.5 10.5     10.5 10.5 10.5
 שדות נגב - צומת כפר עזה (232)   13     15 4.2 4.2       3.8   8.1 8.1 10 10 10 12 12                 15 15   4.2           4.2 7.2 8.1 10 10 12 12 8.1                
 שדות נגב - צומת קיבוץ סעד (232)   13     15 4.2 4.2       3.8   7.2 8.1 10 10 10 12 12                 15 15   4.2           4.2 7.2 8.1 10 10 12 12 8.1                
 שדות נגב - 25/232 (צומת סעד)   13     15 4.2 4.2       3.8   7.2 8.1 10 10 10 10 12                 15 15   4.2           4.2 7.2 8.1 10 10 10 12 8.1                
 אשכול - צומת גמה (232)   13     15 10 10 8.1 8.1 8.1 8.1 7.2             7.2                 15 15   10 8.1 8.1 8.1 8.1 7.2             7.2                  
 אשכול - צ.מעון (232)   10.5     13 13.2 13 10 10 10 10 10             3.8                 13 13   13 10 10 10 10 9             4.2                  
 אשכול - מועצה אזורית אשכול/232 (232)   10.5     13 13.5 9 10 10 10 10 10             3.8                 13 13   9 10 10 10 10 10             4.2                  
 עין הבשור - צ.עין הבשור (232)   8.7     10.5 15 9 12 12 12 12 10 8.1 7.2 3.8 2.9 3.8 3.8   3.8               10.5 10.5   9 13 12 12 12 10 10 8.1 7.2 4.2 3.8 3.8   3.8 8.1              
 רמת הנגב - צומת משאבים 40         4.8   16.5 15 15 15 15 15 15 15 13   13 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5                                                            
 רמת הנגב - מועצה אזורית רמת הנגב (40)         4.8   16.5 15 15 15 15 15 15 15 13   13 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5                                                            
 אשלים - מרכז 4.8 4.8 4.8 4.8     16.5 15 15 15 15 15 15 15 13 13 13 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 6.4 6.4 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 2.9                                 4.8          
 שדות נגב - צומת כפר עזה (232)           4.2 4.2       3.8   8.1 8.1 10 10 10 12 13     10.5       15         4.2           4.2 6.4 6.4 10 10 10.5 12 8.1 10.5 15 15     15 15 15
 שדות נגב - צומת קיבוץ סעד (232)           4.2 4.2       3.8   7.2 8.1 10 10 10 12 12     10.5       15         4.2           4.2 6.4 6.4 10 10 12 12 8.1 10.5 15 15     15 15 15
 שדות נגב - עלומים (232)           4.2 6       3.8   6 7.2 9 10 10 10 10     10.5       15         4.2           3.8 6 6.4 8.7 10 10 10 8.1 10.5 15 15     15 15 15
 אשכול - צומת בארי (232)           4.2 7.2 4.2 4.2 4.2 4.2 3.8             10             15         4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 3.8             10     15 15     15 15 15
 אשכול - צומת מעון (232)           10.5 13 10 10 10 10 9             4.2             13         10.5 10 10 10 10 8.7             4.2     13 13     13 13 13
 אשכול - צ.מועצה אזורית אשכול (232)           10.5 13.2 10 10 10 10 10             3.8             13         10.5 10 10 10 10 10             3.8     13 13     13 13 13
 עין הבשור - צומת עין הבשור (232)           10.5 13.5 12 12 12 12 10 8.1 7.2 4.2 2.9 4.2 3.8   3.8   6.4       10.5         10.5 12 12 12 12 10 10 6.4 6.4 4.2 3.8 2.9   2.9 6.4 10.5 10.5     10.5 10.5 10.5
 אשכול - צ.גבולות (232)           10 9 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1             3.8             10.5         10.5 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1             2.9     10.5 10.5     10.5 10.5 10.5
 מועצה אזורית שער הנגב - מכללת ספיר (232)               4.2 4.2 4.2   6 10 10 13.2 13.5 13.5 13.5 15     13       16.5           4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 10 10 10.5 10.5 10.5 10.5 10 13 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
 מועצה אזורית שער הנגב - צומת עלומים בארי (232)   13     15     3.8 3.8 3.8   3.8 7.2 8.1 10 10 10 10 12                 15 15     3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 4.2 7.2 8.1 10 10 10 12 8.1                
 מועצה אזורית שער הנגב - צומת מפלסים (232)               4.2 4.2 4.2   6 9 10 13 13.2 9 13.5 9     13       16.5           4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 8.7 10 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 13 16.5 16.5     16.5 16.5 16.5
 רמת הנגב - 'צומת ביר הדאג (222)   4.8       16.5                   10.5                             16.5 15 15 15 15 15 15 15 15 13 13 10.5 10.5 10.5                
 רמת הנגב - מועצה אזורית רמת הנגב (40)   4.8       16.5                   10.5                                                                        
 רמת הנגב - רוח מדבר (211)   4.8       16.5                   10.5           10.5                 16.5 15 15 15 15 15 15 15 15 13 13 10.5 10.5 10.5 10.5              
 רמת הנגב - תחנה חקלאית נסיונית (211)   4.8       16.5                   10.5           10.5                 16.5 15 15 15 15 15 15 15 15 13 13 10.5 10.5 10.5 10.5              
 רמת הנגב - צומת אשלים (211)   4.8       16.5                   10.5           10.5                 16.5 15 15 15 15 15 15 15 15 13 13 10.5 10.5 10.5 10.5              
 רמת הנגב - צומת רביבים (222)         6.4                             8.7 8.7 8.7                                                            
 רמת הנגב - צומת ביר הדאג (222)         4.8                             10.5 10.5 10.5                                                            
 אשכול - צ.גבולות (222)   8.7     10.5                           3.8       8.7 8.7 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5                           3.8                  
 אשכול - צומת צאלים (222)   8.7     10.5                                   8.7 8.7 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5                                              
 רמת הנגב - צומת טללים (211)         4.8                                                                                              
 רמת הנגב - רוח מדבר (211)         2.9                                                                                              
 אשכול - קיבוץ צאלים (222)           13                         8.1                       13 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5             6.4             10.5 10.5 10.5
 מועצה אזורית שער הנגב - צומת מפלסים (232)   15     16.5     4.2 4.2 4.2   6 9 10 13 13.2 9 13.5 9                 16.5 16.5     4.2 4.2 4.2 4.2 6 7.2 9 10 13 13.2 13.5 13.5 9                
 רמת הנגב - פארק גולדה (222)   4.8     4.8 16.5                   10.5                             16.5 15 15 15 15 15 15 15 15 13 13 10.5 10.5 10.5                
 אשכול - צומת רעים (232)           10 9 7.2 7.2 7.2 7.2 6             8.1             15         8.7 6.4 6.4 6.4 6.4 6             6.4     15 15     15 15 15

 • לרשימת הנחות לחץ כאן
 • אתר bus.co.il הוא שרות פרטי, המידע ניתן ללא אחריות
 • חיפוש חדש


     

  הבהרות משפטיות | הוסף למועדפים | אפשרויות פירסום | מידע לסדרנים | צור קשר | תיק טיק טק

  אגד  דן  מטרונית  קווים  אפיקים  מטרופולין  נתיב אקספרס  ג'י בי טורס  נסיעות ותיירות נצרת  אוטובוסים מאוחדים נצרת  גולן  דן בדרום  דן באר שבע  סופרבוס  גלים  אגד תעבורה  הנתיב המהיר  רכבת  כרמלית  סיטיפס  ארקיע  ישראייר  מועצה אזורית אילות  כרמלית  ירושלים-רמאללה איחוד  ירושלים-אבו-תור-ענאתא איחוד  ירושלים-אלווסט איחוד  ירושלים-הר הזיתים  ירושלים - עיסאוויה מחנה שעפאט איחוד  ירושלים-דרום איחוד  ירושלים-צור באהר איחוד  מוניות מטרו קו  מוניות שי-לי  מוניות מאיה יצחק שדה  מוניות שירן נסיעות   מוניות יהלום תחבורה  מוניות גלים  אודליה מוניות בעמ  מוניות רב קווית 4-5  מוניות הדר לוד  

  אתר זה נבנה ומתוחזק ע"י פנתר שירותי אינטרנט