לוחות זמנים ומסלולים     חברות וטלפונים     הורד אפליקציית אנדרואיד     מצאתי טעות    

   


תעריפים לקו 147 (גולן)


מחיר נסיעה מקומית בקצרין: 3.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בטבריה: 10.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בהגליל התחתון: 10.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בכינרת מושבה: 2.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בעמק הירדן: 10.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בגולן: 10.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בבית חולים פורייה: 2.50 ש"חמוצא

 

יעד

 גולן - צומת קצרין צפון 9088 14 4.5                             14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14   15.5 15.5               14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 15.5 15.5 15.5
 גולן - צומת נשוט (91) 4.5 4.5                             14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14   15.5 15.5               14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 15.5 15.5 15.5
 גולן - צומת צנובר (91) 4.5 4.5                             14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14   15.5 15.5               14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 15.5 15.5 15.5
 גולן - מחנה ירדן/כביש 888 (888) 7.5 7.5                             14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 15.5   15.5 15.5               14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 15.5 15.5 15.5
 גולן - מחנה הרעם/כביש 888 (888) 7.5 7.5                             14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 15.5   15.5 15.5               14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 15.5 15.5 15.5
 גולן - מסעף חד נס (888) 7.5 7.5                             10.5 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 15.5   15.5 15.5               10.5 10.5 10.5 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 15.5 15.5 15.5
 גולן - מסעף פארק הירדן (888) 7.5 7.5                             10.5 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 4.5   15.5 15.5               10.5 10.5 10.5 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 15.5 15.5 15.5
 גולן - צומת בית צידה (87) 10.5 10.5                             10.5 10.5 10.5 10.5 14 14 14 14 14 14 14 14 14   14 15.5               10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 14 14 14 14 14 14 14 14 14 3.5
 גולן - צומת יהודיה כביש 87/92 (92) 10.5 10.5                             10.5 10.5 10.5 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14   15.5 15.5               10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 14 14 14 10.5 14 14 14 15.5 15.5 15.5
 גולן - צומת מעלה גמלא (92) 10.5 10.5                             10.5 10.5 10.5 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14   15.5 15.5               10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 14 14 14 14 14 14 14 15.5 15.5 15.5
 גולן - מסעף רמות (92) 10.5 10.5                             10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5   14 14               10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 7.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 14 14 14
 גולן - מסעף חוף גולן (92) 10.5 10.5                             10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 14   14 14               10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 14 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 14 14 14
 גולן - צומת כורסי (92) 10.5 10.5                             4.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5   14 14               4.5 4.5 4.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 14 14 14
 גולן - חוף לבנון (92) 10.5 10.5                             4.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5   14 14               4.5 4.5 4.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 14 14 14
 עמק הירדן - חוף גופרה (92) 14 14 14 14 14 14 14 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 4.5 4.5                       10.5 10.5   14 14 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 4.5 4.5                             10.5 14 14  
 עמק הירדן - מסעף תל קציר (92) 14 14 14 14 14 14 14 14 14 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 7.5 7.5                       15.5 10.5   14 14 14 10.5 10.5 10.5 10.5 7.5 7.5                             10.5 14 14  
 עמק הירדן - צומת מעגן (92) 14 14 14 14 14 14 14 14 14 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 7.5 7.5                       3.5 7.5   14 14 14 10.5 10.5 10.5 10.5 7.5 7.5                             10.5 7.5 14  
 עמק הירדן - מסעף מעגן (92) 14 14 14 14 14 14 14 14 14 10.5 14 14 10.5 10.5 7.5 7.5                       3.5 14   10.5 10.5 14 14 14 10.5 10.5 7.5 7.5                             3.5 10.5 10.5  
 עמק הירדן - מכללת צמח (92) 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 10.5 10.5 7.5 7.5                       3.5 7.5 12 10.5 10.5 14 14 14 10.5 10.5 7.5 7.5                             3.5 10.5 10.5  
 עמק הירדן - חוף צמח (90) 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 10.5 10.5 7.5 7.5                       3.5 10.5 12 10.5 10.5 14 14 14 10.5 10.5 7.5 7.5                             10.5 10.5 10.5  
 עמק הירדן - מועצה אזורית עמק הירדן (90) 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 10.5 10.5 10.5 10.5                       3.5 10.5 12 10.5 10.5 14 14 14 10.5 10.5 10.5 10.5                             3.5 10.5 10.5  
 עמק הירדן - צומת דגניה ב (90) 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 10.5 10.5 10.5 10.5                       3.5 9 12 10.5 10.5 14 14 14 10.5 10.5 10.5 10.5                             3.5 10.5 10.5  
 עמק הירדן - דגניה א/מוזיאון בית גורדון (90) 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 10.5 10.5 10.5 10.5                       3.5 9 12 10.5 10.5 14 14 14 10.5 10.5 10.5 10.5                             3.5 10.5 10.5  
 עמק הירדן - בית ספר אזורי בית ירח (90) 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 10.5 10.5 10.5 10.5                       3.5 9 12 10.5 10.5 14 14 14 10.5 10.5 10.5 10.5                             3.5 10.5 10.5  
 עמק הירדן - מסעף אוהלו (90) 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 10.5 10.5 10.5 10.5                       2.5 7.5 12 10.5 10.5 14 14 14 10.5 10.5 10.5 10.5                             10.5 10.5 10.5  
 כינרת מושבה - מושבת כנרת 90 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 15.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 2.5   10.5 12 10.5 10.5 14 14 14 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 7.5 7.5 7.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5   10.5 10.5 10.5
 הגליל התחתון - צומת טבריה עילית (77) 14 14 14 14 14 15.5 15.5 15.5 4.5 14 14 14 10.5 14 10.5 10.5 10.5 10.5 7.5 14 7.5 10.5 10.5 9 9 9 7.5 10.5     3.5 3.5 14 14 14 10.5 15.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 7.5 14 7.5 7.5 10.5 9 9 9 7.5   3.5 10.5
 טבריה - מסעף הזורעים (768) 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 14 15.5 15.5 14 14 14 14 14 14 14 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 3.5 5   3.5 15.5 14 15.5 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 7.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 7.5 3.5   2.5
 בית חולים פורייה - מרכז רפואי פורייה/מחלקת יולדות 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 14 14 14 14 14 14 14 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 3.5   3.5   15.5 15.5 15.5 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 7.5 3.5 3.5 2.5
 גולן - חניון יהודיה/87 (87) 4.5 4.5                             10.5 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14   15.5 15.5               10.5 10.5 10.5 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 15.5 15.5 15.5
 גולן - צומת יהודיה (87) 10.5 10.5                             10.5 10.5 10.5 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14   14 15.5               10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 14 14 14 14 14 14 14 14 10.5 14 3.5
 גולן - צומת מעלה גמלא (92) 10.5 10.5                             10.5 10.5 10.5 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14   15.5 15.5               10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 14 14 14 14 14 14 14 15.5 15.5 15.5
 גולן - מסעף רמות (92) 10.5 10.5                             10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5   14 14               10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 14 14 14
 גולן - מסעף חוף גולן (92) 10.5 10.5                             10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 15.5   14 14               10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 14 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 14 14 14
 גולן - צ.כורסי (92) 10.5 10.5                             4.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5   14 14               4.5 4.5 4.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 14 14 14
 גולן - חוף לבנון (92) 10.5 10.5                             4.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5   14 14               4.5 4.5 4.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 14 14 14
 עמק הירדן - חוף גופרה (92) 14 14 14 14 14 14 14 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 4.5 4.5                       10.5 10.5   14 14 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 4.5 4.5                             10.5 14 14  
 עמק הירדן - צ.עין גבעת (92) 14 14 14 14 14 14 14 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 4.5 4.5                       10.5 10.5   14 14 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 4.5 4.5                             10.5 14 14  
 עמק הירדן - חניון עין גב (92) 14 14 14 14 14 14 14 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 4.5 4.5                       10.5 10.5   14 14 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 4.5 4.5                             10.5 14 14  
 עמק הירדן - מסעף האון (92) 14 14 14 14 14 14 14 14 14 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 7.5 7.5                       7.5 10.5   14 14 14 10.5 10.5 10.5 10.5 7.5 7.5                             10.5 14 14  
 עמק הירדן - מסעף האון (92) 14 14 14 14 14 14 14 14 14 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 7.5 7.5                       7.5 10.5   14 14 14 10.5 10.5 10.5 10.5 7.5 7.5                             4.5 14 14  
 עמק הירדן - מסעף תל קציר (92) 14 14 14 14 14 14 14 14 14 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 7.5 7.5                       7.5 10.5   14 14 14 10.5 10.5 10.5 10.5 7.5 7.5                             10.5 14 14  
 עמק הירדן - צומת מעגן (92) 14 14 14 14 14 14 14 14 14 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 7.5 7.5                       3.5 7.5   14 14 14 10.5 10.5 10.5 10.5 7.5 7.5                             3.5 7.5 14  
 עמק הירדן - מסעף מעגן (92) 14 14 14 14 14 14 14 14 14 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 7.5 7.5                       3.5 14   7.5 10.5 14 14 10.5 10.5 10.5 7.5 7.5                             3.5 4.5 7.5  
 עמק הירדן - מכללה איזורית עמק הירדן (92) 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 7.5 14 7.5 7.5                       3.5 7.5 12 10.5 10.5 14 14 14 10.5 14 7.5 7.5                             3.5 10.5 10.5  
 עמק הירדן - חוף צמח (92) 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 10.5 10.5 7.5 7.5                       3.5 7.5 12 10.5 10.5 14 14 14 10.5 10.5 7.5 7.5                             3.5 10.5 10.5  
 עמק הירדן - מועצה אזורית עמק הירדן (90) 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 10.5 10.5 10.5 10.5                       3.5 10.5 12 10.5 10.5 14 14 14 10.5 10.5 10.5 10.5                             3.5 10.5 10.5  
 עמק הירדן - 'דגניה ב (90) 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 10.5 14 10.5 10.5 10.5 10.5                       3.5 9 12 10.5 10.5 14 14 14 10.5 10.5 10.5 10.5                             3.5 10.5 10.5  
 עמק הירדן - 'דגניה א (90) 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 10.5 10.5 10.5 10.5                       3.5 9 12 10.5 10.5 14 14 14 10.5 10.5 10.5 10.5                             3.5 10.5 10.5  
 עמק הירדן - בית ספר אזורי בית ירח (90) 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 10.5 10.5 10.5 10.5                       3.5 9 12 10.5 10.5 14 14 14 10.5 10.5 10.5 10.5                             3.5 10.5 10.5  
 כינרת מושבה - חוף צינברי (90) 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 3.5 3.5 10.5 3.5 3.5 3.5 3.5 10.5   7.5 12 7.5 7.5 14 14 14 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 4.5 10.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5   7.5 7.5 7.5
 טבריה - חוף שיקמים (90) 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 5.5 10.5 5.5 5.5 4.5 4.5 4.5 4.5 2.5 4.5 4.5 9 12   7.5 14 14 14 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 5.5 5.5 5.5 3.5 4.5 4.5 4.5 3.5 7.5   10.5
 טבריה - שמעון דהאן (משטרה/שמעון דהאן) 14 14 14 14 14 14 14   14 14 14 14 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 5.5 5 2.5 5 2.5 3.5 5 5 5.5 2.5 10.5   4.5 14 14 14 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 5.5 5 3.5 2.5 3.5 3.5 5 3.5 2.5   10.5
 הגליל התחתון - צומת פוריה (77) 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 14 15.5 15.5 14 14 14 14 14 14 7.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5     3.5 3.5 15.5 10.5 15.5 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 7.5 4.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 7.5   3.5 3.5
 טבריה - מסעף הזורעים (768) 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 14 15.5 15.5 14 14 14 14 14 14 14 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 3.5 5   3.5 15.5 14 15.5 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 7.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 7.5 3.5   2.5
 עמק הירדן - בית חולים פוריה (768) 10.5 10.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 3.5 15.5 15.5 14 14 14 14                       10.5 10.5 10.5 2.5 2.5 15.5 3.5 15.5 14 14 14 14                             7.5 3.5 2.5  
 קצרין - צומת קצרין (9088)     4.5 4.5 4.5 7.5 7.5 7.5 7.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14   15.5 15.5 4.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 15.5 15.5 10.5
 הגליל התחתון - צומת פוריה (768)                                         12 12 12 12 12 12 12 12     5                                 12 12 12 12 12 12 12   5 10.5

 • לרשימת הנחות לחץ כאן
 • אתר bus.co.il הוא שרות פרטי, המידע ניתן ללא אחריות
 • חיפוש חדש


     

  הבהרות משפטיות | הוסף למועדפים | אפשרויות פירסום | מידע לסדרנים | צור קשר | תיק טיק טק

  אגד  דן  מטרונית  קווים  אפיקים  מטרופולין  נתיב אקספרס  ג'י בי טורס  נסיעות ותיירות נצרת  אוטובוסים מאוחדים נצרת  גולן  דן בדרום  דן באר שבע  סופרבוס  גלים  אגד תעבורה  הנתיב המהיר  רכבת  כרמלית  סיטיפס  ארקיע  ישראייר  מועצה אזורית אילות  כרמלית  תנופה  בית שמש אקספרס  אקסטרה  ירושלים-רמאללה איחוד  ירושלים-אבו-תור-ענאתא איחוד  ירושלים-אלווסט איחוד  ירושלים-הר הזיתים  ירושלים - עיסאוויה מחנה שעפאט איחוד  ירושלים-דרום איחוד  ירושלים-צור באהר איחוד  מוניות מטרו קו  מוניות שי-לי של   מוניות מאיה יצחק שדה  מוניות שירן נסיעות   מוניות יהלום תחבורה  מוניות גלים  אודליה מוניות בעמ  מוניות רב קווית 4-5  מוניות הדר לוד  

  אתר זה נבנה ומתוחזק ע"י פנתר שירותי אינטרנט