לוחות זמנים ומסלולים     חברות וטלפונים     הורד אפליקציית אנדרואיד     מצאתי טעות    

   


תעריפים לקו 25 (סופרבוס)


מחיר נסיעה מקומית ביבנאל: 2.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בקיבוץ אלומות: 2.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בטבריה: 10.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בפוריה עילית: 2.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בפוריה נווה עובד: 2.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בכינרת מושבה: 2.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בעמק הירדן: 10.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית במפעלים אזוריים צמח: 5.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בבית חולים פורייה: 2.50 ש"חמוצא

 

יעד

 בית חולים פורייה - מרכז רפואי פורייה/מחלקת יולדות 5.5 3.5   2.5 2.5 2.5 3.5 3.5 5.5 5.5 5.5 10.5 10.5 10.5 5.5 5.5 5.5 6 6 6 3.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 5.5 5.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 5.5 5.5 5.5 6 6 6
 פוריה נווה עובד - המייסדים ('נווה עובד א) 5.5 5.5 2.5   2.5 2.5 3.5 3.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 6 6 6 5.5 2.5 2.5 2.5   2.5 2.5 2.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 6 6 6
 עמק הירדן - 'מסעף נווה עובד ד (768) 5 5 2.5 2.5   2.5 3.5 3.5 5 5.5 5       5.5         6 5 2.5     2.5   2.5 2.5 5 5.5             5.5          
 יבנאל - כפר עבודה 1 (768) 10.5 10.5 2.5 2.5 2.5   3.5   5.5 5.5 5.5 5 5 5 5.5 5.5 5.5 5.5 6 6 5 2.5 10.5 2.5 2.5 10.5 2.5 2.5 5.5 5.5 5 5 5 5 5 5 5.5 5.5 5.5 5.5 6 6
 קיבוץ אלומות - אלומות 2 5.5 5.5 3.5 3.5 3.5 3.5   2.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 6 6 5.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 6 6
 יבנאל - צ.אלומות (767) 10.5 10.5 3.5 3.5 3.5   2.5   5 5.5 5 5 5 5 5.5 10.5 10.5 10.5 10.5 6 5 3.5 10.5 21 3.5 10.5 3.5 3.5 5 5.5 5 5 5 5 5 5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 10.5
 כינרת מושבה - מסעף מושבת כנרת 767 10.5 10.5 5.5 5.5 5 5.5 5.5 5       3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 5.5 5.5 5 5 10.5 21 5.5 10.5 5.5 5     2.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 5.5 5.5
 כינרת מושבה - המושבה כנרת 2 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5       3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5     2.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 5.5 5.5
 כינרת מושבה - מוזיאון (767) 10.5 10.5 5.5 5.5 5 5.5 5.5 5       3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 5.5 5.5 5 5 10.5 21 5.5 10.5 5.5 5     2.5 3.5 2.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 5.5 5.5
 עמק הירדן - בית ספר אזורי בית ירח (90) 10.5 10.5 10.5 5.5   5 5.5 5 3.5 3.5 3.5       2.5         5.5 10.5 5     5.5   5.5 10.5 3.5 3.5             2.5          
 עמק הירדן - 'דגניה א (90) 10.5 10.5 10.5 5.5   5 5.5 5 3.5 3.5 3.5       2.5         5.5 10.5 5     5.5   5.5 10.5 3.5 3.5             2.5          
 עמק הירדן - 'דגניה ב (90) 10.5 10.5 10.5 5.5   5 5.5 5 3.5 3.5 3.5       2.5         5.5 10.5 5     5.5   5.5 10.5 3.5 3.5             2.5          
 עמק הירדן - מועצה אזורית עמק הירדן (90) 10.5 10.5 10.5 5.5   5 5.5 5 3.5 3.5 3.5       2.5         5.5 10.5 5     5.5   5.5 10.5 3.5 3.5             2.5          
 מפעלים אזוריים צמח - מפעלים אזוריים צמח (90) 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 3.5 3.5 3.5 2.5 2.5 2.5   3.5 3.5 3.5 4.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 3.5 3.5 3.5 2.5 2.5 2.5 2.5     3.5 3.5 3.5 4.5 4.5
 עמק הירדן - מסעף שער הגולן (90) 6 5.5 5.5 5.5   5.5 5.5 10.5 3.5 3.5 3.5       3.5         3.5 5.5 5.5     5.5   5.5 5.5 3.5 3.5             3.5          
 עמק הירדן - צומת אפיקים (90) 6 6 6 6   5.5 5.5 10.5 3.5 3.5 3.5       3.5         3.5 6 6     6   5.5 5.5 3.5 3.5             3.5          
 עמק הירדן - מסעף אשדות יעקב מאוחד (90) 7 7 6 6   6 6 10.5 5.5 5.5 5.5       4.5         2.5 7 6     6   6 6 5.5 5.5             4.5          
 אשדות יעקב (איחוד) - אשדות יעקב איחוד/מרכז 7 7 6 6 6 6 6 6 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 3.5 3.5 3.5 2.5   7 6 6 6 6 6 6 6 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 3.5 3.5 3.5 2.5 2.5
 עמק הירדן - בית חולים פוריה (768) 5 3.5 2.5 2.5   10.5 3.5 10.5 10.5 5.5 10.5       5.5         6 3.5 2.5     2.5   2.5 2.5 10.5 5.5             5.5          
 עמק הירדן - מסעף נווה עובד (768) 5 5 2.5 2.5   2.5 3.5 21 21 5.5 21       5.5         6 5 15.5     2.5   2.5 15.5 21 5.5             5.5          
 פוריה נווה עובד - המייסדים ('נווה עובד ב) 5.5 5.5 2.5   2.5 2.5 3.5 3.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 6 6 6 5.5 2.5 2.5 2.5   2.5 2.5 2.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 6 6 6
 עמק הירדן - 'צומת פוריה עילית ד (768) 5 5 2.5 2.5   10.5 3.5 10.5 10.5 5.5 10.5       5.5         6 5 2.5     2.5   2.5 2.5 10.5 5.5             5.5          
 פוריה עילית - הרימון (הרימון/דרך הים) 5.5 5.5 2.5 2.5 2.5 2.5 3.5 3.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 6 6 5.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5   2.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 6 6
 פוריה כפר עבודה - מסעף נווה עובד (768) 5 5 2.5 2.5 2.5 2.5 3.5 3.5 5 5.5 5 10.5 10.5 10.5 5.5 5.5 5.5 5.5 6 6 5 2.5 2.5 15.5 2.5 2.5 2.5   5 5.5 5.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 5.5 5.5 5.5 5.5 6 6
 כינרת מושבה - מסעף מושבת כנרת 767 10.5 10.5 5.5 5.5 5 5.5 5.5 5       3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 5.5 5.5 5 5 10.5 21 5.5 10.5 5.5 5     2.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 5.5 5.5
 כינרת מושבה - כביש 767/האומנים (767) 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5       3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5     2.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 5.5 5.5
 עמק הירדן - מסעף אוהלו (90) 5 10.5 10.5 5.5   5 5.5 5 2.5 2.5 2.5       3.5         5.5 10.5 5     5.5   5.5 5.5 2.5 2.5             3.5          
 עמק הירדן - בית ספר אזורי בית ירח (90) 10.5 10.5 10.5 5.5   5 5.5 5 3.5 3.5 3.5       2.5         5.5 10.5 5     5.5   5.5 10.5 3.5 3.5             2.5          
 עמק הירדן - דגניה א/מוזיאון בית גורדון (90) 10.5 10.5 10.5 5.5   5 5.5 5 3.5 3.5 2.5       2.5         5.5 10.5 5     5.5   5.5 10.5 3.5 3.5             2.5          
 עמק הירדן - צומת דגניה ב (90) 10.5 10.5 10.5 5.5   5 5.5 5 3.5 3.5 3.5       2.5         5.5 10.5 5     5.5   5.5 10.5 3.5 3.5             2.5          
 עמק הירדן - מועצה אזורית עמק הירדן (90) 10.5 10.5 10.5 5.5   5 5.5 5 3.5 3.5 3.5       2.5         5.5 10.5 5     5.5   5.5 10.5 3.5 3.5             2.5          
 עמק הירדן - חוף צמח (90) 10.5 10.5 10.5 5.5   5 5.5 5 3.5 3.5 3.5                 5.5 10.5 5     5.5   5.5 10.5 3.5 3.5             5          
 מפעלים אזוריים צמח - מפעלים אזוריים צמח (90) 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 3.5 3.5 3.5 2.5 2.5 2.5   3.5 3.5 3.5 4.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 3.5 3.5 3.5 2.5 2.5 2.5 2.5 5   3.5 3.5 3.5 4.5 4.5
 עמק הירדן - מסעף בית זרע (90) 6 5.5 5.5 5.5   5.5 5.5 5.5 3.5 3.5 3.5       3.5         3.5 5.5 5.5     5.5   5.5 5.5 3.5 3.5             3.5          
 עמק הירדן - מסעף שער הגולן (90) 6 5.5 5.5 5.5   5.5 5.5 5.5 3.5 3.5 3.5       3.5         3.5 5.5 5.5     5.5   5.5 5.5 3.5 3.5             3.5          
 עמק הירדן - צ.אפיקים (90) 6 6 6 6   5.5 5.5 5.5 3.5 3.5 3.5       3.5         3.5 6 6     6   5.5 5.5 3.5 3.5             3.5          
 עמק הירדן - מסעף אשדות יעקב מאוחד (90) 7 7 6 6   6 6 5.5 5.5 5.5 5.5       4.5         2.5 7 6     6   6 6 5.5 5.5             4.5          
 טבריה - מסעף הזורעים (768)     3.5 5.5 5 10.5 5.5 10.5 10.5 5.5 10.5 10.5 10.5 10.5 5.5 5.5 5.5 6 7 7     3.5 5 5.5 5 5.5 5 10.5 5.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 5.5 5.5 5.5 6 7 7
 טבריה - מסעף הזורעים (768)     3.5 5.5 5 5 5.5 5 5 5.5 5 10.5 10.5 10.5 5.5 5.5 5.5 6 7 7     3.5 5 5.5 5 5.5 5 5 5.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 5.5 5.5 5.5 6 7 7
 טבריה - בית קברות הזורעים (768)     2.5 2.5 2.5 2.5 3.5 3.5 5 5.5 5 5 5 5 5.5 5.5 5.5 6 6 6     2.5 15.5 2.5 2.5 2.5 2.5 5 5.5 5 5 5 5 5 5 5.5 5.5 5.5 6 6 6
 טבריה - מסעף אזור תעשיה (768)     5.5 5.5 5 10.5 5.5 10.5 10.5 5.5 10.5 10.5 10.5 10.5 5.5 6 6 6 7 7     5 5 5.5 5 5.5 5 10.5 5.5 5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 5.5 6 6 6 7 7

 • לרשימת הנחות לחץ כאן
 • אתר bus.co.il הוא שרות פרטי, המידע ניתן ללא אחריות
 • חיפוש חדש


     

  הבהרות משפטיות | הוסף למועדפים | אפשרויות פירסום | מידע לסדרנים | צור קשר | תיק טיק טק

  אגד  דן  מטרונית  קווים  אפיקים  מטרופולין  נתיב אקספרס  ג'י בי טורס  נסיעות ותיירות נצרת  אוטובוסים מאוחדים נצרת  גולן  דן בדרום  דן באר שבע  סופרבוס  גלים  אגד תעבורה  הנתיב המהיר  רכבת  כרמלית  סיטיפס  ארקיע  ישראייר  מועצה אזורית אילות  כרמלית  תנופה  בית שמש אקספרס  אקסטרה  ירושלים-רמאללה איחוד  ירושלים-אבו-תור-ענאתא איחוד  ירושלים-אלווסט איחוד  ירושלים-הר הזיתים  ירושלים - עיסאוויה מחנה שעפאט איחוד  ירושלים-דרום איחוד  ירושלים-צור באהר איחוד  מוניות מטרו קו  מוניות שי-לי של   מוניות מאיה יצחק שדה  אודליה מוניות בעמ  מוניות רב קווית 4-5  

  אתר זה נבנה ומתוחזק ע"י פנתר שירותי אינטרנט