לוחות זמנים ומסלולים     חברות וטלפונים     הורד אפליקציית אנדרואיד     מצאתי טעות    

   


תעריפים לקו 28 (נתיב אקספרס)


מחיר נסיעה מקומית במתת: 4.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בזרעית: 11.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בשומרה: 4.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בשלומי: 12.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית באבן מנחם: 4.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בנהריה: 12.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית במטה אשר: 11.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית במעלה יוסף: 11.50 ש"חמוצא

 

יעד

 שלומי - צומת חניתה (899) 6.5 6.5 6.5 8.5 6.5 9.5     9 11.5 11.5 8.5 5.5 9.5 11.5 9 8.5 8.5 8.5 5.5 9 5.5 6.5 6.5 14.5 8.5 8.5 33.5 14.5   5.5 5.5 5 9.5 6.5 12 11.5 6.5
 מעלה יוסף - מסעף יערה (899) 5.5 8.5 12 5.5 5.5 6.5 9 9   6       5.5 11.5 6 6         12 9.5 11.5 12 9.5 9.5 12 6.5 5.5   12            
 מעלה יוסף - מסעף אזור תעשיה גורן (899) 5.5 5.5 5.5 11.5 5.5 14.5 11.5 11.5   8.5       12 14.5 14.5 8.5         11.5 12 11.5 5.5 8.5 11.5 12 11.5 5   6.5            
 מעלה יוסף - סדנת גורן (899) 9.5 5 14.5 8.5 12 11.5 5.5 5.5   9       6 12 9 9         5.5 11.5 11.5 9.5 6.5 12 5.5 9.5 8.5   6            
 שומרה - שומרה ג מקלט 6.5 12 12 8.5 12 6.5 9.5 5.5 5.5 9 12 9.5 6     9.5   9.5 5 5.5 5.5 12 12 12 12 6.5 5.5 12 5 9.5 5.5 6.5 8.5 9.5 12 11.5 5 5
 זרעית - זרעית ב 5.5 9 5 6.5 12 9 9 5 6 9.5 14.5 9 9 9.5 6.5   9 12 6.5 8.5 8.5 9.5 12 6.5 6 8.5 5.5 9 6.5 9 6.5 9 9.5 9 5.5 9 9 9
 מעלה יוסף - מחנה בירנית (899) 8.5 11.5 9.5 8.5 12 12 8.5 5.5   6.5       5 12 6.5 8.5         5.5 5.5 11.5 6.5 6.5 8.5 12 12 9.5   9.5            
 מעלה יוסף - מסעף מחנה בירנית (899) 5.5 5.5 12 11.5 5.5 5.5 5.5 9   6.5       5.5 12 8.5 5.5         11.5 6.5 11.5 12 12 11.5 6.5 6.5 6.5   6.5            
 מעלה יוסף - צומת אדמית (899) 5.5 12 11.5 6.5 12 9.5 5.5 11.5   6.5       5.5 9 6.5 12         5 5.5 6.5 5 5.5 8.5 5 5.5 8.5   12            
 מעלה יוסף - מסעף גרנות הגליל (899) 12 12 5 12 6.5 6.5 9.5 9.5   6.5       9.5 6.5 9 6.5         5.5 9.5 5.5 8.5 12 12 8.5 9.5 12   5.5            
 מעלה יוסף - מסעף נטועה (899) 8.5 11.5 11.5 12 6.5 9.5 11.5 8.5   6.5       5 12 9 11.5         5.5 9.5 6 6.5 8.5 6.5 12 12 12   12            
 שלומי - צומת חניתה (899) 5.5 5.5 5.5 6.5 6 6     9 11.5 11.5 8.5 5.5 5.5 6.5 5 5.5 8.5 5.5 9 5 9 5.5 12 6.5 6.5 12 5.5 11.5   11.5 6.5 5 9.5 6.5 12 8.5 12
 אילון - מסעף איילון (899) 5.5 8.5 8.5 12 6 5.5 11.5 11.5 6   8.5 5.5 9 9 6.5 9.5 6.5 5.5 6.5 6.5 5.5 8.5 6 8.5 8.5 8.5 9 12 5.5 12 6.5   12 6.5 12 6 6.5 8.5
 מעלה יוסף - מסעף גרנות הגליל (899) 6.5 9 33.5 5.5 12 5.5 8.5 8.5   5.5       9.5 12 9 5.5         5.5 9.5 11.5 14.5 8.5 8.5 14.5 12 11.5   12            
 שומרה - מסעף זרעית (8992) 6.5 9.5 6.5 5 11.5 11.5 11.5 6.5 11.5 6.5 14.5 12 12     6.5   12 12 12 12 14.5 12 5 8.5 12 12 12 5.5 12 9 6 5.5 6.5 12 8.5 12 5.5
 שומרה - מסעף שומרה מזרח (8992) 5 5 11.5 8.5 5.5 12 8.5 5.5 6 6.5 8.5 5.5 9     9   9 8.5 5.5 9 5.5 12 6 12 9.5 6.5 12 5 6.5 12 6.5 12 6.5 12 6 11.5 6.5
 מעלה יוסף - מסעף אבן מנחם צפון 8933 11.5 6.5 5 5.5 5.5 12 8.5 8.5   5.5       9.5 12 12 9         6 11.5 11.5 6 8.5 8.5 14.5 5 9   9            
 מעלה יוסף - בירנית (899) 14.5 11.5 11.5 12 9.5 8.5 9 5   5.5       5.5 12 8.5 9         5.5 12 11.5 6.5 6.5 6.5 12 6.5 12   12            
 מתת 5.5 5.5 9 9.5 6.5 6.5 5.5 9 12 8.5 11.5 5.5 5.5 12 14.5 9.5 5.5 6 5.5 11.5 5.5 4 6.5 9.5 12 11.5 8.5 5.5 9.5 6.5 5 5.5 12 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
 שלומי - צומת חניתה (899) 5.5 11.5 6.5 12 14.5 8.5     5.5 12 5 11.5 8.5 9.5 12 9 6.5 9 9.5 6.5 12 6.5 8.5 5.5 6 6.5 5.5 9.5 12   8.5 11.5 9 12 9.5 6.5 12 8.5
 אילון - מסעף איילון (899) 9.5 5.5 8.5 11.5 8.5 5 5.5 6.5 12   6.5 12 6 6.5 6 9 6.5 9 9.5 6.5 12 5.5 5.5 11.5 5 5 12 5.5 6.5 11.5 12   8.5 5.5 9 9.5 12 8.5
 מעלה יוסף - מסעף גורן (899) 12 8.5 6.5 9.5 5.5 5.5 5 5   12       8.5 5.5 9.5 12         12 12 6.5 12 33.5 11.5 5.5 5.5 9   8.5            
 מעלה יוסף - סדנת גורן (899) 6.5 6 15.5 8.5 6.5 11.5 6.5 6.5   12       12 12 5.5 12         5.5 11.5 12 14.5 9.5 14.5 6.5 6.5 9.5   9            
 מטה אשר - אכזיב/מולר (4)             8.5 6.5 12 6 11.5 14.5 9.5 5.5 9.5 9 11.5 8.5 9.5 8.5 6.5 5.5               6.5 11.5 8.5 8.5 6.5 9.5 12 9.5 5.5
 מטה אשר - צומת גשר הזיו (4)             5 6.5 6.5 6 8.5 6.5 6.5 9 5.5 5 6.5 6.5 9.5 11.5 8.5 6               5.5 11.5 5.5 6.5 9.5 6.5 5.5 5.5 11.5
 מטה אשר - מסעף לימן (4)             8.5 6.5 5.5 12 11.5 5.5 8.5 8.5 5 6.5 8.5 5.5 8.5 11.5 12 9.5               12 6.5 11.5 9.5 12 8.5 12 12 11.5
 מטה אשר - כביש 4/היוצרים (4)             6.5 5.5 5.5 5.5 5.5 6.5 9.5 6.5 6.5 5.5 5 11.5 8.5 5.5 14.5 5.5               5.5 5.5 9.5 12 12 6.5 11.5 8.5 5.5
 מטה אשר - אכסניית הנוער יד ליד (4)             6.5 5.5 8.5 8.5 5.5 9 5 12 9.5 9 5 6.5 11.5 5.5 11.5 5.5               11.5 12 5.5 8.5 12 6 33.5 11.5 11.5
 מטה אשר - בית ספר שדה אכזיב (4)             6.5 5.5 12 8.5 5.5 33.5 14.5 12 6.5 5 11.5 5 9.5 12 11.5 9               6.5 11.5 8.5 6.5 5 15.5 12 11.5 12
 מטה אשר - מסעף בצת (899)             9.5 6 6.5 5.5 14.5 5.5 11.5 6.5 11.5 9 12 12 12 5.5 8.5 6.5               8.5 9.5 5 5.5 6.5 11.5 12 9.5 12
 מטה אשר - אכסניית הנוער יד ליד (4)             6.5 12 11.5 8.5 11.5 11.5 11.5 12 5 6.5 6 11.5 11.5 11.5 11.5 9.5               5.5 6.5 11.5 6.5 5.5 12 9 6 15.5
 מטה אשר - מסעף לימן (4)             8.5 6.5 9.5 8.5 8.5 8.5 6.5 6.5 12 8.5 9.5 8.5 6.5 12 6.5 11.5               6.5 5.5 5 33.5 12 9.5 6.5 8.5 5.5
 מטה אשר - צומת בצת (4)             8.5 12 9.5 9 11.5 8.5 12 5.5 12 5.5 6.5 8.5 8.5 11.5 6.5 8.5               5.5 8.5 12 11.5 12 14.5 11.5 6.5 11.5
 מטה אשר - צומת בצת (4)             33.5 5.5 12 12 12 14.5 5.5 12 12 9 12 14.5 12 6.5 12 5.5               9.5 5 5.5 5.5 8.5 6.5 12 12 5.5
 מטה אשר - מסעף בצת (899)             14.5 11.5 6.5 5.5 11.5 12 9.5 5 5.5 6.5 5 5 12 6.5 6.5 9.5               12 5.5 6.5 5.5 9.5 6.5 6.5 12 6.5
 מעלה יוסף - מחנה בירנית (899) 5.5 11.5 12 11.5 12 12 6.5 12   8.5       5 5.5 9 6.5         5.5 14.5 15.5 9.5 5.5 11.5 5.5 6.5 8.5   8.5            
 מעלה יוסף - מסעף שומרה (899) 11.5 33.5 12 12 11.5 12 12 12   6       11.5 8.5 9 6         5.5 8.5 9 5.5 6.5 11.5 12 6.5 6.5   9.5            
 מטה אשר - צומת בצת (4)             6.5 6 5.5 6 5.5 12 12 12 11.5 12 5.5 5.5 12 5.5 9.5 6.5               14.5 12 8.5 5.5 6.5 6.5 11.5 6.5 12
 מטה אשר - אכזיב/מולר (4)             6.5 5.5 9.5 6 12 9.5 11.5 12 12 12 12 11.5 5.5 6.5 12 6.5               8.5 5.5 5.5 12 9.5 11.5 8.5 9.5 14.5

 • לרשימת הנחות לחץ כאן
 • אתר bus.co.il הוא שרות פרטי, המידע ניתן ללא אחריות
 • חיפוש חדש


     

  הבהרות משפטיות | הוסף למועדפים | אפשרויות פירסום | מידע לסדרנים | צור קשר | תיק טיק טק

  אגד  דן  מטרונית  קווים  אפיקים  מטרופולין  נתיב אקספרס  ג'י בי טורס  נסיעות ותיירות נצרת  אוטובוסים מאוחדים נצרת  גולן  דן בדרום  דן באר שבע  סופרבוס  גלים  אגד תעבורה  הנתיב המהיר  רכבת  כרמלית  סיטיפס  ארקיע  ישראייר  מועצה אזורית אילות  כרמלית  בית שמש אקספרס  ירושלים-רמאללה איחוד  ירושלים-אבו-תור-ענאתא איחוד  ירושלים-אלווסט איחוד  ירושלים-הר הזיתים  ירושלים - עיסאוויה מחנה שעפאט איחוד  ירושלים-דרום איחוד  ירושלים-צור באהר איחוד  מוניות מטרו קו  מוניות שי-לי של   מוניות מאיה יצחק שדה  אודליה מוניות בעמ  מוניות רב קווית 4-5  

  אתר זה נבנה ומתוחזק ע"י פנתר שירותי אינטרנט