לוחות זמנים ומסלולים     חברות וטלפונים     הורד אפליקציית אנדרואיד     מצאתי טעות    

   


תעריפים לקו 28 (סופרבוס)


מחיר נסיעה מקומית במנחמיה: 2.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בטבריה: 10.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בבית שאן: 2.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בכינרת מושבה: 2.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בעמק הירדן: 10.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית במפעלים אזוריים צמח: 2.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בעמק המעיינות: 10.00 ש"חמוצא

 

יעד

 טבריה - חוף שיקמים (90) 3.8 5.6 4.4 5.6 5.6 3.8 5.6 6.2 2.5 6.2 7.4 5.6 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 5.6 2.5 4.4 4.4 4.4 4.4 7.4 6.2 6.2 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4
 עמק הירדן - מועצה אזורית עמק הירדן (90) 3.8 3.8         2.5           5.6 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 11.5 3.8           2.5           5.6 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 11.5
 מפעלים אזוריים צמח - מפעלים אזוריים צמח (90) 3.8 3.8 2.5 2.5 2.5 2.5   3.6 2.5 3.6 4.4 4.4 4.4 4.4 10 10 10 11.5 11.5 3.8 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5   3.6 3.6 3.6 4.4 4.4 4.4 4.4 10 10 10 10 10 11.5 11.5
 עמק המעיינות - בית יוסף (90) 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 10 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 2.5             7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 10 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4       2.5        
 עמק הירדן - חוף צמח (90) 3.8 3.8         2.5           7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 11.5 3.8           2.5           5.6 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 11.5
 מפעלים אזוריים צמח - מפעלים אזוריים צמח (90) 7.4 7.4 2.5 2.5 2.5 2.5   3.6 2.5 3.6 4.4 4.4 4.4 4.4 10 10 10 11.5 11.5 7.4 2.5 3.8 2.5 5.6 2.5   3.6 3.6 3.6 4.4 4.4 4.4 4.4 10 10 10 10 10 11.5 11.5
 מנחמיה - צומת מנחמיה (90) 7.4 6.2 5.6 5.6 5.6 5.6 4.4 3.6 3.6 3.6 2.5 2.5   3.6 3.6 4.4 4.4 11.5 11.5 6.2 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 4.4 3.6 3.6 3.6 2.5 2.5   3.6 3.6 4.4 4.4 4.4 4.4 11.5 11.5
 עמק המעיינות - מסעף מושב ירדנה (90) 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 10 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 2.5             7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 10 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4       2.5        
 בית יוסף - צומת ירדנה/בית יוסף (90) 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 10 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 2.5 2.5 2.5 3.6 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 10 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 2.5 2.5   2.5 2.5 3.6 3.6
 עמק המעיינות - אולפנה (90) 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 10 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4             7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 10 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4       2.5        
 עמק המעיינות - בית יוסף (90) 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 10 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 2.5             7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 10 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4       2.5        
 עמק המעיינות - צומת שאן (90) 7.4 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5             11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5       3.6        
 עמק הירדן - בית ספר אזורי בית ירח (90) 3.8 3.8         2.5           5.6 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 11.5 3.8           2.5           5.6 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 11.5
 עמק הירדן - 'דגניה א (90) 3.8 3.8         2.5           5.6 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 11.5 3.8           2.5           5.6 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 11.5
 עמק הירדן - 'דגניה ב (90) 3.8 3.8         2.5           7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 11.5 3.8           2.5           5.6 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 11.5
 עמק הירדן - מסעף שער הגולן (90) 2.5 2.5         2.5           3.6 3.6 3.6 4.4 4.4 11.5 11.5 2.5           2.5           3.6 3.6 3.6 4.4 4.4 4.4 4.4 11.5 11.5
 עמק הירדן - צומת אפיקים (90) 6.2 5.6         3.6           3.6 3.6 3.6 4.4 4.4 11.5 11.5 5.6           3.6           3.6 3.6 3.6 4.4 4.4 4.4 4.4 11.5 11.5
 עמק הירדן - אשדות יעקב/90 (90) 7.4 6.2         4.4           2.5 3.6 3.6 4.4 4.4 11.5 11.5 6.2           4.4           2.5 3.6 3.6 4.4 4.4 4.4 4.4 11.5 11.5
 עמק המעיינות - מסעף גשר (90) 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 4.4 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6             7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 4.4 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6       4.4        
 עמק המעיינות - מסעף קיבוץ נווה אור (90) 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 10 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 2.5             7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 10 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6       2.5        
 עמק המעיינות - מסעף מושב ירדנה (90) 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 10 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4             7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 10 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4       2.5        
 עמק המעיינות - מסעף חמדיה (90) 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5             7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5       3.6        
 עמק המעיינות - 71/90 (צומת שאן) 7.4 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5             11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5       7.4        
 עמק הירדן - דגניה א/מוזיאון בית גורדון (90) 3.8 3.8         2.5           5.6 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 11.5 3.8           3.8           5.6 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 11.5
 עמק הירדן - צומת דגניה ב (90) 3.8 3.8         2.5           5.6 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 11.5 3.8           2.5           5.6 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 11.5
 עמק הירדן - מועצה אזורית עמק הירדן (90) 3.8 3.8         2.5           7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 11.5 3.8           5.6           5.6 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 11.5
 עמק הירדן - מסעף שער הגולן (90) 5.6 3.8         3.6           3.6 3.6 3.6 4.4 4.4 11.5 11.5 3.8           3.6           3.6 3.6 3.6 4.4 4.4 4.4 4.4 11.5 11.5
 עמק הירדן - צומת אפיקים (90) 7.4 7.4         3.6           3.6 3.6 3.6 4.4 4.4 11.5 11.5 7.4           3.6           3.6 3.6 3.6 4.4 4.4 4.4 4.4 11.5 11.5
 עמק הירדן - מסעף אשדות יעקב מאוחד (90) 7.4 6.2         4.4           2.5 3.6 3.6 4.4 4.4 11.5 11.5 6.2           4.4           2.5 3.6 3.6 4.4 4.4 4.4 4.4 11.5 11.5
 עמק המעיינות - קיבוץ גשר (90) 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 4.4 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 2.5             7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 4.4 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6       4.4        
 עמק המעיינות - מסעף קיבוץ נווה אור (90) 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 10 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 2.5             7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 10 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6       2.5        
 עמק המעיינות - מסעף חמדיה (90) 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5             7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5       3.6        
 כינרת מושבה - חוף צינברי (90)     3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 5.6 2.5 6.2 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4   3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 7.4 5.6 5.6 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4
 כינרת מושבה - מושבת כנרת 90     3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 2.5 5.6 6.2 6.2 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 11.5   3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 7.4 3.8 3.8 7.4 6.2 6.2 6.2 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 11.5
 כינרת מושבה - מושבת כנרת 90     3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 2.5 5.6 6.2 6.2 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 11.5   3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 7.4 3.8 3.8 7.4 6.2 6.2 6.2 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 11.5
 מנחמיה - צומת מנחמיה (90) 7.4 7.4 5.6 5.6 7.4 5.6 4.4 3.6 3.6 3.6 2.5 2.5   3.6 2.5 4.4 2.5 11.5 11.5 7.4 5.6 5.6 5.6 7.4 7.4 4.4 3.6 3.6 3.6 2.5 2.5   2.5 2.5 2.5 4.4 4.4 2.5 11.5 11.5

 • לרשימת הנחות לחץ כאן
 • אתר bus.co.il הוא שרות פרטי, המידע ניתן ללא אחריות
 • חיפוש חדש


     

  הבהרות משפטיות | הוסף למועדפים | אפשרויות פירסום | מידע לסדרנים | צור קשר | תיק טיק טק

  אגד  דן  מטרונית  קווים  אפיקים  מטרופולין  נתיב אקספרס  ג'י בי טורס  נסיעות ותיירות נצרת  אוטובוסים מאוחדים נצרת  גולן  דן בדרום  דן באר שבע  סופרבוס  גלים  אגד תעבורה  הנתיב המהיר  רכבת  כרמלית  סיטיפס  ארקיע  ישראייר  כרמלית  ירושלים-רמאללה איחוד  ירושלים-אבו-תור-ענאתא איחוד  ירושלים-אלווסט איחוד  ירושלים-הר הזיתים  ירושלים - עיסאוויה מחנה שעפאט איחוד  ירושלים-דרום איחוד  ירושלים-צור באהר איחוד  מוניות שירן נסיעות   מוניות יהלום תחבורה  מוניות גלים  מוניות חי בעמ  מוניות רב קווית 4-5  מוניות הדר לוד  

  אתר זה נבנה ומתוחזק ע"י פנתר שירותי אינטרנט