לוחות זמנים ומסלולים     חברות וטלפונים     הורד אפליקציית אנדרואיד     מצאתי טעות    

   


תעריפים לקו 294 (נתיב אקספרס)


מחיר נסיעה מקומית בחורפיש: 11.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית במעונה: 4.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית במעלות תרשיחא: 12.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בנשר: 5.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בחיפה: 4.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית במשגב: 10.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית במעיליא: 4.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית באחיהוד: 4.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית באבו סנאן: 15.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בפסוטה: 11.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית באלקוש: 4.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בכפר יאסיף: 11.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בזבולון: 2.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית במטה אשר: 11.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית במעלה יוסף: 11.50 ש"חמוצא

 

יעד

 מעלה יוסף - מסעף אלקוש (8944) 8.5   11.5 11.5   8.5 6.5 9.5 11.5 8.5 8.5 5.5 5 5.5 6.5 5 5   6.5   9.5 8.5 9.5 11.5 9.5 6   8.5     11.5 6.5 14.5 11.5 12 5.5 11.5 12 5.5 11.5 5 5.5 9 5.5
 מעונה - מעליא/89 (89) 11.5   9.5 8.5   6.5 8.5 8.5 6.5 15.5 6 12 11.5 8.5 12 8.5 6.5   6.5   12 5 5.5 6 6.5 6.5         8.5 6 6.5 6.5 9.5 6.5 5 6 12 6.5 8.5 8.5 12 15.5
 מעיליא - מסעף מעליא (89) 11.5 11.5   8.5 12 12 12 5.5 8.5 8.5 12 12 8.5 6.5 8.5 11.5 11.5 5.5 6 5 5.5 5 12 5.5 5.5 12 8.5 6 6.5 6.5 12 5 11.5 6.5 8.5 5.5 8.5 12 5 5 9.5 5 11.5 12
 מטה אשר - מסעף נווה זיו (89) 6.5 11.5 8.5   11.5   6.5             9   12 9 11.5 6.5 5.5 8.5 5.5 9.5 6 5.5 6.5 5.5 9.5 6.5 5.5 5.5               5.5 5.5 12 5.5 9 12
 מעלה יוסף - צומת אלקוש (8944) 12   12 11.5   12 9.5 8.5 11.5 11.5 11.5 6.5 5.5 9.5 11.5 9 9   6   12 5 12 12 12 12   12     6 12 6.5 9.5 8.5 6.5 8.5 6.5 8.5 5 6 8.5 5.5 5
 מטה אשר - צומת געתון (89) 11.5 8.5 12   12   12             12   5 5.5 5.5 9.5 11.5 11.5 8.5 12 12 11.5 9.5 6.5 12 12 5.5 12               8.5 8.5 6 8.5 5.5 12
 חורפיש - צומת אלקוש (89) 6 6.5 12 6.5 9.5 12   6 5 8.5 5.5 9 5   9   9.5 5.5 9.5 12 6.5 9.5 8.5 9.5 5 12 8.5   11.5 12 11.5 12 9.5 6.5 5.5 8.5 5.5 11.5 12 12 11.5 12 6 33.5
 מטה אשר - משתלת כברי 89 6.5 9.5 5.5   8.5   6             8.5   9.5 8.5 6.5 8.5 6.5 5 11.5 6 8.5 9 6 11.5 12 8.5 12 12               6.5 11.5 12 11.5 8.5 9.5
 מטה אשר - צ.כברי (70) 12 11.5 8.5   11.5   5             11.5   12 8.5 11.5 5.5 11.5 8.5 9 9 12 8.5 6.5 11.5   11.5 11.5 11.5               6 12 6 9 6.5 5
 מטה אשר - מסעף נתיב השיירה (70) 5.5 8.5 8.5   11.5   8.5             5.5   6.5 6.5 11.5 12 6.5 6.5 6 6 9 9 6 6.5   14.5 9.5 8.5               5 9 5 6 5.5 8.5
 מטה אשר - מסעף שייח' דנון (70) 6.5 8.5 12   11.5   5.5             9   12 11.5 6.5 5 12 11.5 5.5 5.5 6.5 6 5 9.5   12 11.5 11.5               12 5 6 5.5 9.5 6
 מטה אשר - צומת כליל (70) 6.5 5.5 12   6.5   9             5   6 6 12 9.5 12 12 9.5 9.5 11.5 11.5 9.5 11.5   6.5 9.5 8.5               8.5 8.5 5.5 9.5 5 9
 מטה אשר - מסעף עמקה (70) 6.5 5 8.5   5.5   5             12   12 8.5 12 12 5.5 6.5 11.5 6 8.5 8.5 6.5 8.5   8.5 14.5 8.5               11.5 11.5 12 5.5 8.5 5
 חורפיש - כיכר סולטאן באשא (89) 5 5.5 6.5 9 9.5 12   8.5 11.5 5.5 9 5 12   5   9.5 6.5 5.5 6 12 8.5 5.5 6.5 5 12 8.5   11.5 6 9 9.5 6.5 12 9 5.5 9 8.5 6 8.5 8.5 6 12 11.5
 מטה אשר - מסעף בית העמק (70) 12 6.5 8.5   11.5   9             5   6 6.5 5 9 14.5 9.5 6 6 9 11.5 9.5 6.5   8.5 6.5 5.5               5 6 11.5 6 5.5 9
 חורפיש - כיכר חורפיש (89) 5.5 5 11.5 12 9 5   9.5 12 6.5 12 6 12   6   11.5 8.5 12 9 5.5 9.5 6.5 8.5 14.5 12 6   12 9 6.5 11.5 8.5 5.5 5.5 6.5 12 9.5 9 8.5 9.5 9 5 12
 מעלה יוסף - צומת אלקוש (89) 5.5   5.5 11.5   5.5 5.5 6.5 11.5 11.5 6.5 12 12 6.5 5 8.5 5   6.5   8.5 5.5 9.5 11.5 5 12   11.5     5 6.5 8.5 5.5 12 14.5 14.5 14.5 5.5 5.5 12 5.5 9 12
 אבו סנאן - מסעף אבו סנאן (70) 9.5 5 11.5 9 9 5.5 9.5 8.5 8.5 6.5 11.5 6 8.5 9.5 6.5 11.5   5 5 5.5 9 6 5.5 8.5 6.5 5.5 6   12 12 6 12 6.5 9.5 9.5 9 12 11.5   8.5 12 14.5 15.5 12
 כפר יאסיף - כפר יאסיף כביש 70 (70) 5.5 6.5 6 6.5 6 9.5 9.5 8.5 5.5 12 5 9.5 12 5.5 9 12 5 6.5   6.5     12 9.5 5.5 12 5   9 11.5 5.5 8.5 11.5 5 6.5 11.5 5 6 9     6.5 8.5 9
 מעלה יוסף - מסעף צוריאל (89) 12   5.5 11.5   5.5 6 5.5 11.5 5.5 15.5 11.5 11.5 11.5 11.5 12 9   9.5   11.5 8.5 12 5 11.5 9.5   12     6.5 5.5 6.5 12 8.5 6.5 5.5 6.5 8.5 8.5 6 8.5 5.5 6
 כפר יאסיף - עוקף כפר יאסיף 1 (70) 11.5 9.5 5.5 8.5 12 11.5 6.5 5 8.5 6.5 11.5 12 6.5 12 9.5 5.5 9 8.5   6     9.5 6.5 12 6 11.5   5 12 6.5 9.5 12 6 9.5 5.5 6.5 11.5 5     8.5 6.5 14.5
 כפר יאסיף - צומת ירכא/ג'וליס (70) 8.5 8.5 5 5.5 5 8.5 9.5 11.5 9 6 5.5 9.5 11.5 8.5 6 9.5 6 5.5   11.5     6.5 5.5 12 9 6.5   6 9.5 12 6.5 9.5 12 12 11.5 12 5 8.5     11.5 11.5 6
 משגב - מסעף טל אל (70) 6.5 9.5 12 9.5 12 12 8.5 6 9 6 5.5 9.5 6 5.5 6 6.5 5.5 9.5 12 6 9.5 6.5     9 6 11.5   5 5 8.5 11.5 5 9 12 11.5 12 12 12 12 9.5     8.5
 משגב - מסעף גדידה (70) 8.5 11.5 5.5 6 12 12 9.5 8.5 12 9 6.5 11.5 8.5 6.5 9 8.5 8.5 11.5 9.5 9 6.5 5.5     6.5 9 12   6 6 12 9 6.5 9.5 5.5 12 5 11.5 6 5 8.5     11.5
 מעלה יוסף - מסעף אלקוש צפון 8944 9.5   8.5 5.5   6.5 8.5 11.5 11.5 6.5 9.5 11.5 8.5 8.5 6.5 6 6   5   11.5 6.5 11.5 12 11.5 12   6.5     8.5 12 11.5 12 8.5 12 6.5 8.5 6.5 12 8.5 6.5 12 9
 אלקוש - אלקוש מרכז א 9.5 8.5 6 9.5 12 12   12                   11.5   12         8.5 6.5 6.5   12 12 8.5 6.5 6 9.5                    
 מעלה יוסף - מסעף אלקוש (8944) 11.5   6.5 6.5   12 11.5 8.5 11.5 14.5 12 6.5 8.5 11.5 8.5 12 12   9   5 6 5 6 5 5.5   12     11.5 6.5 6.5 12 14.5 14.5 6.5 14.5 9.5 6 9 9.5 6.5 11.5
 מעלה יוסף - צומת חוסן (89) 6.5   6.5 5.5   5.5 12 12 11.5 9.5 11.5 9.5 14.5 6 6.5 9 12   11.5   12 9.5 5 6 9 6   12     12 6.5 12 9 14.5 8.5 12 6 9.5 9.5 9 9.5 6.5 6.5
 נהריה - מסעף נווה זיו (89) 12 11.5 12 5.5 6 12 11.5 12 11.5 8.5 11.5 8.5 8.5 9 5.5 6.5 6 5 5.5 9.5 6.5 12 8.5 12 8.5 6.5 8.5 8.5 11.5 12   5.5 5.5 12 6.5 6.5 8.5 9.5 12 12 11.5 12 6 9
 מטה אשר - צומת געתון (89) 12 6.5 5   12   12             9.5   11.5 12 6.5 8.5 12 9.5 6.5 11.5 9 8.5 6.5 12 6.5 6.5 6.5 5.5               6.5 6.5 5 6.5 12 5.5
 מטה אשר - משתלת כברי 89 8.5 14.5 11.5   6.5   9.5             6.5   8.5 6.5 8.5 11.5 12 12 9.5 5 6.5 5 12 11.5 6 6.5 12 5.5               9.5 9.5 9 9.5 6.5 6.5
 מטה אשר - צ.כברי (89) 12 11.5 6.5   9.5   6.5             12   5.5 9.5 5.5 5 12 6 12 9 9.5 5.5 12 12 9.5 12 9 12               12 12 5.5 6.5 6.5 12
 מטה אשר - מסעף שייח' דנון (70) 11.5 12 8.5   8.5   5.5             9   5.5 9.5 12 6.5 6.5 9.5 12 12 5.5 5 12 8.5   14.5 14.5 6.5               9 5.5 5 12 8.5 5.5
 מטה אשר - צומת כליל (70) 11.5 5.5 5.5   6.5   8.5             5.5   6.5 9 14.5 11.5 12 5.5 11.5 11.5 12 9 6 12   14.5 8.5 6.5               9.5 9.5 6.5 11.5 6 8.5
 מטה אשר - מסעף עמקה (70) 14.5 11.5 8.5   8.5   5.5             9   12 12 14.5 5 5.5 6.5 12 12 5 5 12 6.5   6.5 12 8.5               11.5 12 8.5 12 9 5.5
 מטה אשר - מסעף בית העמק (70) 9.5 12 12   6.5   11.5             8.5   9.5 11.5 14.5 6 6.5 11.5 5 12 11.5 5.5 6.5 8.5   14.5 6 9.5               5 5 6.5 8.5 11.5 11.5
 אבו סנאן - מסעף אבו סנאן (70) 14.5 5.5 5 5.5 8.5 8.5 12 6.5 6 5 12 8.5 11.5 6 5 9   5.5 9 14.5 5 8.5 12 6 12 5.5 6.5   9.5 9.5 12 6.5 9.5 12 9 9.5 11.5 5   12 6 11.5 14.5 9.5
 כפר יאסיף - מסעף כפר יאסיף צפון 70 12 11.5 5 5.5 5 8.5 12 11.5 12 9 5 8.5 11.5 8.5 6 8.5 8.5 5.5   11.5     12 5 12 9 12   6 9.5 12 6.5 9.5 12 5.5 9.5 12 5 12     9.5 12 6
 כפר יאסיף - עוקף כפר יאסיף (70) 6.5 5 9.5 12 6 6 11.5 12 6 5 6 5.5 12 8.5 11.5 9.5 12 12   12     9.5 8.5 5.5 12 8.5   9 9 11.5 5 9 5.5 5 6.5 8.5 6.5 6     9.5 6.5 5.5
 משגב - מסעף גדידה (70) 5.5 5.5 5 5.5 8.5 8.5 12 11.5 9 6 5.5 9.5 5.5 6 6 9 14.5 5.5 6.5 11.5 8.5 11.5     12 11.5 6.5   9.5 9.5 12 6.5 9.5 6.5 12 11.5 12 8.5 11.5 9.5 9.5     8.5
 משגב - צומת יאסיף (70) 11.5 9 11.5 9 5.5 5.5 6 8.5 6.5 5.5 9.5 5 8.5 12 5.5 5 15.5 9 8.5 8.5 6.5 11.5     9.5 8.5 12   6.5 6.5 6 12 6.5 6.5 8.5 6 9 11.5 14.5 12 6.5     12
 אחיהוד - מסעף אחיהוד (70) 9.5 5.5 12 12 5 12 33.5 9.5 5 8.5 6 9 5 11.5 9 12 12 12 9 12 14.5 6 8.5 11.5 5 6.5 9   11.5 6.5 9 5.5 6.5 12 5.5 8.5 5.5 11.5 9.5 6 5.5 8.5 12  
 פסוטה - מסעף פסוטה (8925)   6 12 6.5 12 9.5 12 6 6.5 6 5 9.5 6.5 12 9.5 12 5.5 12 12 6.5 6 9 6 9     12 6.5 5.5 6 6.5 6.5 12 12 12 6 12 6.5 5.5 9 12 11.5 8.5 6.5
 פסוטה - מגרש כדורגל (8925)   8.5 11.5 6.5 12 11.5 6 6.5 12 5.5 6.5 6.5 6.5 5 12 5.5 9.5 5.5 5.5 6.5 11.5 8.5 6.5 8.5     9.5 9.5 11.5 6.5 12 12 8.5 12 11.5 11.5 14.5 9.5 14.5 12 6.5 5.5 11.5 9.5
 מעלה יוסף - צ.חוסן (89) 6.5   5 5.5   11.5 12 6.5 11.5 6.5 12 12 5.5 6 14.5 9 5.5   6.5   6 11.5 6 9 8.5 6.5   12     9.5 12 12 12 6.5 12 5.5 6.5 14.5 11.5 12 11.5 8.5 12

 • לרשימת הנחות לחץ כאן
 • אתר bus.co.il הוא שרות פרטי, המידע ניתן ללא אחריות
 • חיפוש חדש


     

  הבהרות משפטיות | הוסף למועדפים | אפשרויות פירסום | מידע לסדרנים | צור קשר | תיק טיק טק

  אגד  דן  מטרונית  קווים  אפיקים  מטרופולין  נתיב אקספרס  ג'י בי טורס  נסיעות ותיירות נצרת  אוטובוסים מאוחדים נצרת  גולן  דן בדרום  דן באר שבע  סופרבוס  גלים  אגד תעבורה  הנתיב המהיר  רכבת  כרמלית  סיטיפס  ארקיע  ישראייר  מועצה אזורית אילות  כרמלית  תנופה  בית שמש אקספרס  אקסטרה  ירושלים-רמאללה איחוד  ירושלים-אבו-תור-ענאתא איחוד  ירושלים-אלווסט איחוד  ירושלים-הר הזיתים  ירושלים - עיסאוויה מחנה שעפאט איחוד  ירושלים-דרום איחוד  ירושלים-צור באהר איחוד  מוניות מטרו קו  מוניות שי-לי של   מוניות מאיה יצחק שדה  אודליה מוניות בעמ  מוניות רב קווית 4-5  

  אתר זה נבנה ומתוחזק ע"י פנתר שירותי אינטרנט