לוחות זמנים ומסלולים     חברות וטלפונים     הורד אפליקציית אנדרואיד     מצאתי טעות    

   


תעריפים לקו 298 (מטרופולין)


כרטיסים תקופתיים
אזור חופשי יומי חופשי שבועי חופשי חודשי
חדרה ואדי ערה - גוש דן 37.50 162.50 423.00

מחיר נסיעה מקומית בערערה: 2.30 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בבית ברל: 5.60 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בטירה: 4.40 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בטייבה: 4.40 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בקלנסווה: 4.40 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בכפר קרע: 2.30 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית באום אל פחם: 2.30 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בדרום השרון: 10.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בלב השרון: 12.00 ש"חמוצא

 

יעד

 כפר קרע - צומת כפר קרע 16.5 16.5 16.5 16.5                                                                          
 כפר קרע - ח'אלת זבדה 16.5 16.5 16.5 16.5                                                                          
 כפר קרע - חאכורת אל עסלי ב 16.5 16.5 16.5 16.5                                                                          
 כפר קרע - חאכורת אל עסלי א 16.5 16.5 16.5 16.5                                                                          
 כפר קרע - ח'אלת זבדה 16.5 16.5 16.5 16.5                                                                          
 כפר קרע - ח'אלת זבדה/תחנת דלק 16.5 16.5 16.5 16.5                                                                          
 דרום השרון - צומת בית ברל 5.9 5.9 5.9                                                                            
 בית ברל - בית ברל/מרכז       5.9                                                                          
 טייבה - שייח מסעוד (444)   9.1           5.8         5.8         8.2 5.8 5.6                 5.6 5.6 5.6 5.6 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
 טייבה - כביש 444/טייבה (444)   9.1                                   5.6                 5.6 5.6 5.6 5.6 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
 קלנסווה - צומת קלנסאווה (5614)   9.1                               9.1 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6     5.6 5.6 5.6 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
 ערערה - 65/6524   16.5                       2.3 4.4 6.9 6.9 16.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 4.4 2.3       4.4 6.9 6.9 6.9
 ערערה - צומת משטרת עירון 65   16.5                       4.4 4.4 6.9 6.9 16.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 4.4 4.4       4.4 6.9 6.9 6.9
 טייבה - כביש 444/טבעת דרום 444         9.1 9.1                                                                      
 טייבה - כביש 444/טייבה (444)         9.1 9.1                                                                      
 טייבה - צומת שער אפרים (5614)         10.5   5.8 5.6       5.6 5.6           5.8                   5.8 6.9                      
 טייבה - צ.שער אפרים (5614)             5.8 5.8       5.6 5.6           5.8                   5.8 6.9                      
 לב השרון - אזור תעשייה קלנסוואה (5614)             5.8 5.8   5.6 5.8   4.4           5.8   5.8 5.8         5.8 5.8 4.4                        
 דרום השרון - צומת בית ברל (554)                 9.1   10.5                                                            
 דרום השרון - צ.רמת הכובש (554)                 9.1                                                                
 קלנסווה - צומת קלנסאווה (5614)                   5.6 5.6                                     6.9 6.9                    
 דרום השרון - צומת טירה (444)                   5.8 5.8   5.8                                                        
 דרום השרון - צומת צור נתן (444)                   5.8 5.6   5.8                 5.8                                      
 טייבה - תחנת דלק (444)   9.1                     5.8         9.1 5.8 5.6                 5.6 5.6 5.6 5.6 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
 טייבה - צומת שער אפרים (444)   9.1                     5.8         10.5 5.8 5.6                 5.6 5.6 5.6 5.6 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
 טייבה - צומת שער אפרים (5614)   10.5                     5.8         10.5 5.6 5.6                 5.6 6.9 5.6 5.6 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
 לב השרון - צומת בארותיים (57)   9.1                   6.9 6.9         9.1 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6       12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
 ערערה - צומת ברטעה (65)                           4.4 4.4 6.9 6.9                               4.4 2.3       4.4 6.9 6.9 6.9
 ערערה - צומת עארה (65)                           2.3 4.4 6.9 6.9                               4.4 2.3       4.4 6.9 6.9 6.9
 ערערה - צומת עין אלסהלה (65)                           4.4 4.4 6.9 6.9                               4.4 4.4       4.4 6.9 6.9 6.9
 ערערה - צומת משטרת עירון 65                           4.4 2.3 2.3 2.3                               4.4 4.4       4.4 4.7 6.9 4.7
 ערערה - צומת עארה (65)   16.5                       2.3 4.4 6.9 6.9 16.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 4.4 2.3       4.4 6.9 6.9 6.9
 כפר קרע - צומת כפר קרע (65)                             4.4 6.9 6.9                               15.5   2.3 2.3 4.4 4.4 6.9 6.9 5.9
 כפר קרע - צומת ברטעה (65)   16.5                         4.4 6.9 6.9 16.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 4.4   2.3 2.3 4.4 4.4 6.9 6.9 6.9
 מנשה - צ.כפר קרע (65)   16.5                       15.5 4.4 6.9 6.9 16.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5   4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 6.9 6.9 6.9
 בית ברל - אולם ספורט/בית ברל       5.9                           5.6 8.2 8.2 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 10.5 10.5 9.1 9.1 9.1 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
 קלנסווה - צומת קלנסאווה (5614)   10.5               5.8 5.8             10.5 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6   5.6 5.6 5.6 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
 לב השרון - צומת ניצני עוז (57)   9.1                               9.1 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6       12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
 אום אל פחם - מסעף מי עמי (65)   16.5                       4.4       16.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4        
 אום אל פחם - כביש 65/אום אל פאחם ב (65)   16.5                       6.9       16.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9        
 אום אל פחם - כביש 65/צומת אום אל פחם (65)   16.5                       5.9       16.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9        
 קלנסווה - צומת קלנסאווה (5614)             5.8 5.8   5.6 5.6               5.8   5.8 5.8         5.8 5.8   6.9 6.9                    
 טייבה - צומת טייבה (444)   9.1                                   5.6                 5.6 5.6 5.6 5.6 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
 טייבה - אל עריד (444)   9.1                                   5.6                 5.6 5.6 5.6 5.6 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
 טייבה - צ.טייבה (444)   9.1                               9.1   5.6                 5.6 5.6 5.6 5.6 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
 אום אל פחם - כביש 65/אום אל פאחם א (65)   16.5                       6.9       16.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9        
 דרום השרון - צומת רמת הכובש (554)   5.6                                     9.1 8.2       9.1 10.5 10.5 10.5 9.1 9.1 9.1 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
 דרום השרון - צ.טירה (554)   8.2               5.8 5.8   5.8               5.8 5.8         5.8 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
 דרום השרון - צומת צור נתן (444)   8.2                                     5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
 אום אל פחם - מסעף מי עמי (65)                           4.4                                     4.4 4.4 4.4 4.4 4.4        
 אום אל פחם - כביש 65/אום אל פאחם א (65)                           6.9                                     6.9 6.9 6.9 6.9 6.9        

 • לרשימת הנחות לחץ כאן
 • אתר bus.co.il הוא שרות פרטי, המידע ניתן ללא אחריות
 • חיפוש חדש


     

  הבהרות משפטיות | הוסף למועדפים | אפשרויות פירסום | מידע לסדרנים | צור קשר | תיק טיק טק

  אגד  דן  מטרונית  קווים  אפיקים  מטרופולין  נתיב אקספרס  ג'י בי טורס  נסיעות ותיירות נצרת  אוטובוסים מאוחדים נצרת  גולן  דן בדרום  דן באר שבע  סופרבוס  גלים  אגד תעבורה  הנתיב המהיר  רכבת  כרמלית  סיטיפס  ארקיע  ישראייר  כרמלית  ירושלים-רמאללה איחוד  ירושלים-אבו-תור-ענאתא איחוד  ירושלים-אלווסט איחוד  ירושלים-הר הזיתים  ירושלים - עיסאוויה מחנה שעפאט איחוד  ירושלים-דרום איחוד  ירושלים-צור באהר איחוד  

  אתר זה נבנה ומתוחזק ע"י פנתר שירותי אינטרנט