לוחות זמנים ומסלולים     חברות וטלפונים     הורד אפליקציית אנדרואיד     מצאתי טעות    

   


תעריפים לקו 300 (נתיב אקספרס)


מחיר נסיעה מקומית במשגב: 10.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית באבו סנאן: 15.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בשלומי: 12.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בעראמשה: 11.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בכפר יאסיף: 11.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בסח'נין: 3.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית במטה אשר: 11.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית במעלה יוסף: 11.50 ש"חמוצא

 

יעד

 מטה אשר - מסעף מצובה (70) 6     5.5   9             8.5 5.5 5 5 9.5 11.5   12 6.5 9.5 12 11.5   9.5 9.5         12 8.5 9.5 11.5 6 11.5 12
 עראמשה - עראמשה מרכז 8993   11.5 12 6 6 12 9.5 12 9 12 9 6 12 8.5 5 9 9.5 5 9.5 6.5 9.5 8.5 6.5   9.5 8.5 12 5.5 6 12 12 9 6 6.5 5 5.5 9.5 12
 מעלה יוסף - צומת אדמית (899) 6 6 6.5   9.5 6.5 12 8.5 12 11.5 12 6.5 5.5 9 8.5 11.5 9 8.5 8.5 14.5 6.5 12 11.5 9.5 5.5   11.5 6.5 11.5 5 8.5 9.5 8.5 6 6.5 8.5 14.5 9.5
 שלומי - מסעף מצובה (70) 12 12 5.5 6.5 9.5   5.5 9.5 12 12 11.5 9.5 6.5 12 5.5 6.5 5.5 9.5 5.5 12 9.5 11.5 12 9.5 5.5 5.5   8.5 12 8.5 8.5 6.5 12 9.5 11.5 12 12 6.5
 כפר יאסיף - עוקף כפר יאסיף 1 (70) 5 9 5.5 8.5 9.5 5.5 12 8.5 6.5 11.5 6.5 9.5 9       9.5 6.5 8.5 5.5 5 9 5 9.5 12 6.5 9.5 6 9.5 5.5 6.5 5     8.5 6.5 12 11.5
 כפר יאסיף - צומת ירכא/ג'וליס (70) 9 5.5 8.5 11.5 11.5 6.5 9 9 6 5.5 11.5 6 6       6.5 5.5 9.5 6.5 6 11.5 12 11.5 6.5 11.5 12 6 12 11.5 12 8.5     11.5 11.5 5.5 5
 אבו סנאן - מסעף אבו סנאן (70) 9 6.5 5.5 9.5 11.5 6.5 12 6 5 12 11.5 5   9 5 8.5 12 6 6.5 12 5 6 9 9 5.5 5.5 11.5 5 9 9.5 11.5   12 6 11.5 14.5 9 12
 כפר יאסיף - מסעף כפר יאסיף צפון 70 6 12 11.5 8.5 5.5 12 11.5 12 9 5 11.5 6 8.5       12 5 12 9 12 5 12 5 5.5 12 9.5 9.5 5.5 9.5 12 12     9.5 12 6 11.5
 כפר יאסיף - עוקף כפר יאסיף (70) 6.5 9.5 11.5 6 6.5 9.5 6.5 6 5 6 12 11.5 12       9.5 8.5 6 5 8.5 6.5 8.5 8.5 9.5 6.5 9 5.5 5 6.5 8.5 6     9.5 6.5 9.5 12
 אבו סנאן - מסעף אבו סנאן (70) 12 6 6.5 5.5 6.5 6.5 11.5 8.5 6.5 11.5 8.5 6.5   5 9 6 5.5 8.5 5.5 8.5 5 9 9.5 9.5 9 9.5 6.5 11.5 9.5 9 12   8.5 12 14.5 15.5 9 12
 משגב - צומת מושב יעד (805) 6.5 9 12 14.5 12 12 6.5 6 9.5 9.5 5 12 8.5 12 5.5 6.5     12         14.5 14.5 8.5 11.5 9 5.5 8.5 12 12 9 5        
 משגב - צומת אזור תעשייה תרדיון (805) 6.5 8.5 9.5 11.5 11.5 12 6.5 6.5 12 12 9.5 12 9.5 12 5 12     11.5           6.5 5.5 8.5 9 9.5 9.5 12 9 12 8.5        
 משגב - מסעף גדידה (70) 5 9 12 6.5 5.5 11.5 9.5 9 6 5.5 5.5 6 14.5 6.5 8.5 11.5     12         33.5 6.5 8.5 9.5 8.5 12 11.5 12 11.5 9.5 9.5        
 משגב - צומת מישגב (805) 9.5 6 12 14.5 9 12 5.5 5 8.5 8.5 12 11.5 9 11.5 12 5.5     6         9.5 8.5 14.5 6 6 12 12 9 9 6 9.5        
 מטה אשר - צ.כברי (70) 12     8.5   9.5             8.5 5.5 8.5 9 9 12   6 9.5 11.5 6.5 5   14.5 5.5         6 12 6 9 6.5 5 6.5
 מטה אשר - מסעף שייח' דנון (70) 12     11.5   12             11.5 5 11.5 5.5 5.5 6.5   9.5 12 5 12 8.5   6.5 5.5         12 5 6 5.5 9.5 8.5 9
 מטה אשר - צומת כליל (70) 12     5   8.5             9 11.5 5.5 11.5 11.5 12   8.5 9 5.5 9.5 6   6.5 8.5         9.5 9.5 6.5 11.5 6 12 9.5
 כפר יאסיף - כפר יאסיף כביש 70 (70) 8.5 8.5 5 9 9 12 8.5 5.5 12 5 12 9 5       12 9.5 6 12 6.5 6.5 12 9 12 14.5 12 6.5 6.5 11.5 5 9     6.5 8.5 11.5 5.5
 משגב - מסעף טל אל (70) 9.5 8.5 12 9 6.5 5.5 5 9 6 5.5 6 6 5.5 12 9.5 6.5     6.5         5.5 8.5 6.5 12 5.5 12 11.5 12 12 12 9.5        
 משגב - מסעף גדידה (70) 5 11.5 5.5 8.5 8.5 9.5 5 12 9 6.5 8.5 9 8.5 9.5 6.5 5.5     5.5         8.5 12 9.5 9.5 12 5.5 12 5 6 5 8.5        
 משגב - צומת יובלים (805) 8.5 11.5 6 12 8.5 11.5 12 11.5 6.5 5 6.5 5.5 9 6.5 9 11.5     5         6.5 12 8.5 6.5 11.5 9 5.5 6 6 5 6.5        
 עראמשה - עראמשה 1   6.5 5 9.5 9.5 9.5 5.5 5 5 8.5 6.5 11.5 9.5 9 9.5 11.5 5.5 8.5 5.5 14.5 12 6.5     5.5 6.5 14.5 6 12 6 9.5 9 5 8.5 33.5 14.5 9.5 6.5
 מעלה יוסף - צומת אדמית/8993 (8993) 8.5 11.5 12   14.5 5.5 9.5 14.5 11.5 6.5 6.5 6.5 9.5 14.5 6.5 11.5 6.5 9.5 5.5 8.5 12 8.5 5.5 6.5 11.5   5 8.5 11.5 6.5 12 5.5 12 6.5 8.5 6.5 14.5 8.5
 משגב - צומת יאסיף (70) 5.5 9 5.5 8.5 11.5 12 9 6.5 5.5 9.5 8.5 5.5 15.5 8.5 6.5 11.5     9.5         14.5 12 6.5 12 12 8.5 6 9 14.5 12 6.5        
 מטה אשר - חרבת אדמית 2 (8993) 11.5     6   12             6 8.5 9 5.5 8.5 11.5   9 11.5 11.5 8.5 6.5   11.5 8.5         6.5 12 9.5 9 9 6 9.5
 מטה אשר - חרבת אדמית (8993) 12     6.5   5.5             6.5 5 5.5 8.5 12 5.5   12 11.5 6 9.5 5   12 12         5.5 11.5 11.5 12 5.5 12 9.5
 מטה אשר - מסעף נתיב השיירה (70) 9     12   12             6.5 12 6.5 6 6 9   9.5 9 6.5 12 5   11.5 5         5 9 5 6 5.5 8.5 6
 מטה אשר - מסעף בית העמק (70) 6     6.5   9.5             6.5 9 9.5 6 6 9   12 6.5 5.5 12 11.5   6.5 9.5         5 6 11.5 6 5.5 11.5 5.5
 מטה אשר - צ.יבור (805) 9.5     8.5   5.5             5.5 6 8.5 9.5 6.5 5.5   12 11.5 5 11.5 5.5   5.5 11.5         6.5 12 6 12 9.5 6 9.5
 מטה אשר - חרבת אדמית 1 (8993) 9.5     5.5   5.5             9 12 12 6.5 8.5 12   14.5 6.5 12 6.5 5.5   11.5 11.5         5.5 5.5 9.5 6.5 12 8.5 9.5
 מטה אשר - מסעף שייח' דנון (70) 6     11.5   12             9.5 6.5 9.5 12 12 5.5   5.5 6 9 9.5 12   11.5 12         9 5.5 5 12 8.5 12 5
 מטה אשר - צומת חניתה (70) 6     9.5   9.5             6.5 9 9.5 11.5 6.5 8.5   12 12 8.5 11.5 9.5   14.5 5.5         11.5 5.5 6.5 5.5 11.5 9 11.5
 מטה אשר - צומת מנות עבדון (70) 9.5     12   5.5             11.5 8.5 12 9 5 5   6.5 6 12 6.5 5.5   9.5 6.5         12 11.5 6.5 9.5 9 5.5 5
 מטה אשר - מסעף עמקה (70) 9     12   11.5             8.5 12 6.5 11.5 6 8.5   5 8.5 6.5 9.5 6.5   6.5 14.5         11.5 11.5 12 5.5 8.5 12 6.5
 שלומי - צומת חניתה (899) 12 8.5 12 11.5 5.5   6.5 5.5 5 5.5 14.5 9.5 6.5 12 9.5 12 12 9.5 11.5 11.5 6.5 6.5 8.5 14.5 11.5 5   5.5 12 8.5 9.5 11.5 9.5 9 9.5 12 6 6.5
 מטה אשר - מסעף עמקה (70) 12     8.5   8.5             12 5 6.5 12 12 5   12 12 6 12 9.5   12 9.5         11.5 12 8.5 12 9 9 11.5
 משגב - 805/784 (צומת מישגב) 9.5 11.5 11.5 6.5 12 9.5 6 9.5 9 12 8.5 6.5 5 6.5 5 6     11.5         12 6.5 12 6.5 11.5 6 9 12 5 12 8.5        
 מטה אשר - צומת מנות עבדון (70) 5.5     6.5   8.5             11.5 6.5 6 6 5.5 12   9 11.5 11.5 9 6   8.5 5.5         5 9.5 5.5 8.5 12 6 9.5

 • לרשימת הנחות לחץ כאן
 • אתר bus.co.il הוא שרות פרטי, המידע ניתן ללא אחריות
 • חיפוש חדש


     

  הבהרות משפטיות | הוסף למועדפים | אפשרויות פירסום | מידע לסדרנים | צור קשר | תיק טיק טק

  אגד  דן  מטרונית  קווים  אפיקים  מטרופולין  נתיב אקספרס  ג'י בי טורס  נסיעות ותיירות נצרת  אוטובוסים מאוחדים נצרת  גולן  דן בדרום  דן באר שבע  סופרבוס  גלים  אגד תעבורה  הנתיב המהיר  רכבת  כרמלית  סיטיפס  ארקיע  ישראייר  מועצה אזורית אילות  כרמלית  תבל  כבל אקספרס  תנופה  בית שמש אקספרס  אקסטרה  ירושלים-רמאללה איחוד  ירושלים-אבו-תור-ענאתא איחוד  ירושלים-אלווסט איחוד  ירושלים-הר הזיתים  ירושלים - עיסאוויה מחנה שעפאט איחוד  ירושלים-דרום איחוד  ירושלים-צור באהר איחוד  מוניות מטרו קו  מוניות שי-לי של   מוניות מאיה יצחק שדה  מוניות שירן נסיעות   מוניות יהלום תחבורה  מוניות גלים  אודליה מוניות בעמ  מוניות רב קווית 4-5  מוניות הדר לוד  

  אתר זה נבנה ומתוחזק ע"י פנתר שירותי אינטרנט