לוחות זמנים ומסלולים     חברות וטלפונים     הורד אפליקציית אנדרואיד     מצאתי טעות    

   


תעריפים לקו 300 (נתיב אקספרס)


מחיר נסיעה מקומית במשגב: 10.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית באבו סנאן: 16.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בעראמשה: 4.10 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בכפר יאסיף: 11.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בסח'נין: 3.20 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית במטה אשר: 11.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית במעלה יוסף: 11.50 ש"חמוצא

 

יעד

 מטה אשר - מסעף מצובה (70) 5.9 9.1                 8.5 5.6 5 5 9.6 9.6   8.5 6.8 8.5 8.5                 11.5 6.8 9.1 6.8 11.5 5 6.8 5.9
 עראמשה - עראמשה מרכז 8993     11.5 5.9 5.9 9.6 12.5 12.5 9.1 5.9 12.5 8.5 5 9.1 9.6 5 9.6     8.5 6.8 9.6   5.6 5 12.5 6.8 12.5 11.5 9.1 5.9 6.8 5 5.9 5.6    
 עראמשה - עראמשה/יציאה 8993     11.5 9.1 9.1 11.5 5.6 5 12.5 9.1 5 9.6 5.9 12.5 11.5 5.9 11.5     9.6 11.5 11.5     5.9 5.6 8.5 5 12.5 12.5 9.1 8.5 5.9 9.1 5.9    
 מעלה יוסף - צומת אדמית (899) 5.9 9.1 5.9   9.6     11.5     5.6 9.1 8.5 11.5 9.1 8.5       12.5 11.5 5.6 11.5     5   8.5   9.6 8.5 5.9 6.8 9.6 8.5    
 כפר יאסיף - עוקף כפר יאסיף 1 (70) 5 5.9 9.1 8.5 9.6 12.5 8.5 11.5 6.8 9.6 9.1       9.6 6.8 8.5 5.6 5 9.1 5 12.5 9.6 5.9 6.8 5.6 5.9 6.8 8.5 5     8.5 6.8 6.8 12.5 11.5
 אבו סנאן - מסעף אבו סנאן (70) 9.1 12.5 6.8 9.6 11.5 12.5 5.9 12.5 11.5 5   9.1 5 8.5 12.5 5.9 6.8 12.5 5 5.9 9.1 5.6 11.5 5 5.6 9.6 11.5 11.5 12.5   12.5 5.9 11.5 6.8 15 9.1 12.5
 כפר יאסיף - מסעף כפר יאסיף צפון 70 5.9 9.1 12.5 8.5 5.6 11.5 12.5 5 11.5 5.9 8.5       12.5 5 12.5 9.1 12.5 5 12.5 5.6 9.6 9.6 12.5 9.6 8.5 12.5 11.5 12.5     9.6 6.8 12.5 5.9 11.5
 כפר יאסיף - עוקף כפר יאסיף (70) 6.8 8.5 9.6 5.9 6.8 6.8 5.9 5.9 12.5 11.5 12.5       9.6 8.5 5.9 5 8.5 6.8 8.5 9.6 9.1 5.6 9.6 6.8 5.9 8.5 9.6 5.9     9.6 8.5 6.8 9.6 12.5
 מטה אשר - מסעף שייח' דנון (70) 12.5 5   11.5             11.5 5 11.5 5.6 5.6 6.8   9.6 12.5 5 12.5                 12.5 5 5.9 5.6 5.9 9.6 8.5 9.1
 כפר יאסיף - צומת ירכא/ג'וליס (70) 9.1 12.5   11.5 11.5 9.1 9.1 5.6 11.5 5.9 5.9       6.8 5.6 9.6 6.8 5.9 11.5 12.5 6.8 12.5 5.9 12.5 11.5 11.5 12.5 5 8.5     11.5 11.5 11.5 5.6 5
 מטה אשר - צומת כליל (70) 12.5 5.6   5             9.1 11.5 5.6 11.5 11.5 12.5   8.5 9.1 5.6 9.6   8.5             9.6 9.6 6.8 11.5 9.1 5.9 12.5 9.6
 אבו סנאן - מסעף אבו סנאן (70) 12.5 5 5.9 5.6 6.8 11.5 8.5 11.5 8.5 6.8   5 9.1 5.9 5.6 8.5 5.6 8.5 5 9.1 9.6 9.1 6.8 11.5 5 9.1 12.5 12.5 5.6   8.5 12.5 15 8.5 16 9.1 12.5
 כפר יאסיף - כפר יאסיף כביש 70 (70) 8.5 9.6   9.1 9.1 8.5 5.6 5 12.5 9.1 5       12.5 9.6 5.9 12.5 6.8 6.8 12.5 12.5 12.5 6.8 9.6 11.5 9.1 5 12.5 9.1     6.8 6.8 8.5 11.5 5.6
 משגב - מסעף טל אל (70) 9.6 11.5 8.5 9.1 6.8 5 9.1 5.6 5.9 5.9 5.6 12.5 9.6 6.8     6.8         8.5 12.5 5.6 8.5 11.5 16 12.5 5 12.5 12.5 9.6          
 משגב - מסעף גדידה (70) 5 5.9   8.5 8.5 5 12.5 6.8 8.5 9.1 8.5 9.6 6.8 5.6               12.5 9.6 12.5 5.9 12.5 8.5 5 5.9 5.9 5 8.5          
 משגב - צומת מושב יעד (805)     9.1   12.5 6.8 5.9 9.6 5 12.5 8.5 12.5 5.6 6.8     12.5             9.1 11.5 8.5 12.5 12.5 8.5 12.5 9.1 5          
 משגב - צומת יובלים (805) 8.5 9.6 11.5 12.5 8.5 12.5 11.5 5 6.8 5.6 9.1 6.8 9.1 11.5     5         12.5 6.8 11.5 8.5 5.6 8.5 5.9 12.5 5.9 5 6.8          
 משגב - צומת אזור תעשייה תרדיון (805) 6.8 11.5 8.5 11.5 11.5 6.8 6.8 12.5   12.5 9.6 12.5 5 12.5     11.5         6.8   9.1 11.5 9.6   12.5 5.9 9.1 12.5 8.5          
 משגב - מסעף גדידה (70) 5 5.9 9.1 6.8 5.6 9.6 9.1 5.6 5.6 5.9 15 6.8 8.5 11.5     12.5         6.8 9.6 8.5 11.5 11.5 12.5 12.5 5 11.5 9.6 9.6          
 משגב - מסעף גודידה (70) 5.9 9.1   9.6 9.6   6.8 5.9 12.5 8.5 8.5 6.8 6.8 11.5     8.5         5.6 11.5 5 11.5 9.1 12.5 5.6 5.6 6.8 6.8 8.5          
 משגב - צומת יאסיף (70) 5.6 5.9 9.1 8.5 11.5 9.1 6.8 9.6 8.5 5.6 16 8.5 6.8 11.5     9.6         12.5 12.5 12.5 9.6 5.9 12.5 9.1 12.5 15 12.5 6.8          
 משגב - צומת מישגב (805)     5.9   9.1 5.6 5 8.5 12.5 11.5 9.1 11.5 12.5 5.6     5.9           5.9 5.9 9.6 12.5 9.1 9.1 6.8 9.1 5.9 9.6          
 מטה אשר - חרבת אדמית 2 (8993) 11.5 11.5   5.9             5.9   9.1   8.5     9.1 11.5 11.5 8.5   8.5             6.8 12.5 9.6 9.1   9.1 5.9 9.6
 מטה אשר - צומת כברי (70) 12.5 5.6                 8.5 5.6 8.5 9.1 9.1 12.5   5.9 9.6 11.5 6.8                 5.9 12.5 5.9 9.1 6.8 6.8 5  
 מטה אשר - צומת כברי (70) 5 5.9                 5 9.6 6.8 12.5 8.5 5.9   11.5 5.6 8.5 11.5                 5.6 12.5 9.6 11.5 11.5 9.6 9.6 12.5
 מטה אשר - מסעף בית העמק (70) 5.9 9.1                 6.8 9.1 9.6 5.9 5.9 9.1   12.5 6.8 5.6 12.5                 5 5.9 11.5 5.9 8.5 5.6 11.5 5.6
 מטה אשר - צומת יבור (805) 9.6 11.5                 5.6 5.9 8.5 9.6 6.8     12.5 11.5 5 11.5   11.5             6.8 12.5 5.9 12.5 8.5 9.6 5.9 9.6
 מטה אשר - חרבת אדמית 1 (8993) 9.6 11.5   5.6             9.1 12.5 12.5 6.8 8.5 12.5       12.5 6.8   11.5             5.6 5.6 9.6 6.8 5.6 12.5   9.6
 מטה אשר - עמקה 7 (70) 6.8 8.5                 12.5 9.1 5.9 11.5 16 8.5   12.5 12.5 8.5     5.6             11.5 8.5 5.9 12.5 12.5 12.5 9.1 11.5
 מטה אשר - צומת חניתה (70) 5.9 9.1   9.6             6.8 9.1 9.6 11.5 6.8 8.5   12.5 12.5 8.5 11.5                 11.5 5.6 6.8 5.6 9.6 11.5 9.1 11.5
 מטה אשר - צומת מנות עבדון (70) 9.6 11.5                 11.5 8.5 12.5 9.1 5 5   6.8 5.9 12.5 6.8                 12.5 11.5 6.8 9.6   9.1 5.6 5
 מטה אשר - מסעף עמקה (70) 9.1 12.5                 8.5 12.5 6.8 11.5 5.9 8.5   5 8.5 6.8                   11.5 11.5 12.5 5.6 12.5 8.5 12.5 6.8
 מטה אשר - מסעף עמקה (70) 12.5 5   8.5             12.5 5 6.8 12.5 12.5 5   12.5 12.5 5.9 12.5   9.6             11.5 12.5 8.5 12.5 5.6 9.1 9.1 11.5
 מטה אשר - מסעף בית העמק (70) 11.5 12.5                 5.6 12.5 8.5 5 5 5.9   8.5 9.1 12.5 5.9                 12.5 11.5 9.6 5 5.6 12.5 6.8 5.9
 משגב - 805/784 (צומת מישגב)     11.5   12.5 5.9 9.6 12.5 8.5 6.8 5 6.8 5 5.9     11.5             11.5 5.6 9.1 12.5 12.5 9.1 5 12.5 8.5          
 מטה אשר - צומת מנות עבדון (70) 5.6                   11.5 6.8 5.9 5.9 5.6 12.5   9.1 11.5 11.5 9.1                 5 9.6 5.6 8.5 5 12.5 5.9 9.6

 • לרשימת הנחות לחץ כאן
 • אתר bus.co.il הוא שרות פרטי, המידע ניתן ללא אחריות
 • חיפוש חדש


     

  הבהרות משפטיות | הוסף למועדפים | אפשרויות פירסום | מידע לסדרנים | צור קשר | תיק טיק טק

  אגד  דן  מטרונית  קווים  אפיקים  מטרופולין  נתיב אקספרס  ג'י בי טורס  נסיעות ותיירות נצרת  אוטובוסים מאוחדים נצרת  גולן  דן בדרום  דן באר שבע  סופרבוס  גלים  אגד תעבורה  הנתיב המהיר  רכבת  כרמלית  סיטיפס  ארקיע  ישראייר  כרמלית  ירושלים-רמאללה איחוד  ירושלים-אבו-תור-ענאתא איחוד  ירושלים-אלווסט איחוד  ירושלים-הר הזיתים  ירושלים - עיסאוויה מחנה שעפאט איחוד  ירושלים-דרום איחוד  ירושלים-צור באהר איחוד  מוניות שי-לי  מוניות מאיה יצחק שדה  מוניות שירן נסיעות   מוניות יהלום תחבורה  מוניות גלים  מוניות חי בעמ  מוניות רב קווית 4-5  מוניות הדר לוד  

  אתר זה נבנה ומתוחזק ע"י פנתר שירותי אינטרנט