לוחות זמנים ומסלולים     חברות וטלפונים     הורד אפליקציית אנדרואיד     מצאתי טעות    

   


תעריפים לקו 30 (סופרבוס)


מחיר נסיעה מקומית ביבנאל: 2.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בכפר תבור: 11.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בקיבוץ אלומות: 2.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בכפר כמא: 2.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בטבריה: 10.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בעפולה: 11.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בפוריה עילית: 2.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בפוריה כפר עבודה: 5.60 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בפוריה נווה עובד: 2.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בהגליל התחתון: 10.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בכינרת מושבה: 2.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בעמק הירדן: 10.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בעמק יזרעאל: 10.00 ש"חמוצא

 

יעד

 טבריה - חוף שיקמים (90) 3.8 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 7.4 7.4 7.4 7.4 10 10 11.5 11.5 11.5 11.5 12.5 12.5 5.6 5.6 5.6 7.4 5.6 10 5.6 10 5.6 10 5.6 5.6 11.5 11.5 11.5 3.8 7.4 12.5 12.5 14 11.5
 קיבוץ אלומות - אלומות 2 5.6 5.6 5.6 5.6 2.5 2.5   2.5 2.5 7.4 7.4 5.6 7.4 7.4 8.2 8.2 8.2 3.8 3.8 10 5.6 5.6 2.5 7.4 3.8 7.4 3.8 7.4 3.8 7.4 2.5 2.5 8.2 8.2 3.8 3.8 2.5 3.8 10 5.6 11.5
 הגליל התחתון - מסעף שרונה (767) 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 5.6 2.5   5.6 3.8 5.6 5.6 5.6 7.4 7.4 10 10 7.4 7.4 7.4   7.4 3.8 7.4 3.8 7.4 5.6 7.4 7.4 5.6 7.4 7.4 7.4 5.6 10 10 10 10
 יבנאל - מסעף סמדר 767 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6   5.6     5.6 5.6   3.8 5.6 7.4 7.4 7.4 7.4 10 10 5.6 5.6   5.6 5.6 5.6 5.6 3.8 5.6 5.6 5.6 5.6 7.4 3.8 7.4 7.4   10 10 10 10
 כפר תבור - כפר תבור מרכז (65) 10 10 10 10 7.4 7.4 8.2 8.2 7.4 5.6 5.6 7.4 5.6           5.6 5.6 10 10 10 5.6 8.2 5.6 7.4 5.6 8.2   7.4 7.4     3.8 3.8 7.4 5.6 5.6 7.4 7.4
 כפר תבור - צומת גזית (65) 11.5 10 10 10 3.8   8.2 8.2 7.4 7.4 7.4 7.4 5.6           5 5.6 10 10 8.2 7.4 3.8 5.6 3.8 5.6 3.8   3.8       3.8 3.8 7.4 12.5 5.6 12.5 7.4
 עמק יזרעאל - צומת נעורה (65) 11.5 11.5 11.5 11.5 3.8 3.8 3.8 10 3.8 3.8 10 10 7.4 7.4 5.6 5.6 5 5.6     11.5 11.5 10 10 3.8 7.4 3.8 7.4 3.8 7.4 3.8 3.8 5.6 5.6     3.8   3.8 12.5 11.5
 כפר תבור - צומת כפר תבור (767) 10 10 10 10 7.4 7.4 8.2 8.2 7.4 5.6 5.6 7.4 5.6           5.6 5.6 10 10 10 5.6 8.2 5.6 8.2 5.6 8.2   8.2 8.2     3.8 3.8 7.4 5.6 5.6 7.4 7.4
 עמק יזרעאל - צומת אום אל גאנם (65) 11.5 10 10 10 3.8 3.8 3.8 10 7.4 7.4 7.4 7.4 5.6 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8     10 10 10 7.4 3.8 5.6 3.8 5.6 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8     7.4   5.6 5.6 7.4
 עמק יזרעאל - צומת תבור (65) 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 7.4 7.4 7.4 7.4 5.6 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8     3.8 3.8 3.8 7.4 3.8 5.6 3.8 5.6 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8     7.4   3.8 5.6 5.6
 פוריה כפר עבודה - הרימון (כפר עבודה 2) 5.6 5.6 5.6 5.6   2.5 2.5 5.6 5.6 5.6 7.4 5.6 7.4 7.4 7.4 7.4 3.8 3.8 3.8 3.8 5.6 5.6 5.6 7.4 2.5 7.4 2.5 7.4 2.5 7.4 2.5   7.4 8.2 3.8 3.8 5.6 3.8   3.8 11.5
 יבנאל - כפר עבודה 1 (768) 5.6 5.6 5.6 5.6 2.5   2.5     2.5 7.4   7.4 7.4 7.4 7.4   3.8 3.8 3.8 5.6 5.6   7.4 2.5 2.5 2.5 7.4 2.5 7.4 10.5 2.5 7.4 8.2 3.8 3.8   11.5   3.8 11.5
 יבנאל - מסעף אלומות (767) 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6   2.5     2.5 7.4   7.4 7.4 8.2 8.2 8.2 3.8 10 10 5.6 5.6   7.4 2.5 2.5 2.5 7.4 3.8 7.4 2.5 2.5 8.2 8.2 10 3.8   10 10 11.5 11.5
 שרונה - ספריה 7.4 5.6 7.4 5.6 5.6 2.5 7.4 2.5 7.4   2.5 5.6 3.8 5.6 5.6 5.6 7.4 7.4 3.8 10 5.6 5.6 7.4 2.5 5.6 3.8 7.4 3.8 7.4 5.6 7.4 7.4 5.6 3.8 7.4 7.4 7.4 3.8 10 10 10
 כפר כמא - מסעף כפר כמא (767) 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 3.8 3.8 3.8   3.8 5.6 5.6 5.6 5.6 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 3.8 7.4   7.4   7.4 3.8 7.4 7.4 5.6 5.6 5.6 5.6 7.4 7.4 7.4 10 10
 כפר תבור - מסעף שדמות דבורה (767) 10 10 10 10 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 5.6 5.6 5.6 3.8           7.4 7.4 10 10 7.4 5.6 7.4 3.8 7.4 3.8 7.4   7.4 7.4     3.8 3.8 7.4 7.4 7.4 7.4 10
 כפר תבור - אום אל גאנם/65 (65) 11.5 10 10 10 3.8 3.8 3.8 3.8 7.4 7.4 7.4 7.4 5.6           5.6 5.6 10 10 3.8 7.4 3.8 5.6 3.8 5.6 3.8   3.8 3.8     3.8 3.8 7.4 5.6 5.6 5.6 7.4
 עמק יזרעאל - מסעף דברת (65) 3.8 3.8 10 10 3.8 3.8 10 10 10 10 10 10 7.4 7.4 5.6 5.6 5.6 5.6     3.8 10 10 10 3.8 7.4 3.8 7.4 3.8 7.4 3.8 3.8 5.6 5.6     10   10 5.6 10
 הגליל התחתון - מסעף שרונה (767) 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 5.6 2.5   5.6 3.8 5.6 5.6 5.6 7.4 7.4 10 10 7.4 7.4 7.4   7.4 5.6 7.4 3.8 7.4 5.6 7.4 7.4 5.6 7.4 7.4 7.4 5.6 10 10 10 10
 עמק הירדן - 'מסעף נווה עובד ד (768) 5.6 5.6 3.8 5 2.5 2.5 3.8 2.5 5.6 5.6 7.4 5.6 7.4 7.4 8.2 8.2 3.8 3.8 3.8 3.8 5.6 3.8 3.8 7.4   5.6 2.5 7.4   7.4   2.5 8.2 8.2 3.8 3.8 5.6 11.5 11.5 3.8 5.6
 פוריה נווה עובד - המייסדים ('נווה עובד א) 5.6 5.6 5.6 5.6 2.5 2.5 3.8 2.5 3.8 7.4 7.4 5.6 7.4 7.4 8.2 7.4 3.8 3.8 3.8 3.8 5.6 5.6 5.6 7.4 2.5 7.4   7.4 2.5 7.4 2.5 2.5 8.2 8.2 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 11.5
 עמק הירדן - 'מסעף נווה עובד ד (768) 5.6 5.6 5.6 5.6 2.5 2.5 3.8 3.8 5.6 7.4 7.4 5.6 7.4 7.4 8.2 8.2 3.8 3.8 3.8 3.8 5.6 5.6 3.8 7.4   7.4 2.5 7.4   7.4   2.5 8.2 8.2 3.8 3.8 5.6 11.5 11.5 3.8 11.5
 עמק הירדן - 'צומת פוריה עילית ד (768) 5.6 5.6 10.5 10.5 2.5 10.5 2.5 2.5 2.5 7.4 7.4 5.6 7.4 7.4 8.2 7.4 3.8 3.8 3.8 3.8 5.6 10.5 10.5 7.4   7.4 2.5 7.4   7.4   2.5 8.2 8.2 3.8 3.8 2.5 11.5 11.5 3.8 11.5
 כפר תבור - צומת גזית (65) 11.5 10 10 10 8.2 8.2 8.2 8.2 3.8 3.8 7.4 3.8 5.6           5.6 5.6 10 10 10 7.4 8.2 3.8 8.2 5.6 8.2   8.2 8.2     3.8 3.8 3.8 5.6 5.6 7.4 7.4
 עמק יזרעאל - צומת נעורה (65) 11.5 11.5 11.5 11.5 3.8 11.5 3.8 10 3.8 3.8 10 10 7.4 7.4 5.6 5.6 12.5 5.6     11.5 11.5 10 10 11.5 7.4 3.8 7.4 11.5 7.4 11.5 11.5 5.6 5.6     3.8   3.8 11.5 5.6
 נין - מסעף דברת/אלון תבור (65) 11.5 11.5 11.5 11.5     10 10 10 10 10 10 7.4 7.4 5.6 5.6 5.6 5.6 3.8 10 11.5 11.5 10 10 11.5 7.4 3.8 7.4 11.5 7.4 11.5 11.5 5.6 5.6 5.6 3.8 10 3.8     10
 נין - מסעף נין (65) 12.5 12.5 12.5 12.5 3.8 3.8 5.6 11.5 10 10 10 10 10 7.4 7.4 7.4 12.5 5.6 12.5 5.6 12.5 12.5 11.5 10 3.8 10 3.8 10 3.8 7.4 3.8 3.8 7.4 7.4 5.6 5.6 10 11.5     3.8
 עפולה - חטיבה תשע 32 (היכל התרבות/חטיבה תש''ע) 14 12.5 12.5 12.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 10 10 10 10 10 7.4 7.4 7.4 7.4 11.5 10 12.5 12.5 12.5 10 5.6 10 11.5 10 11.5 7.4 11.5 11.5 7.4 7.4 7.4 5.6 11.5 5.6 10 3.8  
 כינרת מושבה - חוף צינברי (90)         5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 7.4 7.4 5.6 7.4 10 10 10 11.5 11.5 11.5 3.8     5.6 7.4 5.6 10 5.6 7.4 5.6 10 5.6 5.6 10 11.5 11.5 3.8 5.6 11.5 11.5 12.5 14
 כינרת מושבה - מוזיאון (767)         5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 7.4 7.4 5.6 7.4 10 10 10 10 10 11.5 10     5 7.4 3.8 7.4 5.6 7.4 5.6 10 10.5 3.8 10 10 10 3.8 5.6 11.5 11.5 12.5 12.5
 כינרת מושבה - מסעף מושבת כנרת 767         5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 7.4 5.6 7.4 10 10 10 10 10 11.5 10     5 7.4 5 7.4 5.6 7.4 5.6 10 10.5 5 10 10 10 3.8 5.6 11.5 11.5 12.5 12.5
 כינרת מושבה - מושבת כנרת 90         5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 7.4 5.6 7.4 10 10 10 10 10 11.5 3.8     5.6 7.4 5.6 7.4 5.6 7.4 5.6 10 5.6 5.6 10 10 10 3.8 5.6 11.5 11.5 12.5 12.5
 כינרת מושבה - מסעף מושבת כנרת 767         5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 7.4 5.6 7.4 10 10 10 10 10 11.5 10     5 7.4 3.8 7.4 5.6 7.4 5.6 10 10.5 5 10 10 10 3.8 5.6 11.5 11.5 12.5 12.5
 כינרת מושבה - מושבת כנרת 90         5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 7.4 5.6 7.4 10 10 10 10 10 11.5 3.8     5.6 7.4 5.6 7.4 5.6 7.4 5.6 10 5.6 5.6 10 10 10 3.8 5.6 11.5 11.5 12.5 12.5
 כפר תבור - צומת כפר תבור (65) 10 10 10 10 7.4 7.4 8.2 8.2 7.4 5.6 5.6 7.4 5.6           5.6 5.6 10 10 10 5.6 8.2 5.6 8.2 5.6 8.2   8.2 8.2     3.8 3.8 7.4 5.6 5.6 7.4 7.4
 כפר כמא - שאפסוע' (מרפאה) 10 7.4 7.4 7.4 7.4 2.5 7.4 2.5 7.4 3.8 3.8 5.6   3.8 5.6 5.6 5.6 5.6 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 5.6 5.6   7.4   7.4 3.8 7.4 7.4 5.6 3.8 5.6 5.6 7.4 7.4 7.4 10 10
 פוריה כפר עבודה - מסעף נווה עובד (768) 5.6 5.6 3.8 5   2.5 2.5 2.5 3.8 7.4 7.4 5.6 7.4 7.4 8.2 7.4   3.8 3.8 3.8 5.6 5 3.8 7.4 2.5 7.4 2.5 7.4 2.5 7.4 2.5   8.2 8.2 3.8 3.8 3.8 11.5 11.5 3.8 11.5
 כפר כמא - מסעף כפר כמא (767) 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 3.8 3.8 3.8   3.8 5.6 5.6 5.6 5.6 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 3.8 7.4   7.4   7.4 3.8 7.4 7.4 5.6 5.6 5.6 5.6 7.4 7.4 7.4 10 10
 יבנאל - דרך המושבות (בית הראשונים) 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6   2.5     7.4 5.6   7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 3.8 10 5.6 5.6   5.6 5.6 7.4 3.8 7.4 5.6 5.6 2.5 3.8 7.4 3.8 7.4 7.4   3.8 10 10 11.5
 יבנאל - המייסדים (פארק גורן) 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6   2.5     7.4 5.6   7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 3.8 10 5.6 5.6   5.6 5.6 7.4 3.8 7.4 5.6 5.6 2.5 3.8 7.4 3.8 7.4 7.4   3.8 10 10 11.5
 יבנאל - צומת אלומות (767) 5.6 5.6 5 5 5.6   2.5     7.4 7.4   7.4 7.4 10 10 8.2 3.8 10 10 5.6 5   7.4 3.8 7.4 5.6 7.4 3.8 7.4 10.5 3.8 10 10 10 3.8   10 10 11.5 12.5

 • לרשימת הנחות לחץ כאן
 • אתר bus.co.il הוא שרות פרטי, המידע ניתן ללא אחריות
 • חיפוש חדש


     

  הבהרות משפטיות | הוסף למועדפים | אפשרויות פירסום | מידע לסדרנים | צור קשר | תיק טיק טק

  אגד  דן  מטרונית  קווים  אפיקים  מטרופולין  נתיב אקספרס  ג'י בי טורס  נסיעות ותיירות נצרת  אוטובוסים מאוחדים נצרת  גולן  דן בדרום  דן באר שבע  סופרבוס  גלים  אגד תעבורה  הנתיב המהיר  רכבת  כרמלית  סיטיפס  ארקיע  ישראייר  מועצה אזורית אילות  כרמלית  ירושלים-רמאללה איחוד  ירושלים-אבו-תור-ענאתא איחוד  ירושלים-אלווסט איחוד  ירושלים-הר הזיתים  ירושלים - עיסאוויה מחנה שעפאט איחוד  ירושלים-דרום איחוד  ירושלים-צור באהר איחוד  מוניות מטרו קו  מוניות שי-לי  מוניות מאיה יצחק שדה  מוניות שירן נסיעות   מוניות יהלום תחבורה  מוניות גלים  אודליה מוניות בעמ  מוניות רב קווית 4-5  מוניות הדר לוד  

  אתר זה נבנה ומתוחזק ע"י פנתר שירותי אינטרנט