לוחות זמנים ומסלולים     חברות וטלפונים     הורד אפליקציית אנדרואיד     מצאתי טעות    

   


תעריפים לקו 30 (סופרבוס)


מחיר נסיעה מקומית ביבנאל: 2.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בכפר תבור: 11.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בקיבוץ אלומות: 2.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בכפר כמא: 2.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בטבריה: 10.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בעפולה: 11.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בפוריה עילית: 2.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בפוריה נווה עובד: 2.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בהגליל התחתון: 10.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בכינרת מושבה: 2.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בעמק הירדן: 10.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בעמק יזרעאל: 10.00 ש"חמוצא

 

יעד

 טבריה - חוף שיקמים (90) 3.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 7 7 7 7 10 10 10 10 11.5 11.5     4.5 5.5 5.5 7 10   10   10     5.5 10 11.5 11.5 7 11.5   13.5 13.5 13.5
 קיבוץ אלומות - אלומות 2 5.5 5.5 5.5 3.5 3.5   2.5 5.5 7 7 5.5 7 7 7 7 8 8 10 10 5.5 5.5 2.5 7 7 3.5 7 3.5 7   3.5 3.5 7 8 8 5.5 8 10 11.5 11.5 11.5
 הגליל התחתון - מסעף שרונה (767) 7 7 10.5 7 7 7 7 5.5 2.5   5.5 3.5 5.5 5.5 5.5 10.5 7 10 10 7 7 7   3.5 7 3.5 7 5.5 7 7 7 5.5 7 7 5.5 7 10 10 10 10
 יבנאל - מסעף סמדר 767 5.5 5.5 5.5 5.5   5.5     5.5 5.5   5.5 5.5 10.5 7 10.5 7 10 10 5.5 5.5   5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 7 7 7   7 10 10 10 10
 כפר תבור - כפר תבור מרכז (65) 10 10 10 7 7 7 7 10.5 5.5 5.5 7 5.5           11.5 5.5 10 10 7 5.5 5.5 7 5.5     7   7     3.5 10.5 3.5 5.5 7 10.5 6.5
 כפר תבור - צומת גזית (65) 11.5 10 10 8 8 8 8 10.5 7 10.5 10.5 5.5           5 5.5 10 10 8 7 5.5 8 5.5     8   8     3.5 10.5 3.5 12 5.5 12 7
 עמק יזרעאל - צומת נעורה (65) 11.5 11.5 11.5 10 10 10 10 10 10 10 10 7 7 5.5 11.5 5 3.5     11.5 11.5 10 10 7 10 7   7 10   10 5.5 14.5   10     3.5 12 11.5
 כפר תבור - צומת כפר תבור (767) 10 10 10 7 7 7 7 10.5 5.5 5.5 7 5.5           5.5 5.5 10 10 11.5 5.5 5.5 7 5.5     7   7     3.5 10.5 3.5 5.5 7 10.5 7
 עמק יזרעאל - צומת אום אל גאנם (65) 11.5 10 10 8 8 8 8 11.5 7 7 7 5.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5     10 10 13.5 10.5 5.5 8 5.5   3.5 8   8 3.5 3.5   11.5     3.5 5.5 5.5
 עמק יזרעאל - צומת תבור (65) 11.5 10 10 8 8 8 8 11.5 7 7 7 5.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5     10 10 13.5 10.5 5.5 8 5.5   3.5 8   8 3.5 3.5   11.5     3.5 5.5 5.5
 יבנאל - מסעף אלומות (767) 5.5 5.5 5.5 3.5   2.5     7 7   7 7 7 7 8 8 10 10 5.5 5.5   7 7 3.5 7 3.5 7 3.5 3.5 3.5 7 8 8   8 10 11.5 11.5 11.5
 שרונה - ספריה 7 7 7 7 7 7 7 5.5   2.5 5.5 3.5 5.5 5.5 5.5 7 7 10 10 7 7 7 2.5 3.5   3.5 7 5.5     7 5.5 7 7 5.5 7 10 10 10 10
 כפר כמא - מסעף כפר כמא (767) 7 7 11.5 7 7 7 7 5.5 3.5 3.5 5.5   3.5 5.5 5.5 5.5 5.5 7 10.5 7 7 7 3.5   7     3.5 7   7 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 7 10 10 10
 כפר תבור - אום אל גאנם/65 (65) 11.5 10 10 8 8 8 8 7 7 7 7 5.5           3.5 3.5 10 10 8 7 5.5 8 5.5     8   8     3.5 7 3.5 3.5 3.5 5.5 5.5
 הגליל התחתון - מסעף שרונה (767) 7 7 7 7 7 7 7 5.5 2.5   5.5 3.5 5.5 5.5 5.5 7 7 10 10 7 10.5 10.5   3.5 7 3.5 7 5.5 7 7 7 5.5 10.5 10.5 5.5 10.5 10 10 10 10
 עמק הירדן - 'מסעף נווה עובד ד (768)   5.5 5.5   2.5   3.5     7 5.5 7 7 7 7 8 8 10 10   5.5 3.5 7     7   7     2.5 7 8 8   8 10 11.5 11.5  
 כפר תבור - צ.גזית (65) 11.5 10 10 8 8 8 8 10.5 7 7 7 5.5           14.5 5.5 10 10 13.5 10.5 5.5 8 5.5     8   8     3.5 10.5 3.5 5.5 7 7 6.5
 כינרת מושבה - חוף צינברי (90)       5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 7 7 5.5 7 10 10 10 11.5 11.5 11.5 11.5     5.5 7 7   7   10     5.5 10 11.5 11.5 5.5 11.5 11.5      
 כינרת מושבה - מוזיאון (767)       5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 7 7 5.5 7 10 10 10 10 10 11.5 11.5     5 7 7 5 7 5.5 10 5.5 10.5 5 10 10 10 5.5 10 11.5 15 20.5 20.5
 כינרת מושבה - מסעף מושבת כנרת 767       5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 7 10.5 5.5 11.5 10 10 10 10 10 11.5 11.5     5 7 7 5 7 5.5 10 5.5 10.5 5 10 10 10 5.5 10 11.5     20.5
 כפר תבור - מסעף שדמות דבורה (767) 10 10 10 7 7 7 7 5.5 5.5 5.5 5.5 3.5           7 10.5 10 10 7 5.5 3.5 7 3.5     7   7     3.5 5.5 3.5 7 7 7 7
 עמק יזרעאל - מסעף דברת (65) 11.5 11.5 11.5 10 10 10 10 10 10 10 10 10.5 10.5 12 5.5 5.5 3.5     11.5 11.5 10 10 7 10 7   7 10   10 5.5 5.5   10     12 5 15.5
 כינרת מושבה - מושבת כנרת 90       5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 7 7 5.5 7 10 10 10 10 10 11.5 11.5     5.5 7 7   7   10     5.5 10 10 10 5.5 10 11.5      
 כינרת מושבה - מסעף מושבת כנרת 767       5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 7 7 5.5 7 10 10 10 10 10 11.5 11.5     5 10.5 7 5 11.5 5.5 10 5.5 10.5 5 10 10 10 5.5 10 11.5 15 20.5 20.5
 עמק יזרעאל - צומת נעורה (65) 11.5 11.5 11.5 10 10 10 10 10 10 10 10 7 7 5.5 5.5 12 3.5     11.5 11.5 10 10 7 10 7   7 10   10 5.5 5.5   10     3.5 11.5 5.5
 נין - מסעף נין (65)   20.5   11.5 11.5 11.5 11.5 10 10 10 10 10 7 10.5 10.5 12 5.5 12 5   20.5 11.5 10 10 11.5 10   10.5 11.5   11.5 10.5 7 5.5 10 5.5 11.5     3.5
 פוריה כפר עבודה - הרימון (כפר עבודה 2) 5.5 5.5 5.5   2.5 3.5 3.5 5.5 7 7 5.5 7 7 7 7 8 8 10 10 5.5 5.5 3.5 7 7   7   7       7 8 8 5.5 8 10 11.5 11.5 11.5
 עמק הירדן - 'מסעף נווה עובד ד (768)   5 5   2.5 3.5 3.5 5.5   7 5.5 7 7 7 7 8 8 10 10   5 3.5 7 7   7 2.5 7     2.5 7 8 8 5.5 8 10 11.5 11.5  
 פוריה נווה עובד - המייסדים ('נווה עובד א)   5.5 5.5   2.5 3.5 3.5 5.5 7 7 5.5                   5.5 3.5 7 7 2.5         2.5 2.5       5.5          
 כפר תבור - צ.כפר תבור (65) 10 10 10 7 7 7 7 10.5 5.5 5.5 10.5 5.5           5.5 12 10 10 7 5.5 5.5 7 5.5     7   7     3.5 10.5 3.5 5.5 12 10.5 7
 כפר כמא - שאפסוע' (מרפאה) 7 7 7 7 7 7 7 5.5 3.5 3.5 5.5   3.5 5.5 5.5 5.5 5.5 7 7 7 7 7 3.5   7   7 3.5   7 7 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 7 10 10 10
 עמק הירדן - 'צומת פוריה עילית ד (768)   10.5 10.5   10.5 3.5 3.5 5.5   7 5.5                   10.5 10.5 7 7     2.5       2.5       5.5          
 פוריה כפר עבודה - מסעף נווה עובד (768) 5.5 5 5   2.5 3.5 3.5 5.5 7 7 5.5 7 7 7 7 8 8 10 10 5.5 5 3.5 7 7 2.5 7 2.5 7 2.5 2.5   7 8 8 5.5 8 10 11.5 11.5 11.5
 נין - מסעף דברת/אלון תבור (65)   15   11.5 11.5 11.5 11.5 10 10 10 10 10 7 12 7 5.5 3.5 3.5 12   15 11.5 10 10 11.5 10   10.5 11.5   11.5 7 7 3.5 10 3.5 3.5     3.5
 עפולה - חטיבה תשע 32 (היכל התרבות/חטיבה תש''ע)   20.5 20.5 11.5 11.5 11.5 11.5 10 10 10 10 10 7 7 6.5 7 5.5 11.5 15.5   20.5 11.5 10 10   10   7     11.5 7 6.5 5.5 10 5.5 5.5 3.5 3.5  
 יבנאל - כפר עבודה 1 (768) 5.5 5.5 5.5 2.5   3.5     7 7   7 7 7 7 8 8 10 10 5.5 5.5   7 7 2.5 7 2.5 7 2.5 10.5 2.5 7 8 8   8 10 11.5 11.5 11.5
 כפר כמא - מסעף כפר כמא (767) 7 7 7 7 7 7 7 5.5 3.5 3.5 5.5   3.5 5.5 5.5 5.5 5.5 7 7 7 11.5 10.5 3.5   7     3.5 7   7 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 7 10 10 10
 יבנאל - דרך המושבות (בית הראשונים) 5.5 5.5 5.5 5.5   5.5     5.5 5.5   5.5 5.5 10.5 10.5 10.5 7 10 10 5.5 5.5   5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5   5.5 5.5 10.5 10.5 11.5   11.5 10 10 10 10
 יבנאל - המייסדים (פארק גורן) 5.5 5.5 5.5 5.5   5.5     5.5 5.5   5.5 5.5 10.5 10.5 10.5 7 10 10 5.5 5.5   5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5   5.5 5.5 10.5 10.5 11.5   11.5 10 10 10 10
 יבנאל - צ.אלומות (767) 5.5 5 5 3.5   2.5     7 7   7 7 7 7 8 8 10 10 5.5 5   10.5 7 3.5 10.5 3.5 10.5 3.5 10.5 3.5 11.5 13.5 13.5   13.5 10 11.5 11.5 11.5

 • לרשימת הנחות לחץ כאן
 • אתר bus.co.il הוא שרות פרטי, המידע ניתן ללא אחריות
 • חיפוש חדש


     

  הבהרות משפטיות | הוסף למועדפים | אפשרויות פירסום | מידע לסדרנים | צור קשר | תיק טיק טק

  אגד  דן  מטרונית  קווים  אפיקים  מטרופולין  נתיב אקספרס  ג'י בי טורס  נסיעות ותיירות נצרת  אוטובוסים מאוחדים נצרת  גולן  דן בדרום  דן באר שבע  סופרבוס  גלים  אגד תעבורה  הנתיב המהיר  רכבת  כרמלית  סיטיפס  ארקיע  ישראייר  מועצה אזורית אילות  כרמלית  תנופה  בית שמש אקספרס  אקסטרה  ירושלים-רמאללה איחוד  ירושלים-אבו-תור-ענאתא איחוד  ירושלים-אלווסט איחוד  ירושלים-הר הזיתים  ירושלים - עיסאוויה מחנה שעפאט איחוד  ירושלים-דרום איחוד  ירושלים-צור באהר איחוד  מוניות מטרו קו  מוניות שי-לי של   מוניות מאיה יצחק שדה  אודליה מוניות בעמ  מוניות רב קווית 4-5  

  אתר זה נבנה ומתוחזק ע"י פנתר שירותי אינטרנט