לוחות זמנים ומסלולים     חברות וטלפונים     הורד אפליקציית אנדרואיד     מצאתי טעות    

   


תעריפים לקו 343 (אגד)


מחיר נסיעה מקומית בכפר כאבול: 4.10 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בכפר מנדא: 3.80 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית באעבלין: 5.90 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בג'דידה מכר: 11.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בנצרת: 5.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בעכו: 4.10 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בשפרעם: 10.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית באחיהוד: 4.10 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בכפר יאסיף: 11.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בתמרה: 5.90 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בהסוללים: 5.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בעמק יזרעאל: 10.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית במטה אשר: 11.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בנוף הגליל: 12.50 ש"חמוצא

 

יעד

 ביר אל מכסור - מגרש ספורט/קופת חולים לאומית 16 16     8.2 8.2 9.1 9.1 14.5   16 16 16 16 14.5 14.5 12.5 12.5   10.5   10.5     5   8.2 9.1 9.1 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 16 16 16
 שפרעם - חניון שפרעם 16 16   8.2     8.2 5 14.5   16 16 16 16 14.5 14.5 12.5 12.5   10.5   10.5     8.2 8.2   8.2 10.5 14.5 10.5 14.5 14.5 14.5 16 16 16
 יסעור - מסעף 21.5 21.5   14.5 14.5 14.5 14.5 14.5     9.1 9.1 9.1 9.1 21.5 21.5 21.5 21.5   21.5   21.5     16 14.5 14.5 14.5 10.5 5.9 5.9 5 5 5 9.1 9.1 9.1
 עכו - אברהם בן שושן/בן יהודה 27 27   16 16 16 14.5 14.5 9.1   8.2       27 27 21.5 21.5   21.5   21.5     21.5 16 16 14.5 10.5 10.5 10.5 10.5 8.2 8.2      
 ביר אל מכסור - מרכז הכפר 14.5 14.5   5 8.2 8.2 14.5 14.5 16   21.5 21.5 21.5 21.5 14.5 14.5 10.5 10.5   5.9   5.9         8.2 12.5 14.5 16 14.5 16 16 16 21.5 21.5 21.5
 כפר כאבול - כאבול כניסה 21.5 21.5   14.5 14.5 14.5 12.5 10.5 5.9 12.5 10.5 10.5 10.5 8.5 21.5 21.5 21.5 21.5   16   16     16 14.5 14.5 11.5 8.2     5.9 8.2 8.2 10.5 10.5 10.5
 כפר כאבול - מסעף 21.5 21.5   14.5 10.5 10.5 10.5 9.1 5.9   10.5 10.5 10.5 10.5 21.5 21.5 21.5 21.5   16   16     14.5 14.5 10.5 10.5 8.2     5.9 8.2 8.2 10.5 10.5 10.5
 אחיהוד - מסעף 21.5 21.5   14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 5   8.2 8.2 8.2 8.2 21.5 21.5 21.5 21.5   21.5   21.5     16 14.5 14.5 14.5 10.5 8.2 8.2 8.2     8.2 8.2 8.2
 עכו - אריה דושניצקי/יהודה בורלא 27 27   16 16 16 14.5 14.5 9.1   8.2       27 27 21.5 21.5   21.5   21.5     21.5 16 16 14.5 10.5 10.5 10.5 10.5 8.2 8.2      
 עכו - אריה דושניצקי/מוסד אחווה 27 27   16 16 16 14.5 14.5 9.1   8.2       27 27 21.5 21.5   21.5   21.5     21.5 16 16 14.5 10.5 10.5 10.5 10.5 8.2 8.2      
 ביר אל מכסור - צומת ביר אל מכסור (79)     10.5                     16         10.5   10.5   12.5         10.5                  
 נצרת - תחנה מרכזית נצרת       16 16 16 16 16 21.5   27 27 27 27       5.9   9.1   10.5     14.5 16 16 16 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 27 27 27
 נצרת - בי''ס סנט ג'וזף       16 16 16 16 16 21.5   27 27 27 27       5.9   9.1   10.5     14.5 16 16 16 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 27 27 27
 עכו - בן עמי/דוד רמז מכבי אש 27 27   16 16 16 14.5 14.5 9.1   8.2       27 27 21.5 21.5   21.5   21.5     21.5 16 16 14.5 10.5 10.5 10.5 10.5 8.2 8.2      
 עכו - העיר העתיקה 27 27 21.5 16 16 16 14.5 14.5 9.1 6.8 8.2       27 27 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 16 16 21.5 16 16 11.5 10.5 8.5 10.5 10.5 8.2 8.2      
 נצרת - סאפוריה/משטרה       14.5 14.5 14.5 16 16 21.5   27 27 27 27       5.9   9.1   10.5     14.5 14.5 14.5 16 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 27 27 27
 נצרת - סאפוריה/7008       14.5 14.5 14.5 16 16 21.5   27 27 27 27       5.9   9.1   10.5     14.5 14.5 14.5 16 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 27 27 27
 נצרת - סאפוריה/שכונת בילאל       12.5 12.5 12.5 14.5 14.5 21.5   21.5 21.5 21.5 21.5       5   8.2   8.2     10.5 12.5 12.5 14.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5
 צפורי - פארק ציפורי 5.9 5.9   12.5 12.5 12.5 14.5 14.5 21.5   21.5 21.5 21.5 21.5 5.9 5.9 5     8.2   8.2     10.5 12.5 12.5 14.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5
 כפר מנדא - צומת יפתחאל/אלון הגליל 10.5 10.5   10.5 10.5 10.5 14.5 14.5 21.5   21.5 21.5 21.5 21.5 10.5 10.5 8.2 8.2   5         5.9 10.5 10.5 14.5 16 16 16 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5
 עכו - צומת עכו מזרח 27 27   16 16 16 14.5 14.5 9.1   8.2       27 27 21.5 21.5   21.5   21.5     21.5 16 16 14.5 10.5 10.5 10.5 10.5 8.2 8.2      
 עכו - העצמאות/גיבורי סיני 27 27   16 16 16 14.5 14.5 9.1   8.2       27 27 21.5 21.5   21.5   21.5     21.5 16 16 14.5 10.5 10.5 10.5 10.5 8.2 8.2      
 שפרעם - רחוב 440/רחוב 317 16 16   8.2     8.2 5 14.5   16 16 16 16 14.5 14.5 12.5 12.5   10.5   10.5     8.2 8.2   8.2 10.5 14.5 10.5 14.5 14.5 14.5 16 16 16
 גדידה - מסעף גדידה מכר 27 27   16 16 16 14.5 14.5 9.1     8.2 8.2 8.2 27 27 21.5 21.5   21.5   21.5     21.5 16 16 14.5 10.5 10.5 10.5 10.5 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2
 הסוללים - צומת סוללים 9.1 9.1   10.5 10.5 10.5 14.5 14.5 21.5   21.5 21.5 21.5 21.5 9.1 9.1 8.2 8.2       5     5.9 10.5 10.5 14.5 16 16 16 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5
 ביר אל מכסור - מגרש ספורט/שכונה צפונית 16 16     8.2 8.2 9.1 9.1 14.5   16 16 16 16 14.5 14.5 12.5 12.5   10.5   10.5         8.2 9.1 9.1 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 16 16 16
 שפרעם - 200/עומר א סעסעני 16 16   8.2     8.2 5 14.5   16 16 16 16 14.5 14.5 12.5 12.5   10.5   10.5     8.2 8.2   8.2 10.5 14.5 10.5 14.5 14.5 14.5 16 16 16
 יבור - צומת יבור 21.5 21.5   14.5 14.5 14.5 12.5 12.5 5   10.5 10.5 10.5 10.5 21.5 21.5 21.5 21.5   21.5   21.5     16 14.5 14.5 12.5 8.2 5.9 5.9   8.2 8.2 10.5 10.5 10.5
 אחיהוד - צומת אחיהוד 21.5 21.5   14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 5   8.2 8.2 8.2 8.2 21.5 21.5 21.5 21.5   21.5   21.5     16 14.5 14.5 14.5 10.5 8.2 8.2 8.2     8.2 8.2 8.2
 תמרה - מרכז חלית שריף 21.5 21.5   9.1 10.5 10.5 8.2 8.2 10.5   10.5 10.5 10.5 10.5 21.5 21.5 21.5 21.5   16   16     14.5 9.1 10.5 8.2   8.2 8.2 8.2 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5
 ג'דידה מכר - מסעף גדידה מכר (85)                   12.5       4.7                               34              
 אעבלין - בית ספר מאר אליאס 16 16   9.1 8.2 8.2     14.5 12.5 14.5 14.5 14.5 11.5 16 16 14.5 14.5   14.5   14.5 9.1 10.5 12.5 9.1 8.2   8.2 11.5 10.5 12.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5
 עמק יזרעאל - צ.עילוט (79)                           21.5                   10.5                          
 עמק יזרעאל - פארק ציפורי (79)                           21.5                   10.5                          
 אחיהוד - מסעף אחיהוד (70)                           6.8                           12.5   12.5              
 עמק יזרעאל - פארק ציפורי (79)                           21.5                   10.5                          
 עמק יזרעאל - צומת סוללים (79)                           21.5                   10.5                          
 עמק יזרעאל - צ.אלון הגליל (79)                           16                   12.5       9.1                  
 אעבלין - צומת אעבלין מזרח 16 16   9.1 8.2 8.2     14.5   14.5 14.5 14.5 14.5 16 16 14.5 14.5   14.5   14.5     14.5 9.1 8.2   8.2 12.5 10.5 12.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5

 • לרשימת הנחות לחץ כאן
 • אתר bus.co.il הוא שרות פרטי, המידע ניתן ללא אחריות
 • חיפוש חדש


     

  הבהרות משפטיות | הוסף למועדפים | אפשרויות פירסום | מידע לסדרנים | צור קשר | תיק טיק טק

  אגד  דן  מטרונית  קווים  אפיקים  מטרופולין  נתיב אקספרס  ג'י בי טורס  נסיעות ותיירות נצרת  אוטובוסים מאוחדים נצרת  גולן  דן בדרום  דן באר שבע  סופרבוס  גלים  אגד תעבורה  הנתיב המהיר  רכבת  כרמלית  סיטיפס  ארקיע  ישראייר  כרמלית  כבל אקספרס  ירושלים-רמאללה איחוד  ירושלים-אבו-תור-ענאתא איחוד  ירושלים-אלווסט איחוד  ירושלים-הר הזיתים  ירושלים - עיסאוויה מחנה שעפאט איחוד  ירושלים-דרום איחוד  ירושלים-צור באהר איחוד  מוניות שי-לי  מוניות מאיה יצחק שדה  מוניות שירן נסיעות   מוניות יהלום תחבורה  מוניות גלים  מוניות חי בעמ  מוניות רב קווית 4-5  מוניות הדר לוד  

  אתר זה נבנה ומתוחזק ע"י פנתר שירותי אינטרנט