לוחות זמנים ומסלולים     חברות וטלפונים     הורד אפליקציית אנדרואיד     מצאתי טעות    

   


תעריפים לקו 352 (מטרופולין)


מחיר נסיעה מקומית בבאר טוביה: 2.40 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בנתיבות: 2.40 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בשפיר: 10.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בשדרות: 2.40 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בבאר שבע: 15.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית במרחבים: 10.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית באשדוד: 2.90 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בבני שמעון: 10.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית ביואב: 2.40 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בחוף אשקלון: 10.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בשדות נגב: 2.40 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בתעשיות שער הנגב: 2.40 ש"חמוצא

 

יעד

 חוף אשקלון - צומת אשכולות (232) 6.4 4.2     4.2 4.2         10.5 10.5   10.5 10.5 13 10.5         13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 15 15 15 15 15 15 15                                     13                    
 חוף אשקלון - צומת קיבוץ ניצנים (232) 6.4 4.2     4.2 4.2         10.5 10.5   10.5 10.5   10.5                                                                               13                    
 שפיר - צומת הודיה (232) 10.5 8.7 4.2 4.2   4.2 4.2 4.2 6.4 6.4 6.4 6.4   8.7 8.7 8.7 4.8         13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 15 15 15 15 15 15 15                                     13                    
 יואב - צומת גבעתי (232) 10.5 10.5 4.2 4.2 4.2   2.9 4.2 4.8 4.8 4.8 6.4 9 6.4 6.4 6 10         13 13 13 13 13 13 13 13 13 10 15 15 15 15 15 15 15               3.8     6 7.2 8.1 9         13 13.5 13.5 15   16 16 16 16 16 19
 חוף אשקלון - חוליקאת (232) 10.5 10.5     4.2 2.9         4.2 4.8   6.4 6.4   4.2         13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 15 15 10.5 10.5     4.8 4.2 2.9       4.2 4.2 6.4 6.4 8.7 10.5 13 13 13 13 13 13   13 13 13 13 13 15
 חוף אשקלון - ניבה (232) 10.5 10.5     4.2 4.2         4.2 4.2   4.8 4.8 6.4 4.2         13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 15 15                                     13                    
 תעשיות שער הנגב - מועצה אזורית שער הנגב (232) 15 13 13   8.7 6 6 6.4 4.2 4.2 4.2 4.2 2.9 2.9 2.4   2.4 3.8 3.8 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 6 6 6 6 10 10 10 10 10   12 12 13.5   9   8.1         6     6 4.2 3.8 3.8 4.2 4.2 4.2 4.2 4.8 4.2 6 10.5 10.5 10 10 10 10 12 13.5
 שער הנגב - מכללת ספיר (232) 10.5 10.5 10.5 10.5 4.8 10 4.2 4.2 2.9 2.9       2.9 2.9 2.4         6 6 6 7.2 7.2 8.1 9 9 10 10 10 10 10   12 12 13.5   9   13.2         9               4.2 4.2 4.8 4.8 4.2 8.1 10.5 9 10 10 10 10 12 13
 שער הנגב - צ.גבים (34) 10 13                         4.2 3.8         4.2 6 6 7.2 7.2 7.2 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 13 13 13 13 10   13.2                         4.2 6 4.2 6 7.2 7.2 8.1 9 9         13.2
 שער הנגב - צומת יכיני (34) 10 13                         4.2 4.2         4.2 4.2 4.2 6 6 6 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10 10 12 13 10   13.5                         4.2 4.2 4.2 4.2 6 6 7.2 8.1 8.1 9     10 12
 שדות נגב - צומת נתיבות (25) 15 13 13   13 13 12 13 10.5 10 10.5 10.5 6.4 6.4 7.2 4.2 6 6 6 4.2             4.2 4.2 4.2 4.2 4.8 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 10 8.7               12     9 9 7.2 7.2 4.2       2.4   4.2 4.2   6 6 8.1 8.1 9 10
 שדות נגב - מ.נתיבות (25) 10 13 13   13 13 13 13 10.5 10 10.5 10.5 6.4 6.4 7.2 4.2 6 6 6 4.2             4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 10 8.7 10   16         13     9 9 8.1 7.2 4.2       2.4   4.2 4.2 4.2 6 6 8.1 8.1 8.1 10
 שדות נגב - צומת הגדי (25) 10 13 13   13 13 13 13 10.5 10 10 10.5 8.1 8.1 8.1 4.2 7.2 7.2 7.2 6             4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 8.7 8.7 10   16         13.2     10 9 8.1 8.1 6       3.8   3.8 4.2 4.2 4.2 4.2 7.2 7.2 8.1 6
 שדות נגב - צומת שרשרת (25) 15 13 13   13 13 13 13 10.5 10 10 10.5 8.1 8.1 8.1 6 7.2 7.2 7.2 6             3.8 4.2 4.2 4.2 4.2 6.4 4.2 6.4 6 6.4 6 8.7               13.2     10 10 8.1 8.1 6       3.8   2.4 3.8   4.2 4.2 7.2 4.2 6 9
 בני שמעון - צומת תדהר (25) 13 15 13   13 13 13 13 13 12 10 10 10 10 9 6 9 10.5 10.5 10.5 6 4.2 4.2 4.2 3.8 3.8                 4.2 4.2     13   19         15     10 10 10 10 7.2 6 4.2 4.2 4.2 4.2 3.8             4.2  
 בני שמעון - צומת ברוש (25) 13 15 13   13 13 13 13 13 12 12 10 10 10 10 6 9 10.5 10.5 10.5 6 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2                 4.8 4.8     13.2   19         15     12 10 10 10 8.1 6 6 4.2 6 4.2 4.2             6  
 בני שמעון - עוף הנגב (25) 13.2 15 13   13 13 13 13 13 13 13 10.5 10 10 10 10 10 10 10.5 10.5 6.4 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2                 4.2 4.2     13.2   19         15     13 12 10 10 9 7.2 6 6 4.2 4.2 4.2             4.2  
 בני שמעון - צומת תפרח מזרח (25) 15 15 15   15 15 13 13 13 13 13 13 10.5 10.5       10.5 10.5 10.5 8.7 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4                 2.9 2.9                                                           3.8  
 מרחבים - צומת הנשיא/כביש310 (25) 15 15 15   15 15 15 13 13 13 13 13 13 12 13 12 12 12 13 10 10.5 6.4 6.4 6.4 6 6.4 4.2 4.8 4.2 4.2 3.8 2.9 2.9 2.9     4.2 4.2               16     13.5 13.5 13 13 10 9 9 8.1 8.1 8.1   4.2   4.2 4.2 4.2 3.8   4.2
 מרחבים - בי''ס אשל הנשיא (25) 15 15 15   15 15 15 13 13 13 13 13 13 13 13 12 12 13 13 10 10 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 4.2 4.8 4.2 4.2 4.2 2.9 2.9 2.9     4.2 4.2               16     13.5 13.5 13 13 10 10 9   9 8.1   4.2   4.2 4.2 4.2 4.2   4.2
 בני שמעון - צומת מחנה שדה תימן (25) 16.5 15 15   15 15 15 15 15 15 15 13 13 13 13.5 13.5 13.5 13 13 12 10 10 10 8.7 6 8.7                 4.2 4.2                   19     15 15 13.5 13.5 12 10 10 10 10 10 9             4.2  
 בני שמעון - מנחת שדה תימן (25) 16.5 15 15   15 15 15 15 15 15 15 13 13 13       13 13 13 13 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7                 4.2 4.2                                                              
 חוף אשקלון - צומת ניצנים (4) 5.7 5.7                         12 8.1 13.2 13.2 13.2 13.5 15   16 16   16 19 19 19 19                 4.2 4.2     4.2 4.2 4.2       10.5 10.5 13 13 13.5 15 16 13 16 13 13 13 19 13 13 15 15 15 16.5
 שדות נגב - צומת יושיביה (34) 10                           4.8 4.2 4.2 6 4.2 4.2             6 6 7.2 7.2 6 9 9   9 10 10   10   15 13 13 13 13 13 6.4 8.7 8.7 8.7 6.4 4.8 4.2       4.2   4.2 6 6 7.2 7.2 9 9 9 10
 בני שמעון - צ.תדהר (25) 13         15 15     12 10 10 10 10 10.5 10.5 10.5 9 8.1 7.2 6 4.2 4.2 4.2 3.8 3.8                 4.2 4.2     13 15 13 13 13 13 13 13 13 13 10 10 10 10 7.2 6 4.2 4.2 4.2 4.2 3.8             4.2  
 באר טוביה - מסעף אמונים (4)     4.2 4.2 8.7 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 13   13 13 13 10.5 13 13 13 13 13 13 13 13 13 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15     5.7                               13                    
 בני שמעון - צומת תפרח מזרח (25)           16 16     13.5 13.5 13.2 12 12 10.5 10 10 7.2     9 8.1 8.1 7.2 4.2 7.2                 3.8 4.2     15 15 15 15 15 15 15 13 13 13 13 13 10.5 10.5   9 8.1 6 6.4 4.2 6.4             2.9  
 באר טוביה - צומת עד הלום/כביש 4 (4)     6.4 6.4 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 13   13 13 15 10.5 15 10 10 10 15 10 10 15 12 13 13 13.2 13.2 15 15 15 15 15 15 16.5 16.5     5.7                       10 10 10   10 10 12 13 13   13.2        
 שער הנגב - צומת ברור חיל/אור הנר (232) 13 13 10.5 10.5 6.4 6.4 4.8 4.2 4.2 4.2       4.2 4.2 4.2           10.5 10.5 10.5 10.5 10 10 10 10.5 10.5 13 13 13 13 13 13 13 13               6                     10.5 9 10 10   12 12 13.2 13.2 13.2 15
 שדות נגב - צ.שיבולים (25) 12 13 13   13 13 13 13 10.5 10 10 10 8.7 8.7 8.1 6 8.1 8.1 7.2 6             3.8 4.2 4.2 4.2 4.2 6 6.4 6.4 6.4 6.4 8.7 8.7 12   16         13.5     10 10 9 9 6       4.2   2.4 3.8 4.2 4.2 4.2 6 7.2 7.2 9
 בני שמעון - צומת תאשור (25) 13.2 15 13   13 13 13 13 13 13 12 10.5 10 10 10 10 10 10.5 10.5 10.5 6.4 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2                 4.2 4.2     13.2   19         15     12 12 10 10 8.1 7.2 6 4.2 4.2 4.2 4.2             4.2  
 בני שמעון - גילת/סלעית (25) 15 15 13   13 10 10 13 13 13 13 13 10.5 10.5 12 10 10 10.5 10.5 10.5 6 4.8 4.2 4.2 4.2 4.2                 3.8 4.2                   10     9 8.1 8.1 8.1   6 6 4.2 6 4.2 4.2             3.8  
 בני שמעון - צומת תפרח מערב (25) 15 15 15   15 15 13 13 13 13 13 13 10.5 10.5 12 10 10 10.5 10.5 10.5 8.7 6.4 6.4 6.4 6.4 6                 2.9 2.9                   16     13.5 13.2 12 12   9 8.1 6 8.1 7.2 6             4.2  
 בני שמעון - צומת תפרח (25) 15 15 15   15 15 13 13 13 13 13 13 10.5 10.5 12 10 10 10.5 10.5 10.5 8.7 6.4 6.4 6.4 4.2 6.4                 2.9 2.9                   16     13.5 13.2 12 12   9 8.1 6 8.1 4.2 7.2             3.8  
 שער הנגב - צומת חלץ (232)           6 6     3.8       4.2 6 6           9 9 10 10 10 10 12 12 13 9 13.5 13.5   13.5 13.5 15   10.5 10.5 10.5 10.5 8.7 6.4 4.8 4.2 2.9 2.9           8.7 10.5 10.5 9 10 10 10   12 13 13 13 13 15
 שער הנגב - צומת ברור חיל/אור הנר (232)           7.2 6     4.2       4.2 4.2 4.2           9 9 9 10 10 10 10 12 12 8.1 13.2 13.2   13.5 13.5 15   13 13 10.5 10.5 8.7 6.4 4.8 4.8 4.2 4.2           8.7 10.5 10.5 9 10.5 10 10   10.5 12 13 13 13 13
 שער הנגב - צומת איבים (232)           8.1 8.1             2.4 3.8 3.8           7.2 8.1 8.1 8.1 9 10 10 10 10 8.1 12 12   13 13 13.5   13 13 13 10.5 8.7 8.7 6.4 6.4 4.2 4.2           6.4 6.4 6.4 8.1 8.1 8.7 10   10 10 10.5 10.5 13 13
 שער הנגב - צומת דורות (232)           9 8.1             2.4 3.8 3.8           7.2 7.2 8.1 8.1 9 10 10 10 10 8.1 12 12   13 13 13.5   13 13 13 10.5 8.7 8.7 6.4 6.4 4.2 4.2           4.8 6.4 6.4 7.2 8.1 8.7 10   10 10 10.5 10.5 12 13
 נתיבות - הרב גרשונוביץ' (הרב גרשונוביץ'/חיל אוויר) 10 13 13 13 13 13 13 13 10.5 10 10.5 10.5 6.4 6.4 6.4 4.8 4.8 6 6 4.2 4.2 2.4 2.4 3.8 3.8 4.2 4.2 6 4.2 4.2 6 8.1 8.1   8.1 9 10   10   16         13     9 9 8.1 7.2 4.2 4.2 3.8 3.8   2.4 2.9 4.2 4.2 4.2 4.2 6.4 6.4 6.4 10
 בני שמעון - צומת תאשור (25)           16 15     13 12 12 10 10 10 10 10 10 9 8.1 7.2 6 6 4.2 4.2 4.2                 4.2 4.2     15 15 13 13 13 13 13 13 13 13 12 10.5 10 10 8.1 7.2 6 4.2 4.2 4.2 4.2             4.2  
 בני שמעון - עוף הנגב (25) 13.2         16 15     13 12 12 10 10 10 10 10     9 7.2 6 6 4.2 4.2 4.2                 4.2 4.2     13.2 15 13 13 13 13 13 13 13 13 13 12 10 10 9 7.2 6 4.2 4.2 4.2 4.2             4.2  
 מרחבים - צומת הנשיא (25)           16 16     13.5 13.5 13.2 13 12 13 12 12 12   10 9 9 8.1 8.1 6 7.2 4.2 6 4.2 4.2 3.8 4.2 3.8 3.8     4.2   15 15 15 15 15 15 15 15 13 13 13 13 13 12 10 9 9 6.4 6.4 6.4   4.2   4.2 4.2 2.9 2.9   4.2
 בני שמעון - צ.מחנה שדה תימן (25)           19 19     15 15 15 13.5 13.5 13 13.5 13 13.5 13.2 12 10 10 10 6 9 9                 4.2 4.2     16.5 16.5 16.5 15 15 15 15 15 15 15 15 13 13 13 12 10 10 7.2 10 10 8.7             4.2  
 שדרות - צומת דורות (232) 13 13 10.5 10.5 8.7 6.4 6.4 4.8 4.2 4.2 4.2 4.2 2.4     2.9 2.9         6.4 6.4 8.1 8.1 8.7 10 10 10 10 10.5 10.5 10.5 10.5 12 13 13 13               8.1     4.2 4.2 2.4 2.4         6.4 8.1 8.1 10   10 10 12 12 12 13.5
 שדות נגב - צומת הגדי (25) 10         13.5 13     10 10 9 8.1 8.1 6.4 4.2 4.2 7.2 7.2 6             4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 7.2 4.2   8.1 8.1 10   10 13 13 13 13 13 13 13 10.5 10.5 10 10.5 8.1 8.1 6       2.4   2.9 4.2 4.2 4.2 4.2 6.4 4.2 6.4 10
 בני שמעון - צומת תפרח מערב (25)           16 16     13.5 13.5 13.2 12 12 10.5 10 10       9 8.1 8.1 7.2 7.2 6                 4.2 4.2     15 15 15 15 15 15 15 13 13 13 13 13 10.5 10.5   9 8.1 6 6.4 6.4 6             2.9  
 חוף אשקלון - צומת כוכב מיכאל (232) 10.5 10.5     4.2 2.9         4.2 4.8 8.1 6.4 6.4 6 4.2         12 13 13 13 13 13 13 13 13 10 13 13 13 15 15 15 15                     6 6 8.1 8.1         13 13 13.5 15   15 15 16 16 16 19
 חוף אשקלון - מתקן חלץ (232) 10.5 10.5     6.4 4.8         2.9 4.2   4.2 4.2 4.2 2.9         10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 15 15                                     10.5                    
 חוף אשקלון - חלץ חוות פרסה (232) 10.5 10.5     6.4 4.8         2.9 4.2   4.2 4.2 4.2 2.9         10 10 10 10 10 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 15 15                     3.8 4.2             10 10 10 12   13 13 13.5 13.5 13.5 15
 חוף אשקלון - צומת כוכב מיכאל (232)           3.8         6 6 8.1 8.1 8.1 6 9         12 13 13.2 13.2 13.5 15 15 15 15 10 16 16   16 16 19   10.5 10.5     4.2 4.2 2.9       4.2 4.8 6.4 6.4 8.7 13 13 13 13 13 13 13   13 13 13 13 15 15
 שער הנגב - צ.חלץ (232) 10.5 10.5 10.5 10.5 6.4 4.8 4.2 4.2 2.9 2.9       4.2 4.2 4.2           10.5 10.5 10 10 10 10 12 12 13 13 13 13 13 13 13 15 15               6                     10.5 10 10 10   12 12 13.5 13.5 13.5 15
 שער הנגב - צומת איבים (232)           9 8.1             2.4 2.9 2.9           6.4 6.4 8.1 8.1 8.7 10 10 10 10 10.5 10.5 10.5 10.5 13 13 13 13               8.1                     6.4 8.1 9 10   10 10 12 12 13 13.5
 שער הנגב - צומת שער הנגב (34) 15 13                         3.8 3.8         4.2 6 6 7.2 7.2 8.1 10.5 10.5 10.5 10 10.5 10.5 10.5 10.5 12 13 13 13 9   13.2                         6 6 6 6 7.2 8.1 9 9 10     7.2 12 13.5
 שדות נגב - צומת יושיביה (34) 10 13                         6 4.2 6 4.2 4.2 4.2             6 6 6.4 6.4 6 8.7 8.7 8.7 10.5 10 10 13 10   15                       4.2       4.2   4.2 6 6 7.2 7.2 9 9 9 10
 באר טוביה - צומת עד הלום (4)                             9 9 9 9 10 10 10   10 10   12 13 13.2 13.2 13.2                     4.2 4.2   8.7 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 13 13 13 10 10 10 13 10 10 12 13 13.2 15 13.2 15 15 15 16.5
 שער הנגב - צומת יכיני (34) 10                           2.9 4.2         4.2 4.2 4.2 6 6 6 7.2 8.1 8.1 9         10 10 12   10   13.5 13 10.5 8.7 8.7 8.7 6.4 6.4           4.2 4.2 4.2 4.2 6 6 7.2 8.1 8.1 9     10 12
 שדות נגב - צומת נתיבות (34) 10                           6.4 4.2 4.2 6 6 4.2             4.2 6 6 6 6 8.1 8.1   9 9 10   10   16 13 13 13 13 13 10.5 10.5 10.5 10.5 6.4 6.4 4.2       3.8   4.2 4.2 6 6 6 8.1 8.1 9 10
 שדות נגב - צומת נתיבות דרום/כביש 25 25                             4.2 4.2 4.8 6 4.2 4.2             4.2 4.2 4.2 6 4.2 6 6   8.1   10   13 13 13 13 13 13 13 13 10.5 10.5 10.5 10.5 6.4 6.4 4.2       3.8   2.9 4.2   4.2 4.2 6 6 6.4 7.2
 מרחבים - צומת שיבולים (25) 12         13.5 13.5     10 10 10 9 8.1 6.4 6 8.1 8.1 7.2 6 4.2 4.2 4.2 3.8 2.4 2.4 3.8 4.2 4.2 4.2 4.2 6 7.2       9   12 13 13 13 13 13 13 13 10.5 10.5 10 10 8.7 8.7 6 4.2 4.2 2.9 2.9 2.9   3.8 4.2 4.2 4.2 6 6.4   8.7
 בני שמעון - צומת ברוש (25) 13                           10.5 10.5 9 9 9 8.1 6   4.2 4.2   4.2                         13.2   19                       8.1 6 6   4.2 4.2 4.2                
 שפיר - צומת הודיה (232)