לוחות זמנים ומסלולים     חברות וטלפונים     הורד אפליקציית אנדרואיד     מצאתי טעות    

   


תעריפים לקו 352 (מטרופולין)


מחיר נסיעה מקומית בבאר טוביה: 2.40 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בנתיבות: 2.40 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בשפיר: 10.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בשדרות: 2.40 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בבאר שבע: 15.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית במרחבים: 10.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית באשדוד: 2.90 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בבני שמעון: 10.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית ביואב: 2.40 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בחוף אשקלון: 10.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בשדות נגב: 2.40 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בתעשיות שער הנגב: 2.40 ש"חמוצא

 

יעד

 חוף אשקלון - צ.אשכולות (232) 6.4 4.2     4.2 4.2         10.5 10.5   10.5 10.5 13 10.5         13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 15 15 15 15 15 15 15                                     13                    
 חוף אשקלון - צומת קיבוץ ניצנים (232) 6.4 4.2     4.2 4.2         10.5 10.5   10.5 10.5   10.5                                                                               13                    
 שפיר - צומת הודיה (232) 10.5 8.7 4.2 4.2   4.2 4.2 4.2 6.4 6.4 6.4 6.4   8.7 8.7 8.7 4.8         13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 15 15 15 15 15 15 15                                     13                    
 יואב - צומת גבעתי (232) 10.5 10.5 4.2 4.2 4.2   2.9 4.2 4.8 4.8 4.8 6.4 9 6.4 6.4 6 10         13 13 13 13 13 13 13 13 13 10 15 15 15 15 15 15 15               3.8     6 7.2 8.1 9         13 13.5 13.5 15   16 16 16 16 16 19
 חוף אשקלון - חוליקאת (232) 10.5 10.5     4.2 2.9         4.2 4.8   6.4 6.4   4.2         13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 15 15 10.5 10.5     4.8 4.2 2.9       4.2 4.2 6.4 6.4 8.7 10.5 13 13 13 13 13 13   13 13 13 13 13 15
 חוף אשקלון - ניבה (232) 10.5 10.5     4.2 4.2         4.2 4.2   4.8 4.8 6.4 4.2         13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 15 15                                     13                    
 תעשיות שער הנגב - מועצה אזורית שער הנגב (232) 15 13 13   8.7 6 6 6.4 4.2 4.2 4.2 4.2 2.9 2.9 2.4   2.4 3.8 3.8 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 6 6 6 6 10 10 10 10 10   12 12 13.5   9   8.1         6     6 4.2 3.8 3.8 4.2 4.2 4.2 4.2 4.8 4.2 6 10.5 10.5 10 10 10 10 12 13.5
 מועצה אזורית שער הנגב - מכללת ספיר (232) 10.5 10.5 10.5 10.5 4.8 10 4.2 4.2 2.9 2.9       2.9 2.9 2.4         6 6 6 7.2 7.2 8.1 9 9 10 10 10 10 10   12 12 13.5   9   13.2         9               4.2 4.2 4.8 4.8 4.2 8.1 10.5 9 10 10 10 10 12 13
 מועצה אזורית שער הנגב - צ.גבים (34) 10 13                         4.2 3.8         4.2 6 6 7.2 7.2 7.2 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 13 13 13 13 10   13.2                         4.2 6 4.2 6 7.2 7.2 8.1 9 9         13.2
 מועצה אזורית שער הנגב - צומת יכיני (34) 10 13                         4.2 4.2         4.2 4.2 4.2 6 6 6 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10 10 12 13 10   13.5                         4.2 4.2 4.2 4.2 6 6 7.2 8.1 8.1 9     10 12
 שדות נגב - צומת נתיבות (25) 15 13 13   13 13 12 13 10.5 10 10.5 10.5 6.4 6.4 7.2 4.2 6 6 6 4.2             4.2 4.2 4.2 4.2 4.8 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 10 8.7               12     9 9 7.2 7.2 4.2       2.4   4.2 4.2   6 6 8.1 8.1 9 10
 שדות נגב - מ.נתיבות (25) 10 13 13   13 13 13 13 10.5 10 10.5 10.5 6.4 6.4 7.2 4.2 6 6 6 4.2             4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 10 8.7 10   16         13     9 9 8.1 7.2 4.2       2.4   4.2 4.2 4.2 6 6 8.1 8.1 8.1 10
 שדות נגב - צומת הגדי (25) 10 13 13   13 13 13 13 10.5 10 10 10.5 8.1 8.1 8.1 4.2 7.2 7.2 7.2 6             4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 8.7 8.7 10   16         13.2     10 9 8.1 8.1 6       3.8   3.8 4.2 4.2 4.2 4.2 7.2 7.2 8.1 6
 שדות נגב - צומת שרשרת (25) 15 13 13   13 13 13 13 10.5 10 10 10.5 8.1 8.1 8.1 6 7.2 7.2 7.2 6             3.8 4.2 4.2 4.2 4.2 6.4 4.2 6.4 6 6.4 6 8.7               13.2     10 10 8.1 8.1 6       3.8   2.4 3.8   4.2 4.2 7.2 4.2 6 9
 בני שמעון - צומת תדהר (25) 13 15 13   13 13 13 13 13 12 10 10 10 10 9 6 9 10.5 10.5 10.5 6 4.2 4.2 4.2 3.8 3.8                 4.2 4.2     13   19         15     10 10 10 10 7.2 6 4.2 4.2 4.2 4.2 3.8             4.2  
 בני שמעון - צומת ברוש (25) 13 15 13   13 13 13 13 13 12 12 10 10 10 10 6 9 10.5 10.5 10.5 6 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2                 4.8 4.8     13.2   19         15     12 10 10 10 8.1 6 6 4.2 6 4.2 4.2             6  
 בני שמעון - עוף הנגב (25) 13.2 15 13   13 13 13 13 13 13 13 10.5 10 10 10 10 10 10 10.5 10.5 6.4 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2                 4.2 4.2     13.2   19         15     13 12 10 10 9 7.2 6 6 4.2 4.2 4.2             4.2  
 בני שמעון - צומת תפרח מזרח (25) 15 15 15   15 15 13 13 13 13 13 13 10.5 10.5       10.5 10.5 10.5 8.7 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4                 2.9 2.9                                                           3.8  
 מרחבים - צומת הנשיא/כביש310 (25) 15 15 15   15 15 15 13 13 13 13 13 13 12 13 12 12 12 13 10 10.5 6.4 6.4 6.4 6 6.4 4.2 4.8 4.2 4.2 3.8 2.9 2.9 2.9     4.2 4.2               16     13.5 13.5 13 13 10 9 9 8.1 8.1 8.1   4.2   4.2 4.2 4.2 3.8   4.2
 מרחבים - בי''ס אשל הנשיא (25) 15 15 15   15 15 15 13 13 13 13 13 13 13 13 12 12 13 13 10 10 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 4.2 4.8 4.2 4.2 4.2 2.9 2.9 2.9     4.2 4.2               16     13.5 13.5 13 13 10 10 9   9 8.1   4.2   4.2 4.2 4.2 4.2   4.2
 בני שמעון - צומת מחנה שדה תימן (25) 16.5 15 15   15 15 15 15 15 15 15 13 13 13 13.5 13.5 13.5 13 13 12 10 10 10 8.7 6 8.7                 4.2 4.2                   19     15 15 13.5 13.5 12 10 10 10 10 10 9             4.2  
 בני שמעון - מנחת שדה תימן (25) 16.5 15 15   15 15 15 15 15 15 15 13 13 13       13 13 13 13 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7                 4.2 4.2                                                              
 חוף אשקלון - צומת ניצנים (4) 5.7 5.7                         12 8.1 13.2 13.2 13.2 13.5 15   16 16   16 19 19 19 19                 4.2 4.2     4.2 4.2 4.2       10.5 10.5 13 13 13.5 15 16 13 16 13 13 13 19 13 13 15 15 15 16.5
 שדות נגב - צומת יושיביה (34) 10                           4.8 4.2 4.2 6 4.2 4.2             6 6 7.2 7.2 6 9 9   9 10 10   10   15 13 13 13 13 13 6.4 8.7 8.7 8.7 6.4 4.8 4.2       4.2   4.2 6 6 7.2 7.2 9 9 9 10
 בני שמעון - צ.תדהר (25) 13         15 15     12 10 10 10 10 10.5 10.5 10.5 9 8.1 7.2 6 4.2 4.2 4.2 3.8 3.8                 4.2 4.2     13 15 13 13 13 13 13 13 13 13 10 10 10 10 7.2 6 4.2 4.2 4.2 4.2 3.8             4.2  
 באר טוביה - מסעף אמונים (4)     4.2 4.2 8.7 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 13   13 13 13 10.5 13 13 13 13 13 13 13 13 13 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15     5.7                               13                    
 בני שמעון - צומת תפרח מזרח (25)           16 16     13.5 13.5 13.2 12 12 10.5 10 10 7.2     9 8.1 8.1 7.2 4.2 7.2                 3.8 4.2     15 15 15 15 15 15 15 13 13 13 13 13 10.5 10.5   9 8.1 6 6.4 4.2 6.4             2.9  
 באר טוביה - צומת עד הלום/כביש 4 (4)     6.4 6.4 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 13   13 13 15 10.5 15 10 10 10 15 10 10 15 12 13 13 13.2 13.2 15 15 15 15 15 15 16.5 16.5     5.7                       10 10 10   10 10 12 13 13   13.2        
 מועצה אזורית שער הנגב - צומת ברור חיל/אור הנר (232) 13 13 10.5 10.5 6.4 6.4 4.8 4.2 4.2 4.2       4.2 4.2 4.2           10.5 10.5 10.5 10.5 10 10 10 10.5 10.5 13 13 13 13 13 13 13 13               6                     10.5 9 10 10   12 12 13.2 13.2 13.2 15
 שדות נגב - צ.שיבולים (25) 12 13 13   13 13 13 13 10.5 10 10 10 8.7 8.7 8.1 6 8.1 8.1 7.2 6             3.8 4.2 4.2 4.2 4.2 6 6.4 6.4 6.4 6.4 8.7 8.7 12   16         13.5     10 10 9 9 6       4.2   2.4 3.8 4.2 4.2 4.2 6 7.2 7.2 9
 בני שמעון - צומת תאשור (25) 13.2 15 13   13 13 13 13 13 13 12 10.5 10 10 10 10 10 10.5 10.5 10.5 6.4 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2                 4.2 4.2     13.2   19         15     12 12 10 10 8.1 7.2 6 4.2 4.2 4.2 4.2             4.2  
 בני שמעון - גילת/סלעית (25) 15 15 13   13 10 10 13 13 13 13 13 10.5 10.5 12 10 10 10.5 10.5 10.5 6 4.8 4.2 4.2 4.2 4.2                 3.8 4.2                   10     9 8.1 8.1 8.1   6 6 4.2 6 4.2 4.2             3.8  
 בני שמעון - צומת תפרח מערב (25) 15 15 15   15 15 13 13 13 13 13 13 10.5 10.5 12 10 10 10.5 10.5 10.5 8.7 6.4 6.4 6.4 6.4 6                 2.9 2.9                   16     13.5 13.2 12 12   9 8.1 6 8.1 7.2 6             4.2  
 בני שמעון - צומת תפרח (25) 15 15 15   15 15 13 13 13 13 13 13 10.5 10.5 12 10 10 10.5 10.5 10.5 8.7 6.4 6.4 6.4 4.2 6.4                 2.9 2.9                   16     13.5 13.2 12 12   9 8.1 6 8.1 4.2 7.2             3.8  
 מועצה אזורית שער הנגב - צומת חלץ (232)           6 6     3.8       4.2 6 6           9 9 10 10 10 10 12 12 13 9 13.5 13.5   13.5 13.5 15   10.5 10.5 10.5 10.5 8.7 6.4 4.8 4.2 2.9 2.9           8.7 10.5 10.5 9 10 10 10   12 13 13 13 13 15
 מועצה אזורית שער הנגב - צומת ברור חיל/אור הנר (232)           7.2 6     4.2       4.2 4.2 4.2           9 9 9 10 10 10 10 12 12 8.1 13.2 13.2   13.5 13.5 15   13 13 10.5 10.5 8.7 6.4 4.8 4.8 4.2 4.2           8.7 10.5 10.5 9 10.5 10 10   10.5 12 13 13 13 13
 מועצה אזורית שער הנגב - צומת איבים (232)           8.1 8.1             2.4 3.8 3.8           7.2 8.1 8.1 8.1 9 10 10 10 10 8.1 12 12   13 13 13.5   13 13 13 10.5 8.7 8.7 6.4 6.4 4.2 4.2           6.4 6.4 6.4 8.1 8.1 8.7 10   10 10 10.5 10.5 13 13
 מועצה אזורית שער הנגב - צומת דורות (232)           9 8.1             2.4 3.8 3.8           7.2 7.2 8.1 8.1 9 10 10 10 10 8.1 12 12   13 13 13.5   13 13 13 10.5 8.7 8.7 6.4 6.4 4.2 4.2           4.8 6.4 6.4 7.2 8.1 8.7 10   10 10 10.5 10.5 12 13
 נתיבות - הרב גרשונוביץ' (הרב גרשונוביץ'/חיל אוויר) 10 13 13 13 13 13 13 13 10.5 10 10.5 10.5 6.4 6.4 6.4 4.8 4.8 6 6 4.2 4.2 2.4 2.4 3.8 3.8 4.2 4.2 6 4.2 4.2 6 8.1 8.1   8.1 9 10   10   16         13     9 9 8.1 7.2 4.2 4.2 3.8 3.8   2.4 2.9 4.2 4.2 4.2 4.2 6.4 6.4 6.4 10
 בני שמעון - צומת תאשור (25)           16 15     13 12 12 10 10 10 10 10 10 9 8.1 7.2 6 6 4.2 4.2 4.2                 4.2 4.2     15 15 13 13 13 13 13 13 13 13 12 10.5 10 10 8.1 7.2 6 4.2 4.2 4.2 4.2             4.2  
 בני שמעון - עוף הנגב (25) 13.2         16 15     13 12 12 10 10 10 10 10     9 7.2 6 6 4.2 4.2 4.2                 4.2 4.2     13.2 15 13 13 13 13 13 13 13 13 13 12 10 10 9 7.2 6 4.2 4.2 4.2 4.2             4.2  
 מרחבים - צומת הנשיא (25)           16 16     13.5 13.5 13.2 13 12 13 12 12 12   10 9 9 8.1 8.1 6 7.2 4.2 6 4.2 4.2 3.8 4.2 3.8 3.8     4.2   15 15 15 15 15 15 15 15 13 13 13 13 13 12 10 9 9 6.4 6.4 6.4   4.2   4.2 4.2 2.9 2.9   4.2
 בני שמעון - צומת מחנה שדה תימן (25)           19 19     15 15 15 13.5 13.5 13 13.5 13 13.5 13.2 12 10 10 10 6 9 9                 4.2 4.2     16.5 16.5 16.5 15 15 15 15 15 15 15 15 13 13 13 12 10 10 7.2 10 10 8.7             4.2  
 שדרות - צ.דורות (232) 13 13 10.5 10.5 8.7 6.4 6.4 4.8 4.2 4.2 4.2 4.2 2.4     2.9 2.9         6.4 6.4 8.1 8.1 8.7 10 10 10 10 10.5 10.5 10.5 10.5 12 13 13 13               8.1     4.2 4.2 2.4 2.4         6.4 8.1 8.1 10   10 10 12 12 12 13.5
 שדות נגב - צומת הגדי (25) 10         13.5 13     10 10 9 8.1 8.1 6.4 4.2 4.2 7.2 7.2 6             4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 7.2 4.2   8.1 8.1 10   10 13 13 13 13 13 13 13 10.5 10.5 10 10.5 8.1 8.1 6       2.4   2.9 4.2 4.2 4.2 4.2 6.4 4.2 6.4 10
 בני שמעון - צומת תפרח מערב (25)           16 16     13.5 13.5 13.2 12 12 10.5 10 10       9 8.1 8.1 7.2 7.2 6                 4.2 4.2     15 15 15 15 15 15 15 13 13 13 13 13 10.5 10.5   9 8.1 6 6.4 6.4 6             2.9  
 חוף אשקלון - צומת כוכב מיכאל (232) 10.5 10.5     4.2 2.9         4.2 4.8 8.1 6.4 6.4 6 4.2         12 13 13 13 13 13 13 13 13 10 13 13 13 15 15 15 15                     6 6 8.1 8.1         13 13 13.5 15   15 15 16 16 16 19
 חוף אשקלון - מתקן חלץ (232) 10.5 10.5     6.4 4.8         2.9 4.2   4.2 4.2 4.2 2.9         10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 15 15                                     10.5                    
 חוף אשקלון - חלץ חוות פרסה (232) 10.5 10.5     6.4 4.8         2.9 4.2   4.2 4.2 4.2 2.9         10 10 10 10 10 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 15 15                     3.8 4.2             10 10 10 12   13 13 13.5 13.5 13.5 15
 חוף אשקלון - צומת כוכב מיכאל (232)           3.8         6 6 8.1 8.1 8.1 6 9         12 13 13.2 13.2 13.5 15 15 15 15 10 16 16   16 16 19   10.5 10.5     4.2 4.2 2.9       4.2 4.8 6.4 6.4 8.7 13 13 13 13 13 13 13   13 13 13 13 15 15
 מועצה אזורית שער הנגב - צ.חלץ (232) 10.5 10.5 10.5 10.5 6.4 4.8 4.2 4.2 2.9 2.9       4.2 4.2 4.2           10.5 10.5 10 10 10 10 12 12 13 13 13 13 13 13 13 15 15               6                     10.5 10 10 10   12 12 13.5 13.5 13.5 15
 מועצה אזורית שער הנגב - צומת איבים (232)           9 8.1             2.4 2.9 2.9           6.4 6.4 8.1 8.1 8.7 10 10 10 10 10.5 10.5 10.5 10.5 13 13 13 13               8.1                     6.4 8.1 9 10   10 10 12 12 13 13.5
 מועצה אזורית שער הנגב - צומת שער הנגב (34) 15 13                         3.8 3.8         4.2 6 6 7.2 7.2 8.1 10.5 10.5 10.5 10 10.5 10.5 10.5 10.5 12 13 13 13 9   13.2                         6 6 6 6 7.2 8.1 9 9 10     7.2 12 13.5
 שדות נגב - צומת יושיביה (34) 10 13                         6 4.2 6 4.2 4.2 4.2             6 6 6.4 6.4 6 8.7 8.7 8.7 10.5 10 10 13 10   15                       4.2       4.2   4.2 6 6 7.2 7.2 9 9 9 10
 באר טוביה - צומת עד הלום (4)                             9 9 9 9 10 10 10   10 10   12 13 13.2 13.2 13.2                     4.2 4.2   8.7 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 13 13 13 10 10 10 13 10 10 12 13 13.2 15 13.2 15 15 15 16.5
 מועצה אזורית שער הנגב - צומת יכיני (34) 10                           2.9 4.2         4.2 4.2 4.2 6 6 6 7.2 8.1 8.1 9         10 10 12   10   13.5 13 10.5 8.7 8.7 8.7 6.4 6.4           4.2 4.2 4.2 4.2 6 6 7.2 8.1 8.1 9     10 12
 שדות נגב - צומת נתיבות (34) 10                           6.4 4.2 4.2 6 6 4.2             4.2 6 6 6 6 8.1 8.1   9 9 10   10   16 13 13 13 13 13 10.5 10.5 10.5 10.5 6.4 6.4 4.2       3.8   4.2 4.2 6 6 6 8.1 8.1 9 10
 שדות נגב - צומת נתיבות דרום/כביש 25 25                             4.2 4.2 4.8 6 4.2 4.2             4.2 4.2 4.2 6 4.2 6 6   8.1   10   13 13 13 13 13 13 13 13 10.5 10.5 10.5 10.5 6.4 6.4 4.2       3.8   2.9 4.2   4.2 4.2 6 6 6.4 7.2
 מרחבים - צומת שיבולים (25) 12         13.5 13.5     10 10 10 9 8.1 6.4 6 8.1 8.1 7.2 6 4.2 4.2 4.2 3.8 2.4 2.4 3.8 4.2 4.2 4.2 4.2 6 7.2       9   12 13 13 13 13 13 13 13 10.5 10.5 10 10 8.7 8.7 6 4.2 4.2 2.9 2.9 2.9   3.8 4.2 4.2 4.2 6 6.4   8.7
 בני שמעון - צומת ברוש (25) 13                           10.5 10.5 9 9 9 8.1 6   4.2 4.2   4.2                         13.2   19                       8.1 6 6   4.2 4.2 4.2                
 שפיר - צומת הודיה (232)