לוחות זמנים ומסלולים     חברות וטלפונים     הורד אפליקציית אנדרואיד     מצאתי טעות    

   


תעריפים לקו 352 (מטרופולין)


כרטיסים תקופתיים
אזור חופשי יומי חופשי שבועי חופשי חודשי
באר שבע מורחב 18.00 77.00 200.00
אזור מערב ונגב 18.00 77.00 200.00
להבים מערב ונגב 18.00 77.00 200.00
באר שבע + מערב ונגב 24.00 102.50 264.00
באר שבע + דרום מזרח 24.00 102.50 264.00
אשקלון + קריית גת - גוש דן 37.50 162.50 423.00
מטרופולין מלא+מצפה רמון 37.50 137.00 354.00
מטרופולין מלא + אשקלון+ קריית גת 37.50 137.00 354.00
אילת ערבה + מטרופולין בש 70.00 0.00 0.00

מחיר נסיעה מקומית בבאר טוביה: 2.40 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בנתיבות: 2.40 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בשפיר: 10.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בשדרות: 2.40 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בבאר שבע: 15.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית במרחבים: 10.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית באשדוד: 2.90 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בבני שמעון: 10.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית ביואב: 2.40 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בחוף אשקלון: 10.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בשדות נגב: 2.40 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בתעשיות שער הנגב: 2.40 ש"חמוצא

 

יעד

 שפיר - צומת הודיה (232) 4.2 4.2   4.2 4.2 4.2 6.4 6.4 6.4 6.4   8.7 8.7 8.7 4.8         13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 15 15 15 15 15 15                                     13                    
 יואב - צ.גבעתי (232) 4.2 4.2 4.2   2.9 4.2 4.8 4.8 4.8 6.4 9 6.4 6.4 6 10         13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 10 15 15 15 15 15 15               3.8     6 7.2 8.1 9         13 13.5 13.5 15   16 16 16 16 16 19
 שער הנגב - מכללת ספיר (232) 10.5 10.5 4.8 10 4.2 4.2 2.9 2.9       2.9 2.4 2.4         6 6 6 7.2 7.2 8.1 9 9 10 10 10 10 10 10   12 13.5   9   13.2         9               4.2 4.2 4.8 4.8 4.2 8.1 10.5 9 10 10 10 10 12 13
 שדות נגב - צומת נתיבות (25) 13   13 13 12 13 10.5 10 10.5 10.5 6.4 6.4 7.2 4.2 6 6 6 4.2             4.2 4.2 4.2 4.2 4.8 4.8 6.4 6.4 6.4 6.4 10 8.7               12     9 9 7.2 7.2 4.2       2.4   4.2 4.2   6 6 7.2 8.1 9 10
 שדות נגב - מ.נתיבות (25) 13   13 13 13 13 10.5 10 10.5 10.5 6.4 6.4 7.2 4.2 6 6 6 4.2             4.2 4.2 4.2 4.2 4.8 4.2 6.4 6.4 6.4 6.4 10 8.7 10   16         13     9 9 8.1 7.2 4.2       2.4   4.2 4.2 4.2 6 6 7.2 8.1 8.1 10
 בני שמעון - צומת תדהר (25) 13   13 13 13 13 13 12 10 10 10 10 9 6 9 10.5 10.5 10.5 6 4.2 4.2 4.2 3.8 3.8                   4.2     13   19         15     10 10 10 10 7.2 6 4.2 4.2 4.2 4.2 3.8             4.2  
 בני שמעון - צ.ברוש (25) 13   13 13 13 13 13 12 12 10 10 10 10 6 9 10.5 10.5 10.5 6 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2                   4.8     13.2   19         15     12 10 10 10 8.1 6 6 4.2 6 4.2 4.2             6  
 בני שמעון - עוף הנגב (25) 13   13 13 13 13 13 13 13 10.5 10 10 10 10 10 10 10.5 10.5 6.4 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2                   4.2     13.2   19         15     13 12 10 10 9 7.2 6 6 4.2 4.2 4.2             4.2  
 בני שמעון - צומת תפרח מזרח (25) 15   15 15 13 13 13 13 13 13 10.5 10.5       10.5 10.5 10.5 8.7 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4                   2.9                                                           3.8  
 מרחבים - צומת הנשיא/כביש310 (25) 15   15 15 15 13 13 13 13 13 13 12 13 12 12 12 13 10 10.5 6.4 6.4 6.4 6 6.4 4.2 4.8 4.2 4.2 2.9 3.8 2.9 2.9 2.9   4.2 4.2               16     13.5 13.5 13 13 10 9 9 8.1 8.1 8.1   4.2   4.2 4.2 4.2 4.2   4.2
 בני שמעון - צומת מחנה שדה תימן (25) 15   15 15 15 15 15 15 15 13 13 13 13.5 13.5 13.5 13 13 12 10 10 10 8.7 6 8.7                   4.2                   19     15 15 13.5 13.5 12 10 10 10 10 10 9             4.2  
 בני שמעון - מנחת שדה תימן (25) 15   15 15 15 15 15 15 15 13 13 13       13 13 13 13 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7                   4.2                                                              
 חוף אשקלון - חוליקאת (232)     4.2 2.9         4.2 4.8   6.4 6.4   4.2         13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 15 15 10.5 10.5     4.8 4.2 2.9       4.2 4.2 6.4 6.4 8.7 10.5 13 13 13 13 13 13   13 13 13 13 13 15
 בני שמעון - צ.תדהר (25)       15 15     12 10 10 10 10 10.5 10.5 10.5 9 8.1 7.2 6 4.2 4.2 4.2 3.8 3.8                   4.2     13 15 13 13 13 13 13 13 13 13 10 10 10 10 7.2 6 4.2 4.2 4.2 4.2 3.8             4.2  
 שער הנגב - צומת ברור חיל/אור הנר (232) 10.5 10.5 6.4 6.4 4.8 4.2 4.2 4.2       4.2 4.2 4.2           10.5 10.5 10.5 10.5 10 10 10 10.5 10.5 13 13 13 13 13 13 13 13               6                     10.5 9 10 10   12 12 13 13.2 13.2 15
 תעשיות שער הנגב - מועצה אזורית שער הנגב (232) 13   8.7 6 6 6.4 4.2 4.2 4.2 4.2 2.9 2.9 2.4   2.4 3.8 3.8 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 6 6 6 6 10 10 10 10 10 10   12 13.5   9   8.1         6     6 4.2 3.8 3.8 4.2 4.2 4.2 4.2 4.8 4.2 6 10.5 10.5 10 10 10 10 12 13.5
 שדות נגב - צ.הגדי (25) 13   13 13 13 13 10.5 10 10 10.5 8.1 8.1 8.1 4.2 7.2 7.2 7.2 6             4.2 4.2 4.2 4.2 4.8 4.2 6.4 6.4 6.4 6.4 8.7 8.7 10   16         13.2     10 9 8.1 8.1 6       3.8   3.8 4.2 4.2 4.2 4.2 7.2 7.2 8.1 6
 שדות נגב - צומת שרשרת (25) 13   13 13 13 13 10.5 10 10 10.5 8.1 8.1 8.1 6 7.2 7.2 7.2 6             3.8 4.2 4.2 4.2 4.8 4.2 6.4 4.2 6.4 6 6 8.7               13.2     10 10 8.1 8.1 6       3.8   2.4 3.8   4.2 4.2 6 7.2 6 9
 שדות נגב - צומת שיבולים (25) 13   13 13 13 13 10.5 10 10 10 8.7 8.7 8.1 6 8.1 8.1 7.2 6             3.8 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 6 6.4 6.4 6.4 8.7 8.7 12   16         13.5     10 10 9 9 6       4.2   2.4 3.8 4.2 4.2 4.2 6 6 7.2 9
 בני שמעון - צומת תאשור (25) 13   13 13 13 13 13 13 12 10.5 10 10 10 10 10 10.5 10.5 10.5 6.4 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2                   4.2     13.2   19         15     12 12 10 10 8.1 7.2 6 4.2 4.2 4.2 4.2             4.2  
 בני שמעון - צ.גילת/25 (25) 13   13 13 13 13 13 13 13 13 10.5 10.5 10 10 10 10 10.5 10.5 8.1 4.8 4.8 4.8 4.8 4.2                   2.9                   16     13.2 13 12 12   8.1 7.2 7.2 7.2 7.2 6             2.3  
 בני שמעון - גילת/סלעית (25) 13   13 10 10 13 13 13 13 13 10.5 10.5 12 10 10 10.5 10.5 10.5 6 4.8 4.2 4.2 4.2 4.2                   3.8                   10     9 8.1 8.1 8.1   6 6 4.2 6 4.2 4.2             3.8  
 בני שמעון - צומת תפרח מערב (25) 15   15 15 13 13 13 13 13 13 10.5 10.5 12 10 10 10.5 10.5 10.5 8.7 6.4 6.4 6.4 6.4 6                   2.9                   16     13.5 13.2 12 12   9 8.1 6 8.1 7.2 6             4.2  
 בני שמעון - צומת תפרח (25) 15   15 15 13 13 13 13 13 13 10.5 10.5 12 10 10 10.5 10.5 10.5 8.7 6.4 6.4 6.4 4.2 6.4                   2.9                   16     13.5 13.2 12 12   9 8.1 6 8.1 4.2 7.2             3.8  
 שער הנגב - צומת חלץ (232)       6 6     3.8       4.2 6 6           9 9 10 10 10 10 12 12 13 13.2 9 13.5 13.5   13.5 15   10.5 10.5 10.5 10.5 8.7 6.4 4.8 4.2 2.9 2.9           8.7 10.5 10.5 9 10 10 10   12 13 13 13 13 15
 שער הנגב - צומת ברור חיל/אור הנר (232)       7.2 6     4.2       4.2 4.2 4.2           9 9 9 10 10 10 10 12 12 13 8.1 13.2 13.2   13.5 15   13 13 10.5 10.5 8.7 6.4   6 4.2 4.2           8.7 10.5 10.5 9 10.5 10 10   10.5 12 13 13 13 13
 שער הנגב - צומת איבים (232)       8.1 8.1             2.4 3.8 3.8           7.2 8.1 8.1 8.1 9 10 10 10 10 12 8.1 12 12   13 13.5   13 13 13 10.5 8.7 8.7 6.4 6.4 4.2 4.2           6.4 6.4 6.4 8.1 8.1 8.7 10   10 10 10.5 10.5 13 13
 שער הנגב - צומת דורות (232)       9 8.1             2.4 3.8 3.8           7.2 7.2 8.1 8.1 9 10 10 10 10 12 8.1 12 12   13 13.5   13 13 13 10.5 8.7 8.7 6.4 6.4 4.2 4.2           4.8 6.4 6.4 7.2 8.1 8.7 10   10 10 10.5 10.5 12 13
 נתיבות - הרב גרשונוביץ' (הרב גרשונוביץ'/חיל אוויר) 13 13 13 13 13 13 10.5 10 10.5 10.5 6.4 6.4 6.4 4.8 4.8 6 6 4.2 4.2 2.4 2.4 3.8 3.8 4.2 4.2 6 4.2 4.2 7.2 6 8.1 8.1   8.1 10   10   16         13     9 9 8.1 7.2 4.2 4.2 3.8 3.8   2.4 2.9 4.2 4.2 4.2 4.2 4.8 6.4 6.4 10
 בני שמעון - צומת תאשור (25)       16 15     13 12 12 10 10 10 10 10 10 9 8.1 7.2 6 6 4.2 4.2 4.2                   4.2     15 15 13 13 13 13 13 13 13 13 12 10.5 10 10 8.1 7.2 6 4.2 4.2 4.2 4.2             4.2  
 בני שמעון - עוף הנגב (25)       16 15     13 12 12 10 10 10 10 10     9 7.2 6 6 4.2 4.2 4.2                   4.2     13.2 15 13 13 13 13 13 13 13 13 13 12 10 10 9 7.2 6 4.2 4.2 4.2 4.2             4.2  
 בני שמעון - צומת גילת (25)       16 16     13.5 13.2 13 12 10 10 10 10 10   9 8.1 7.2 7.2 7.2 6 6                   4.2     13.5 15 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 10.5 10.5   8.1 7.2 4.8 4.8 4.8 4.2             4.2  
 מרחבים - צומת הנשיא (25)       16 16     13.5 13.5 13.2 13 12 13 12 12 12   10 9 9 8.1 8.1 6 7.2 4.2 6 4.2 4.2 2.3 3.8 4.2 3.8 3.8   4.2   15 15 15 15 15 15 15 15 13 13 13 13 13 12 10 9 9 6.4 6.4 6.4   4.2   4.2 4.2 4.2 2.9   4.2
 בני שמעון - צומת מחנה שדה תימן (25)       19 19     15 15 15 13.5 13.5 13 13.5 13 13.5 13.2 12 10 10 10 6 9 9                   4.2     16.5 16.5 16.5 15 15 15 15 15 15 15 15 13 13 13 12 10 10 7.2 10 10 8.7             4.2  
 שדרות - צומת דורות (232) 10.5 10.5 8.7 6.4 6.4 4.8 4.2 4.2 4.2 4.2 2.4     2.9 2.9         6.4 6.4 8.1 8.1 8.7 10 10 10 10 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 12 13 13               8.1     4.2 4.2 2.4 2.4         6.4 8.1 8.1 10   10 10 10 12 12 13.5
 שדות נגב - צומת הגדי (25)       13.5 13     10 10 9 8.1 8.1 6.4 4.2 4.2 7.2 7.2 6             4.2 4.2 4.2 4.2 7.2 4.2 7.2 4.2   8.1 10   10 13 13 13 13 13 13 13 10.5 10.5 10 10.5 8.1 8.1 6       2.4   2.9 4.2 4.2 4.2 4.2 4.8 6.4 6.4 10
 בני שמעון - צומת תפרח מערב (25)       16 16     13.5 13.5 13.2 12 12 10.5 10 10       9 8.1 8.1 7.2 7.2 6                   4.2     15 15 15 15 15 15 15 13 13 13 13 13 10.5 10.5   9 8.1 6 6.4 6.4 6             2.9  
 חוף אשקלון - צומת אשכולות (232)     4.2 4.2         10.5 10.5   10.5 10.5 13 10.5         13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 15 15 15 15 15 15                                     13                    
 חוף אשקלון - צומת קיבוץ ניצנים (232)     4.2 4.2         10.5 10.5   10.5 10.5   10.5                                                                               13                    
 חוף אשקלון - צומת כוכב מיכאל (232)     4.2 2.9         4.2 4.8 8.1 6.4 6.4 6 4.2         12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 10 13 13 13 15 15 15                     6 6 8.1 8.1         13 13 13.5 15   15 15 16 16 16 19
 חוף אשקלון - ניבה (232)     4.2 4.2         4.2 4.2   4.8 4.8 6.4 4.2         13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 15 15                                     13                    
 חוף אשקלון - מתקן חלץ (232)     6.4 4.8         2.9 4.2   4.2 4.2 4.2 2.9         10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 15 15                                     10.5                    
 חוף אשקלון - חלץ חוות פרסה (232)     6.4 4.8         2.9 4.2   4.2 4.2 4.2 2.9         10 10 10 10 10 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 15 15                     3.8 4.2             10 10 10 12   13 13 13.5 13.5 13.5 15
 חוף אשקלון - צומת כוכב מיכאל (232)       3.8         6 6 8.1 8.1 8.1 6 9         12 13 13.2 13.2 13.5 15 15 15 15 16 10 16 16   16 19   10.5 10.5     4.2           4.2 6 6.4 6.4 8.7 13 13 13 13 13 13 13   13 13 13 13 15 15
 שער הנגב - צ.חלץ (232) 10.5 10.5 6.4 4.8 4.2 4.2 2.9 2.9       4.2 4.2 4.2           10.5 10.5 10 10 10 10 12 12 13 13 13 13 13 13 13 15 15               6                     10.5 10 10 10   12 12 13.2 13.5 13.5 15
 שער הנגב - צומת איבים (232)       9 8.1             2.4 2.9 2.9           6.4 6.4 8.1 8.1 8.7 10 10 10 10 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 13 13 13               8.1                     6.4 8.1 9 10   10 10 12 12 13 13.5
 שער הנגב - צומת שער הנגב (34)                         3.8 3.8         4.2 6 6 7.2 7.2 8.1 10.5 10.5 10.5 10 10 10.5 10.5 10.5 10.5 12 13 13 9   13.2                         6 6 6 6 7.2 8.1 9 9 10   10   12 13.5
 שער הנגב - צ.גבים (34)                         4.2 3.8         4.2 6 6 7.2 7.2 7.2 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 13 13 13 10   13.2                         4.2 6 4.2 6 7.2 7.2 8.1 9 9         13.2
 שער הנגב - צומת יכיני (34)                         4.2 4.2         4.2 4.2 4.2 6 6 6 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10 12 13 10   13.5                         4.2 4.2 4.2 4.2 6 6 7.2 8.1 8.1 9 9   10 12
 שדות נגב - צומת יושיביה (34)                         6 4.2 6 4.2 4.2 4.2             6 6 6.4 6.4 8.1 6 8.7 8.7 8.7 10.5 10 13 10   15                       4.2       4.2   4.2 6 6 7.2 7.2 8.1 9 9 10
 באר טוביה - צומת עד הלום (4)                         9 9 9 9 10 10 10   10 10   12 13 13.2 13.2 13.2                     4.2 4.2   8.7 10.5 10.5 10.5   10.5 13 13 13 10 10 10 13 10 10 12 13 13.2 15 13.2 13.5 15 15 16.5
 חוף אשקלון - צ.ניצנים (4)                         12 8.1 13.2 13.2 13.2 13.5 15   16 16   16 19 19 19 19                 4.2 4.2     4.2 4.2 4.2       10.5 10.5 13 13 13.5 15 16 13 16 13 13 13 19 13 13 13 15 15 16.5
 שער הנגב - צומת יכיני (34)                         2.9 4.2         4.2 4.2 4.2 6 6 6 7.2 8.1 8.1 9           10 12   10   13.5 13 10.5 8.7 8.7 8.7 6.4 6.4           4.2 4.2 4.2 4.2 6 6 7.2 8.1 8.1 9     10 12
 שדות נגב - צומת יושיביה (34)                         4.8 4.2 4.2 6 4.2 4.2             6 6 7.2 7.2 8.1 6 9 9   9 10   10   15 13 13 13 13 13 6.4 8.7 8.7 8.7 6.4 4.8 4.2       4.2   4.2 6 6 7.2 7.2 8.1 9 9 10
 שדות נגב - צומת נתיבות (34)                         6.4 4.2 4.2 6 6 4.2             4.2 6 6 6 7.2 6 8.1 8.1   9 10   10   16 13 13 13 13 13 10.5 10.5 10.5 10.5 6.4 6.4 4.2       3.8   4.2 4.2 6 6 6 7.2 8.1 9 10
 שדות נגב - צומת נתיבות דרום/כביש 25 25                         4.2 4.2 4.8 6 4.2 4.2             4.2 4.2 4.2 6 7.2 4.2 6 6   8.1 10   13 13 13 13 13 13 13 13 10.5 10.5 10.5 10.5 6.4 6.4 4.2       3.8   2.9 4.2   4.2 4.2 4.8 6 6.4 7.2
 מרחבים - צ.שיבולים (25)       13.5 13.5     10 10 10 9 8.1 6.4 6 8.1 8.1 7.2 6 4.2 4.2 4.2 3.8 2.4 2.4 3.8 4.2 4.2 4.2 6 4.2 6 7.2     9   12 13 13 13 13 13 13 13 10.5 10.5 10 10 8.7 8.7 6 4.2 4.2 2.9 2.9 2.9   3.8 4.2 4.2 4.2 4.2 6   8.7
 בני שמעון - צומת ברוש (25)                         10.5 10.5 9 9 9 8.1 6   4.2 4.2   4.2                         13.2   19                       8.1 6 6   4.2 4.2 4.2                
 שפיר - צומת הודיה (232)                                                                         8.7 8.7 4.2 4.2 4.2   4.2   6.4 6.4 6.4 6.4 8.7 8.7 8.7 13 13 13   13 13 13   13 13 13 15 15 15
 חוף אשקלון - 232 (חוליקאת)                                                                         10.5 10.5     4.8 4.2 2.9       4.2 4.2 6.4 6.4 8.7 10.5 13 13   13 13 13   13 13 13 13 13 15
 חוף אשקלון - חלץ חוות פרסה (232)                                                                         10.5       8.7 6.4 4.8       2.9 4.2 4.2 4.2 6.4 6.4 10.5 10.5   10.5 10.5 13   13 13 13 13 13 15
 באר טוביה - מחנה חסה (232)                                                                             4.2 4.2   4.2 4.2 4.2