לוחות זמנים ומסלולים     חברות וטלפונים     הורד אפליקציית אנדרואיד     מצאתי טעות    

   


תעריפים לקו 353 (מטרופולין)


מחיר נסיעה מקומית בבאר טוביה: 10.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בגן יבנה: 3.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בנתיבות: 2.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית באזור: 3.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בשפיר: 10.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בשדרות: 2.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית ביבנה: 3.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בבאר שבע: 14.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בתל אביב יפו: 12.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בראשון לציון: 3.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית במרחבים: 10.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בחולון: 3.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בגן רווה: 3.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בבני שמעון: 11.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית ביואב: 2.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בחוף אשקלון: 10.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בשדות נגב: 2.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בחבל יבנה: 3.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בתעשיות שער הנגב: 2.50 ש"חמוצא

 

יעד

 גן יבנה - מסעף גן יבנה (4) 15 5.5   3.5 3.5 5.5 5.5                     14.5 14.5 10 10 10 10 10                                             5.5   5.5 3.5 5.5 5.5                     15.5 15.5 18.5 18.5 14.5                                  
 באר טוביה - מסעף אמונים (4) 15 7.5 5.5         4 8.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 12.5   12.5 12.5 12.5                   12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5   7.5 5.5                                     12.5                                  
 גן רווה - מסעף עיינות (42) 15                                                                                                                                                                      
 גן יבנה - מסעף גן יבנה (4) 15 5.5   3.5 3.5 5.5 5.5                         10 10 10 10 10                                           4 4   4.5 3.5 4.5 5.5 6.5 6.5 10.5 10.5 10.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 10 10 10 10   14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5   14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 16
 באר טוביה - צומת אמונים (4) 15 7.5 5.5                                                                                     4.5 4.5 4.5         4   8.5 10.5 10.5 10.5 10.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5   12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 14.5   14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 16
 נתיבות - הרב גרשונוביץ' (הרב גרשונוביץ'/חיל אוויר) 18 14.5 14.5 11.5 10 12.5   12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 10.5 10.5 10.5 6 6 6 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3.5 3.5 3.5 3.5 4 4 4 4 6 6 6   6 6 7         11.5 10             8   7 6 6 6 4 4 4 4   4 4 3.5 3.5 3.5 3.5 3 3 4 4 4 4 4.5 6 6 6 7
 באר טוביה - צומת עד הלום/כביש 4 (4)   7.5 3.5         6.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 12.5   12.5 12.5 14.5 10 10 10 10 10         14.5 10 11.5 14.5 14.5 12.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 16 16   7.5 3.5                             10 10 10 10 11.5         10                        
 באר טוביה - צומת שדה עוזיהו/כביש 4 (4)   7.5 3.5                                 10 10 10 10 10           10 10     12.5                         7.5 3.5                             10 10 10 10 10         10                        
 באר טוביה - צומת בית עזרא (4)   7.5 5.5                                                                                       7.5 5.5                                                                        
 תעשיות שער הנגב - מועצה אזורית שער הנגב (232)   14.5 14.5 14.5   12.5   12.5 8.5 6 6 6.5 4 4 4 3 3 2.5   2.5 3.5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 7 7 7 7 8   8 8 9                         6   4 4 3.5 3.5 3 4 4 4 4 4 4 4 6.5 4 4 4 6 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 12.5 9
 באר טוביה - צ.עד הלום (4)   7.5 5.5                                 9               10   10 10     12.5                       4.5 4.5 4.5         4   8.5 10.5 10.5 10.5 10.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 11.5 12.5 14.5 12.5 12.5 10 12.5 11.5 12.5 12.5   14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 16
 באר טוביה - כביש 4/שדה עוזיה (4)   7.5 3.5                                 10 10 10 10 10       10                                     7.5 3.5                             10 10 10 10 10             10   12.5                
 באר טוביה - צומת בית עזרא (4)   7.5 5.5                                                                                       7.5 5.5                                                                        
 חבל יבנה - צ.בני דרום 42     5.5 7.5 7.5 7.5 7.5                     12.5                                                           5.5 7.5 7.5 7.5 7.5                             14.5                                  
 חבל יבנה - צומת גן דרום/כביש 42 42     5.5 7.5 7.5 7.5 7.5                                                                                 4 4.5 7.5 4.5 7.5 6.5 6.5 10.5 10.5 10.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 14.5 14.5 14.5 14.5   14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 16
 חוף אשקלון - צומת אשכולות (232)       6.5   4     4 4       10.5 10.5   10.5 10.5 12.5         12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5                                           12.5                                  
 שפיר - צומת הודיה (232)       10.5   8.5   4   4 4 4 6.5 6.5 6.5   8.5 8.5 8.5         12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5                                           12.5                                  
 יואב - צומת גבעתי (232)       10.5   10.5   4 4   3 4 4.5 4 4 6 6 6 6 6 7 8 8 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 10 10 10 10 10 10 10 14.5 10 10 11.5 14.5                       3.5   4 7 8 9 10 11.5 11.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5   13   13 13 14.5   15.5 15.5   15.5 15.5 15.5 18.5
 חוף אשקלון - חוליקאת (232)       10.5   10.5     4 3       4 4.5   6.5 6.5           10.5 10.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 14.5 14.5 12.5 12.5 12.5 10.5   10.5     4.5 4 3     4 4 6.5 6.5 8.5 10.5 10.5 10.5 12.5           12.5 12.5 12.5 12.5   12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 14.5
 חוף אשקלון - ניבה (232)       10.5   10.5     4 4       4 4   4.5 4.5 6.5         10.5 10.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 14.5 14.5                                           12.5                                  
 מועצה אזורית שער הנגב - מכללת ספיר (232)     10 10 10         6 6           3.5 2.5 2.5     4 4 4 4 4 4 4 4 11.5 15 4 6 6 6 7 7 7 7 7   15 8 15       10 9 10             6             4 4 4 4 4 4 4   4 11.5 15 6 6   6 7   7 7 15 15
 שדות נגב - צומת כפר עזה (232)     10 10 10         8 8     6 6 4 4 4 4 4 4                         6 6 6 6 7 7 7 8.5 12.5 12.5 12.5 12.5     10   10             10   9 8 7 6 4       4               7 8   9 9   10 10 11.5 13
 שדות נגב - צומת נתיבות (25)       14.5   12.5   12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 10.5 10.5 10.5 4 4 4 4 4 4                         4 4 4 4 4.5 6 6 6.5 6 6 7 8.5                       11.5   9 9 7 7 6       3               4 4   6 6   8 8 6 10
 שדות נגב - מ.נתיבות (25)       10 10 12.5   12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 10.5 10.5 10.5 6 4 4 4 11.5 4                         4 4 4 4 4 6 6 6.5 11.5 6 13.5 8.5       10               12.5   9 9 8 7 7       3.5               3.5 4 4 4 4   8 6 11.5 10
 שדות נגב - צומת הגדי (25)       11.5 10 12.5   12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 10.5 10.5 10.5 6 6 6 4 15 4                         4 4 4 4 4 4 4 6.5 11.5 6 13.5 8.5       10               13   10 9 8 8 7       3.5               3.5 4 4 4 4   7 4 11.5 13.5
 שדות נגב - צומת שרשרת (25)       14.5   12.5   12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 10.5 10.5 10.5 6 6 6 4 4 4                         3.5 4 4 4 4 4 4 6.5 6 6 6 8.5                       13   10 10 8 8 7       3.5               2.5 3.5   4 4   4 4 6 6
 בני שמעון - צומת תדהר (25)       12.5 12.5 14.5   12.5 12.5 10 12.5 12.5 12.5 12.5 10.5 10.5 10.5 6 6 6 10.5 6 6 6 6 4 4 4 4 4 4 3.5 3.5                 4 4           12.5               14.5   10 10 10 10 9 8 8 8 4 7 7 6   4 4 4 3.5               4  
 בני שמעון - צומת ברוש (25)       14.5   14.5   12.5 12.5 10 12.5 12.5 12.5 12.5 10.5 10.5 10.5 7 6 6 10.5 6 6 6 6 4 4 4 4 4 4 4 3.5                 4 4                           14.5   11.5 10 10 10 9 9 9 9 4 7 7 7   4 4 4 4               6  
 בני שמעון - עוף הנגב (25)       14.5   14.5   12.5 12.5 10 10 12.5 12.5 12.5 10.5 10.5 10.5 7 7 7 10.5 6 6 6 6 6 4 4 4 4 4 4 4                 4 4                           14.5   12.5 11.5 10 10 10 9 9 9 4 8 8 7   4 6 4 4               4  
 בני שמעון - צומת תפרח מזרח (25)       14.5   14.5   14.5 14.5 14.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 10.5 10.5       10.5 8.5 8.5     8.5 8.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5                 3 3                                                                               3.5  
 מרחבים - צומת הנשיא/כביש310 (25)       14.5   14.5   14.5 14.5 10 10 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 8 8 15 12.5 12.5 12.5 8 8 7 7 6.5 6 11.5 11.5 6 4 4 4 4 4 3.5 3 3 3     4 4                       15.5   13 13 12.5 12.5 11.5 11.5 11.5 11.5 6 10 10 10   9 11.5 11.5   4   4 4 3.5 3.5 3.5   4
 מרחבים - בי''ס אשל הנשיא (25)       14.5   14.5   14.5 14.5 10 10 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 8 8 8 12.5 12.5 12.5 8 8 7 7 6.5 6 6 6 6 6 4 4 4 4 4 3 3 3     3 3                       15.5   13 13 12.5 12.5 12.5 11.5 11.5 11.5 6 10 10 10   9 6 8   4   4 4 4 3.5 3.5   3
 בני שמעון - צומת מחנה שדה תימן (25)       16   14.5   14.5 14.5 11.5 10 14.5 14.5 10 12.5 12.5 12.5 9 9 15 12.5 12.5 12.5 9 8 10.5 10.5 8.5 7 13.5 13.5 6 6                 4 3                           18.5   14.5 14.5 13 13 13 13 13 13 7 11.5 11.5 10   10 10 10 9               4  
 בני שמעון - מנחת שדה תימן (25)       16   14.5   14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 12.5 12.5 12.5       12.5 12.5 12.5     10.5 10.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5                 4 3                                                                                  
 מועצה אזורית שער הנגב - צומת מפלסים (232)     15.5 10 10         10 10           4 3 3     4 4 4 4 4 6   6 7 7 7 8 9 9 10 10 7 10 11.5   11.5 12.5 13   14.5 14.5 10 12.5 10 12.5   12.5 10.5 8.5 8.5 6 6.5           4 4 4 4 4 4 4   4   4 6 6   7 7   8 8 8 9
 שדות נגב - צומת סעד (232)     18.5 10 10         12.5 11.5     9 8 7 7 4 4 4 4                         8 9 9 9 7 10 10   11.5 11.5 13   14.5 14.5 10 12.5 10 12.5   12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 8.5 6 6 4 4 4       4               4 6   6 6   7 7 8 9
 שדות נגב - קרית חינוך שדות נגב (25)       10 10         13 11.5     9 9 7 7 4 4 4 6                         4 4 4 4 8 8 8   9 9 10   14.5 14.5 14.5 10   12.5           8   6 6 4 4 4       3.5               4 4 6 4 4   6 6 6 7
 שדות נגב - צומת נתיבות צפון 25       10 10         13 11.5     9 9 7 7 4 4 4 6                         4 4 4 4 8 8 8   9 9 10   14.5 14.5 14.5 10   12.5           8   6 6 4 4 4       3.5               3.5 4 4 4 4   6 6 6 7
 שדות נגב - צומת עלומים בארי (25)               12.5 12.5 12.5 12.5 10.5 8.5 6 6 4 4 4 4 4 4                         6 6 6 6 7 7 7   8 8 8                         11.5   9 8 7 7 4       4               7 8   9 9   10 10 10 13
 שדות נגב - צומת תקומה (25)                   12.5 11.5     9 8 7 7 4 4 4 6                         6 7 7 7 9 9 9   10 10 10   14.5 14.5 14.5 12.5   12.5           8   6 6 4 4 4       3.5               4 4   4 4   6 6 6 7
 בני שמעון - צומת תדהר (25)                   14.5 14.5     10 10 10 10 10.5 10.5 6 9 8 8 8 8 4 6 4 4 4 4 3.5 3.5                 4 4     14.5 14.5 14.5 12.5 12.5 14.5   12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 10.5 10.5 10.5 6 6 6 6 4 4 4 4   4 4 4 3.5               4  
 בני שמעון - צומת תפרח מזרח (25)                   15.5 15.5     13 13 11.5 11.5 10.5 10.5 7 11.5 10 10 10 10 6 9   8 6 4 4 7                 3.5 3.5     14.5 14.5 14.5 14.5   14.5   14.5 14.5 14.5 14.5 10 12.5 12.5 12.5 10.5 10.5 8 7 7 7 6 7 6 6   6 6 4 4               3  
 מועצה אזורית שער הנגב - צומת ברור חיל/אור הנר (232)       12.5   12.5   10.5 6.5 4 4 4 4       3.5 4 4     6 6 6 6 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5                       4             8 8 8 10.5 8 8 8   9   9 10 10   11.5 11.5   13 13 13 14.5
 שדות נגב - צומת קיבוץ סעד (232)     10 10 10         8 8     6 6 4 4 4 4 4 4                         6 6 6 6 7 7 7 8.5 12.5 12.5 12.5 12.5     10   10             11.5   9 8 7 7 4       4               7 8   9 9   10 10 11.5 13
 שדות נגב - 25/232 (צומת סעד)     10 10 10     12.5 12.5 12.5 12.5 10.5 8.5 6 6 4 4 4 4 4 4                         6 6 6 6 7 7 7   8 8 9       10   10             11.5   9 8 7 7 4       4               7 8   9 9   10 10 11.5 13
 שדות נגב - צומת זימרת (25)               12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 10.5 10.5 10.5 4 4 4 4 4 4                         4 4 6 6 6 6 6 8.5 7 7 10.5 10.5                       8   6 6 4 4 4       4               4 4   6 6   6 6 7 8
 שדות נגב - צומת תקומה (25)               12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 10.5 10.5 10.5 4 4 4 4 4 4                         4 4 4 4 6 6 6 8.5 7 7 10.5 10.5                       11.5   9 8 7 7 6       3               4 6   7 7   9 9 10 10
 שדות נגב - צומת שיבולים (25)       14.5   12.5   12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 10.5 10.5 10.5 6 6 6 6 6 6