לוחות זמנים ומסלולים     חברות וטלפונים     הורד אפליקציית אנדרואיד     מצאתי טעות    

   


תעריפים לקו 361 (דן בדרום)


מחיר נסיעה מקומית בנתיבות: 2.40 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בשדרות: 2.40 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית באשקלון: 2.40 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בבאר שבע: 15.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית במרחבים: 10.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בבני שמעון: 10.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בחוף אשקלון: 10.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בשדות נגב: 2.40 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בתעשיות שער הנגב: 2.40 ש"חמוצא

 

יעד

 חוף אשקלון - צ.ברכיה/משען 35 4.2 3.8   4.2     7.2 8.1 9 9 9 10 10 12 12 12 8.1 13.2 13.5 13.5 13.5 13.5 15 15 16 16 16 19 19 19 19 19 19     7.2 7.2 9 9 12 12 13 13 13.2 13.2 13.5 13.5 15 15 16 16 19 19 19 19
 חוף אשקלון - גני צבי/35 (35) 3.8 3.8   4.2     7.2 7.2 9 9 9 10 10 12 12 13 8.1 13.2 13.5 13.5 13.5 13.5 15 15 16 16 16 16 19 19 19 19 19     7.2 7.2 9 9 12 12 13 13 13.2 13.2 13.5 13.5 15 15 16 16 19 19 19 19
 יואב - צומת גבעתי (232) 4.2 4.2 4.2   2.9 4.2 4.2 6.4 9 6.4 6.4 6 10 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 10 15 15 15 15 15 2.4 3.8 4.2 7.2 8.1 9 12 12 13 13 13 13.2 13 13.5 13.5 15 16 16 16 16 16 19
 תעשיות שער הנגב - מועצה אזורית שער הנגב (232) 6 10 10 6 6 4.2 4.2 4.2 2.9 2.9 2.4   2.4 4.2 4.2 6 4.2 6 4.2 4.2 4.2 6 6 6 6 10 10 10 10 10 12 12 13.5 10 6 4.2 4.2 3.8 3.8 4.2 4.2 4.2 4.2 6 4.2 4.2 4.2 6 10.5 10 10 10 10 12 13.5
 שער הנגב - מכללת ספיר (232) 10 10 10 10 4.2 2.9       2.9 2.9 2.4   4.2 4.2 4.2 4.2 6 6 4.2 7.2 7.2 8.1 9 9 10 10 10 10 10 12 12 13.5 10 9         4.2 4.2 6 6 6 6 4.2 4.2 8.1 10.5 10 10 10 10 12 13
 שדות נגב - צומת כפר עזה (232) 12 12 12 12 10 9 9 8.1 7.2 6 6 4.2 4.2                     6.4 6.4 6.4 6.4 7.2 10 10 12 12 13 12 10 9 8.1 7.2 6             4.8   7.2 8.1 9 9 10 10 12 13.5
 שדות נגב - צומת נתיבות (25) 13.2 13.5 13.5 13 12 10 10.5 10.5 6.4 6.4 4.2 4.2 6                     4.2 4.2 4.2 4.2 4.8 6.4 6.4 6 6 10 13.2 12 9 9 7.2 7.2             2.4   4.2 4.2 6 6 8.1 8.1 6 10
 שדות נגב - מ.נתיבות (25) 13.5 13.5 13.5 13 13 10 10.5 10.5 6.4 6.4 7.2 4.2 4.2                     4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 6.4 6 6.4 6 10 13.5 13 9 9 8.1 7.2             2.4   3.8 4.2 4.2 4.2 8.1 6 8.1 10
 שדות נגב - צומת הגדי (25) 13.5 13.5 13.5 13 13 10 10 10.5 8.1 8.1 8.1 4.2 7.2                     4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 6.4 4.2 6.4 6.4 8.7 13.5 13.2 10 9 8.1 8.1             3.8   3.8 4.2 4.2 4.2 7.2 4.2 8.1 6
 שדות נגב - צומת שרשרת (25) 13.5 13.5 13.5 13 13 10 10 10.5 8.1 8.1 8.1 6 7.2                     3.8 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 6 6 6 13.5 13.2 10 10 8.1 8.1             3.8   2.4 3.8 4.2 4.2 4.2 4.2 6 6
 בני שמעון - צ.תדהר (25) 15 15 15 13 13 12 10 10 10 10 9 6 9 6.4 6.4 8.1 4.2 4.8 4.2 4.2 4.2 3.8 3.8               4.2 4.2   15 15 10 10 10 10 8.1 8.1 7.2 7.2 6 6 4.2 4.2 3.8           4.2  
 בני שמעון - צומת ברוש (25) 16 16 16 13 13 12 12 10 10 10 10 6 9 6.4 6.4 9 4.2 4.8 4.2 4.2 4.2 4.2 3.8               4.8 4.8   15 15 12 10 10 10 9 9 7.2 7.2 7.2 6 6 4.2 4.2           6  
 בני שמעון - עוף הנגב (25) 16 16 16 13 13 13 13 10.5 10 10 10 10 10 6.4 6.4 9 6 4.8 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2               4.2 4.2   16 15 13 12 10 10 9 9 8.1 8.1 7.2 6 4.2 4.2 4.2           4.2  
 בני שמעון - צומת תפרח מערב (25) 19 19 19 15 13 13 13 13 10.5 10.5 12 10 10 10 10 10 6 8.7 6.4 6.4 6.4 4.2 6               2.9 2.9   16 16 13.5 13.2 12 12 10 10 10 10 9 8.1 8.1 7.2 6           3.8  
 מרחבים - צומת הנשיא/כביש310 (25) 19 19 19 15 15 13 13 13 13 12 13 12 12 12 12 12 7.2 10 6 6.4 6.4 6 6.4 4.2 4.8 4.2 4.2 3.8 2.9 2.9     4.2 16 16 13.5 13.5 13 13 12 12 10 10 10 9 8.1 8.1   4.2 4.2 4.2 3.8 3.8   4.2
 מרחבים - בי''ס אשל הנשיא (25) 19 19 19 15 15 13 13 13 13 13 13 12 12 12 12 12 7.2 10 6 6 6.4 6 6.4 4.2 4.8 4.2 4.2 4.2 2.9 2.9     3.8 19 16 13.5 13.5 13 13 12 12 10 10 10 9 9 8.1   4.2 4.2 4.2 3.8 3.8   3.8
 בני שמעון - צומת מחנה שדה תימן (25) 19 19 19 15 15 15 15 13 13 13 13.5 13.5 13.5 13 13 13.5 10.5 10 10 10 8.7 6 8.7               4.2 3.8   19 19 15 15 13.5 13.5 13.5 13.5 12 12 10 10 10 10 9           4.2  
 שער הנגב - צומת איבים (232) 8.1 9 9 8.1 8.1 4.2       2.4 3.8 3.8   7.2 7.2 7.2 4.2 7.2 7.2 8.1 8.1 8.1 9 10 10 10 10 8.1 12 12 13 13 13.5 9 6.4         6.4 6.4 7.2 7.2 7.2 7.2 8.1 8.1 8.7 10 10 10 10.5 10.5 13 13
 שער הנגב - צומת דורות (232) 9 9 9 9 8.1 4.2       2.4 3.8 3.8   6 7.2 7.2 4.2 7.2 7.2 7.2 8.1 8.1 9 10 10 10 10 8.1 12 12 13 13 13.5 9 6.4         6 6 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 8.1 8.7 10 10 10 10.5 10.5 12 13
 שדות נגב - צומת תקומה (25) 13 13.2 13.2 13 12 9 9 8.1 7.2 7.2 4.8 6 6                     6 7.2 7.2 7.2 9 9 9 10 10 10 13.2 12 9 8.1 7.2 7.2             3.8   4.2 6 7.2 7.2 9 9 10 10
 שדות נגב - קרית חינוך שדות נגב (25) 13.2 13.2 13.2 13.2 12 9 9 9 7.2 7.2 4.8 4.2 6                     6 6 6 6 8.1 8.1 8.1 9 9 10 13.2 12 9 9 7.2 7.2             2.4   4.2 4.2 6 6 8.1 8.1 9 10
 בני שמעון - צ.תדהר (25) 15 15 15 15 15 12 10 10 10 10 10.5 10.5 10.5 8.1 8.1 8.1 4.2 6 4.2 4.2 4.2 3.8 3.8               4.2 4.2   15 13 10 10 10 10 8.1 8.1 7.2 7.2 6 4.2 4.2 4.2 3.8           4.2  
 בני שמעון - צומת תפרח מזרח (25) 19 19 19 16 16 13.5 13.5 13.2 12 12 10.5 10 10 10 10 10 6 9 8.1 6 4.2 4.2 7.2               3.8 3.8   16 13 13 13 10.5 10.5 10 10 10 10 9 8.1 6.4 4.2 6.4           2.9  
 מרחבים - צומת הנשיא (25) 19 19 19 16 16 13.5 13.5 13.2 13 12 13 12 12 12 12 12 7.2 10 6 8.1 8.1 6 7.2 4.2 6 4.2 4.2 3.8 3.8 3.8     4.2 16 15 13 13 13 12 12 12 10 10 10 9 6.4 6.4   4.2 4.2 4.2 2.9 2.9   4.2
 אשקלון - צומת אשקלון (4)     3.8 4.2 4.2 7.2 7.2 7.2 9 9 9 6 10 12 12 12 8.1 13 13.2 13.5 13.5 13.5 13.5 15 16 16 16 19 19 19 19 19 19 4.2 4.2 7.2 7.2 8.1 9 12 10 12 12 13 13.2 13.5 13.5 13.5 15 16 16 19 19 19 19
 אשקלון - צומת ברכיה (35)     3.8 4.2 4.2 7.2 7.2 8.1 9 9 9 10 10 12 12 12 8.1 13.2 13.5 13.5 13.5 13.5 15 15 16 16 16 19 19 19 19 19 19 4.2 4.2 7.2 8.1 9 9 12 12 13 13 13.2 13.2 13.5 13.5 15 15 16 16 19 19 19 19
 שער הנגב - צומת ברור חיל/אור הנר (232) 7.2 8.1 7.2 6.4 4.2 4.2       3.8 4.2 4.2   8.1 8.1 8.1 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10 10 10 10.5 10.5 13 13 13 13 13 13 7.2 4.2         8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 9 10.5 9 10 10 12 12 13.2 13.2 13.2 15
 שדות נגב - צומת קיבוץ סעד (232) 12 12 12 12 12 9 9 8.1 7.2 7.2 6 4.2 4.2                     6.4 6.4 6.4 6.4 7.2 10 10 12 12 13 12 12 9 8.1 7.2 7.2             4.8   7.2 8.1 9 9 10 10 12 13.5
 שדות נגב - 25/232 (צומת סעד) 12 12 13 13 12 8.7 8.7 8.1 6.4 6.4 6 6 4.2                     8.1 9 9 9 10 10 10 12 12 13.5 13 12 9 8.1 7.2 7.2             4.8   7.2 8.1 9 9 10 10 12 13.2
 שדות נגב - צומת זימרת (25) 8.1 8.1 8.1 13 13 10.5 10.5 10.5 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2                     4.2 4.2 6 6 6 6 6 7.2 7.2 10.5 8.1 8.1 6 6 4.2 4.2             4.2   4.2 4.2 6 6 6 6 7.2 8.1
 שדות נגב - צומת תקומה (25) 13 13.2 13.2 13 12 10.5 10.5 10.5 6.4 6.4 6 6 6                     4.8 4.8 4.8 4.8 6.4 8.7 8.7 10 10 10 13.2 12 9 8.1 7.2 7.2             2.9   4.2 6 7.2 7.2 9 9 10 10
 שדות נגב - צומת שיבולים (25) 13.5 15 15 13 13 10 10 10 8.7 8.7 8.1 6 8.1                     3.8 3.8 4.2 4.2 4.2 6 6.4 6.4 6.4 8.7 13.5 13.5 10 10 9 9             4.2   2.4 3.8 4.2 4.2 6 7.2 7.2 9
 בני שמעון - צומת תאשור (25) 16 16 16 13 13 13 12 10.5 10 10 10 10 10 6.4 6.4 9 6 4.8 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2               4.2 4.2   16 15 12 12 10 10 9 9 8.1 8.1 7.2 6 4.2 4.2 4.2           4.2  
 בני שמעון - גילת/סלעית (25) 19 19 16 10 10 13 13 13 10.5 10.5 12 10 10 7.2 7.2 10 6 6.4 4.8 4.2 4.2 4.2 4.2               3.8 4.2   16 10 9 8.1 8.1 8.1 7.2 7.2 6 6 9 8.1 6 4.2 4.2           3.8  
 בני שמעון - צומת תפרח (25) 19 19 19 15 13 13 13 13 10.5 10.5 12 10 10 10 10 10 6 8.7 6.4 6 4.2 4.2 6.4               2.9 2.9   16 16 13.5 13.2 12 12 10 10 10 10 9 8.1 8.1 4.2 7.2           3.8  
 שער הנגב - צומת חלץ (232) 7.2 7.2 7.2 4.2 4.2 3.8       4.2 4.2 4.2   9 9 9 6 9 9 9 10 10 10 10 12 12 13 9 13.5 13.5 13.5 13.5 15 4.2 4.2         8.7 8.7 9 9 9 9 9 10 10 10 12 13 13 13 13 15
 שער הנגב - צומת ברור חיל/אור הנר (232) 7.2 8.1 7.2 7.2 4.2 4.2       4.2 4.2 4.2   8.1 8.1 8.1 6 8.1 9 9 9 10 10 10 10 12 12 8.1 13.2 13.2 13.5 13.5 15 7.2 4.2         8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 9 9 10.5 10 10 10.5 12 13 13 13 13
 שדות נגב - צומת כפר עזה (232) 12 12 12 12 10 9 9 8.1 6 6 4.2 4.2 4.2                     8.1 9 9 9 7.2 10 10 12 12 13.5 12 10 8.7 8.1 6.4 6             6   7.2 8.1 9 9 10 10 12 13.5
 שדות נגב - צומת קיבוץ סעד (232) 10 12 12 12 10 9 9 8.1 7.2 6 4.2 4.2 4.2                     8.1 9 9 9 7.2 10 10 12 12 13.5 12 10 8.7 8.1 6.4 6             6   7.2 8.1 9 9 10 10 12 13.5
 שדות נגב - צומת שובה (25) 12 13 13 13 12 9 9 8.1 7.2 7.2 4.8 4.2 6                     7.2 7.2 8.1 8.1 6 10 10 10 10 12 13 12 9 8.1 7.2 7.2             4.2   6 7.2 8.1 8.1 10 10 10 12
 נתיבות - הרב גרשונוביץ' (הרב גרשונוביץ'/חיל אוויר) 13.5 13.5 13.5 13 13 10 10.5 10.5 6.4 6.4 4.2 4.2 4.2 4.8 4.8 4.8 4.2 2.9 2.4 2.4 3.8 3.8 4.2 4.2 6 4.2 4.2 6 8.1 8.1 8.1 9 10 13.5 13 9 9 8.1 7.2 6 6 4.2 4.2 3.8 2.4   2.4 2.9 4.2 4.2 4.2 6.4 6.4 6.4 10
 בני שמעון - צומת תאשור (25) 16 16 16 16 15 13 12 12 10 10 10 10 10 9 9 9 6 7.2 6 4.2 4.2 4.2 4.2               4.2 4.2   16 13 12 10.5 10 10 9 9 8.1 8.1 7.2 6 4.2 4.2 4.2           4.2  
 בני שמעון - עוף הנגב (25) 16 16 16 16 15 13 12 12 10 10 10 10 10 9 9 9 6 7.2 6 4.2 4.2 4.2 4.2               4.2 4.2   16 13 13 12 10 10 9 9 8.1 8.1 7.2 6 4.2 4.2 4.2           4.2  
 בני שמעון - צומת מחנה שדה תימן (25) 19 19 19 19 19 15 15 15 13.5 13.5 13 13.5 13 13.5 13.5 13.2 8.1 10 10 10 6 6 9               4.2 3.8   19 15 15 13 13 13 13.5 13.5 12 12 10 10 10 10 8.7           4.2  
 שדרות - צומת דורות (232) 9 9 9 6.4 6.4 4.2 4.2 3.8 2.4     2.9 2.9 6 7.2 6.4 4.2 6.4 6.4 6.4 8.1 8.1 8.7 10 10 10 10 10.5 10.5 10.5 12 13 13 9 8.1 4.2 4.2 2.4 2.4 6 6 7.2 7.2 7.2 7.2 6.4 8.1 8.1 10 10 10 12 12 12 13.5
 שדות נגב - צומת הגדי (25) 13.5 13.5 13.5 13.5 13 10 10 9 8.1 8.1 6.4 4.2 4.2                     4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 7.2 4.2 8.1 8.1 10 13.5 13 10 10.5 8.1 8.1             2.4   2.9 4.2 4.2 4.2 6.4 4.2 6.4 10
 בני שמעון - צומת תפרח מערב (25) 19 19 19 16 16 13.5 13.5 13.2 12 12 10.5 10 10 10 10 10 6 9 8.1 8.1 7.2 4.2 6               3.8 3.8   16 13 13 13 10.5 10.5 10 10 10 10 9 8.1 6.4 6.4 6           2.9  
 חוף אשקלון - צומת כוכב מיכאל (232) 4.2 4.2   2.9     4.2 4.2 8.1 6.4 6 6 4.2 10 12 12 13 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 10 13 13 15 15 15     4.2 4.2 8.1 8.1 10 10 12 12 12 12 13 13 13.5 15 15 15 16 16 16 19
 חוף אשקלון - חלץ חוות פרסה (232) 7.2 7.2   4.2     2.9 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 2.9 9 9 8.7 10.5 10.5 10 10 10 10 10 12 12 13 13 13 13 13 13 13 15     3.8 4.2 4.2 4.2 9 9 9 9 9 9 10 10 10 12 13 13 13.5 13.5 13.5 15
 חוף אשקלון - צומת גבעתי (35) 4.2 4.2   2.4     7.2 7.2 9 9 9 10 10 12 12 13 8.1 13.2 13.2 13.5 13.5 13.5 13.5 15 15 16 16 16 16 16 16 19 19     4.2 7.2 9 9 12 12 13 13 13.2 13.2 13.5 13.5 13.5 15 16 16 16 16 16 19
 חוף אשקלון - צומת כוכב מיכאל (232) 4.2 4.2   3.8     4.2 4.2 8.1 8.1 6 6 9 10 12 12 8.1 12 12 13 13.2 13.2 13.5 15 15 15 15 10 16 16 16 16 19     4.2 4.2 6.4 6.4 10 10 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 15 15
 שדות נגב - צומת זימרת (25) 12 13 13 13 12 9 9 8.1 7.2 7.2 4.8 4.2 6                     7.2 7.2 8.1 8.1 6 10 10 10 10 12 13 12 9 8.1 7.2 7.2             4.2   6 7.2 8.1 8.1 10 10 10 12
 שער הנגב - צ.חלץ (232) 7.2 7.2 7.2 4.2 4.2 2.9       4.2 4.2 4.2   9 9 8.7 10.5 10.5 10.5 10.5 10 10 10 10 12 12 13 13 13 13 13 13 15 7.2 4.2         9 9 9 9 9 9 10.5 10 10 10 12 12 13.5 13.5 13.5 15
 שער הנגב - צומת איבים (232) 9 9 9 9 8.1 4.2       2.4 2.9 2.9   7.2 7.2 6.4 4.2 6.4 6.4 6.4 8.1 8.1 8.7 10 10 10 10 10.5 10.5 10.5 13 13 13 9 8.1         6 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 6.4 8.1 9 10 10 10 12 12 13 13.5
 מרחבים - צ.שיבולים (25) 13.5 15 15 13.5 13.5 10 10 10 9 8.1 6.4 6 8.1 7.2 7.2 7.2 4.2 4.2 4.2 3.8 3.8 2.4 2.4 3.8 4.2 4.2 4.2 4.2 6 7.2     9 13.5 13 10 10 8.7 8.7 7.2 7.2 6 6 4.2 4.2 2.9 2.9   3.8 4.2 4.2 6 6.4   8.7

 • לרשימת הנחות לחץ כאן
 • אתר bus.co.il הוא שרות פרטי, המידע ניתן ללא אחריות
 • חיפוש חדש


     

  הבהרות משפטיות | הוסף למועדפים | אפשרויות פירסום | מידע לסדרנים | צור קשר | תיק טיק טק

  אגד  דן  מטרונית  קווים  אפיקים  מטרופולין  נתיב אקספרס  ג'י בי טורס  נסיעות ותיירות נצרת  אוטובוסים מאוחדים נצרת  גולן  דן בדרום  דן באר שבע  סופרבוס  גלים  אגד תעבורה  הנתיב המהיר  רכבת  כרמלית  סיטיפס  ארקיע  ישראייר  מועצה אזורית אילות  כרמלית  ירושלים-רמאללה איחוד  ירושלים-אבו-תור-ענאתא איחוד  ירושלים-אלווסט איחוד  ירושלים-הר הזיתים  ירושלים - עיסאוויה מחנה שעפאט איחוד  ירושלים-דרום איחוד  ירושלים-צור באהר איחוד  מוניות מטרו קו  מוניות שי-לי  מוניות מאיה יצחק שדה  מוניות שירן נסיעות   מוניות יהלום תחבורה  מוניות גלים  אודליה מוניות בעמ  מוניות רב קווית 4-5  מוניות הדר לוד  

  אתר זה נבנה ומתוחזק ע"י פנתר שירותי אינטרנט