לוחות זמנים ומסלולים     חברות וטלפונים     הורד אפליקציית אנדרואיד     מצאתי טעות    

   


תעריפים לקו 365 (דן בדרום)


מחיר נסיעה מקומית באופקים: 2.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בנתיבות: 2.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בשדרות: 2.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית באשקלון: 2.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית במרחבים: 10.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בבני שמעון: 10.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בחוף אשקלון: 10.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בשדות נגב: 2.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בתעשיות שער הנגב: 2.50 ש"חמוצא

 

יעד

 חוף אשקלון - צומת יד מרדכי (34) 6 6 6     4 4 6 6 4 6 9 7 10 10 10 7 12.5 13 13 13 9 9 14.5 6     4 6 4 6 9 10   10 10 7 12.5 13 9 14.5
 תעשיות שער הנגב - מועצה אזורית שער הנגב (232) 6 6 6 4 4 4   2.5 3.5 3.5 4 4 4 4 4 4 6 6 6 10 10 7 7 11.5 6 4 4 4 3.5 3.5 4 4 4   4 4 6 10.5 10 10 12.5
 שער הנגב - מכללת ספיר (232) 10 9 9 8 6   2.5         4 4 6 4 7 8 9 9 10 10 7 7 11 9 8 6         4 4   4 4 8 10.5 10 10 10
 שער הנגב - צ.גבים (34) 10 10 9 8 4   3.5         4 4 6 6 7 7 10.5 10.5 10.5 10.5 7 7 10 10 8 4         4 6   6 7 7 8 6 10 10
 שער הנגב - צומת יכיני (34) 10 10 10 9 6   4         4 4 4 4 6 6 10.5 10.5 10.5 10.5 6 6 10 10 9 6         4 4   4 6 6 7 9 10 10
 שדות נגב - צומת יושיביה (34) 11.5 11.5 11.5 10 9 6 4 4 4 4 4             6 6 6.5 6.5 6 6 9 11.5 10 9 6 6 4 4       4   4 6 7 6 8
 שדות נגב - צומת נתיבות צפון 25 8 8 8 7 7 6 4 4 4 4 4             4 4 4 4 4 4 6 8 7 7 6 4 4 4       2.5   3.5 4 4 4 6
 שדות נגב - קרית חינוך שדות נגב (25) 13 12.5 12.5 10 10 8 4 6 6 6 4             6 6 6 6 6 6 8 12.5 10 10 8 6 6 4       2.5   4 4 6 6 8
 שדות נגב - מ.נתיבות (25) 13 13 12.5 11.5 10 6 4 4 4 6 4             4 4 4 4 4 4 6.5 13 11.5 10 6 4 6 4       2.5   3.5 4 4 4 7
 שדות נגב - צומת הגדי (25) 13 13 13 11.5 10 6 4 7 7 7 6             4 4 4 4 4 4 6.5 13 11.5 10 6 7 7 6       3.5   3.5 4 4 4 7
 בני שמעון - צומת תדהר (25) 14.5 14.5 14.5 13 12.5 7 6 9 10.5 10.5 10.5 6 4 6 4 4 3.5         4 4 4.5 14.5 13 12.5 7 9 9 7 6 4 4 4 4 3.5     4 4
 בני שמעון - צומת ברוש (25) 14.5 14.5 14.5 13 13 7 6 9 10.5 10.5 10.5 6 4 6 4 4 3.5         4 4 4 14.5 13 13 7 6 9 8 6 6 4 6 4 4     4 4
 בני שמעון - צומת תאשור (25) 15.5 15.5 14.5 14.5 13 11.5 10 10 10.5 10.5 10.5 6.5 4 6 4 4 4         3.5 3.5 4 15.5 14.5 13 11.5 7 6 8 7 6 4 4 4 4     3.5 4
 בני שמעון - עוף הנגב (25) 15.5 15.5 15.5 14.5 13 11.5 10 10 10.5 10.5 10.5 6.5 4 6 4 4 4         3.5 3.5 3 15.5 14.5 13 11.5 7 6 9 7 6 4 4 4 4     3.5 4
 מרחבים - גילת/כניסה ראשית 241 10 10 10 10 9 8 7 7 7 7 6 6 4 6 4 4 4 4 4 3.5 3.5     3.5 10 10 9 8 7 7 6 6 4   4 4   4 3.5    
 אופקים - דרך הנביאים 4 (מגדל המים) 18.5 18.5 18.5 15.5 14.5 13 11.5 11 10 10 10 9 6 8 6.5 6.5 4.5 4.5 4 4 3 3 3.5   18.5 15.5 14.5 13 11.5 10 10 9 8 6.5 11 7 7 6 4 3.5 3.5
 חוף אשקלון - צומת מבקיעים (4) 4 4 3.5     4 4 8 8 8 9 10 7 10 11.5 11.5 12.5 13 13 14.5 14.5 10 10 15.5 4     4 4 8 9 10 10   11.5 11.5 12.5 13 14.5 10 15.5
 חוף אשקלון - צומת יד מרדכי (4) 6 6 6     4 4 6 6 4 6 9 7 10 10 10 7 12.5 13 13 13 9 9 14.5 6     4 6 4 6 9 10   10 10 7 12.5 13 9 14.5
 שער הנגב - צומת קיבוץ ארז (34) 7 7 7 4 4   4         6 6 8 6 6 6 7 7 11.5 11.5 8 8 13 7 4 4         6 6   9 6 6 7 11.5 8 13
 שער הנגב - צומת ניר עם (34) 9 9 9 4 6   3.5         6 4 6 4 7 8 9 6 7 7 7 7 11.5 9 4 6         6 7   4 7 8 9 7 10 8
 שער הנגב - צומת גבים (34) 10 10 9 8 4   3.5         4 4 6 6 7 7 9 9 6 6 7 7 10 10 8 4         4 6   4 7 7 9 6 10 10
 שער הנגב - צומת יכיני (34) 10 10 10 9 6   4         4 4 4 4 6 6 7 8 8 9 6 6 10 10 9 6         4 4   4 6 6 7 9 10 10
 שדות נגב - צומת יושיביה (34) 11.5 11.5 11.5 10 9 6 4 4 4 4 4             6 6 7 7 6 6 9 11.5 10 9 6 6 4 4       4   4 6 7 6 8
 שדות נגב - צ.נתיבות (34) 13 13 12.5 10 10 8 4 4 6 6 4             4 6 6 6 4 4 8 13 10 10 6 7 6 4       3.5   4 4 6 4 8
 נתיבות - הרב גרשונוביץ' (הרב גרשונוביץ'/חיל אוויר) 13 13 12.5 10 10 9 4 4 4 6 4 4 2.5 2.5 2.5 3.5 4 4 6 4 4 4 4 11 13 11.5 10 9 4 4 4 4 3.5 2.5   2.5 3 4 4 4 6.5
 בני שמעון - צומת תדהר (25) 14.5 14.5 14.5 13 12.5 7 10.5 10.5 9 8 7 6 4 4 4 4 3.5         4 4 6 14.5 13 12.5 7 9 9 7 6 4   4 4 3.5     4 4
 מרחבים - צומת אופקים (241) 18.5 18.5 15.5 15.5 14.5 13 12.5 10 10 10 10 8 6 8 7 7 6 4 4 4 4     3.5 18.5 15.5 14.5 13 8 10 10 8 8   6.5 7   4 4    
 אשקלון - צ.אשקלון (4)       4 6 7 6 10 10 10 10 11.5 8 13 13 13 13 14.5 14.5 15.5 15.5 10 10 18.5   4 6 7 9 10 10 11.5 13   13 13 13 14.5 15.5 10 18.5
 אשקלון - צומת בית שיקמה (4)       4 6 7 6 9 9 10 10 11.5 8 12.5 13 13 13 14.5 14.5 15.5 15.5 10 10 18.5   4 6 7 9 10 10 11.5 13   13 13 13 14.5 15.5 10 18.5
 אשקלון - צומת בת הדר 4       3.5 6 7 6 9 9 9 10 11.5 8 12.5 12.5 13 13 14.5 14.5 14.5 15.5 10 10 18.5   3.5 6 7 9 9 10 11.5 12.5   12.5 13 13 14.5 15.5 10 15.5
 שער הנגב - צומת קיבוץ ארז (34) 7 7 7 4 4   4         6 6 8 6 6 6 7 7 11.5 11.5 8 8 13 7 4 4         6 8   9 6 6 7 11.5 8 13
 שער הנגב - צומת שער הנגב (34) 10 9 9 8 6   3.5         4 4 6 4 7 8 10.5 10.5 10.5 10.5 7 7 10 9 8 6         4 6   4 7 8 9 6 10 10
 שדות נגב - צומת שיבולים (25) 13 13 13 12.5 7 6 6 8 8 7 6             3.5 3.5 4 4 4 4 4.5 13 12.5 7 6 8 7 6       4   2.5 3.5 4 4 6
 מרחבים - צומת גילת/תחנת דלק (241) 10 10 10 10 9 8 7 7 7 7 6 6 4 6 4 4 4 4 4 3.5 3.5     3 10 10 9 8 7 7 6 6 4   4 4   4 3.5    
 אשקלון - צומת בית שיקמה (4)       4 6 7 6 9 9 10 10 11.5 8 12.5 13 13 13 14.5 14.5 15.5 15.5 10 10 18.5   4 6 7 9 10 10 11.5 13   13 13 13 14.5 15.5 10 18.5
 אשקלון - צומת בת הדר 4       3.5 6 7 6 9 9 9 10 11.5 8 12.5 13 13 13 14.5 14.5 15.5 15.5 10 10 18.5   3.5 6 7 9 9 10 11.5 12.5   13 13 13 14.5 15.5 10 15.5
 שדות נגב - צומת הגדי (25) 13 13 13 11.5 10 6 4 4 7 7 6             4 4 4 4 4 4 7 13 11.5 10 6 7 7 6       2.5   3 4 4 4 7
 בני שמעון - עוף הנגב (25) 15.5 15.5 15.5 14.5 13 11.5 10 10 6 6 9 7 4 6 4 4 4         3.5 3.5 4 15.5 14.5 13 11.5 7 6 9 7 6   4 4 4     3 4
 מרחבים - גילת/כניסה ראשית 241 10 10 10 10 9 8 10 10 10 10 10 6 4 6 4 4 4 4 4 3.5 3.5     3.5 10 10 9 8 10 10 10 6 4   4 4   4 3    
 חוף אשקלון - צומת מבקיעים (4) 4 4 3.5     4 4 8 8 8 9 10 7 10 11.5 11.5 12.5 13 13 14.5 14.5 10 10 15.5 4     4 4 8 9 10 10   10 11.5 12.5 13 14.5 10 15.5

 • לרשימת הנחות לחץ כאן
 • אתר bus.co.il הוא שרות פרטי, המידע ניתן ללא אחריות
 • חיפוש חדש


     

  הבהרות משפטיות | הוסף למועדפים | אפשרויות פירסום | מידע לסדרנים | צור קשר | תיק טיק טק

  אגד  דן  מטרונית  קווים  אפיקים  מטרופולין  נתיב אקספרס  ג'י בי טורס  נסיעות ותיירות נצרת  אוטובוסים מאוחדים נצרת  גולן  דן בדרום  דן באר שבע  סופרבוס  גלים  אגד תעבורה  הנתיב המהיר  רכבת  כרמלית  סיטיפס  ארקיע  ישראייר  מועצה אזורית אילות  כרמלית  תבל  כבל אקספרס  תנופה  בית שמש אקספרס  אקסטרה  ירושלים-רמאללה איחוד  ירושלים-אבו-תור-ענאתא איחוד  ירושלים-אלווסט איחוד  ירושלים-הר הזיתים  ירושלים - עיסאוויה מחנה שעפאט איחוד  ירושלים-דרום איחוד  ירושלים-צור באהר איחוד  מוניות מטרו קו  מוניות שי-לי של   מוניות מאיה יצחק שדה  מוניות שירן נסיעות   מוניות יהלום תחבורה  מוניות גלים  אודליה מוניות בעמ  מוניות רב קווית 4-5  מוניות הדר לוד  

  אתר זה נבנה ומתוחזק ע"י פנתר שירותי אינטרנט