לוחות זמנים ומסלולים     חברות וטלפונים     הורד אפליקציית אנדרואיד     מצאתי טעות    

   


תעריפים לקו 367 (נתיב אקספרס)


מחיר נסיעה מקומית בחורפיש: 11.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית במעונה: 4.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית במעלות תרשיחא: 12.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בצבעון: 6.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בצפת: 10.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית במעיליא: 4.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בספסופה: 8.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בנהריה: 12.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בהגליל העליון: 10.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית במטה אשר: 11.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית במרום הגליל: 10.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית במעלה יוסף: 11.50 ש"חמוצא

 

יעד

 חורפיש - צומת אלקוש (89) 12 6.5 9.5 12 11.5 12 8.5     6.5 5 9 6.5 6.5 12 8.5 11.5 12 6 12 6.5 12 8.5 12 5.5     9.5 8.5 12 12 6 12 6.5 11.5 9.5 9.5
 חורפיש - חורפיש יציאה לצפת 89 12 6 12 6.5 11.5 12 9     8.5 11.5 12 5.5 9 8.5 12 8.5 6.5 9.5 12 6 11.5 6.5 6 5     12 9 5 9.5 11.5 9.5 14.5 6.5 5.5 6.5
 הגליל העליון - צומת חירם (89) 6.5 9.5 12 6 9.5 8.5 9.5 9 12       12 5.5 5.5 5.5 12 6 12 6.5 9.5 12 9 8.5 9 12 5.5 8.5       8.5 5 12 12 5.5 12
 מרום הגליל - מסעף אור הגנוז (89) 8.5 12 8.5 8.5 8.5 6 5.5 12 8.5 6.5 5.5 5.5 5 6.5       12 12 6.5 6.5 5 5 12 12 8.5 6   9.5 11.5 5.5 12 6 5.5   12 6
 מעונה - מעליא/89 (89) 5 6.5 6.5 6 8.5     8.5 12   12   12   6.5   9 5.5 8.5 6.5 8.5 9.5       8.5 8.5 9.5 12 8.5     12       15.5
 מעונה - מסעף מעונה צפון 8833 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 11.5 9.5 8.5 6.5 5.5 6 9 5.5 8.5 5 9.5 12 8.5 8.5 14.5 12 11.5   9.5 6.5 8.5 5.5 11.5 9.5 12 5 9.5 6.5 6 12 11.5 9.5
 מעלה יוסף - מסעף צוריאל (89) 6 12 6.5 5.5 6.5     6 5.5 6 8.5 12 9.5 9 8.5 12 5.5 11.5 5.5 5.5 11.5 5.5 8.5     12 11.5 8.5 6.5 5 6.5 11.5 11.5 6 6.5 5.5 9
 חורפיש - כיכר חורפיש (89) 9 5.5 8.5 11.5 6.5 9 6.5     11.5 11.5 12 8.5 9 8.5 12 8.5 5.5 9.5 5 12 11.5 8.5 9 8.5     12 9 5 9.5 11.5 12 8.5 6.5 5.5 5.5
 חורפיש - כיכר סולטאן באשא (89) 6 12 6.5 9.5 9 6 5.5     8.5 11.5 5.5 9.5 6.5 6 8.5 8.5 12 8.5 12 9 6.5 5.5 6 6.5     9 6 6.5 9.5 12 9.5 12 12 9.5 11.5
 הגליל העליון - מסעף סאסא (89) 11.5 5 9 5.5 5 9.5 5 8.5 9       12 5.5 9.5 6.5 11.5 6 5.5 9.5 5 6.5 9.5 11.5 9 9 6 8.5       12 5 12 8.5 9.5 11.5
 הגליל העליון - אזור תעשיה סאסא (89) 6.5 11.5 5 9.5 12 6.5 11.5 12 5       8.5 6 11.5 5 5.5 9 5.5 11.5 11.5 5.5 12 9.5 12 5 6.5 9.5       12 9.5 5 9.5 12 11.5
 צבעון - נחל צבעון (89) 5.5 11.5 11.5 5 9.5 12 8.5 6 11.5 9.5 8.5 8.5 5.5 6.5 12 9.5 5.5 5 9 5.5 8.5 9 9.5 6.5 6 11.5 12 11.5 12 12 6.5   11.5 11.5 11.5 12 9.5
 ג'יש - מסעף גוש חלב (89) 9.5 12 9.5 12 11.5 12 8.5 12 9.5 6.5 12 5   8.5 6 6 9.5 12 6.5 9.5 12 8.5 6.5 6.5 5 12 9.5 6 5 9.5 11.5 11.5   9.5 6 5.5 12
 ספסופה - מסעף ספסופה (89) 5 9 5.5 8.5 5.5 8.5 11.5 6.5 14.5 6 8.5 12 8.5   5.5 11.5 5.5 8.5 11.5 5 9 6.5 6 12 12 8.5 12 6.5 12 5 6.5 11.5 9.5   5.5 5.5 6.5
 מרום הגליל - צומת בר יוחאי (89) 12 6.5 9.5 12 6.5 5 12 11.5 6.5 5.5 12 12 5 6.5       5 9.5 5.5 6.5 12 12 9 11.5 6.5 12   8.5 9.5 6.5 11.5 6 5.5   12 8.5
 מירון - צומת מירון (89) 9 5.5 8.5 11.5 8.5 12 9 9.5 5.5 12 8.5 5.5 15.5 6.5 12 8.5 14.5 11.5 12 9 5.5 11.5 11.5 6 6.5 5.5 9.5 9.5 9.5 12 14.5 12 5.5 5.5 12   6.5
 ביריה - צומת ביריה (8900) 12 6.5 9.5 12 9.5 9.5 5 9.5 6.5 9.5 6.5 12 11.5 5.5 6 33.5 5.5 12 6 12 5.5 12 9.5 12 12 5.5 11.5 6.5 11.5 11.5 9.5 9.5 12 6.5 8.5 6.5  
 מעלה יוסף - צומת חוסן (89) 8.5 9 12 6.5 12     12 12 8.5 6 8.5 9 9.5 6 11.5 12 14.5 12 5.5 5.5 6.5 11.5     9 6 11.5 9.5 6.5 5 12 12 8.5 5 12 9.5
 הגליל העליון - מסעף סאסא (89) 9.5 12 6 12 12 8.5 6.5 6.5 8.5       5.5 9 6.5 12 6.5 12 6.5 9.5 12 6.5 5.5 11.5 9.5 11.5 8.5 11.5       9.5 6.5 6 5.5 12 9.5
 ג'יש - מסעף גוש חלב (89) 8.5 11.5 5 9 8.5 9 6.5 6.5 5.5 5.5 11.5 12   6 5 5 8.5 9 5.5 8.5 11.5 6.5 5.5 5.5 12 8.5 9.5 12 12 8.5 9.5 5.5   8.5 5 15.5 11.5
 ספסופה - מסעף ספסופה (89) 6 12 6.5 9.5 11.5 9.5 5 6.5 9 9 6.5 5.5 6   6.5 12 12 9.5 12 6 12 8.5 8.5 12 6.5 9 6.5 8.5 5.5 6 5.5 6.5 8.5   6.5 6.5 5.5
 מרום הגליל - צומת מירון (89) 5.5 11.5 12 8.5 5.5 11.5 6 8.5 12 12 11.5 5.5 5 12       8.5 12 12 11.5 9.5 9.5 5 8.5 12 8.5   6.5 5 6.5 9.5 6 11.5   8.5 33.5
 מעיליא - מסעף מעליא (89) 12 6.5 11.5 5 12 6.5 12 12 11.5 6.5 9 12 6.5 8.5 5 9.5 5 12 5.5 12 8.5   11.5 5 5.5 11.5 6.5 8.5 6.5 5.5 6 9 8.5 6.5 12 11.5 12
 מטה אשר - מסעף בן עמי (89)         11.5 8.5 9.5 12 12 9.5 6.5 6.5 8.5 6 8.5 5.5 8.5         12 8.5 12 6.5 9 6 6.5 11.5 6.5 5.5 5.5 9.5 5 12 9 12
 מטה אשר - צ.כברי (89)         12 9 6.5 6.5 6 12 9.5 9.5 11.5 12 12 11.5 11.5         6.5 8.5 12 5.5 5.5 12 11.5 5 11.5 8.5 11.5 12 9 6.5 5.5 6.5
 מטה אשר - משתלת כברי 89         5.5 12 6.5 9.5 12 6 12 12 5 6.5 8.5 12 12         11.5 8.5 12 8.5 8.5 6.5 6.5 9 5 11.5 11.5 9.5 5.5 9.5 8.5 9.5
 מטה אשר - צ.געתון (89)         5.5 6.5 6.5 12 6.5 12 6 6 9 9.5 8.5 8.5 9.5         5 8.5 12 6.5 11.5 9.5 6.5 5.5 9.5 5 5 12 8.5 12 11.5 12
 מרום הגליל - צומת עין זיתים (8900) 8.5 11.5 12 9.5 6 12 9 11.5 8.5 6.5 6.5 12 8.5 12       6.5 12 12 14.5 5 12 6 8.5 8.5 8.5   11.5 5.5 6.5 5.5 9.5 5.5   14.5 5.5
 מטה אשר - צומת כברי (89)         11.5 14.5 9.5 12 6.5 12 12 6 9 9.5 12 8.5 6.5         12 8.5 12 8.5 5.5 12 11.5 6 9 5 5 12 8.5 5 11.5 12
 מטה אשר - צומת געתון (89)         12 5.5 5.5 12 12 9.5 6.5 6.5 8.5 6 6.5 12 12         12 14.5 11.5 5.5 5 12 5.5 9.5 11.5 5.5 5.5 9.5 5 5.5 9 12
 מטה אשר - מסעף נווה זיו (89)         5.5 5.5 12 6.5 6 12 9.5 9.5 11.5 12 6.5 11.5 14.5         8.5 12 5.5 11.5 12 9 12 5 11.5 8.5 8.5 12 9 6.5 5.5 5.5
 מעלה יוסף - צומת אלקוש (89) 6.5 5.5 8.5 6.5 5     5.5 5 9.5 11.5 9 12 6.5 12 8.5 8.5 8.5 6.5 5.5 11.5 5.5 6.5     8.5 6.5 12 9 12 9.5 6 5 12 11.5 6.5 12
 מרום הגליל - מסעף בית ספר מירון (89) 6.5 11.5 6.5 6.5 6 11.5 6 9.5 12 11.5 5.5 8.5 12 8.5       11.5 12 5.5 12 8.5 11.5 12 12 12 9   8.5 9.5 6.5 11.5 6 6.5   9.5 6.5
 הגליל העליון - 89/899 (צומת חירם) 5.5 8.5 11.5 5 9 5 12 12 9.5       9.5 5.5 5.5 6.5 6.5 5 9 5.5 8.5 6 5 9 9.5 9.5 9.5 6.5       6.5 11.5 6.5 6.5 14.5 9.5
 נהריה - מסעף נווה זיו (89) 11.5 12 5.5 5.5   12 5.5 11.5 11.5 12 12 9.5 8.5 11.5 8.5 5.5 6 11.5 12 12 5.5 12 8.5 9.5 5 6.5 9 6 5 12 9 9.5 11.5 5.5 6.5 8.5 9.5
 מטה אשר - משתלת כברי 89         12 12 6.5 6 9.5 6.5 12 12 5.5 12 12 12 12         5.5 8.5 6.5 6.5 9.5 8.5 12 5.5 5.5 9 9 6.5 11.5 9.5 12 6
 מעלה יוסף - מסעף צוריאל (89) 9.5 6.5 6.5 6.5 5.5     8.5 9 6.5 5.5 9.5 6.5 5 5.5 6 9 9.5 6.5 5.5 12 12 9.5     6.5 5.5 6 5 11.5 12 8.5 8.5 11.5 12 9 5
 מעלה יוסף - צ.חוסן (89) 12 12 12 12 9.5     12 6 11.5 12 8.5 5.5 12 12 5 6 12 6.5 11.5 5.5 5 9.5     9 6 12 11.5 9.5 9 6.5 6.5 12 9 6 12

 • לרשימת הנחות לחץ כאן
 • אתר bus.co.il הוא שרות פרטי, המידע ניתן ללא אחריות
 • חיפוש חדש


     

  הבהרות משפטיות | הוסף למועדפים | אפשרויות פירסום | מידע לסדרנים | צור קשר | תיק טיק טק

  אגד  דן  מטרונית  קווים  אפיקים  מטרופולין  נתיב אקספרס  ג'י בי טורס  נסיעות ותיירות נצרת  אוטובוסים מאוחדים נצרת  גולן  דן בדרום  דן באר שבע  סופרבוס  גלים  אגד תעבורה  הנתיב המהיר  רכבת  כרמלית  סיטיפס  ארקיע  ישראייר  מועצה אזורית אילות  כרמלית  תבל  כבל אקספרס  תנופה  בית שמש אקספרס  אקסטרה  ירושלים-רמאללה איחוד  ירושלים-אבו-תור-ענאתא איחוד  ירושלים-אלווסט איחוד  ירושלים-הר הזיתים  ירושלים - עיסאוויה מחנה שעפאט איחוד  ירושלים-דרום איחוד  ירושלים-צור באהר איחוד  מוניות מטרו קו  מוניות שי-לי של   מוניות מאיה יצחק שדה  מוניות שירן נסיעות   מוניות יהלום תחבורה  מוניות גלים  אודליה מוניות בעמ  מוניות רב קווית 4-5  מוניות הדר לוד  

  אתר זה נבנה ומתוחזק ע"י פנתר שירותי אינטרנט