לוחות זמנים ומסלולים     חברות וטלפונים     הורד אפליקציית אנדרואיד     מצאתי טעות    

   


תעריפים לקו 376 (דן בדרום)


מחיר נסיעה מקומית בלכיש: 14.40 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית באופקים: 2.40 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בבאר טוביה: 2.40 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בקרית גת: 2.40 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית במרחבים: 10.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בבני שמעון: 10.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית ביואב: 2.40 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית באשכול: 10.00 ש"ח



מוצא

 

יעד

 בני שמעון - רהט/כביש 264 (264) 10 10 10 10   6     4.2 4.2 9 9 9 10 10 12 10 13.5 13.5 15 10 9 7.2 3.8             4.2 8.1 9 9 10 7.2 10 13.5 13.5
 בני שמעון - צומת קיבוץ משמר הנגב 264 12 10 10 10   2.3     2.3 4.2 7.2 8.1 8.1 9 10 7.2 10 13 13.2 16 10 10 8.1 3.8             4.2 7.2 4.9 8.1 9 7.2 10 13 13
 רהט - צומת רהט דרום 264 10 10 10 10 4.2 4.2 6 6 4.2 4.2 8.1 8.1 9 10 10 7.2 10 13.5 13.5 16 10 10 8.1   3.8 4.2 4.2 6 6 4.2 4.2 7.2 8.1 9 10 7.2 10 13.5 13.5
 מרחבים - צומת הנשיא (25) 13.2 13 10 10 3.8   2.9 2.9             9 10 9 10 10 19 10 10 9 4.2 4.2 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8           6 9 10 10
 בני שמעון - צומת תפרח מזרח (25) 13.2 13 10 10   2.9     3.8 3.8 6 6 4.2 4.2 8.1 9 8.1 10 10 19 10 10 9 6             3.8 4.2 6 4.2 4.2 6 8.1 10 10
 צאלים - מרכז 24.5 24.5 24.5 24.5 12 10 10 10 7.2 7.2 9 8.1 8.1 8.1 8.1 7.2 7.2 3.8   24.5 15 15 13.2 13.5 13.2 12 10 10 10 10 7.2 9 8.1 8.1 8.1 6 7.2 3.8 3.8
 באר טוביה - צומת מלאכי     4.2 6 13 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 20.5 13.5 16 24.5 4.2 4.2 4.2 13 10 12 13 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 16 16
 באר טוביה - צומת תימורים (40)     4.2 4.2 12 13 13 13 13 13 13.2 13.5 13.5 13.5 13.5 20.5 13.5 16 24.5 4.2 4.2 4.2 6 10 10 12 13 13 13 13 13 13.2 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 16 16
 לכיש - צומת סגולה (40) 6 4.2 3.8   10 10 10 10 10 10 12 12 12 13 13.2 20.5 13.2 15 24.5 3.8     4.2 10 10 10 10 10 10 10 10 12 12 12 13 13.2 13.2 15 15
 בני שמעון - ימ''ח משמר הנגב 264 13 12 10 10   3.8     4.2 4.2 7.2 7.2 7.2 8.1 10 6 10 10 12 19 10 10 9 4.2             4.2 6 7.2 7.2 8.1 6 10 10 12
 בני שמעון - צומת תפרח מערב (25) 13.2 13 10 10   2.9     3.8 3.8 4.2 6 4.2 4.2 8.1 8.1 8.1 10 10 19 10 10 9 6             3.8 4.2 6 4.2 4.2 6 8.1 10 10
 מרחבים - צומת גילת/תחנת דלק (241) 13.2 13 10 10 4.2   3.8 3.8             6 6 6 7.2 7.2 10 10 10 9 4.2 4.2 4.2 2.3 3.8 3.8 2.4           6 6 7.2 7.2
 מרחבים - גילת/כניסה ראשית 241 13.2 13 10 10 4.2   3.8 3.8             4.2 6 4.2 6 7.2 10 10 10 9 4.2 4.2 4.2 4.2 3.8 3.8 3.8           4.2 4.2 6 7.2
 מרחבים - צומת רנן (241) 13.5 13.2 13 12 7.2   6 4.2             4.2 6 4.2 8.1 9 19 12 12 10 8.1 7.2 7.2 6 6 4.2 4.2           4.2 4.2 8.1 8.1
 מרחבים - קרית חינוך מרחבים (241) 13.5 13.5 13 12 7.2   6 6             4.2 6 4.2 8.1 8.1 20.5 12 12 10 8.1 8.1 7.2 7.2 6 6 4.2           4.2 4.2 8.1 8.1
 מרחבים - צומת מסלול (241) 13.5 13.5 13 12 7.2   4.2 4.2             4.2 4.2 4.2 8.1 8.1 20.5 13 12 10 9 8.1 7.2 7.2 4.2 4.2 4.2           4.2 4.2 8.1 8.1
 מרחבים - צומת פטיש (241) 13.5 13.5 13.2 13 8.1   4.2 4.2             4.2 4.2 4.2 8.1 8.1 20.5 13 12 10 10 9 8.1 8.1 4.2 4.2 4.2           3.8 4.2 4.2 8.1
 אשכול - צומת אורים (234) 13.5 13.5 13.2 13.2 10 9 8.1 8.1 6 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2   3.8     8.1 20.5 13.2 13 10 10 10 10 9 9 8.1 6 6 6 4.2 4.2 4.2        
 אורים - מרכז 20.5 20.5 20.5 20.5 6 10 9 8.1 6 6 6 6 4.2 4.2 3.8   3.8 4.2 7.2 20.5 13.2 13.2 10 7.2 7.2 10 10 9 8.1 6 6 6 6 4.2 4.2 3.8 3.8 4.2 4.2
 אשכול - מסעף אורים (234) 13.5 13.5 13.5 13.2 10 9 8.1 8.1 6 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2   3.8     7.2 20.5 13.2 13 10 10 10 10 9 8.1 8.1 6 4.2 6 4.2 4.2 4.2        
 אשכול - צומת צאלים/222 (222) 16 16 15 15 10 10 10 10 7.2 6 8.1 8.1 8.1 8.1   4.2     3.8 24.5 15 15 13.2 13.5 13 12 10 10 10 7.2 7.2 9 8.1 8.1 8.1        
 לכיש - צומת סגולה (40) 4.2 4.2 3.8   10 10 10 10 10 10 12 12 13 13 13.2 13.2 13.2 15 15 2.9     4.2 10 10 10 10 10 10 10 10 12 12 12 13 13.2 13.2 15 15
 לכיש - צומת קוממיות (40) 4.2 4.2 3.8   10 10 10 10 10 10 12 12 12 12 13 13.2 13 15 15 4.2     4.2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 12 12 12 13 13 15 15
 שפיר - צומת אבן שמואל (40) 13 6 4.2 4.2 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 13.2 13.2 4.2 4.2 4.2   8.1 8.1 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 13.2 13.2
 בני שמעון - צומת קיבוץ משמר הנגב 264 12 10 10 10   4.2     4.2 4.2 7.2 8.1 8.1 9 10 7.2 10 13 13.2 16 10 10 8.1 3.8             4.2 7.2 8.1 8.1 9 7.2 10 13 13
 בני שמעון - ימ''ח משמר הנגב 264 13 12 10 10   3.8     4.2 4.2 7.2 7.2 7.2 8.1 10 10 10 12 12 19 10 10 9 4.2             4.2 6 7.2 7.2 8.1 6 10 10 12
 בני שמעון - צומת הנשיא (264) 13.2 13 10 10   3.8     2.3 4.2 6 7.2 7.2 8.1 9 10 9 10 10 19 10 10 9 4.2             4.2 6 3.2 7.2 8.1 6 9 10 10
 בני שמעון - צומת תפרח (25) 13.2 13 10 10   3.8     3.8 3.8 6 6 4.2 4.2 9 9 8.1 10 10 19 10 10 9 6             3.8 4.2 6 4.2 4.2 6 8.1 10 10
 בני שמעון - צומת תפרח מערב (25) 13.2 13 10 10   3.8     3.8 3.8 4.2 6 4.2 4.2 8.1 8.1 8.1 10 10 19 10 10 9 6             3.8 4.2 6 4.2 4.2 6 8.1 10 10
 בני שמעון - גילת/סלעית (25) 13.2 13 10 10   3.8     2.4 3.8 4.2 4.2 4.2 4.2 6 6 6 7.2 10 10 10 10 9 4.2             3.8 4.2 4.2 4.2 4.2 6 6 7.2 7.2
 מרחבים - גילת/כניסה ראשית 241 13.2 13 10 10 4.2   3.8 3.8             6 6 4.2 7.2 7.2 10 10 10 9 4.2 4.2 4.2 4.2 3.8 3.8 3.8           4.2 4.2 6 7.2
 מרחבים - צומת אופקים (241) 13.5 13.2 12 12 6   4.2 4.2             6 6 6 9 9 19 12 10 10 7.2 7.2 6 6 4.2 4.2 4.2           4.2 6 9 9
 מרחבים - קרית חינוך מרחבים (241) 13.5 13.5 13 12 7.2   6 6             4.2 6 4.2 8.1 8.1 20.5 12 12 10 8.1 8.1 7.2 3.2 6 6 4.2           4.2 4.2 8.1 8.1
 מרחבים - צומת מסלול (241) 13.5 13.5 13 12 7.2   4.2 4.2             4.2 4.2 4.2 8.1 8.1 20.5 12 12 10 9 8.1 7.2 7.2 4.2 4.2 4.2           4.2 4.2 8.1 8.1
 מרחבים - צומת פטיש (241) 13.5 13.5 13.2 13 8.1   4.2 4.2             4.2 4.2 4.2 8.1 8.1 20.5 13 12 10 10 9 8.1 8.1 4.2 4.2 4.2           3.8 4.2 4.2 8.1
 אשכול - צ.אורים (241) 13.5 13.5 13.2 13.2 6 6 6 6 6 4.2 4.2 4.2 4.2 3.8   3.8     6 13.2 13.2 13 10 7.2 7.2 6 6 6 6 6 4.2 4.2 4.2 4.2 3.8        
 אשכול - מסעף אורים (234) 13.5 13.5 13.2 13.2 10 9 8.1 8.1 6 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2   3.8     7.2 20.5 13.2 13 10 10 10 10 9 8.1 8.1 6 4.2 6 4.2 4.2 4.2        
 אשכול - קיבוץ צאלים (222) 16 16 15 15 12 10 10 10 7.2 7.2 8.1 8.1 8.1 8.1   4.2     3.8 24.5 15 15 13.2 13.5 13 12 10 10 10 7.2 7.2 9 8.1 8.1 8.1        
 יואב - צ.ניר בנים (40) 4.2 4.2   3.8 19 19 19 19 10 10 19 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 24.5 24.5   2.9 4.2 4.2 16 16 19 19 19 19 10 10 19 20.5 20.5 20.5 13.2 20.5 24.5 24.5
 יואב - צ.ניר בנים (40) 4.2 4.2   3.8 10 10 10 10 10 10 13 13 13 13.2 13.2 20.5 13.5 15 24.5   3.8 3.8 4.2 10 10 10 10 10 10 10 10 12 13 13 13.2 13.2 13.2 15 15

 • לרשימת הנחות לחץ כאן
 • אתר bus.co.il הוא שרות פרטי, המידע ניתן ללא אחריות




 • חיפוש חדש


     

  הבהרות משפטיות | הוסף למועדפים | אפשרויות פירסום | מידע לסדרנים | צור קשר | תיק טיק טק

  אגד  דן  מטרונית  קווים  אפיקים  מטרופולין  נתיב אקספרס  ג'י בי טורס  נסיעות ותיירות נצרת  אוטובוסים מאוחדים נצרת  גולן  דן בדרום  דן באר שבע  סופרבוס  גלים  אגד תעבורה  הנתיב המהיר  רכבת  כרמלית  סיטיפס  ארקיע  ישראייר  מועצה אזורית אילות  כרמלית  ירושלים-רמאללה איחוד  ירושלים-אבו-תור-ענאתא איחוד  ירושלים-אלווסט איחוד  ירושלים-הר הזיתים  ירושלים - עיסאוויה מחנה שעפאט איחוד  ירושלים-דרום איחוד  ירושלים-צור באהר איחוד  מוניות מטרו קו  מוניות שי-לי  מוניות מאיה יצחק שדה  מוניות שירן נסיעות   מוניות יהלום תחבורה  מוניות גלים  אודליה מוניות בעמ  מוניות רב קווית 4-5  מוניות הדר לוד  

  אתר זה נבנה ומתוחזק ע"י פנתר שירותי אינטרנט