לוחות זמנים ומסלולים     חברות וטלפונים     הורד אפליקציית אנדרואיד     מצאתי טעות    

   


תעריפים לקו 38 (ג'י בי טורס)


מחיר נסיעה מקומית ביבנאל: 2.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בטורעאן: 3.80 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית במגדל העמק: 2.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בטבריה: 10.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בריינה: 3.20 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בהגליל התחתון: 10.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בכינרת מושבה: 2.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בעמק הירדן: 10.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בנוף הגליל: 12.50 ש"חמוצא

 

יעד

 כינרת מושבה - מוזיאון (767) 16 16 16 10.5 10.5 10.5 3.8 10.5 5.6 5     3.8 3.8 3.8 5 5 21.5 16 16 16 14.5 10.5 12.5 10.5 10.5 21.5 5.6 10.5 3.8 5.6   3.8 2.5 3.8 3.8 3.8 5
 עמק הירדן - מועצה אזורית עמק הירדן (90) 16 16 16 12.5 5.6 5.6     5 5 3.8 3.8           21.5 16 16 16 14.5 12.5 12.5 10.5         2.5 5 3.8            
 טורעאן - צומת מחנה שמשון 77 5 5   5.9 8.2 8.2 10.5 9.1 16 16 16 16 16 16 16 16 16 12.5 16     16 7.4 10.5 9.1 12.5 12.5 12.5 9.1 12.5 16 16 16 16 16 16 16 16
 טבריה - מסעף הזורעים (768) 14.5 14.5 8.2 5     2.5 5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 21.5 14.5 8.2 8.2 8.2 5.9 5   2.5 2.5 5.6 2.5 2.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5
 כינרת מושבה - מסעף מושבת כנרת 767 16 16 16 12.5 10.5 10.5 3.8 10.5 5.6 5     3.8 3.8 5 5 5 21.5 16 16 16 14.5 10.5 12.5 10.5 10.5 21.5 5.6 10.5 5 5.6   3.8 3.8 3.8 5 3.8 5
 עמק הירדן - מכללה איזורית עמק הירדן (92) 16 16 16 12.5 10.5 10.5     5 5 5 5           21.5 16 16 16 14.5 12.5 12.5 10.5         10.5 5 5            
 הגליל התחתון - מחלף גולני/לכיוון מערב (77) 5.9 5.9 5.6   8.2 8.2 10.5 8.2 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 12.5 5 16 16       8.2 10.5 10.5 10.5 8.2 10.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5
 הגליל התחתון - צומת פארק תעשיות קדמת (77) 10.5 10.5 10.5   5 5 5.6 5.6 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 16 10.5 10.5 10.5       5.9 5.6 21.5 5.6 5.6 5.6 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
 עמק הירדן - מסעף נווה עובד (768) 14.5 14.5 12.5 10.5 5 2.5     2.5 21.5 21.5 21.5           21.5 14.5 12.5 12.5 10.5 10.5 21.5 5.9         16 2.5 21.5            
 עמק הירדן - חוף צמח (90) 16 16 16 12.5 10.5 10.5     5 5 3.8 3.8           21.5 16 16 16 14.5 12.5 12.5 10.5         10.5 5 5            
 כפר כנא - כפר כנא ג'/מעיין 754     5.9 5.9 14.5 14.5 14.5 14.5 16 16 16 16 16 16 16 16 16 10.5   25 5 5.9 10.5 10.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 16 16 16 16 16 16 16 16
 כפר כנא - צומת בית רימון (77)     5 5.9 14.5 14.5 14.5 14.5 16 16 16 16 16 16 16 16 16 10.5   5 5 5.9 10.5 10.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 16 16 16 16 16 16 16 16
 הגליל התחתון - צומת פוריה (768) 5.9 5.9 5.9   5 5 10.5 5.6 14.5 12.5 12.5 10.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 14.5 5 5.9 5.9       8.2 10.5 10.5 10.5 5.6 10.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
 עמק הירדן - 'מסעף נווה עובד ד (768) 14.5 14.5 10.5 10.5 2.5 2.5     2.5 3.8 3.8 3.8           21.5 14.5 10.5 10.5 10.5 10.5 5.6 5.9         2.5 2.5 5            
 עמק הירדן - צ.פוריה עילית (768) 14.5 14.5 9.1 5.6 5 5     10.5 10.5 10.5 10.5           21.5 14.5 9.1 9.1 8.2 12.5 5.6 5         2.5 10.5 10.5            
 עמק הירדן - בית ספר אזורי בית ירח (90) 16 16 16 12.5 10.5 10.5     5 5 3.8 3.8           21.5 16 16 16 14.5 12.5 12.5 10.5         10.5 5 3.8            
 עמק הירדן - 'דגניה א (90) 16 16 16 12.5 10.5 10.5     5 5 3.8 3.8           21.5 16 16 16 14.5 12.5 12.5 10.5         10.5 5 3.8            
 עמק הירדן - 'דגניה ב (90) 16 16 16 12.5 10.5 10.5     5 5 5 3.8           21.5 16 16 16 14.5 12.5 12.5 10.5         10.5 5 5            
 עמק הירדן - חוף צמח (92) 16 16 16 12.5 10.5 10.5     5 5 5 5           21.5 16 16 16 14.5 12.5 12.5 10.5         10.5 5 5            
 כפר כנא - צומת בית רימון     5 5 14.5 14.5 14.5 14.5 16 16 16 16 16 16 16 16 16 10.5   16 16 5 10.5 10.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 16 16 16 16 16 16 16 16
 טבריה - צומת הזורעים (768) 14.5 14.5 9.1 8.2     5.9 5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 14.5 9.1 9.1 8.2 5.9 5.9   5.9 5.9 5.9 5 5.9 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5
 עמק הירדן - בית חולים פוריה (768) 14.5 14.5 12.5 10.5 5 2.5     10.5 10.5 10.5 10.5           21.5 14.5 12.5 12.5 10.5 10.5 5.6 5.9         2.5 10.5 10.5            
 עמק הירדן - 'מסעף נווה עובד ד (768) 14.5 14.5 12.5 10.5 5.6 5.6     2.5 3.8 5.6 5.6           21.5 14.5 12.5 12.5 10.5 10.5 5.6 5.9         2.5 3.8 5.6            
 כינרת מושבה - מסעף מושבת כנרת 767 16 16 16 12.5 10.5 10.5 5 10.5 5.6 5     3.8 3.8 5 5 5 21.5 16 16 16 14.5 10.5 12.5 10.5 10.5 21.5 5.6 10.5 5 5.6   3.8 3.8 3.8 5 5 5
 עמק הירדן - דגניה א/מוזיאון בית גורדון (90) 16 16 16 12.5 10.5 10.5     5 5 3.8 2.5           21.5 16 16 16 14.5 12.5 12.5 10.5         10.5 5 3.8            
 עמק הירדן - צומת דגניה ב (90) 16 16 16 12.5 10.5 10.5     5 5 3.8 3.8           21.5 16 16 16 14.5 12.5 12.5 10.5         10.5 5 3.8            
 עמק הירדן - מועצה אזורית עמק הירדן (90) 16 16 16 12.5 10.5 10.5     5 5 5 3.8           21.5 16 16 16 14.5 12.5 12.5 10.5         10.5 5 5            
 עמק הירדן - מכללת צמח (92) 16 16 16 12.5 10.5 10.5     5 5 5 5           21.5 16 16 16 14.5 12.5 12.5 10.5         10.5 5 5            
 טורעאן - יציאה לכביש 77 (מחלף טורען) 5.9 5   5.9 8.2 8.2 10.5 9.1 16 16 16 16 16 16 16 16 16 12.5 5     5.6 7.4 10.5 9.1 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 16 16 16 16 16 16 16 16
 יבנאל - כפר עבודה 1 (768) 16 16 16 14.5 10.5 10.5 2.5 10.5     5.6 5.6 5 5 5 5 5 21.5 16 16 16 14.5 10.5 12.5 10.5 10.5 2.5 2.5 10.5 2.5   5.6 5 5 5 5 5 5
 יבנאל - צומת אלומות (767) 16 16 16 12.5 10.5 10.5 3.8 10.5     5 5 5 5 5 5 5 21.5 16 16 16 14.5 10.5 12.5 10.5 10.5 21.5 3.8 10.5 3.8   5 5 5 5 5 5 5
 יפיע - 300 39 (יפיע ג) 10.5 10.5 12.5 14.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5   10.5 12.5 12.5 12.5 14.5 16 10.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5
 טורעאן - יציאה לכביש 77 (מחלף טורען) 25 5   5.9 8.2 8.2 10.5 9.1 16 16 16 16 16 16 16 16 16 12.5 16     16 12.5 10.5 9.1 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 16 16 16 16 16 16 16 16
 הגליל התחתון - צ.גב' אבני (77) 10.5 10.5 7.4   10.5 5.9 10.5 12.5 10.5 10.5 10.5 10.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 14.5 10.5 12.5 7.4       5.9 10.5 10.5 10.5 12.5 10.5 10.5 10.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
 עמק הירדן - 'צומת פוריה עילית ד (768) 14.5 14.5 12.5 5.6 2.5 2.5     10.5 10.5 10.5 10.5           21.5 14.5 12.5 9.1 8.2 12.5 5.6 5         2.5 10.5 10.5            
 פוריה כפר עבודה - מסעף נווה עובד (768) 14.5 14.5 12.5 10.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 3.8 5 3.8 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 21.5 14.5 12.5 12.5 10.5 10.5 5.6 5.9 2.5 16 2.5 2.5   2.5 5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5
 יבנאל - צומת אלומות (768) 16 16 16 12.5 10.5 10.5 2.5 10.5     5.6 5.6 5 5 5 5 5 21.5 16 16 16 14.5 10.5 12.5 10.5 10.5 2.5 3.8 10.5 2.5   5.6 5 5 5 5 5 5
 עמק הירדן - בית ספר אזורי בית ירח (90) 16 16 16 12.5 10.5 10.5     5 5 3.8 3.8           21.5 16 16 16 14.5 12.5 12.5 10.5         10.5 5 3.8            

 • לרשימת הנחות לחץ כאן
 • אתר bus.co.il הוא שרות פרטי, המידע ניתן ללא אחריות
 • חיפוש חדש


     

  הבהרות משפטיות | הוסף למועדפים | אפשרויות פירסום | מידע לסדרנים | צור קשר | תיק טיק טק

  אגד  דן  מטרונית  קווים  אפיקים  מטרופולין  נתיב אקספרס  ג'י בי טורס  נסיעות ותיירות נצרת  אוטובוסים מאוחדים נצרת  גולן  דן בדרום  דן באר שבע  סופרבוס  גלים  אגד תעבורה  הנתיב המהיר  רכבת  כרמלית  סיטיפס  ארקיע  ישראייר  כרמלית  כבל אקספרס  ירושלים-רמאללה איחוד  ירושלים-אבו-תור-ענאתא איחוד  ירושלים-אלווסט איחוד  ירושלים-הר הזיתים  ירושלים - עיסאוויה מחנה שעפאט איחוד  ירושלים-דרום איחוד  ירושלים-צור באהר איחוד  מוניות שי-לי  מוניות מאיה יצחק שדה  מוניות שירן נסיעות   מוניות יהלום תחבורה  מוניות גלים  מוניות חי בעמ  מוניות רב קווית 4-5  מוניות הדר לוד  

  אתר זה נבנה ומתוחזק ע"י פנתר שירותי אינטרנט