לוחות זמנים ומסלולים     חברות וטלפונים     הורד אפליקציית אנדרואיד     מצאתי טעות    

   


תעריפים לקו 390 (אגד)


מחיר נסיעה מקומית בחצבה: 5.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בבאר טוביה: 10.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בעין יהב: 5.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בקטורה: 5.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית באילות: 5.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בצופר: 5.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בפארן: 5.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בספיר: 5.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בדימונה: 2.30 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בגדרה: 10.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית באילת: 4.20 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בתל אביב: 12.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בקרית גת: 2.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בחבל אילות: 10.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בהערבה התיכונה: 10.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בתמר: 10.50 ש"חמוצא

 

יעד

 דימונה - פרץ סנטר /כביש 25 (25) 33   10.5 11.5 15 33 33   33     35.5 37.5     37.5 37.5   37.5   37.5   37.5 37.5     37.5 37.5     37.5 33   9   10.5 11.5 11.5   15   26   26 26 33 33 33 35.5 35.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5   37.5
 תמר - קרית מחקר גרעינית (25) 37.5 10.5       33 33   33     35.5 35.5     37.5 37.5   37.5   37.5   37.5 37.5     37.5 37.5     37.5 37.5 10.5                 26     26 33 33 33 33 35.5 35.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5   37.5
 תמר - מסעף הר חצרה (25) 37.5 11.5       26 26   26     33 33     37.5 37.5   37.5   37.5   37.5 37.5     37.5 37.5     37.5 37.5 11.5                 20.5     20.5 26 26 26 33 33 33 35.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5   37.5
 הערבה התיכונה - פונדק עין יהב/חטמר 90 40.5 33 33 26 20.5                     20.5 26   26   26   26 26     35.5 35.5     35.5 40.5 33 33   33 26 26   20.5       13.5               20.5 20.5 26 26 26 26 26   35.5
 הערבה התיכונה - צומת ספיר (90) 40.5 33 33 26 20.5                     20.5 26   26   26   26 26     35.5 35.5     35.5 40.5 33 33   33 26 26   20.5       13.5               20.5 20.5 26 26 26 26 26   35.5
 הערבה התיכונה - צומת צוקים (90) 40.5 35.5 35.5 33 20.5                     20.5 26   26   26   26 26     33 33     33 40.5 35.5 35.5   35.5 33 33   20.5       20.5               13.5 20.5 26 26 26 26 26   33
 הערבה התיכונה - צומת פארן (90) 40.5 37.5 35.5 33 26                     15 20.5   20.5   20.5   20.5 20.5     33 33     33 40.5 37.5 35.5   35.5 33 33   26       20.5               9 15 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5   33
 חבל אילות - צ.יהל (90) 67 37.5 37.5 37.5 35.5 20.5 20.5   20.5     20.5 15                           20.5 20.5       67 37.5 37.5   37.5 37.5 37.5   35.5   33   33 33 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 15                  
 חבל אילות - צומת לוטן (90) 67 37.5 37.5 37.5 35.5 26 26   26     26 20.5                           15 15       67 37.5 37.5   37.5 37.5 37.5   35.5   33   33 33 26 26 26 26 26 20.5                  
 חבל אילות - צומת גרופית (90) 67 37.5 37.5 37.5 35.5 26 26   26     26 20.5                           15 15       67 37.5 37.5   37.5 37.5 37.5   35.5   33   33 33 26 26 26 26 26 20.5                  
 חבל אילות - צומת יטבתה (90) 67 37.5 37.5 37.5 35.5 26 26   26     26 20.5                           15 15       67 37.5 37.5   37.5 37.5 37.5   35.5   33   33 33 26 26 26 26 26 20.5                  
 חבל אילות - צומת סמר 90 67 37.5 37.5 37.5 37.5 33 33   33     26 20.5                           15 15       67 37.5 37.5   37.5 37.5 37.5   37.5   33   33 33 33 33 33 33 26 20.5                  
 אילת - אזור תעשיה שחורת (90) 67 37.5 37.5 37.5 37.5 35.5 35.5   35.5     33 33     20.5 15   15   15   15 15             5 67 37.5 37.5   37.5 37.5 37.5   37.5   35.5   35.5 35.5 35.5 35.5 35.5 33 33 33 33 20.5 15 15 15 15 15   5
 אילת - בסיס נ.מ. אילת (90) 67 37.5 37.5 37.5 37.5 35.5 35.5   35.5     33 33     20.5 15   15   15   15 15             5 67 37.5 37.5   37.5 37.5 37.5   37.5   35.5   35.5 35.5 35.5 35.5 35.5 33 33 33 33 20.5 15 15 15 15 15   5
 חבל אילות - צומת אילות (90) 67 37.5 37.5 37.5 37.5 35.5 35.5   35.5     33 33                           5 5       67 37.5 37.5   37.5 37.5 37.5   37.5   35.5   35.5 35.5 35.5 35.5 35.5 33 33 33                  
 גדרות - יציאה לכביש 7 (צומת בית רבן) 5 33 37.5 37.5 40.5 40.5 40.5   40.5     40.5 40.5     67 67   67       67 67     67 67     67   33 37.5   37.5 37.5 37.5   40.5   40.5   40.5 40.5 40.5 40.5 40.5 40.5 40.5 40.5 67 67 67 67   67 67   67
 דימונה - מסעף דימונה/קניון הדרך 25 33   10.5 11.5 15 33 33   33     35.5 37.5     37.5 37.5   37.5   37.5   37.5 37.5     37.5 37.5     37.5 33   9   10.5 11.5 11.5   15   26   26 26 33 33 33 35.5 35.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5   37.5
 תמר - קרית מחקר גרעינית (25) 37.5 10.5       33 33   33     35.5 35.5     37.5 37.5   37.5   37.5   37.5 37.5     37.5 37.5     37.5 37.5 10.5                 26     26 33 33 33 33 35.5 35.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5   37.5
 תמר - מסעף הר חצרה/כביש 25 למערב (25) 37.5 11.5       26 26   26     33 33     37.5 37.5   37.5   37.5   37.5 37.5     37.5 37.5     37.5 37.5 11.5                 20.5     20.5 26 26 26 33 33 33 35.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5   37.5
 תמר - צומת צפית /כביש 25 למערב 25 37.5 11.5       26 26   26     33 33     37.5 37.5   37.5   37.5   37.5 37.5     37.5 37.5     37.5 37.5 11.5                 20.5     20.5 26 26 26 33 33 33 35.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5   37.5
 תמר - צ.הערבה/כביש 25 למערב (25) 40.5 15       20.5 20.5   20.5     20.5 26     35.5 35.5   35.5   35.5   35.5 35.5     37.5 37.5     37.5 40.5 15                 13.5     13.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 26 33 35.5 35.5 35.5 35.5 35.5 35.5   37.5
 הערבה התיכונה - צומת עידן (90) 40.5 26 26 20.5 13.5                     33 33   33   33   33 33     35.5 35.5     35.5 40.5 26 26   26 20.5 20.5   13.5       6               20.5 33 33 33 33 33 33   35.5
 תמר - פונדק חצבה (90) 40.5 26       13.5 13.5   13.5     20.5 20.5     33 33   33   33   33 33     35.5 35.5     35.5 40.5 26                 6     5 13.5 13.5 13.5 15 20.5 20.5 20.5 33 33 33 33 33 33   35.5
 הערבה התיכונה - צומת עין יהב (90) 40.5 33 33 26 20.5                     20.5 26   26   26   26 26     35.5 35.5     35.5 40.5 33 33   33 26 26   20.5       13.5               20.5 20.5 26 26 26 26 26   35.5
 הערבה התיכונה - צומת ספיר (90) 40.5 33 33 26 20.5                     20.5 26   26   26   26 26     35.5 35.5     35.5 40.5 33 33   33 26 26   20.5       13.5               20.5 20.5 26 26 26 26 26   35.5
 הערבה התיכונה - אזור תעשיה מרכז ספיר (90) 40.5 33 33 26 20.5                     20.5 26   26   26   26 26     35.5 35.5     35.5 40.5 33 33   33 26 26   20.5       13.5               20.5 20.5 26 26 26 26 26   35.5
 הערבה התיכונה - צומת צופר (90) 40.5 35.5 33 33 20.5                     20.5 26   26   26   26 26     33 33     33 40.5 35.5 33   33 33 33   20.5       15               20.5 20.5 26 26 26 26 26   33
 הערבה התיכונה - צומת צוקים (90) 40.5 35.5 35.5 33 20.5                     20.5 26   26   26   26 26     33 33     33 40.5 35.5 35.5   35.5 33 33   20.5       20.5               13.5 20.5 26 26 26 26 26   33
 הערבה התיכונה - צומת פארן (90) 40.5 37.5 35.5 33 26                     15 20.5   20.5   20.5   20.5 20.5     33 33     33 40.5 37.5 35.5   35.5 33 33   26       20.5               9 15 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5   33
 חבל אילות - צומת מנוחה (90) 67 37.5 37.5 35.5 33 20.5 20.5   20.5     13.5 9                           33 33       67 37.5 37.5   37.5 35.5 35.5   33   20.5   20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 13.5 9                  
 חבל אילות - צומת יהל (90) 67 37.5 37.5 37.5 35.5 20.5 20.5   20.5     20.5 15                           20.5 20.5       67 37.5 37.5   37.5 37.5 37.5   35.5   33   33 33 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 15                  
 חבל אילות - צומת קטורה (90) 67 37.5 37.5 37.5 35.5 26 26   26     26 20.5                           15 15       67 37.5 37.5   37.5 37.5 37.5   35.5   33   33 33 26 26 26 26 26 20.5                  
 חבל אילות - צומת לוטן (90) 67 37.5 37.5 37.5 35.5 26 26   26     26 20.5                           15 15       67 37.5 37.5   37.5 37.5 37.5   35.5   33   33 33 26 26 26 26 26 20.5                  
 חבל אילות - צומת גרופית (90) 67 37.5 37.5 37.5 35.5 26 26   26     26 20.5                           15 15       67 37.5 37.5   37.5 37.5 37.5   35.5   33   33 33 26 26 26 26 26 20.5                  
 חבל אילות - צומת יטבתה (90) 67 37.5 37.5 37.5 35.5 26 26   26     26 20.5                           15 15       67 37.5 37.5   37.5 37.5 37.5   35.5   33   33 33 26 26 26 26 26 20.5                  
 חבל אילות - צומת סמר 90 67 37.5 37.5 37.5 37.5 33 33   33     26 20.5                           15 15       67 37.5 37.5   37.5 37.5 37.5   37.5   33   33 33 33 33 33 33 26 20.5                  
 חבל אילות - צומת אילות (90) 67 37.5 37.5 37.5 37.5 35.5 35.5   35.5     33 33                           5 5       67 37.5 37.5   37.5 37.5 37.5   37.5   35.5   35.5 35.5 35.5 35.5 35.5 33 33 33                  
 חבל אילות - צומת קיבוץ קטורה (90)   37.5 37.5 37.5 35.5 26 26   26     26 20.5                           15 15         37.5 37.5   37.5 37.5 37.5   35.5   33   33 33 26 26 26 26 26 20.5                  
 חבל אילות - צומת קיבוץ קטורה (90)   37.5 37.5 37.5 35.5 26 26   26     26 20.5                           15 15         37.5 37.5   37.5 37.5 37.5   35.5   33   33 33 26 26 26 26 26 20.5                  
 חבל יבנה - יציאה לכביש 7 (צומת בית רבן)   33 37.5 37.5 40.5 40.5 40.5   40.5     40.5 40.5     67 67   67       67 67     67 67     67 5 33 37.5   37.5 37.5 37.5   40.5   40.5   40.5 40.5 40.5 40.5 40.5 40.5 40.5 40.5 67 67 67 67   67 67   67
 תמר - צומת הערבה (90) 40.5 15       20.5 20.5   20.5     20.5 26     35.5 35.5   35.5   35.5   35.5 35.5     37.5 37.5     37.5 40.5 15                 13.5     13.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 26 33 35.5 35.5 35.5 35.5 35.5 35.5   37.5
 דימונה - פרץ סנטר /כביש 25               34   34 37.5     39.5 39.5     39.5   39.5   39.5     39.5 39.5     39.5 39.5         9.1       12.5   16   27                               39.5  
 עין יהב - פונדק עין יהב/חטמר                   5.9 10.5     16 21.5     27   27   27     27 37.5     37.5 37.5         34       27   21.5   14.5                               34  
 אילת - מעבר גבול רבין/כביש 90               37.5   37.5 34     34 21.5     16   16   16     16         5         39.5       39.5   39.5   37.5                               16  
 צומת רותם - צ.רותם/אורון               34   34 37.5     37.5 39.5     39.5   39.5   39.5     39.5 39.5     39.5 39.5                 9.1   14.5   27                               39.5  
 צומת הערבה - צומת הערבה/כביש 25 למערב               21.5   21.5 21.5     27 37.5     37.5   37.5   37.5     37.5 39.5     39.5 39.5         14.5       10.5       14.5                               39.5  
 עין חצבה - פונדק חצבה               14.5   14.5 21.5     21.5 34     34   34   34     34 37.5     37.5 37.5         27       21.5   14.5                                   34  
 ספיר - צומת ספיר               5.9     10.5     16 21.5     27   27   27     27 37.5     37.5 37.5         34       27   21.5   14.5                               34  
 פארן - צומת פארן               16   16 10.5       16     21.5   21.5   21.5     21.5 34     34 34         37.5       34   27   21.5                               21.5  
 קטורה - צומת קטורה               27   27 27     21.5 10.5             8.2     10.5 16     16 16         39.5       39.5   37.5   34                               12.5  
 קטורה - צומת קיבוץ קטורה               27   27 27     21.5 10.5             8.2     10.5 16     16 16         39.5       39.5   37.5   34                               12.5  
 סמר - צומת סמר               34   34 27     21.5 16     12.5   12.5   10.5     9.1 16     16 16         39.5       39.5   39.5   34                                  
 צוקים - צומת צוקים               10.5   10.5       10.5 21.5     27   27   27     27 34     34 34         37.5       34   21.5   21.5                               27  
 גרופית - צומת גרופית               27   27 27     21.5 12.5     8.2   8.2         9.1 16     16 16         39.5       39.5   37.5   34                               10.5  
 יטבתה - צ.יטבתה               27   27 27     21.5 14.5     10.5   10.5   9.1       16     16 16         39.5       39.5   37.5   34                               9.1  
 אילות - צומת אילות               37.5   37.5 34     34 21.5     16   16   16     16 5     5           39.5       39.5   39.5   37.5                               16  
 צומת צפית - צומת צפית /כביש 25 למערב               27   27 34     34 39.5     39.5   39.5   39.5     39.5 39.5     39.5 39.5         9.1           10.5   21.5                               39.5  
 הערבה התיכונה - צומת עין יהב (90) 40.5 33 33 26 20.5                     20.5 26   26   26   26 26     35.5 35.5     35.5 40.5 33 33   33 26 26   20.5       13.5               20.5 20.5 26 26 26 26 26   35.5
 יהל - צומת יהל               21.5   21.5 21.5     16       10.5   10.5   12.5     14.5 21.5     21.5 21.5         39.5       39.5   37.5   34                               16  
 חבל אילות - צומת קטורה (90) 67 37.5 37.5 37.5 35.5 26 26   26     26 20.5                           15 15       67 37.5 37.5   37.5 37.5 37.5   35.5   33   33 33 26 26 26 26 26 20.5                  
 תמר - צומת רותם/אורון (25) 37.5 9       33 33   33     35.5 35.5     37.5 37.5   37.5   37.5   37.5 37.5     37.5 37.5     37.5 37.5 9                 26     26 33 33 33 33 35.5 35.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5   37.5

 • לרשימת הנחות לחץ כאן
 • אתר bus.co.il הוא שרות פרטי, המידע ניתן ללא אחריות
 • חיפוש חדש


     

  הבהרות משפטיות | הוסף למועדפים | אפשרויות פירסום | מידע לסדרנים | צור קשר | תיק טיק טק

  אגד  דן  מטרונית  קווים  אפיקים  מטרופולין  נתיב אקספרס  ג'י בי טורס  נסיעות ותיירות נצרת  אוטובוסים מאוחדים נצרת  גולן  דן בדרום  דן באר שבע  סופרבוס  גלים  אגד תעבורה  הנתיב המהיר  רכבת  כרמלית  סיטיפס  ארקיע  ישראייר  מועצה אזורית אילות  כרמלית  כבל אקספרס  תנופה  בית שמש אקספרס  אקסטרה  ירושלים-רמאללה איחוד  ירושלים-אבו-תור-ענאתא איחוד  ירושלים-אלווסט איחוד  ירושלים-הר הזיתים  ירושלים - עיסאוויה מחנה שעפאט איחוד  ירושלים-דרום איחוד  ירושלים-צור באהר איחוד  מוניות מטרו קו  מוניות שי-לי של   מוניות מאיה יצחק שדה  אודליה מוניות בעמ  מוניות רב קווית 4-5  

  אתר זה נבנה ומתוחזק ע"י פנתר שירותי אינטרנט