לוחות זמנים ומסלולים     חברות וטלפונים     הורד אפליקציית אנדרואיד     מצאתי טעות    

   


תעריפים לקו 393 (אגד)


מחיר נסיעה מקומית בבאר טוביה: 2.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בדימונה: 2.30 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בגדרה: 3.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית באילת: 4.20 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בנס ציונה: 3.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית ברחובות: 3.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בבאר שבע: 14.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בתל אביב: 12.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בקרית גת: 2.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בראשון לציון: 3.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בחבל אילות: 10.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בהערבה התיכונה: 10.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בתמר: 10.50 ש"חמוצא

 

יעד

 תמר - קרית מחקר גרעינית (25) 10.5       33 33 33 35.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 10.5           26   26 33 33 33 33 35.5 35.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5
 הערבה התיכונה - צומת צוקים (90) 35.5 35.5 33 20.5         20.5 26 26 26 26 33 33 33 35.5 35.5 35.5 33 33 20.5   20.5               13.5 20.5 26 26 26 26 33 33
 חבל אילות - צ.יהל (90) 37.5 37.5 37.5 35.5 20.5 20.5 20.5 20.5           20.5 20.5   37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 35.5 33 33 33 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 15             20.5  
 חבל אילות - צומת גרופית (90) 37.5 37.5 37.5 35.5 26 26 26 26           15 15   37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 35.5 33 33 33 26 26 26 26 26 20.5             15  
 חבל אילות - צומת סמר 90 37.5 37.5 37.5 37.5 33 33 33 26           15 15   37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 33 33 33 33 33 33 33 26 20.5             15  
 אילת - אזור תעשיה שחורת (90) 37.5 37.5 37.5 37.5 35.5 35.5 35.5 33 20.5 15 15 15 15     5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 35.5 35.5 35.5 35.5 35.5 35.5 33 33 33 33 20.5 15 15 15 15   5
 אילת - בסיס נ.מ. אילת (90) 37.5 37.5 37.5 37.5 35.5 35.5 35.5 33 20.5 15 15 15 15     5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 35.5 35.5 35.5 35.5 35.5 35.5 33 33 33 33 20.5 15 15 15 15   5
 חבל אילות - צומת אילות (90) 37.5 37.5 37.5 37.5 35.5 35.5 35.5 33           5 5   37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 35.5 35.5 35.5 35.5 35.5 35.5 33 33 33             5  
 תמר - מסעף הר חצרה/כביש 25 למערב (25) 11.5       26 26 26 33 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 11.5           20.5   20.5 26 26 26 33 33 33 35.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5
 הערבה התיכונה - צומת עידן (90) 26 26 20.5 13.5         33 33 33 33 33 35.5 35.5 35.5 26 26 26 20.5 20.5 13.5   6               20.5 33 33 33 33 33 35.5 35.5
 תמר - פונדק חצבה (90) 26       13.5 13.5 13.5 20.5 33 33 33 33 33 35.5 35.5 35.5 26           6   5 13.5 13.5 13.5 15 20.5 20.5 20.5 33 33 33 33 33 35.5 35.5
 הערבה התיכונה - צומת עין יהב (90) 33 33 26 20.5         20.5 26 26 26 26 35.5 35.5 35.5 33 33 33 26 26 20.5   13.5               20.5 20.5 26 26 26 26 35.5 35.5
 הערבה התיכונה - צומת פארן (90) 37.5 35.5 33 26         15 20.5 20.5 20.5 20.5 33 33 33 37.5 35.5 35.5 33 33 26   20.5               9 15 20.5 20.5 20.5 20.5 33 33
 חבל אילות - צומת יהל (90) 37.5 37.5 37.5 35.5 20.5 20.5 20.5 20.5           20.5 20.5   37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 35.5 33 33 33 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 15             20.5  
 חבל אילות - צומת גרופית (90) 37.5 37.5 37.5 35.5 26 26 26 26           15 15   37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 35.5 33 33 33 26 26 26 26 26 20.5             15  
 חבל אילות - צומת יטבתה (90) 37.5 37.5 37.5 35.5 26 26 26 26           15 15   37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 35.5 33 33 33 26 26 26 26 26 20.5             15  
 חבל אילות - צומת סמר 90 37.5 37.5 37.5 37.5 33 33 33 26           15 15   37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 33 33 33 33 33 33 33 26 20.5             15  
 אילת - אזור תעשייה שחרות/כביש 90 (90) 37.5 37.5 37.5 37.5 35.5 35.5 35.5 33 20.5 15 15 15 15     5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 35.5 35.5 35.5 35.5 35.5 35.5 33 33 33 33 20.5 15 15 15 15   5
 חבל אילות - צומת אילות (90) 37.5 37.5 37.5 37.5 35.5 35.5 35.5 33           5 5   37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 35.5 35.5 35.5 35.5 35.5 35.5 33 33 33             5  
 דימונה - מסעף דימונה/קניון הדרך 25   10.5 11.5 15 33 33 33 35.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5   9 10.5 11.5 11.5 15 26 26 26 33 33 33 35.5 35.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5
 דימונה - פרץ סנטר /כביש 25 (25)   10.5 11.5 15 33 33 33 35.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5   9 10.5 11.5 11.5 15 26 26 26 33 33 33 35.5 35.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5
 הערבה התיכונה - צומת ספיר (90) 33 33 26 20.5         20.5 26 26 26 26 35.5 35.5 35.5 33 33 33 26 26 20.5   13.5               20.5 20.5 26 26 26 26 35.5 35.5
 חבל אילות - צ.יטבתה (90) 37.5 37.5 37.5 35.5 26 26 26 26           15 15   37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 35.5 33 33 33 26 26 26 26 26 20.5             15  
 הערבה התיכונה - צומת ספיר (90) 33 33 26 20.5         20.5 26 26 26 26 35.5 35.5 35.5 33 33 33 26 26 20.5   13.5               20.5 20.5 26 26 26 26 35.5 35.5
 הערבה התיכונה - פונדק עין יהב/חטמר 90 33 33 26 20.5         20.5 26 26 26 26 35.5 35.5 35.5 33 33 33 26 26 20.5   13.5               20.5 20.5 26 26 26 26 35.5 35.5
 חבל אילות - צומת לוטן (90) 37.5 37.5 37.5 35.5 26 26 26 26           15 15   37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 35.5 33 33 33 26 26 26 26 26 20.5             15  
 הערבה התיכונה - אזור תעשיה מרכז ספיר (90) 33 33 26 20.5         20.5 26 26 26 26 35.5 35.5 35.5 33 33 33 26 26 20.5   13.5               20.5 20.5 26 26 26 26 35.5 35.5
 הערבה התיכונה - צומת צופר (90) 35.5 33 33 20.5         20.5 26 26 26 26 33 33 33 35.5 33 33 33 33 20.5   15               20.5 20.5 26 26 26 26 33 33
 הערבה התיכונה - צומת צוקים (90) 35.5 35.5 33 20.5         20.5 26 26 26 26 33 33 33 35.5 35.5 35.5 33 33 20.5   20.5               13.5 20.5 26 26 26 26 33 33
 חבל אילות - צ.מנוחה (90) 37.5 37.5 35.5 33 20.5 20.5 20.5 13.5           33 33   37.5 37.5 37.5 35.5 35.5 33 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 13.5 9             33  
 חבל אילות - צומת קטורה (90) 37.5 37.5 37.5 35.5 26 26 26 26           15 15   37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 35.5 33 33 33 26 26 26 26 26 20.5             15  
 חבל אילות - צומת לוטן (90) 37.5 37.5 37.5 35.5 26 26 26 26           15 15   37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 35.5 33 33 33 26 26 26 26 26 20.5             15  
 תמר - מסעף הר חצרה (25) 11.5       26 26 26 33 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 11.5           20.5   20.5 26 26 26 33 33 33 35.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5
 תמר - צומת הערבה (90) 15       20.5 20.5 20.5 20.5 35.5 35.5 35.5 35.5 35.5 37.5 37.5 37.5 15           13.5   13.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 26 33 35.5 35.5 35.5 35.5 35.5 37.5 37.5
 תמר - קרית מחקר גרעינית (25) 10.5       33 33 33 35.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 10.5           26   26 33 33 33 33 35.5 35.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5
 תמר - צומת צפית /כביש 25 למערב 25 11.5       26 26 26 33 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 11.5           20.5   20.5 26 26 26 33 33 33 35.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5
 תמר - צומת הערבה/כביש 25 למערב (25) 15       20.5 20.5 20.5 20.5 35.5 35.5 35.5 35.5 35.5 37.5 37.5 37.5 15           13.5   13.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 26 33 35.5 35.5 35.5 35.5 35.5 37.5 37.5
 הערבה התיכונה - צומת עין יהב (90) 33 33 26 20.5         20.5 26 26 26 26 35.5 35.5 35.5 33 33 33 26 26 20.5   13.5               20.5 20.5 26 26 26 26 35.5 35.5
 חבל אילות - צומת קטורה (90) 37.5 37.5 37.5 35.5 26 26 26 26           15 15   37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 35.5 33 33 33 26 26 26 26 26 20.5             15  
 תמר - צומת רותם/אורון (25) 9       33 33 33 35.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 9           26   26 33 33 33 33 35.5 35.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5

 • לרשימת הנחות לחץ כאן
 • אתר bus.co.il הוא שרות פרטי, המידע ניתן ללא אחריות
 • חיפוש חדש


     

  הבהרות משפטיות | הוסף למועדפים | אפשרויות פירסום | מידע לסדרנים | צור קשר | תיק טיק טק

  אגד  דן  מטרונית  קווים  אפיקים  מטרופולין  נתיב אקספרס  ג'י בי טורס  נסיעות ותיירות נצרת  אוטובוסים מאוחדים נצרת  גולן  דן בדרום  דן באר שבע  סופרבוס  גלים  אגד תעבורה  הנתיב המהיר  רכבת  כרמלית  סיטיפס  ארקיע  ישראייר  מועצה אזורית אילות  כרמלית  בית שמש אקספרס  ירושלים-רמאללה איחוד  ירושלים-אבו-תור-ענאתא איחוד  ירושלים-אלווסט איחוד  ירושלים-הר הזיתים  ירושלים - עיסאוויה מחנה שעפאט איחוד  ירושלים-דרום איחוד  ירושלים-צור באהר איחוד  מוניות מטרו קו  מוניות שי-לי של   מוניות מאיה יצחק שדה  אודליה מוניות בעמ  מוניות רב קווית 4-5  

  אתר זה נבנה ומתוחזק ע"י פנתר שירותי אינטרנט