לוחות זמנים ומסלולים     חברות וטלפונים     הורד אפליקציית אנדרואיד     מצאתי טעות    

   


תעריפים לקו 430 (אגד)


מחיר נסיעה מקומית במנחמיה: 2.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בכפר חיטים: 2.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בטורעאן: 3.80 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בכפר מנדא: 3.80 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית במשהד: 3.20 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בלביא: 5.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית ברומת הייב: 5.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בהושעיה: 5.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בעדי: 4.10 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בחיפה: 5.90 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בטבריה: 10.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בשפרעם: 10.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בכפר חסידים: 2.30 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בהגליל התחתון: 10.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בזבולון: 10.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בעמק הירדן: 10.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בעמק יזרעאל: 10.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בנוף הגליל: 12.50 ש"חמוצא

 

יעד

 שפרעם - מסעף המחצבה מזרח/כביש 79 (79) 6.8 4.7 10.5                                             10.5                                                              
 ביר אל מכסור - צומת ביר אל מכסור (79) 6.8   12.5   5.9   12.5 8.2                     12.5   4.7     4.7   12.5                       8.2                                      
 שפרעם - צומת שפרעם (79) 6.8 12.5 10.5   8.2   10.5 8.2                                   10.5                       10.5                                      
 שפרעם - מסעף המחצבה מערב/כביש 79 (79) 6.8 4.7 10.5   10.5                                         4.7                                                              
 עמק יזרעאל - צומת ביר אל מכסור (79) 9.6 12.5         12.5 8.2                     10.5   10.5     4.7                           8.2                                      
 עמק יזרעאל - צומת המוביל (77)   5.9         5.9 6.2           10         8.2   8.2     10.5           27 27 27   27     27 6.2 27 27 6.2 27 6.2     9.1 27 27 9.1   27           27
 כפר כנא - צומת בית רימון (77)   12.5 5.9   5.9     5   12.5 12.5     10.5         10.5   10.5         12.5       16 16 16   16 16 16 16 5 16 16 5 16 5.9     10.5 16 16 10.5   16   5.9   12.5   16
 הושעיה - הושעיה/ש.ג.מ. ציפורית       5.9         10.5     16 16 16 16 16 21.5     16   16     16   5.9                                   10.5             16   16   16  
 לביא - פארק תעשיות קדמת גליל       16   10.5           10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 21.5     21.5   21.5     21.5   21.5                                 10.5           10.5   10.5   10.5   10.5  
 טבריה - שדרות מנחם בגין/ספיר       21.5   16     10.5               21.5     21.5   21.5     21.5   21.5                                   10.5             5       5  
 טבריה - שדרות מנחם בגין/וינגייט       21.5   16     10.5               21.5     21.5   21.5     21.5   21.5                                   10.5             5       5  
 טבריה - שמעון דהאן (משטרה/שמעון דהאן)       21.5 10 16 10.5 10.5 10.5 2.5             21.5     21.5   21.5     21.5   21.5 5.6   5 5 3.8   2.5 5 2.5 5.6 10.5 3.8 5.6 10.5 5.6 14.5   10.5 12.5 7.4 11.5 12.5   7.4 5 5   2.5 5 7.4
 שפרעם - צומת שפרעם       10.5   16     21.5     21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 10.5         5.9         8.2                                 21.5 21.5         21.5   21.5   21.5   21.5  
 שפרעם - מסעף המחצבה מערב/כביש 79       10.5   16     21.5     21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 14.5         5         8.2                                 21.5 21.5         21.5   21.5   21.5   21.5  
 ביר אל מכסור - צומת ביר אל מכסור       5.9   5.9     21.5     21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 16     8.2   8.2     8.2                                     21.5 21.5         21.5   21.5   21.5   21.5  
 טבריה - צומת טבריה       21.5         10.5               21.5     21.5   21.5     21.5   21.5                                   10.5                     5  
 פוריה נוה עובד - צומת פוריה       21.5   16     8.2               21.5     21.5   21.5     21.5   21.5                                 5 8.2         8.2   5          
 מפעלים אזוריים צמח - מפעלים אזוריים צמח (90)         27   16 16           5.6                           7.4   3.8 2.5 3.8   2.5 5.6 2.5   16 3.6 3.6 16 3.6 16     12.5 4.4 4.4 12.5   4.4           5.6
 טורעאן - צומת מחנה שמשון 77         6.2   5     10.5 10.5     10.5                               16 16 16   16 16 16 16   16 16   16 16     7.4 16 16 10.5   16   5.9   10.5   16
 הגליל התחתון - מחלף גולני/לכיוון מערב (77)         6.2   5.9 5.6     9.1     14.5                               16 14.5 14.5   14.5 14.5 14.5 16 16 16 16 16 16         16 16     16           16
 הגליל התחתון - צומת פארק תעשיות קדמת (77)         9.1   10.5 10.5     5     12.5                           9.1   12.5 12.5 12.5   12.5 12.5 12.5 12.5 10.5 12.5 12.5 10.5 12.5         12.5 12.5     12.5           12.5
 מנחמיה - צומת מנחמיה (90)         27   16 16           7.4                           6.2   5.6 5.6 5.6   5.6 5.6 5.6 4.4 16 3.6 3.6 16 3.6 16     12.5 2.5 2.5 12.5                
 טבריה - צומת מצפה 77             12.5 10.5   5                                   9.1     9.1 9.1   9.1 9.1 9.1   10.5     10.5   9.1     5     5       5   5    
 עמק הירדן - חוף צמח (90)             16 16   10.5 9.1     2.5                           3.8                 2.5 16     16   14.5     12.5     12.5   5.6   9.1   10.5   5.6
 הגליל התחתון - צומת מצפה 77             5.9 5.9     5     5                           9.1     9.1 9.1   9.1 9.1 9.1   5.9     5.9                                
 עמק יזרעאל - צ.אלון הגליל (79)   12.5         5.9 8.2                     10.5   10.5     10.5                           8.2                                      
 הגליל התחתון - צומת פוריה (77)             12.5 10.5     5     2.5                           10.5   10.5 10.5 10.5   10.5 10.5 10.5   10.5     10.5                                
 עמק הירדן - מסעף אוהלו (90)         27   16 16   10.5       5                           2.5                 3.8 16     16   16     12.5     12.5   5.6       7.7   5.6
 עמק הירדן - דגניה א/מוזיאון בית גורדון (90)         27   16 16   10.5 9.1     3.8                           3.8                 3.8 16     16   14.5     12.5     12.5   5.6   9.1   9.1   5.6
 עמק הירדן - צומת דגניה ב (90)         27   16 16   10.5 9.1     2.5                           3.8                 2.5 16     16   14.5     12.5     12.5   5.6   9.1   9.1   2.5
 עמק הירדן - מועצה אזורית עמק הירדן (90)             16 16   10.5 9.1     5                           3.8                 5.6 16     16   14.5     12.5     12.5   5.6   9.1   10.5   5.6
 עמק הירדן - מסעף שער הגולן (90)         27   16 16           5.6                           3.8                 3.6 16     16   16     12.5     12.5   3.6           3.8
 עמק הירדן - מסעף אשדות יעקב מאוחד (90)         27   16 16           7.4                           6.2                 4.4 16     16   16     12.5     12.5   2.5           2.5
 כינרת מושבה - מושבת כנרת 90                   10.5 9.1     5.6                               2.5 3.8 3.8   3.8 3.8 3.8 7.4   3.8 3.8   7.4       9.1 6.2 6.2 9.1   6.2   9.1   10.5   5.6
 כפר מנדא - צומת יפתחאל/אלון הגליל           5.9     16     21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 16     10.5   10.5     10.5   5.9                                 21.5 16         21.5   21.5   21.5   21.5  
 כפר חסידים - צומת כפר חסידים       16   21.5     21.5     21.5 21.5 21.5 21.5 21.5       10.5   14.5     14.5   16                                 21.5 21.5         21.5   21.5   21.5   21.5  
 עדי - מחלף עדי       10.5   16     21.5     21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 14.5     5.9         5   8.2                                 21.5 21.5         21.5   21.5   21.5   21.5  
 מצפה - צומת מצפה       21.5   16     10.5     5 5 5 5 5 21.5     21.5   21.5     21.5   21.5                                   10.5                 5   5  
 כפר חיטים - צומת כפר חיטים       21.5   16     10.5     5 5 5 5 5 21.5     21.5   21.5     21.5   21.5                                 5 10.5             5   5      
 כנרת (מושבה) - כנרת מושבה                               5.9             5.9                   5.9                                                
 דגניה א - דגניה א/מוזיאון בית גורדון                               8.2             8.2           5.9                                                        
 לביא - צומת לביא/גבעת אבני       16   10.5           10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 21.5     21.5   21.5     21.5   21.5                                 10.5           10.5   10.5   10.5   10.5  
 זבולון - צומת זבולון (70)   6.8                               6.8 6.8   6.8     6.8   9.6                                                              
 טורעאן - יציאה לכביש 77 (מחלף טורען)   8.2 8.2   6.2   5     10.5 10.5     10.5         8.2   10.5         8.2       16 16 16   16 16 16 16   16 16   16 5.6     7.4 16 16 10.5   16   5.9   10.5   16
 טבריה - חמי טבריה                                                         5.9       8.2                                                
 טורעאן - יציאה לכביש 77 (מחלף טורען)   8.2 8.2   6.2   5     10.5 10.5     10.5         10.5   10.5         8.2       16 16 16   16 16 16 16   16 16   16 16     12.5 16 16 10.5   16   5.9   10.5   16
 הגליל התחתון - צומת גבעת אבני (77)         9.1   10.5 7.4     5     12.5                           9.1   12.5 12.5 12.5   12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 7.4 12.5         12.5 12.5     12.5           12.5
 מנחמיה - הבנים (הבנים/הדרים)         27   16 16           7.4                           5.6   5.6 5.6 5.6   2.5 5.6 5.6 5.6 16 3.8 3.8 16 3.8 16     12.5 2.5 3.8 12.5                
 שפרעם - יציאה לכביש 79 (צומת הרדוף) 6.8 4.7 10.5   8.2   10.5 10.5                                   10.5                       10.5                                      
 עמק הירדן - צומת אפיקים (90)         27   16 16           5.6                           7.4                 3.6 16     16   16     12.5     12.5   3.6           3.8
 טבריה - יהודה הלוי/חיים שפר       21.5   16     10.5               21.5     21.5   21.5     21.5   21.5                                   10.5             5       5  
 טבריה - שדרות ספיר/דרך מנחם בגין       21.5   16     10.5               21.5     21.5   21.5     21.5   21.5                                   10.5             5       5  
 עמק הירדן - בית ספר אזורי בית ירח (90)         27   16 16   10.5 9.1     5                           3.8                 2.5 16     16   14.5     12.5     12.5   5.6   9.1   9.1   5.6

 • לרשימת הנחות לחץ כאן
 • אתר bus.co.il הוא שרות פרטי, המידע ניתן ללא אחריות
 • חיפוש חדש


     

  הבהרות משפטיות | הוסף למועדפים | אפשרויות פירסום | מידע לסדרנים | צור קשר | תיק טיק טק

  אגד  דן  מטרונית  קווים  אפיקים  מטרופולין  נתיב אקספרס  ג'י בי טורס  נסיעות ותיירות נצרת  אוטובוסים מאוחדים נצרת  גולן  דן בדרום  דן באר שבע  סופרבוס  גלים  אגד תעבורה  הנתיב המהיר  רכבת  כרמלית  סיטיפס  ארקיע  ישראייר  כרמלית  ירושלים-רמאללה איחוד  ירושלים-אבו-תור-ענאתא איחוד  ירושלים-אלווסט איחוד  ירושלים-הר הזיתים  ירושלים - עיסאוויה מחנה שעפאט איחוד  ירושלים-דרום איחוד  ירושלים-צור באהר איחוד  יהלום תחבורה בע"מ  גלים מוניות שירות בעמ  מוניות חי בעמ  מוניות רב קווית 4-5  מוניות הדר לוד  

  אתר זה נבנה ומתוחזק ע"י פנתר שירותי אינטרנט