לוחות זמנים ומסלולים     חברות וטלפונים     הורד אפליקציית אנדרואיד     מצאתי טעות    

   


תעריפים לקו 437 (אגד)


מחיר נסיעה מקומית בבאר טוביה: 2.40 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בחולדה: 8.20 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בקיבוץ נגבה: 3.80 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בגזר: 10.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית ביסודות: 3.70 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית במושב שורש: 5.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית ביד בנימין: 3.70 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בבני ראם: 3.70 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בערוגות: 2.40 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית במשואות יצחק: 3.80 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בקיבוץ עין צורים: 2.40 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בשפיר: 10.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית באשתאול: 2.70 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בקרית מלאכי: 2.40 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בירושלים: 2.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית באשקלון: 2.40 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית במטה יהודה: 10.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית ביואב: 2.40 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בנחל שורק: 3.70 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בחוף אשקלון: 10.00 ש"חמוצא

 

יעד

 אשתאול - צומת אשתאול (38) 10.5                                                                                                                  
 באר טוביה - צומת באר טוביה   14.5   14.5                                                     10.5     14.5   14.5       16 16 21.5 14.5 14.5 16 8.2 8.2 8.2 5 8.2 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5
 יד בנימין - צומת יד בנימין   16   16                     10.5                                     5.9   5.9       14.5 14.5 16 16 16 10.5 5 5 5 9.1 14.5 16 16 16 16 16 16 16 16
 יסודות - מסעף   16   16                     14.5                               5.9                 10.5 14.5 16 16 16 9.1 8.2 8.2 8.2 10.5 16 16 16 16 16 16 16 16 16
 יסודות - מחנה נחל שורק   16   16                     14.5                               5.9                 10.5 14.5 16 16 16 9.1 8.2 8.2 8.2 10.5 16 16 16 16 16 16 16 16 16
 תעוז - מסעף תרום/תעוז למזרח   21.5   21.5                     16                               14.5     10.5   10.5         9.1 12.5 21.5 21.5 5.9 14.5 14.5 14.5 16 16 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5
 מושב שורש - מחלף שורש   21.5   21.5                     21.5                               16     16   16       12.5 9.1   21.5 21.5 14.5 16 16 16 16 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5
 צלפון - מסעף צלפון/למערב   21.5   21.5                     16                               10.5     9.1   9.1       5.9 12.5 14.5 21.5 21.5   10.5 10.5 10.5 14.5 16 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5
 רבדים - צומת רבדים   16   16                     8.2                               5     8.2   8.2       14.5 16 16 16 16 10.5   5 5 5.9 14.5 14.5 16 16 16 16 16 16 16
 בני ראם - צומת בני ראם/ישיבה   16   16                     8.2                               5     8.2   8.2       14.5 16 16 16 16 10.5 5   5 5.9 14.5 14.5 16 16 16 16 16 16 16
 שערי אברהם - מסעף שער אברהם   16   16                     8.2                               5     8.2   8.2       14.5 16 16 16 16 10.5 5 5   5.9 14.5 14.5 16 16 16 16 16 16 16
 צומת אחים - צומת אחים/מכללת אחווה   16   16                     5                               9.1     10.5   10.5       16 16 16 16 16 14.5 5.9 5.9 5.9   9.1 14.5 16 16 16 16 16 16 16
 קיבוץ עין צורים - צומת עין צורים   12.5   10.5                     8.2                               14.5     16   16       16 21.5 21.5 12.5 12.5 16 14.5 14.5 14.5 9.1   9.1 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
 ניר ישראל - ניר ישראל/הודיה ברכיה   9.1   5.9                     14.5                               16     16   16       21.5 21.5 21.5 9.1 9.1 21.5 14.5 14.5 14.5 14.5 9.1   9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1
 מטה יהודה - יציאה למחלף חמד (מחלף חמד)     16                   5.7     5.7 15                                           9.1                                      
 אשקלון - צומת אשקלון (4)         3.8                                                                                                          
 אשקלון - העבודה/כיכר גולומב         5.7                   14.5                               16     16   16       21.5 21.5 21.5     21.5 16 16 16 16 12.5 9.1              
 הראל - מסעף הראל/למזרח (44)           3.7 3.7                                                             5                                        
 מפעלי צומת מלאכי - צומת באר טוביה (3)               4.2   4.2 3.8                             2.4 2.4   2.4       3.8   4.2   4.2                                          
 באר טוביה - צומת מלאכי               4.2 6.4 4.2   6.4   3.8       4.2 3.6           4.2 3.7 3.8 4.8 3.8 6.4         4.2   4.2                                          
 קרית מלאכי - צומת טוביה (3)               4.2   4.2 3.8     2.4         4.2     2.9                     3.8   4.2   4.2                                          
 באר טוביה - צ.אביגדור (3)               4.2   3.8       3.8         6.4             3.8 3.8   2.4           3.8   4.2                                          
 מטה יהודה - צומת יד בנימין (3)                 5.7       5.7     5.7 5.7   2.9         6.4               5.7                                                    
 יואב - צומת בית חלקיה (3)                 4.8                         4.8 4.8             2.9   2.9                                                    
 שפיר - צומת עין צורים (3)                     4.2     4.2                 4.8     4.2 4.2   4.2       4.2                                                  
 שפיר - צומת שפיר/זרחיה (3)                     3.8     4.2                       4.2 4.2   4.2       3.8                                                  
 נחל שורק - צומת רבדים (3)                       5.7                                   5.7                                                        
 נחל שורק - צומת בני ראם/ישיבה (3)                       5.7                                   5.7                                                        
 שפיר - צומת שפיר/זרחיה (3)                     3.8     4.2                       4.2 4.2   4.2       3.8                                                  
 שפיר - צומת מרכז שפירא (3)                     4.2     4.2                       4.2 4.2   4.2       4.2                                                  
 מטה יהודה - צומת יד בנימין (3)                 5.7       5.7     5.7 5.7             6.4 2.9     2.9       2.9                                                    
 אשקלון - קניון חוצות/בן גוריון                             14.5                               16     16   16       21.5 21.5 21.5     21.5 16 16 16 16 12.5 9.1              
 גזר - צומת חולדה/טל שחר (3)                                     2.9                                                                              
 נחל שורק - צומת יסודות (3)                       5.7             2.9         6.4 4.8     4.8   5.7                                                        
 נחל שורק - צומת בית חלקיה (3)                       5.7             2.9                     5.7                                                        
 נחל שורק - מסעף שער אברהם (3)                                     3.8 4.2 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8                                                                  
 באר טוביה - 3/40 (צומת ערוגות)                                   4.2 3.8           3.8                                                                  
 באר טוביה - 3/40 (צומת אחים)                                   3.8 3.7           3.8 2.9 2.9 4.8 4.2                                                          
 באר טוביה - 3/40 (מסעף ערוגות)                                   3.8 3.8           3.8                                                                  
 יואב - צומת ראם מסמיה 3                 4.8                 3.8   3.8 3.8 3.8 3.8 3.8           2.9   2.9                                                    
 קרית מלאכי - מסעף קרית מלאכי/בן גוריון (3)               4.2   4.2 3.8     2.4         4.2     2.9 3.7 3.7                 3.8   4.2   4.2                                          
 יואב - 3/40 (צומת ראם מסמיה)                 2.9     2.9 2.9         3.8   3.8 3.8 3.7 3.7 3.7   4.2 4.2   4.2       6.4                                                  
 נחל שורק - מסעף יסודות (3)                       5.7                         2.9     2.9   2.9                                                        
 באר טוביה - אביגדור/כפר ורבורג (3)               4.2   3.8       3.8                       3.8 3.8   2.4           3.8   4.2                                          
 אשקלון - בית ההסתדרות/בן גוריון                             14.5                               16     16   16       21.5 21.5 21.5     21.5 16 16 16 16 12.5 9.1              
 מטה יהודה - מסעף תעוז/תרום למערב (44)                                                                             3.7                                      
 מטה יהודה - מסעף כפר אוריה למערב (44)                                                                             3.7                                      
 מטה יהודה - מסעף צלפון/למזרח (44)                                                                             3.7                                      
 מטה יהודה - צ.כפר אוריה (44)                                                                             3.7                                      
 מטה יהודה - מסעף תרום/תעוז למזרח (44)                                                                             3.7                                      
 אשקלון - כלא שקמה/צה"ל                             14.5                               16     16   16       21.5 21.5 21.5     21.5 16 16 16 16 12.5 9.1              
 אשקלון - צה"ל/רזיאל                             14.5                               16     16   16       21.5 21.5 21.5     21.5 16 16 16 16 12.5 9.1              
 אשקלון - שד בן גוריון/רמז                             14.5                               16     16   16       21.5 21.5 21.5     21.5 16 16 16 16 12.5 9.1              
 אשקלון - צומת אשקלון                             14.5                               16     16   16       21.5 21.5 21.5     21.5 16 16 16 16 10.5 5.9              
 אשקלון - דרום אפריקה/השקד                             14.5                               16     16   16       21.5 21.5 21.5     21.5 16 16 16 16 12.5 9.1              
 חוף אשקלון - צומת כפר סילבר (4)                                                                                     5.7 5.7                       5.7    
 אשתאול - צומת אשתאול   21.5   21.5                     16                               14.5     14.5   14.5       9.1   9.1 21.5 21.5 12.5 16 16 16 16 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5

 • לרשימת הנחות לחץ כאן
 • אתר bus.co.il הוא שרות פרטי, המידע ניתן ללא אחריות
 • חיפוש חדש


     

  הבהרות משפטיות | הוסף למועדפים | אפשרויות פירסום | מידע לסדרנים | צור קשר | תיק טיק טק

  אגד  דן  מטרונית  קווים  אפיקים  מטרופולין  נתיב אקספרס  ג'י בי טורס  נסיעות ותיירות נצרת  אוטובוסים מאוחדים נצרת  גולן  דן בדרום  דן באר שבע  סופרבוס  גלים  אגד תעבורה  הנתיב המהיר  רכבת  כרמלית  סיטיפס  ארקיע  ישראייר  כרמלית  ירושלים-רמאללה איחוד  ירושלים-אבו-תור-ענאתא איחוד  ירושלים-אלווסט איחוד  ירושלים-הר הזיתים  ירושלים - עיסאוויה מחנה שעפאט איחוד  ירושלים-דרום איחוד  ירושלים-צור באהר איחוד  מוניות שירן נסיעות   מוניות יהלום תחבורה  מוניות גלים  מוניות חי בעמ  מוניות רב קווית 4-5  מוניות הדר לוד  

  אתר זה נבנה ומתוחזק ע"י פנתר שירותי אינטרנט