לוחות זמנים ומסלולים     חברות וטלפונים     הורד אפליקציית אנדרואיד     מצאתי טעות    

   


תעריפים לקו 438 (אגד)


מחיר נסיעה מקומית בבאר טוביה: 10.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בחולדה: 5.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בגזר: 10.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית ביסודות: 3.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית באשתאול: 2.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית במסילת ציון: 2.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בגדרה: 10.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בירושלים: 4.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בבני עי''ש: 3.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית באשדוד: 3.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית במטה יהודה: 10.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית ביואב: 2.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בנחל שורק: 10.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בחבל יבנה: 10.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בגדרות: 3.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בבני-ראם: 5.00 ש"חמוצא

 

יעד

 אשתאול - צומת אשתאול (38) 9     9 10.5 15 10.5 15 11.5 11.5 15 13.5 15 13.5 15 13.5 15 15 15 15   15 15 15 15 15 15 15 15 13.5 13.5 15 13.5   15 13.5 15 11.5 15 11.5 15 10.5 15 10.5   9                  
 חבל יבנה - צומת ניר גלים (7) 15 15   15 15   15   15 15   15   15 13.5 15 15   15 15   15 15 15 15 15 15 15   15 15 10.5 15   6 15   15   15   15 5 15   15                  
 חבל יבנה - צומת נווה הרצוג (7) 15 15   15 15   15   15 15   15   15 13.5 15 15   15 15   15 15 15 15 15 15 15   15 15 6.5 15   6 15   15   15   15 5.5 15   15                  
 חבל יבנה - צומת גן דרום/כביש 42 42 15 15   15 15   15   15 15   15   13.5 10.5 13.5 11.5   11.5 11.5   11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5   13.5 13.5 9 13.5   6 15   15   15   15 6 15   15                  
 גזר - צומת נחשון (3) 15 11.5   6 6 15 6 15 5   15   15 8 13.5 9 11.5 10.5 10.5 10.5   10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 11.5 10.5 9 8 15 8   15   15 5 15 5 15 6 15 6   6                  
 גזר - צומת חולדה/טל שחר (3) 15 13.5   6 6 15 6 15 5   15   15 6 13.5 8 11.5 10.5 10.5 10.5   10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 11.5 10.5 8 6 15 6   15   15 5 15 5 15 6 15 6   6                  
 חבל יבנה - יציאה לכביש 7 (צומת בית רבן) 15 15   15 15   15   15 15   15   13.5 3 11.5 10.5 6.5 10.5 10.5   10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 11.5 13.5 6.5 13.5   5 15   15   15   15 5.5 15   15                  
 נחל שורק - צומת יסודות (3) 15 13.5   10.5 10.5 15 10.5 15 9 8 13.5 6 13.5   11.5             8 8 8         8 6   13.5     13.5 6 13.5 8 13.5 9 15 10.5 12 10.5   10.5                  
 נחל שורק - צומת בית חלקיה (3) 15 13.5   13.5 11.5 15 11.5 15 10.5 9 13.5 8 11.5   10.5             6 6 6         5 5   11.5     11.5 8 13.5 9 13.5 10.5 15 11.5 15 11.5   13.5                  
 באר טוביה - כביש 40/בני עי''ש (40) 15 15   15 15 13.5 15 13.5 15 13.5 10.5 13.5 3 11.5   10.5 3   8 3.5     8 8 9 3.5 8 3.5   10.5 11.5 6 11.5   9 13.5 10.5 13.5 10.5 15 13.5 15 13.5 15   15                  
 נחל שורק - צומת רבדים (3) 15 15   13.5 11.5   11.5   10.5 10.5   10.5 6.5                   5           5 5           10.5   10.5   10.5   11.5   11.5   13.5                  
 נחל שורק - צומת חצב (40) 15 15   15 15 15 15 15 13.5 11.5 11.5 11.5 10.5   3             5 5 5           8   10.5     10.5 11.5 11.5 11.5 11.5 13.5 15 15 15 15   15                  
 נחל שורק - צומת בני ראם (40) 15 15   13.5 11.5 15 11.5 15 10.5 10.5 11.5 10.5 10.5   8             5 5 5           6   10.5     10.5 10.5 11.5 10.5 11.5 10.5 15 11.5 15 11.5   13.5                  
 נחל שורק - מסעף שער אברהם (3) 15 15   13.5 11.5 15 11.5 15 10.5 10.5 11.5 10.5 10.5   3.5             5 3.5 5         5 5   10.5     10.5 10.5 11.5 10.5 11.5 10.5 15 11.5 15 11.5   13.5                  
 באר טוביה - צומת ברורים (40) 15 15   13.5 11.5 15 11.5 15 10.5 10.5 11.5 10.5 10.5 8   6 5   5 5     5 5 5 5 5 5   6 8 10.5 8   10.5 10.5 11.5 10.5 11.5 10.5 15 11.5 15 11.5   13.5                  
 יואב - צומת ראם (40) 15 15   13.5 11.5 15 11.5 15 10.5 10.5 11.5 10.5 10.5 8 8 6 5   5 5   5     5 5 5 3     8 10.5 8   10.5 10.5 11.5 10.5 11.5 10.5 15 11.5 15 11.5   13.5                  
 יואב - צומת ראם מסמיה 3 15 15   13.5 11.5 15 11.5 15 10.5 10.5 11.5 10.5 10.5 8 8 6 5 5 5 3.5   5     5 5 5 5     3 10.5 8   10.5 10.5 11.5 10.5 11.5 10.5 15 11.5 15 11.5   13.5                  
 נחל שורק - צומת שערי אברהם (3) 15 15   13.5 11.5 15 11.5 15 10.5 10.5 11.5 10.5 10.5   9             5 5 5         5 5   10.5     10.5 10.5 11.5 10.5 11.5 10.5 15 11.5 15 11.5   13.5                  
 נחל שורק - צומת בני ראם (40) 15 15   13.5 11.5 15 11.5 15 10.5 10.5 11.5 10.5 10.5   8             5 5 5           6   10.5     10.5 10.5 11.5 10.5 11.5 10.5 15 11.5 15 11.5   13.5                  
 יואב - צומת רבדים (3) 15 15   13.5 11.5   11.5   10.5 10.5   10.5 10.5 8   5   5   5         5           8   8   10.5 10.5   10.5   10.5   11.5   11.5   13.5                  
 נחל שורק - צ.חצב (40) 15 15   15 15 15 15 15 13.5 11.5 11.5 11.5 10.5   3.5             5 5 3           8   10.5     10.5 11.5 11.5 11.5 11.5 13.5 15 15 15 15   15                  
 יואב - צומת בית חלקיה (3) 15 13.5   13.5 11.5 15 11.5 15 10.5 9 13.5 8 11.5 6 10.5 5 8 5 6 5   6     5 6 6 8     3 11.5 6   11.5 8 13.5 9 13.5 10.5 15 11.5 15 11.5   13.5                  
 נחל שורק - מסעף יסודות (3) 15 13.5   10.5 10.5 15 10.5 15 9 8 13.5 6 13.5   11.5             8 3 8         8 3   13.5     13.5 6 13.5 8 13.5 9 15 10.5 15 10.5   10.5                  
 גדרות - כביש 7/כפר נוער כנות 7 15 15   15 15 10.5 15 6.5 15 15 9 15 6.5 13.5 6 11.5 10.5   10.5 10.5   10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5   11.5 13.5   13.5     15 9 15 9 15 6.5 15 10.5 15   15                  
 גדרות - יציאה לכביש 7 (צומת בית רבן) 15 15   15 15 6 15 6 15 15 6 15 5 13.5 9 11.5 10.5   10.5 10.5   10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 11.5 13.5   13.5     15 4.5 15 4.5 15 6 15 5.5 15   15                  
 גזר - צומת חולדה (3) 15 13.5   6 6 15 6 15 5   15   15 6 13.5 8 11.5 10.5 10.5 10.5   10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 11.5 10.5 8 6 15 6   15   15 5 15 5 15 6 15 6   6                  
 חבל יבנה - צ.בני דרום 42 15 15   15 15   15   15 15   15   13.5 10.5 13.5 11.5   11.5 11.5   11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5   13.5 13.5 9 13.5   4.5 15   15   15   15 5.5 15   15                  
 חבל יבנה - יציאה לכביש 4 (צומת גן דרום/יציאה לכביש 4) 15 15   15 15   15   15 15   15   13.5 10.5 13.5 11.5   11.5 11.5   11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5   13.5 13.5 9 13.5   4.5 15   15   15   15 6 15   15                  
 הראל - מסעף הראל/למזרח (44) 13.5 10.5   5 5 15 5 15 5 6 15 6 15 10.5 15 11.5 15 11.5 11.5 11.5   11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 15 11.5 11.5 10.5 15 10.5   15 6 15 6 15 5 15   15 5   5                  
 חבל יבנה - צ.נווה הרצוג (7) 15 15   15 15   15   15 15   15   15 13.5 15 15   15 15   15 15 15 15 15 15 15   15 15 6.5 15   6 15   15   15   15 5.5 15   15                  
 אשדוד - צומת ניר גלים (7) 15 15   15 15 5 15 5.5 15 15 6 15 5.5 12 13.5 15 15   15 15   15 15 15 15 15 15 15   15 15 10.5 15   5.5 15 5.5 15 6 15 5.5 15   15   15                  
 מטה יהודה - יציאה למחלף חמד (מחלף חמד)   3.5       15   15   15 15 15 15 15 15   15     15     15   15     15     15 15 15   15 15 15   15   15   15                        
 מטה יהודה - מסעף תעוז/תרום למערב (44)   9       15   15   6 15 6 15 10.5 15 13.5 15 13.5 13.5 13.5   13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 15 13.5 13.5 10.5 15 10.5   15 6 15   15   15 5 15                        
 מטה יהודה - מסעף כפר אוריה למערב (44)   10.5       15   15   6 15 6 15 10.5 15 11.5 15 11.5 11.5 11.5   11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 15 11.5 11.5 10.5 15 10.5   15 6 15   15   15 5 15                        
 יסודות - מחנה נחל שורק     16                                   8.2                                               10.5   14.5 16 9.1 8.2 10.5 16 16 16 16
 מטה יהודה - מסעף צלפון/למזרח (44)   11.5       15   15   5 15 5 15 9 15 10.5 13.5 10.5 10.5 10.5   10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 13.5 10.5 10.5 9 15 9   15 5 15   15   15 5 15                        
 מטה יהודה - צומת כפר אוריה (44)   10.5       15   15   6 15 6 15 10.5 15 11.5 15 11.5 11.5 11.5   11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 15 11.5 11.5 10.5 15 10.5   15 6 15   15   15 5 15                        
 מטה יהודה - מסעף תרום/תעוז למזרח (44)   9       15   15   6 15 6 15 10.5 15 13.5 15 13.5 13.5 13.5   13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 15 13.5 13.5 10.5 15 10.5   15 6 15   15   15 5 15                        
 נחל שורק - מחנה נחל שורק (3) 15 13.5   10.5 10.5 15 10.5 15 9 8 13.5 6 13.5   11.5             8 8 8         8 6   13.5     13.5 6 13.5 8 13.5 9 15 10.5 15 10.5   10.5                  
 אשדוד - בני ברית/הפלמח                                         16                         16                     16   16 16 16 16 16        
 תעוז - מסעף תרום/תעוז למזרח     16                                   14.5                         10.5                         9.1 12.5 5.9 14.5 16 16 16 16 16
 אשתאול - צומת אשתאול     16                                   16                         14.5                     9.1     9.1 12.5 16 16 16 16 16 16
 מושב שורש - מחלף שורש     16                                   16                         16                     12.5   9.1   14.5 16 16 16 16 16 16
 צלפון - מסעף צלפון/למערב     16                                   10.5                         9.1                     5.9   12.5 14.5   10.5 14.5 16 16 16 16
 רבדים - צומת רבדים     16                                   5                         8.2                     14.5   16 16 10.5   5.9 16 16 16 16
 חצב - צומת חצב     16                                   5                         10.5                     16   16 16 14.5 5.9   16 16 16 16
 אשדוד - צומת נמל אשדוד                                         16                         16                     16   16 16 16 16 16        
 אשדוד - בני ברית/הבושם                                         16                         16                     16   16 16 16 16 16        
 אשדוד - בני ברית/האורגים                                         16                         16                     16   16 16 16 16 16        
 אשדוד - בני ברית/יהודה הלוי                                         16                         16                     16   16 16 16 16 16        
 מטה יהודה - יציאה לכביש 1 מערב (מחלף שורש)   9       15   15   15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15   15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15   15 15 15   15   15 13.5 15                        
 מטה יהודה - מסעף הראל/למערב (44)   10.5       15   15   6 15 6 15 10.5 15 11.5 15 11.5 11.5 11.5   11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 15 11.5 11.5 10.5 15 10.5   15 6 15   15   15 5 15                        
 מטה יהודה - מסעף צלפון/למערב (44)   11.5       15   15   5 15 5 15 9 15 10.5 13.5 10.5 10.5 10.5   10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 13.5 10.5 10.5 9 15 9   15 5 15   15   15 5 15                        
 נחל שורק - צומת ברורים (40) 15 15   13.5 11.5 15 11.5 15 10.5 10.5 11.5 10.5 10.5   3.5             5 5 5           6   10.5     10.5 10.5 11.5 10.5 11.5 10.5 15 11.5 15 11.5   13.5                  
 ברורים - צומת ברורים     16                                                             8.2                     14.5   16 16 10.5 5 5 16 16 16 16

 • לרשימת הנחות לחץ כאן
 • אתר bus.co.il הוא שרות פרטי, המידע ניתן ללא אחריות
 • חיפוש חדש


     

  הבהרות משפטיות | הוסף למועדפים | אפשרויות פירסום | מידע לסדרנים | צור קשר | תיק טיק טק

  אגד  דן  מטרונית  קווים  אפיקים  מטרופולין  נתיב אקספרס  ג'י בי טורס  נסיעות ותיירות נצרת  אוטובוסים מאוחדים נצרת  גולן  דן בדרום  דן באר שבע  סופרבוס  גלים  אגד תעבורה  הנתיב המהיר  רכבת  כרמלית  סיטיפס  ארקיע  ישראייר  מועצה אזורית אילות  כרמלית  כבל אקספרס  תנופה  בית שמש אקספרס  אקסטרה  ירושלים-רמאללה איחוד  ירושלים-אבו-תור-ענאתא איחוד  ירושלים-אלווסט איחוד  ירושלים-הר הזיתים  ירושלים - עיסאוויה מחנה שעפאט איחוד  ירושלים-דרום איחוד  ירושלים-צור באהר איחוד  מוניות מטרו קו  מוניות שי-לי של   מוניות מאיה יצחק שדה  אודליה מוניות בעמ  מוניות רב קווית 4-5  

  אתר זה נבנה ומתוחזק ע"י פנתר שירותי אינטרנט