לוחות זמנים ומסלולים     חברות וטלפונים     הורד אפליקציית אנדרואיד     מצאתי טעות    

   


תעריפים לקו 443 (אגד)


מחיר נסיעה מקומית בבאר טוביה: 2.40 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בחולדה: 8.20 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בנתיבות: 2.40 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בקיבוץ נגבה: 3.80 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית באיבים: 5.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בגזר: 10.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בסעד: 3.80 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בגבים: 3.80 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בברור חיל: 3.80 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית ביסודות: 3.70 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית במושב שורש: 5.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית ביד בנימין: 3.70 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בבני ראם: 3.70 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בערוגות: 2.40 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית במשואות יצחק: 3.80 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בקיבוץ עין צורים: 2.40 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בתקומה: 3.80 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בקיבוץ מפלסים: 3.80 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בשפיר: 10.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית במושב חלץ: 3.80 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בכוכב מיכאל: 3.80 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בשדרות: 2.40 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בקרית מלאכי: 2.40 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בזמרת: 3.80 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בירושלים: 2.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית במטה יהודה: 10.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית ביואב: 2.40 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בנחל שורק: 3.70 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בחוף אשקלון: 10.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית במפעלי צומת מלאכי: 2.40 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בשדות נגב: 2.40 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בתעשיות שער הנגב: 2.40 ש"חמוצא

 

יעד

 ברור חיל - צומת ברור חיל/אור הנר 16                       16       14.5         14.5     10.5       8.2   8.2       8.2                         5.9                       16                         21.5 21.5 21.5 27 21.5 21.5 21.5 14.5 5.9 8.2 14.5
 באר טוביה - צומת באר טוביה 21.5                       21.5       21.5         21.5     21.5       21.5   21.5       21.5               16         14.5                                                 14.5 14.5 16 21.5 8.2 8.2 8.2 8.2 14.5 21.5 21.5
 יסודות - מחנה נחל שורק 27                       27       27         27     27       21.5   21.5       21.5               21.5         21.5                       14.5                             8.2 16 8.2 8.2 8.2 16 21.5 21.5 27
 בני ראם - צ.בני ראם/ישיבה 27                       27       27         27     21.5       21.5   21.5       21.5               21.5         21.5                       8.2                         8.2 8.2 10.5 16 5   5 14.5 16 21.5 27
 שערי אברהם - מסעף שער אברהם 27                       27       27         27     21.5       21.5   21.5       21.5               21.5         21.5                       8.2                         8.2 8.2 10.5 16 5 5   14.5 16 21.5 27
 שדרות - מכללת שער הנגב (ספיר) 12.5                       12.5       9.1         9.1     5                                   8.2         10.5                       21.5                         21.5 21.5 27 34 21.5 21.5 21.5 16 10.5   9.1
 מטה יהודה - צ.יד בנימין (3)   5.7   5.7 5.7   5.7     2.9       6.4                                                                                             6.4                     5.7                      
 באר טוביה - צומת מלאכי   6.4 6.4         4.2   3.6               3.7   3.8     3.8         4.2   4.2                                             4.2 4.2       3.8     2.4             4.2   4.8 6.4                        
 יואב - צומת בית חלקיה (3)   4.8                 4.8                                                                                                               4.8       2.9 2.9                      
 נחל שורק - צומת רבדים (3)     5.7                                                                                                                                       5.7                        
 נחל שורק - צומת בני ראם/ישיבה (3)     5.7                                                                                                                                       5.7                        
 מטה יהודה - יציאה למחלף חמד (מחלף חמד)       5.7 5.7   15                                                                                                                                                        
 מטה יהודה - צומת יד בנימין (3)   5.7   5.7 5.7   5.7             6.4                                                                                             6.4             2.9   2.9   2.9                      
 חוף אשקלון - חוליקאת (232)           13                         10.5   10.5     10.5   8.7           6.4 2.9       6.4   6.4 4.2 4.2 4.8   4.2     6.4     2.9   4.2             10.5     10.5   13   13     13                            
 חוף אשקלון - חוליקאת (232)           13                         10.5   10.5     10.5   8.7                     6.4   6.4   4.2     4.2           2.9                                                                  
 יואב - צומת גבעתי (232)                 13.2     13     13 13     13   12     12   10           6.4   2.9   4.2 9 4.8 8.1 4.8 7.2 6.4   6 9   6.4   3.8   6 10     10   12   13     13   13   13     13                            
 שער הנגב - צומת דורות (232)           6.4     7.2     7.2     7.2 7.2     6.4   6     6               3.8 9 8.1                       4.2 2.4   6.4 6.4 3.8   13 13     7.2   7.2     7.2       7.2     7.2                            
 שער הנגב - צומת איבים (232)           6.4     7.2     7.2     7.2 7.2     6.4   6.4     6.4               3.8 8.1 8.1                       4.2 2.4   6.4 6.4 3.8   13 13     7.2   7.2     7.2       7.2     7.2                            
 גזר - צומת חולדה/טל שחר (3)                   2.9                                                                                                                                                  
 נחל שורק - צומת יסודות (3)     5.7             2.9       6.4                                                                                                           4.8   4.8 5.7                        
 נחל שורק - צומת בית חלקיה (3)     5.7             2.9                                                                                                                         5.7                        
 נחל שורק - מסעף שער אברהם (3)                   3.8 3.8     3.8                                                                                             4.2   4.2   3.8   3.8 3.8                              
 באר טוביה - 3/40 (צומת אחים)               3.8   3.7               2.9   2.9     4.2                 15                                       13                 3.7             3.8   4.8                          
 קרית מלאכי - מסעף קרית מלאכי/בן גוריון (3)                   4.2 2.9     3.7                         3.8 4.2   4.2   13                                       10.5 4.2 4.2   3.8   2.4     2.4           3.7                                
 קרית מלאכי - צומת טוביה (3)                   4.2 2.9                               3.8 4.2   4.2   13                                       10.5 4.2 4.2   3.8   2.4     2.4                                            
 באר טוביה - צ.אביגדור (3)                   6.4               3.8   3.8     2.4         3.8   4.2   13                                       10.5 4.2 3.8       3.8     3.8                                            
 שער הנגב - מכללת ספיר (232)           4.8     6 13 13 6     6 4.2   10.5 4.2 10.5 4.2   10.5 4.2     10.5         2.9 10 4.2   4.2   2.9                 2.9   9   2.4           4.2   4.2     6   4.2   6     6                            
 מפעלי צומת מלאכי - אזור תעשיה/קרית מלאכי (3)     6.4         4.2   4.2 3.7     3.7       2.4   2.4     2.4       3.8 4.2   4.2   13                                         4.2 4.2   3.8             3.8   3.8   3.7 4.2     6.4                        
 באר טוביה - 3/40 (צומת ערוגות)               4.2   3.8                                                                                                     3.8             3.8                              
 באר טוביה - 3/40 (מסעף ערוגות)               3.8   3.8                                                                                                     3.8             3.8                              
 חוף אשקלון - צומת כוכב מיכאל (232)                 12     12     12 12     12   10     10   10           6.4 2.9       8.1   8.1 4.2 6 4.8   6 8.1   6.4       6 4.2     10   12   12     12   13   12     12                            
 שער הנגב - צומת ברור חיל/אור הנר (232)           10.5     9     8.1     8.1 8.1     8.1   8.1     8.1               4.2 7.2 6                       4.2 4.2   4.8 4.8 4.2   10.5 10.5     8.1   8.1     8.1       8.1     9                            
 שער הנגב - צומת ברור חיל/אור הנר (232)                 9     8.1     8.1 8.1     8.1   8.1     8.1               4.2 6.4 4.8   4.2   4.2                 4.2   6   4.2           8.1   8.1     8.1   10.5   10.5     10.5                            
 שער הנגב - צומת חלץ (232)           10.5     9     9     9 9     8.7   8.7     8.7               6 6 6                       2.9 4.2   4.2 4.8 6           9   9     9       9     9                            
 שדרות - צ.דורות (232)                 7.2     7.2     7.2 7.2     7.2   6     6                 6.4 6.4   4.8 2.4 4.2 2.4 4.2 4.2 4.2   4.2 2.4       8.1   2.9 2.9         7.2   6.4     6.4   6.4   6.4     6.4                            
 חוף אשקלון - צומת כוכב מיכאל (232)           13     12     12     12 12     12   10     10   10           8.1 3.8       6.4   6.4 6 4.8 6   4.2 8.1   8.1     2.9 6 9     10   12   12     12       12     12                            
 תעשיות שער הנגב - מועצה אזורית שער הנגב (232)           4.2     4.2     4.2     4.2 4.8     4.2   4.2     4.2   2.9   13   13   2.4 6 6   6.4 3.8 4.2 3.8 4.2 4.2 4.2   6 2.9   2.9   6     2.4     4.2   4.2   6     6   4.2   6     4.2                            
 שפיר - צומת עין צורים (3)           15     15     15     15 15   4.2 15 4.2 15   4.2 15   13 4.2                   13   13   10.5                 8.7           4.2   4.2     4.2           4.8                                
 שפיר - צומת שפיר/זרחיה (3)           15     15     15     15 15   4.2 15 4.2 15   4.2 15   13 3.8                   13   13   10.5                 8.7           3.8   4.2     4.2                                            
 נתיבות - שדרות וייצמן/עצמאות                         8.2       9.1         9.1     12.5       12.5   12.5       12.5               16         21.5                       21.5                           27   34 27 27 27 21.5 21.5 12.5 9.1
 יואב - 3/40 (צומת ראם מסמיה)   2.9 2.9 2.9       3.8     3.7     3.7       4.2   4.2     4.2       6.4         15                                       13                 4.2   3.8   3.8   3.7                                
 מושב חלץ - ניבה 21.5                       21.5       16         16     14.5       10.5   10.5       10.5               5.9                                 14.5                         21.5 21.5 21.5 27 21.5 21.5 21.5 14.5   10.5 16
 יואב - צומת ראם מסמיה 3   4.8           3.8     3.8     3.8                                                                                             4.2   3.8   3.8   3.8       2.9 2.9                      
 יד בנימין - צומת יד בנימין                         27       27         27     21.5       21.5   21.5       21.5               21.5         21.5                       10.5                         5.9 5.9 9.1 16 5 5 5 14.5 21.5 21.5 27
 יסודות - מסעף                         27       27         27     27       21.5   21.5       21.5               21.5         21.5                       14.5                             8.2 16 8.2 8.2 8.2 16 21.5 21.5 27
 שובה - צומת שובה 8.2                               5         5     10.5       12.5   12.5       12.5               16         21.5                       21.5                         27 27 27 34 27 27 27 21.5 21.5 12.5 5
 שער הנגב - צומת מפלסים (232)                 6             4.2     4.2   4.2     4.2               2.9 10 10                       6.4     10 8.7 2.9   13 13     4.2   4.2             6     6