לוחות זמנים ומסלולים     חברות וטלפונים     הורד אפליקציית אנדרואיד     מצאתי טעות    

   


תעריפים לקו 443 (אגד)


כרטיסים תקופתיים
אזור חופשי יומי חופשי שבועי חופשי חודשי
באר שבע מורחב 18.00 77.00 200.00
אזור מערב ונגב 18.00 77.00 200.00
להבים מערב ונגב 18.00 77.00 200.00
ירושלים מורחב 21.50 94.00 243.00
מטרופולין מערבי 21.50 82.00 213.00
באר שבע + מערב ונגב 24.00 102.50 264.00
באר שבע + דרום מזרח 24.00 102.50 264.00
סובב ירושלים + מערב 26.50 115.50 299.00
אשקלון + קריית גת - גוש דן 37.50 162.50 423.00
מטרופולין מלא+מצפה רמון 37.50 137.00 354.00
מטרופולין מלא + אשקלון+ קריית גת 37.50 137.00 354.00
מטרופולין ירושלים 37.50 162.50 423.00
אילת ערבה + מטרופולין בש 70.00 0.00 0.00

מחיר נסיעה מקומית בבאר טוביה: 2.40 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בנתיבות: 2.40 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית באיבים: 5.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בסעד: 3.80 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית ביסודות: 3.70 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בערוגות: 2.40 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בשפיר: 10.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בתפרח: 3.80 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית במושב חלץ: 3.80 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בשדרות: 2.40 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בירושלים: 2.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בבאר שבע: 15.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית במרחבים: 10.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בבני שמעון: 10.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית במטה יהודה: 10.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית ביואב: 2.40 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בנחל שורק: 3.70 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בחוף אשקלון: 10.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית במפעלי צומת מלאכי: 2.40 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בשדות נגב: 2.40 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית במח.שדה תימן: 5.00 ש"חמוצא

 

יעד

 ברור חיל - צומת ברור חיל/אור הנר 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5                 16     16 16 16   16   16     16     14.5     14.5 10.5   8.2   8.2 8.2 8.2             5.9           16                   21.5 21.5 21.5 27
 מח.שדה תימן - צומת עולים 8.2 8.2 8.2 8.2                   12.5     14.5 14.5 14.5   14.5   14.5     16     16     16 16   16   16 16 16       21.5     21.5           21.5                   27 34 34 37.5
 נתיבות - שדרות וייצמן/עצמאות 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5                 5     5                 8.2     9.1     9.1 12.5   12.5   12.5 12.5 12.5       16     21.5           21.5                     27   34
 נתיבות - שדרות ירושלים/הרב איפרגן 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5                 5     5                 8.2     9.1     9.1 12.5   12.5   12.5 12.5 12.5       16     21.5           21.5                   27 27 27 34
 מושב חלץ - ניבה 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5                 21.5     21.5 21.5 21.5   21.5   21.5     21.5     16     16 14.5   10.5   10.5 10.5 10.5       5.9                 14.5                   21.5 21.5 21.5 27
 באר טוביה - צ.באר טוביה 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5                 21.5     21.5 21.5 21.5   21.5   21.5     21.5     21.5     21.5 21.5   21.5   21.5 21.5 21.5       16     14.5                               10.5 14.5 16 21.5
 יד בנימין - צ.יד בנימין 21.5 21.5 21.5 21.5 27                 27     27   27   27   27     27     27     27 21.5   21.5   21.5 21.5 21.5       21.5     21.5           10.5                     5.9 9.1 16
 יסודות - מחנה נחל שורק 21.5 34 34 34 34                 27     27 27 27   27   27     27     27     27 27   21.5   21.5 21.5 21.5       21.5     21.5           14.5                   5.9   8.2 16
 שיבולים - צומת שיבולים 14.5 14.5 14.5 14.5 12.5                       5 5 5   5   5     8.2     10.5     10.5 14.5   16   16 16 16       16     21.5           21.5                   27 27 27 34
 שובה - צ.שובה 16 16 16 16 16                 8.2     8.2 8.2 8.2   8.2   8.2           5     5 10.5   12.5   12.5 12.5 12.5       16     21.5           21.5                   27 27 27 34
 סעד - צומת סעד 16 16 16 16 16                 10.5     9.1 9.1 9.1   9.1   9.1     5           5 8.2   9.1   9.1 9.1 9.1       14.5     16           21.5                   27 27 27 34
 שדרות - מועצה אזורית שער הנגב 16 16 16 16 16                 16     16 12.5 12.5   12.5   12.5     12.5     9.1     9.1 5                   8.2     10.5           21.5                   21.5 21.5 27 34
 שדרות - בית ספר הרואה/מנחם בגין 16 16 16 16 16                 16     16 12.5 12.5   12.5   12.5     12.5     9.1     9.1 5                   8.2     10.5           21.5                   21.5 21.5 27 34
 שדרות - אזור תעשיה שדרות 16 16 16 16 16                 16     16 12.5 12.5   12.5   12.5     12.5     9.1     9.1 5                   8.2     10.5           21.5                   21.5 21.5 27 34
 נחשון - צומת נחשון 27 34 34 34 34                 27     27   27   27   27     27     27     27 27   27   27 27 27       21.5     21.5           16                   9.1 8.2   16
 באר שבע - תחנה מרכזית באר שבע/רציפים         8.2 4.2 8.1 9 10 10   12 13.2 14.5   13.5 14.5 14.5 14.5 13.5 14.5 13.5 14.5 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 13 16 16 16 16 19 19 21.5 19   21.5 20.5         21.5     15             21.5 21.5 27 27
 באר שבע - שדרות טוביהו/קניון         8.2                 14.5     14.5 14.5 14.5   14.5   14.5     16     16     16 16   16   16 16 16       21.5     21.5           21.5                   21.5 34 34 37.5
 מרחבים - צומת הנשיא (25) 8.1         4.2   2.9 4.2 4.2   4.2       6.4       6.4   9   10 10   10 12   12 12     12   13       12 13 13   13 13   15 15             13.2                    
 שדות נגב - צומת נתיבות דרום/כביש 25 25 13.5         7.2 6.4 6 4.8 4.2   4.2 2.9                                             4.2       6.4 6.4 10.5   10.5 10.5   13 13 15 15                              
 שדות נגב - קרית חינוך שדות נגב (25) 13.5         10 9 8.1 8.1 6 6 4.2 4.2                                         6   4.8       7.2 7.2 9   9     12     15                              
 שדות נגב - צומת שובה (25) 16         12 10 10 9 8.1   7.2 6                                             4.8       7.2 7.2 8.1   9     12   15 15                              
 שדות נגב - 25/232 (צומת עלומים בארי) 16         13 10 10 10 6.4   6.4 6.4                                         4.2   4.2       7.2 7.2 8.1   9     12   15 15                              
 שדות נגב - צ.סעד (232) 16         13.2 12 10 10 9   8.1 7.2                                         4.2   4.2       6.4 6.4 8.1   8.7 8.7   12 13 15 15                              
 שדות נגב - צומת קיבוץ סעד (232) 16         13.5 12 10 10 9   8.1 7.2                                         4.2   4.2       6 6.4 8.1   8.7     10 13 15 15                              
 שער הנגב - צומת מפלסים (232) 16         13.5 12 10 10 10   9 8.1     7.2           6         4.2 4.2   4.2 4.2         2.9                 6.4   10 8.7 13 13                              
 שער הנגב - צומת דורות (232) 16         13 12 10.5 10.5 10   10 8.7     8.1       6.4   7.2   7.2 7.2   7.2 6.4   6 6         3.8                 4.2   6.4 6.4 13 13                              
 שער הנגב - צומת איבים (232) 19         13 13 10.5 10.5 10   10 8.7     8.1       6.4   7.2   7.2 7.2   7.2 6.4   6.4 6.4         3.8                 4.2   6.4 6.4 13 13                              
 שער הנגב - צומת חלץ (232) 19         15 13 13 13 12   10 10     10       10.5   9   9 9   9 8.7   8.7 8.7         6                 2.9   4.2 4.8                                  
 חוף אשקלון - חלץ חוות פרסה (232)           15 13 13 13 13   13 10.5     10.5       10.5               8.7     8.7     6.4           4.2 4.2 4.2   2.9       4.8                                  
 חוף אשקלון - 232 (חוליקאת)           15 13 13 13 13   13 13     13       13               10.5   10.5 10.5     8.7           6.4 6.4 4.2   4.2       2.9                                  
 יואב - צומת גבעתי (232)           15 15 15 13 13   13 13     13       13               13   13 13     8.7           6.4 6.4     4.8 4.8         8.7                              
 בני שמעון - צ.תדהר (25) 12           4.2           3.8   4.2 4.2       4.2   4.2   7.2 7.2   6.4 8.1   8.1 8.1     9   10.5       10 10 10   10 13   13 13 15 15                              
 באר טוביה - צומת מלאכי 15           13.2 13.2                                                                                 4.2 4.2     3.8 2.4         4.2 4.8 6.4        
 שדות נגב - צומת כפר עזה (232) 16         13.5 12 10 10 9   8.1 7.2                                         4.2   4.2       6 6.4 8.1   8.7 8.7   10 13 15 15               16.5              
 שער הנגב - צומת ברור חיל/אור הנר (232) 19         13 13 13 13 10.5   10 10     10.5       10.5   9   8.1 8.1   8.1 8.1   8.1 8.1         4.2                 4.2   6     10.5                              
 חוף אשקלון - צומת כוכב מיכאל (232) 20.5         15 15 13 13 13   13 13     13       13   12   12 12   12 12   10 10     10   8.1       6.4 6.4 6   4.2                                          
 שדות נגב - שרשרת (25)                 6   4.2 4.2 3.8                                             8.1                                                          
 שפיר - צומת עין צורים (3)                 15 15   15 15     15       15       15 15   15 15   15 15     13           13 13                   4.2   4.2 4.2 4.2     4.8              
 שפיר - צומת שפיר/זרחיה (3)                 15 15 15 15 15     15       15   15   15 15   15 15   15 15     13           13 13 10.5           8.7     3.8   4.2 4.2 4.2                    
 שפיר - צומת הודיה (3)                     15                                                                                                            
 שפיר - מחנה עמנואל/נגבה (3)                     15                                                                                                            
 שפיר - צומת משואות יצחק 3                     15                                                                                                            
 מפעלי צומת מלאכי - צומת באר טוביה (3)                     15                                                                           4.2 4.2 3.8       3.8                    
 באר שבע - שדרות טוביהו/שכונה ה         8.2                 14.5     14.5 14.5 14.5   14.5   14.5     16     16     16 16   16   16 16 16       21.5     21.5           21.5                   21.5 34 34 37.5
 באר שבע - שדרות טוביהו/הגאונים         8.2                 14.5     14.5 14.5 14.5   14.5   14.5     16     16     16 16   16   16 16 16       21.5     21.5           21.5                   21.5 34 34 37.5
 בני שמעון - צומת מחנה שדה תימן (25) 4.2           4.2           8.7     10       7.2   10   12 12   13 13.2   13.5 13.5     13.5   13       13 13 13   15 15   15 15                                  
 בני שמעון - צומת תפרח מערב (25) 9           2.9           6     6.4       6   8.1   10 10   10 10   10 10     10   10.5       10.5 10.5 13   13 13   13 15             13.2                    
 בני שמעון - צומת גילת (25) 10           4.2           4.2   6 4.8       4.8   8.1   9 9   10 10   10 10     10   10       10.5 10.5 13   13 13   13 13 15 15                              
 בני שמעון - צומת תאשור (25) 10           4.2           4.2     4.2       4.2   6   8.1 8.1   6.4 9   9 9     10   10       10 10 10.5   12 13   13 13 15 15                              
 בני שמעון - צומת ברוש (25)                         4.2   4.2 4.2           6                           10.5                           15     15         16.5              
 שדות נגב - צומת הגדי (25) 13.5         10 6.4 6.4 4.8 4.2 4.2 4.2 2.9                                         7.2   6.4       8.1 8.1 10.5   10 10.5   13 13 15 15                              
 שדות נגב - צומת זימרת (25) 16         12 10 10 9 8.1   7.2 6                                             4.8       7.2 7.2 8.1   9     12   15 15                              
 באר שבע - שדרות טוביהו/שאול המלך         8.2                 14.5     14.5 14.5 14.5   14.5   14.5     16     16     16 16   16   16 16 16       21.5     21.5           21.5                   21.5 34 34 37.5
 נתיבות - קרית חינוך/שדות נגב 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5                 5     5                 8.2     9.1     9.1 12.5   12.5   12.5 12.5 12.5       16     21.5           21.5                   27 27 27 34
 קיבוץ כפר עזה - צומת כפר עזה 16 16 16 16 16                 10.5     9.1 9.1 9.1   9.1   9.1     5     5       8.2   9.1   9.1 9.1 9.1       14.5     16           21.5                   27 27 27 34
 שדרות - יגאל אלון/דוד אלעזר 16 16 16 16 16                 16     16 12.5 12.5   12.5   12.5     12.5     9.1     9.1 5                   8.2     10.5           21.5                   21.5 21.5 27 34
 מושב שורש - מחלף שורש 27 37.5 37.5 37.5 37.5                 34     34 34 34   34   34     34     34     34 34   34   34 34 34       27     27           21.5                   16 16 16  
 בית הגדי - צ.הגדי 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5                 5       5 5   5   5     8.2     9.1     9.1 14.5   16   16 16 16       16     21.5           21.5                   27 27 27 34
 נתיבות - צ.נתיבות/כביש 25 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5                 5     5                 8.2     9.1     9.1 12.5   12.5   12.5 12.5 12.5       16     21.5           21.5                   27 27 27 34
 מרחבים - צ.שיבולים (25) 13.2         8.7   6 4.2 4.2 4.2 3.8     3.8 2.9       2.9   4.2   6 6   6.4 7.2   7.2 7.2     8.1   6.4       8.7 8.7 10   10 10.5   13 13 15 15                              
 מפעלי צומת מלאכי - אזור תעשיה/קרית מלאכי (3)