לוחות זמנים ומסלולים     חברות וטלפונים     הורד אפליקציית אנדרואיד     מצאתי טעות    

   


תעריפים לקו 443 (אגד)


מחיר נסיעה מקומית בבאר טוביה: 2.40 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בנתיבות: 2.40 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית באיבים: 5.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בסעד: 3.80 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית ביסודות: 3.70 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בערוגות: 2.40 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בשפיר: 10.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בתפרח: 3.80 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית במושב חלץ: 3.80 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בשדרות: 2.40 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בירושלים: 2.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בבאר שבע: 15.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית במרחבים: 10.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בבני שמעון: 10.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית במטה יהודה: 10.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית ביואב: 2.40 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בנחל שורק: 3.70 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בחוף אשקלון: 10.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית במפעלי צומת מלאכי: 2.40 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בשדות נגב: 2.40 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית במח.שדה תימן: 5.00 ש"חמוצא

 

יעד

 מח.שדה תימן - צומת עולים 8.2 8.2 8.2                 12.5     14.5   14.5 14.5 14.5   14.5       16     16     16   16   16 16   16 16     21.5       21.5           21.5               27   34   34 34 37.5
 נתיבות - שדרות וייצמן/עצמאות 14.5 14.5 14.5 14.5               5     5                   8.2     9.1     9.1   12.5   12.5 12.5   12.5 12.5     16       21.5           21.5                       27   34
 נתיבות - שדרות ירושלים/הרב איפרגן 14.5 14.5 14.5 14.5               5     5                   8.2     9.1     9.1   12.5   12.5 12.5   12.5 12.5     16       21.5           21.5               27   27   27 27 34
 ברור חיל - צומת ברור חיל/אור הנר 21.5 21.5 21.5 21.5               16     16   16 16 16   16       16     14.5     14.5   10.5   8.2 8.2   8.2 8.2             5.9           16               21.5   21.5   21.5 21.5 27
 מושב חלץ - ניבה 21.5 21.5 21.5 21.5               21.5     21.5   21.5 21.5 21.5   21.5       21.5     16     16   14.5   10.5 10.5   10.5 10.5     5.9                   14.5               21.5   21.5   21.5 21.5 27
 באר טוביה - צומת באר טוביה 21.5 21.5 21.5 21.5               21.5     21.5   21.5 21.5 21.5   21.5       21.5     21.5     21.5   21.5   21.5 21.5   21.5 21.5     16       14.5                           10.5   14.5   14.5 16 21.5
 יד בנימין - צומת יד בנימין 21.5 21.5 21.5 27               27     27     27 27   27       27     27     27   21.5   21.5 21.5   21.5 21.5     21.5       21.5           10.5                   5.9   5.9 9.1 16
 יסודות - מסעף 34 34 34 34               27     27     27 27   27       27     27     27   27   21.5 21.5   21.5 21.5     21.5       21.5           14.5               5.9         8.2 16
 יסודות - מחנה נחל שורק 34 34 34 34               27     27   27 27 27   27       27     27     27   27   21.5 21.5   21.5 21.5     21.5       21.5           14.5               5.9         8.2 16
 שיבולים - צומת שיבולים 14.5 14.5 14.5 12.5                     5   5 5 5   5       8.2     10.5     10.5   14.5   16 16   16 16     16       21.5           21.5               27   27   27 27 34
 שובה - צ.שובה 16 16 16 16               8.2     8.2   8.2 8.2 8.2   8.2             5     5   10.5   12.5 12.5   12.5 12.5     16       21.5           21.5               27   27   27 27 34
 סעד - צומת סעד 16 16 16 16               10.5     9.1   9.1 9.1 9.1   9.1       5           5   8.2   9.1 9.1   9.1 9.1     14.5       16           21.5               27   27   27 27 34
 שדרות - מועצה אזורית שער הנגב 16 16 16 16               16     16   12.5 12.5 12.5   12.5       12.5     9.1     9.1   5                 8.2       10.5           21.5               21.5   21.5   21.5 27 34
 שדרות - בית ספר הרואה/מנחם בגין 16 16 16 16               16     16   12.5 12.5 12.5   12.5       12.5     9.1     9.1   5                 8.2       10.5           21.5               21.5   21.5   21.5 27 34
 שדרות - אזור תעשיה שדרות 16 16 16 16               16     16   12.5 12.5 12.5   12.5       12.5     9.1     9.1   5                 8.2       10.5           21.5               21.5   21.5   21.5 27 34
 נחשון - צומת נחשון 34 34 34 34               27     27     27 27   27       27     27     27   27   27 27   27 27     21.5       21.5           16               9.1   8.2   8.2   16
 באר שבע - שדרות טוביהו/קניון       8.2               14.5     14.5   14.5 14.5 14.5   14.5       16     16     16   16   16 16   16 16     21.5       21.5           21.5               21.5   34   34 34 37.5
 מרחבים - צומת הנשיא (25)         4.2   2.9 2.9 4.2   4.2         6.4       6.4   9 10 10   10 10   12 12   12   12     13     12 13   13 13 13   15 15                                    
 שדות נגב - צומת נתיבות דרום/כביש 25 25         7.2 6.4 6 6 4.2   4.2   2.9                                               4.2     6.4 6.4   10.5 10.5 10.5   13 13 15 15                                
 שדות נגב - קרית חינוך שדות נגב (25)         10 9 8.1 8.1 6 6 4.2   4.2                                         6     4.8     7.2 7.2   9 9     12   15 15                                
 שדות נגב - צומת תקומה (25)         10 10 9 9 7.2   6   4.2                                         6     4.8     7.2 7.2   8.1 9     12   15 15                                
 שדות נגב - צומת שובה (25)         12 10 10 10 8.1   7.2   6                                               4.8     7.2 7.2   8.1 9     12   15 15                                
 שדות נגב - 25/232 (צומת עלומים בארי)         13 10 10 10 6.4 4.8 6.4   6.4                                         4.2     4.2     7.2 7.2   8.1 9     12   15 15                                
 שדות נגב - צומת סעד (232)         13.2 12 10 10 9   8.1   7.2                                         4.2     4.2     6.4 6.4   8.1 8.7 8.7   12 13 15 15                                
 שדות נגב - צומת קיבוץ סעד (232)         13.5 12 10 10 9   8.1   7.2                                         4.2     4.2     6 6.4   8.1 8.7 8.7   10 13 15 15                                
 שער הנגב - צומת מפלסים (232)         13.5 12 12 10 10   9   8.1     7.2           6 6       4.2   4.2 4.2   4.2         2.9               6.4   10 8.7 13 13                                
 שער הנגב - צומת דורות (232)         13 12 10.5 10.5 10   10   8.7     8.1       6.4   7.2 7.2 7.2   7.2 7.2   6.4 6   6         3.8               4.2   6.4 6.4 13 13                                
 שער הנגב - צומת איבים (232)         13 13 10.5 10.5 10   10   8.7     8.1       6.4   7.2 7.2 7.2   7.2 7.2   6.4 6.4   6.4         3.8               4.2   6.4 6.4 13 13                                
 שער הנגב - צומת חלץ (232)         15 13 13 13 12   10   10     10       10.5   9 9 9   9 9   8.7 8.7   8.7         6               2.9   4.2 4.8                                    
 חוף אשקלון - חלץ חוות פרסה (232)         15 13 13 13 13   13   10.5     10.5       10.5                 8.7 8.7   8.7   6.4           4.2 4.2   4.2 2.9       4.8                                    
 חוף אשקלון - חוליקאת (232)         15 13 13 13 13   13   13     13       13                 10.5 10.5   10.5   8.7           6.4 6.4   4.2 4.2       2.9                                    
 יואב - צומת גבעתי (232)         15 15 15 15 13   13   13     13       13                 13 13   13   8.7           6.4 6.4   4.8 4.8 4.8   2.9   8.7 8.7                                
 בני שמעון - צומת תפרח מזרח (25)           2.9             6.4     4.2       6   8.1 9 10   10 10   10 10   10   12     10.5     10.5 10.5   13 13 13   13 15                                    
 בני שמעון - צ.תדהר (25)           4.2             3.8 4.2   4.2       4.2   4.2 6 7.2   7.2 6.4   8.1 8.1   8.1   9     10.5     10 10   10 10 13   13 13 15 15                                
 באר טוביה - צומת מלאכי           13.2 13.2 13.2                                                                                 4.2 4.2     3.8 2.4       4.2 4.8   6.4          
 שדות נגב - צומת כפר עזה (232)         13.5 12 10 10 9   8.1   7.2                                         4.2     4.2     6 6.4   8.1 8.7 8.7   10 13 15 15             16.5                  
 שער הנגב - צומת ברור חיל/אור הנר (232)         13 13 13 13 10.5   10   10     10.5       10.5   9 8.1 8.1   8.1 8.1   8.1 8.1   8.1         4.2               4.2   4.8 4.8 10.5 10.5                                
 חוף אשקלון - צומת כוכב מיכאל (232)         15 15 13 13 13   13   13     13       13   12 12 12   12 12   12 10   10   10     8.1     6.4 6.4   4.8 4.2       2.9                                    
 שפיר - צומת עין צורים (3)                 15 15 15   15     15       15   15 15 15   15 15   15 15   15   13           13 13   10.5         8.7     4.2   4.2 4.2     4.8                  
 שפיר - צומת שפיר/זרחיה (3)                 15 15 15   15     15       15   15 15 15   15 15   15 15   15   13           13 13   10.5         8.7     3.8   4.2 4.2                        
 שדות נגב - שרשרת (25)                   4.2 4.2   3.8                                               8.1                                                          
 שפיר - צומת הודיה (3)                   15                                                                                                                
 שפיר - מחנה עמנואל/נגבה (3)                   15                                                                                                                
 שפיר - צומת משואות יצחק 3                   15                                                                                                                
 שפיר - צומת מרכז שפירא (3)                   15                                                                                                                
 מפעלי צומת מלאכי - צומת באר טוביה (3)                   15                                                                             4.2 4.2 3.8                              
 באר שבע - שדרות טוביהו/שכונה ה       8.2               14.5     14.5   14.5 14.5 14.5   14.5       16     16     16   16   16 16   16 16     21.5       21.5           21.5               21.5   34   34 34 37.5
 באר שבע - שדרות טוביהו/הגאונים       8.2               14.5     14.5   14.5 14.5 14.5   14.5       16     16     16   16   16 16   16 16     21.5       21.5           21.5               21.5   34   34 34 37.5
 בני שמעון - צ.מחנה שדה תימן (25)           4.2             8.7     10       7.2   10 10 12   12 13   13.2 13.5   13.5   13.5     13     13 13   13 15 15   15 15                                    
 בני שמעון - צומת תפרח מערב (25)           2.9             6     6.4       6   8.1 9 10   10 10   10 10   10   10     10.5     10.5 10.5   13 13 13   13 15                                    
 בני שמעון - צומת תאשור (25)           4.2             4.2     4.2       4.2   6 7.2 8.1   8.1 6.4   9 9   9   10     10     10 10   10.5 12 13   13 13 15 15                                
 בני שמעון - צומת ברוש (25)                         4.2 4.2   4.2           6         4.8                   10.5                       15 15     15       16.5                  
 שדות נגב - צומת הגדי (25)         10 6.4 4.2 6.4 4.2 4.2 4.2   2.9                                         7.2     6.4     8.1 8.1   10.5 10 10.5   13 13 15 15                                
 שדות נגב - צומת זימרת (25)         12 10 10 10 8.1   7.2   6                                               4.8     7.2 7.2   8.1 9     12   15 15                                
 באר שבע - שדרות טוביהו/שאול המלך       8.2               14.5     14.5   14.5 14.5 14.5   14.5       16     16     16   16   16 16   16 16     21.5       21.5           21.5               21.5   34   34 34 37.5
 נתיבות - קרית חינוך/שדות נגב 14.5 14.5 14.5 14.5               5     5                   8.2     9.1     9.1   12.5   12.5 12.5   12.5 12.5     16       21.5           21.5               27   27   27 27 34
 קיבוץ כפר עזה - צומת כפר עזה 16 16 16 16               10.5     9.1   9.1 9.1 9.1   9.1       5     5         8.2   9.1 9.1   9.1 9.1     14.5       16           21.5               27   27   27 27 34
 שדרות - יגאל אלון/דוד אלעזר 16 16 16 16               16     16   12.5 12.5 12.5   12.5       12.5     9.1     9.1   5                 8.2       10.5           21.5               21.5   21.5   21.5 27 34
 מושב שורש - מחלף שורש 37.5 37.5 37.5 37.5               34     34   34 34 34   34       34     34     34   34   34 34   34 34     27       27           21.5               16   16   16 16  
 בית הגדי - צ.הגדי 14.5 14.5 14.5 14.5               5         5 5 5   5       8.2     9.1     9.1   14.5   16 16   16 16     16       21.5           21.5