לוחות זמנים ומסלולים     חברות וטלפונים     הורד אפליקציית אנדרואיד     מצאתי טעות    

   


תעריפים לקו 443 (אגד)


מחיר נסיעה מקומית בבאר טוביה: 2.40 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בנתיבות: 2.40 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית באיבים: 5.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בסעד: 5.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית ביסודות: 3.70 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בערוגות: 2.40 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בשפיר: 10.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בתפרח: 3.80 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בגילת: 3.80 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית במושב חלץ: 3.80 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בשדרות: 2.40 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בירושלים: 2.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בבאר שבע: 15.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית במרחבים: 10.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בבני שמעון: 10.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית במטה יהודה: 10.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית ביואב: 2.40 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בנחל שורק: 2.90 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בחוף אשקלון: 10.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית במפעלי צומת מלאכי: 2.40 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בשדות נגב: 2.40 ש"חמוצא

 

יעד

 מרחבים - צומת הנשיא (25) 4.2   2.9 2.9 4.2   4.2     6.4     6.4 9 10 10   10   12   12       13   12   13 13 13 13 15 15                            
 שדות נגב - צומת נתיבות דרום/כביש 25 25 7.2 6.4 6 6 4.2   4.2 2.9                                   4.2   6.4   6.4 10.5 10.5 10.5 13 13                            
 שדות נגב - קרית חינוך שדות נגב (25) 10 9 8.1 8.1 6 6 4.2 4.2                                   4.8   7.2   7.2 9 9   12                              
 שדות נגב - צומת תקומה (25) 10 10 9 9 7.2   6 4.2                                   4.8   7.2   7.2 8.1 9   12                              
 שדות נגב - צומת שובה (25) 12 10 10 10 8.1   7.2 6                                   4.8   7.2   7.2 8.1 9   12                              
 שדות נגב - צומת קיבוץ סעד (232) 13.5 12 10 10 9   8.1 7.2                                   4.2   6   6.4 8.1 8.7 8.7 10 13                            
 שער הנגב - צומת דורות (232) 13 12 10.5 10.5 10   10 8.7   8.1     6.4 7.2 7.2 7.2   7.2   6   6       3.8             4.2 6.4 6.4                            
 שער הנגב - צומת איבים (232) 13 13 10.5 10.5 10   10 8.7   8.1     6.4 7.2 7.2 7.2   7.2   6.4   6.4       3.8             4.2 6.4 6.4                            
 שער הנגב - צומת חלץ (232) 15 13 13 13 12   10 10   10     10.5 9 9 9   9   8.7   8.7       4.2             2.9 4.2 4.8                            
 חוף אשקלון - חלץ חוות פרסה (232) 15 13 13 13 13   13 10.5   10.5     10.5             8.7   8.7           4.2   4.2 4.2 2.9     4.8                            
 חוף אשקלון - חוליקאת (232) 15 13 13 13 13   13 13   13     13             10.5   10.5           6.4   6.4 4.2 4.2     2.9                            
 יואב - צ.גבעתי (232) 15 15 15 15 13   13 13   13     13             13   13           6.4   6.4 4.8 4.8 4.8 2.9                              
 בני שמעון - צומת תפרח מזרח (25)   2.9           6.4   4.2     6 8.1 9 10   10   10   10       10.5   10.5   10.5 13 13 13 13 15                            
 בני שמעון - צ.תדהר (25)   4.2           3.8   4.2     4.2 4.2 6 7.2   7.2   8.1   8.1       10.5   10   10 10 10 13 13 13                            
 באר טוביה - צומת מלאכי   13.2 13.2 13.2                                                                   3.8 2.4       4.2     4.8      
 שדות נגב - צומת כפר עזה (232) 13.5 12 10 10 9   8.1 7.2                                   4.2   6   6.4 8.1 8.7 8.7 10 13             16.5              
 שער הנגב - צומת ברור חיל/אור הנר (232) 13 13 13 13 10.5   10 10   10.5     10.5 9 8.1 8.1   8.1   8.1   8.1       4.2             4.2 4.2 4.8                            
 חוף אשקלון - צומת כוכב מיכאל (232) 15 15 13 13 13   13 13   13     13 12 12 12   12   10   10       6   6.4   6.4 4.2 4.2     2.9                            
 שפיר - מחנה עמנואל/נגבה (3)           15                                                                                      
 שפיר - צומת משואות יצחק 3           15                                                                                      
 מפעלי צומת מלאכי - צומת באר טוביה (3)           15                                                             3.8                        
 בני שמעון - צומת מחנה שדה תימן (25)   4.2           8.7   10     7.2 10 10 12   12   13.5   13.5       13   13   13 13 15 15 15 15                            
 בני שמעון - צומת תפרח מערב (25)   2.9           6   6.4     6 8.1 9 10   10   10   10       10.5   10.5   10.5 13 13 13 13 15                            
 בני שמעון - צומת תאשור (25)   4.2           4.2   4.2     4.2 6 7.2 8.1   8.1   9   9       10   10   10 10.5 12 13 13 13                            
 בני שמעון - צומת ברוש (25)               4.2   4.2       6                       10.5                       15       16.5              
 שדות נגב - צומת הגדי (25) 10 6.4 4.2 6.4 4.2 4.2 4.2 2.9                                   6.4   8.1   8.1 10.5 10 10.5 13 13                            
 נתיבות - שדרות וייצמן/עצמאות                 5   5           8.2   9.1   9.1   12.5 12.5 12.5   12.5   16             21.5                         34
 שדות נגב - צומת זימרת (25) 12 10 10 10 8.1   7.2 6                                   4.8   7.2   7.2 8.1 9   12                              
 שובה - צומת שובה                 8.2   8.2 8.2             5   5   10.5 12.5 12.5   12.5   16             21.5               27 27     27 34
 סעד - צומת סעד                 10.5   9.1 9.1         5       5   8.2 9.1 9.1   9.1   14.5             21.5               27 27     27 34
 קיבוץ מפלסים - צומת מפלסים                 14.5   14.5 12.5         10.5   8.2   8.2     5 5   5   10.5             21.5               21.5 27     27 34
 שדרות - אזור תעשיה שדרות                 16   16 12.5         12.5   9.1   9.1   5           8.2             21.5               21.5 21.5     27 34
 ברור חיל - צומת ברור חיל/אור הנר                 16   16 16         16   14.5   14.5   10.5 8.2 8.2   8.2                 16               21.5 21.5     21.5 27
 באר טוביה - צומת באר טוביה                 21.5   21.5 21.5         21.5   21.5   21.5   21.5 21.5 21.5   21.5   16                             10.5 14.5     16 21.5
 יד בנימין - צומת יד בנימין                 27   27           27   27   27   21.5 21.5 21.5   21.5   21.5             10.5                 5.9     9.1 16
 יסודות - מסעף                 27   27           27   27   27   27 21.5 21.5   21.5   21.5             14.5               5.9       8.2 16
 יסודות - מחנה נחל שורק                 27   27 27         27   27   27   27 21.5 21.5   21.5   21.5             14.5               5.9       8.2 16
 נחשון - צומת נחשון                 27   27           27   27   27   27 27 27   27   21.5             16               9.1 8.2       16
 שיבולים - צומת שיבולים                     5 5         8.2   10.5   10.5   14.5 16 16   16   16             21.5               27 27     27 34
 קיבוץ כפר עזה - צומת כפר עזה                 10.5   9.1 9.1         5   5       8.2 9.1 9.1   9.1   14.5             21.5               27 27     27 34
 שדרות - מועצה אזורית שער הנגב                 16   16 12.5         12.5   9.1   9.1   5           8.2             21.5               21.5 21.5     27 34
 שדרות - יגאל אלון/דוד אלעזר                 16   16 12.5         12.5   9.1   9.1   5           8.2             21.5               21.5 21.5     27 34
 מושב שורש - מחלף שורש                 34   34 34         34   34   34   34 34 34   34   27             21.5               16 16     16  
 מרחבים - צ.שיבולים (25) 8.7   6.4 6 4.2 4.2 3.8     2.9     2.9 4.2 4.2 6   6   7.2   7.2       6.4   8.7   8.7 10 10 10.5 13 13                            
 מפעלי צומת מלאכי - אזור תעשיה/קרית מלאכי (3)                                                   13                     3.8     3.8 3.8 3.7 4.2            
 באר טוביה - אביגדור/כפר ורבורג (3)                                                                           3.8 3.8                    
 יואב - צומת ראם מסמיה 3                                                                             4.2 3.8 3.8 3.8         2.9    
 יואב - צומת בית חלקיה (3)                                                                                   4.8         2.9    
 נחל שורק - מסעף יסודות (3)                                                                                     2.9     2.9      
 מטה בנימין - צומת חטיבה שבע/לטרון 3                                                                                     11     11 11    

 • לרשימת הנחות לחץ כאן
 • אתר bus.co.il הוא שרות פרטי, המידע ניתן ללא אחריות
 • חיפוש חדש


     

  הבהרות משפטיות | הוסף למועדפים | אפשרויות פירסום | מידע לסדרנים | צור קשר | תיק טיק טק

  אגד  דן  מטרונית  קווים  אפיקים  מטרופולין  נתיב אקספרס  ג'י בי טורס  נסיעות ותיירות נצרת  אוטובוסים מאוחדים נצרת  גולן  דן בדרום  דן באר שבע  סופרבוס  גלים  אגד תעבורה  הנתיב המהיר  רכבת  כרמלית  סיטיפס  ארקיע  ישראייר  מועצה אזורית אילות  כרמלית  ירושלים-רמאללה איחוד  ירושלים-אבו-תור-ענאתא איחוד  ירושלים-אלווסט איחוד  ירושלים-הר הזיתים  ירושלים - עיסאוויה מחנה שעפאט איחוד  ירושלים-דרום איחוד  ירושלים-צור באהר איחוד  מוניות מטרו קו  מוניות שי-לי  מוניות מאיה יצחק שדה  מוניות שירן נסיעות   מוניות יהלום תחבורה  מוניות גלים  אודליה מוניות בעמ  מוניות רב קווית 4-5  מוניות הדר לוד  

  אתר זה נבנה ומתוחזק ע"י פנתר שירותי אינטרנט